LSUA biedri - sociālie uzņēmumi

Sociālais uzņēmums ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kurai piešķirts sociālā uzņēmuma statuss un kura veic labvēlīgu sociālo ietekmi radošu saimniecisko darbību, piemēram, sociālo pakalpojumu sniegšana, iekļaujošas pilsoniskas sabiedrības veidošana, izglītības veicināšana, atbalsts zinātnei, vides aizsardzība un saglabāšana, dzīvnieku aizsardzība vai kultūras daudzveidības nodrošināšana.

LSUA biedri - sociālās uzņēmējdarbības veicēji

Starp sociālās uzņēmējdarbības veicējiem ir biedrības, uzņēmumi, nodibinājumi un fondi, kuru darbības būtība atbilst sociālajai uzņēmējdarbībai un kuri piedalās sociālās uzņēmējdarbības ekosistēmas veidošanā.

LSUA biedri - privātpersonas