VALMIERAS ZAĻĀ SKOLA

Sociālais uzņēmums

Privātā pamatskola VALMIERAS ZAĻĀ SKOLA, pašos pamatos, ir vecāku veidota skola Valmierā. Mācību process skolā tiek organizēts atbilstoši Valstī noteiktajai likumdošanai un ir pielāgots izglītojamo vajadzībām, spējām un interesēm. Savukārt nelielais bērnu skaits grupās un klasēs, nodrošina mācību procesam individuālu pieeju un diferenciāciju.