Šīs jomas risinājumus meklēs Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija kopā ar Zemgales plānošanas reģionu, Rokišķu rajona pašvaldību un Lietuvas sociālā biznesa asociāciju, uzsākot darbu pie projekta “Sociālās uzņēmējdarbības ekosistēmas uzlabošana Zemgalē un Ziemeļlietuvā” (RE:IMPACT).

Baltijas reģiona sociālo uzņēmēju loma kļūst arvien nozīmīgāka cīņā pret dažādām sabiedrībā valdošajām problēmām. Covid-19 pandēmija, karš Ukrainā, pieaugošās cenas un inflācija pierādījusi to, cik svarīga ir sabiedrības iesaiste, iekļautība, inovatīvi risinājumi un dažādas pieejas šo izaicinājumu risināšanā. Šādā situācijā reģionu atbalsts ir, jo īpaši, būtisks, jo tieši vietējie līderi ir tie, kas saskata potenciālās iespējas inovatīvu risinājumu izmantošanai. 

Valsts un pašvaldības bieži vien neapzinās iespējamos atbalsta veidus sadarbībai ar sociālajiem uzņēmumiem, kā arī dažreiz tiek novērota neizpratne un  motivācijas trūkums veidot šādas sadarbības. Eiropas sociālās uzņēmējdarbības aptaujas (2021) dati liecina, ka lielākā daļā Latvijas iedzīvotāju politisko atbalstu sociālajai uzņēmējdarbība novērtē kā zemu (25,6%) vai pat ļoti zemu (25,6%). Līdzīgi rezultāti tika iegūti arī Lietuvā. 

Lai gan Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija cieši strādā kopā ar dažādiem publiskā sektora dalībniekiem, tomēr joprojām pastāv vāja izpratne par sociālajām inovācijām, sociālajiem uzņēmējiem, viņu darbu un ietekmi.

Saskaņā ar BRESE (Eiropas robežu reģioni sociālajai uzņēmējdarbībai) ziņojumu, daudziem sociālajiem uzņēmējiem trūkst uzņēmējdarbības prasmes. Gan Latvijā, gan Lietuvā lielākā daļa sociālo uzņēmumu radušies no nevalstiskā sektora un ir jaunpienācēji uzņēmējdarbības sfērā. Turklāt sociālo uzņēmumu izaugsmi ietekmē nacionālā tirgus apjoms. Šo var īpaši novērot vietās ārpus galvaspilsētas, piemēram, attālākos Zemgales novados. 

Lai esošo situāciju mainītu, projekta “RE:IMPACT” mērķis ir uzlabot sociālās uzņēmējdarbības vidi reģionālā līmenī – šī projekta gadījumā koncentrējoties tieši uz Zemgali un Ziemeļlietuvu. Projekta partneri veicinās publiskā sektora līdzdalību, sociālo uzņēmēju atbalsta pasākumus, veidos izglītojošos materiālus skolotājiem, kā arī informēs plašāku sabiedrību par sociālo uzņēmējdarbību kopumā un labajiem reģionālajiem sociālo uzņēmēju piemēriem. To darot, palielināsies sociālo uzņēmēju kapacitāte, kas tālāk pozitīvi ietekmēs jau plašākā mērogā –  vietējās kopienas. 

Projekta laikā paredzēts: apzināt, kartēt un novērtēt potenciālās sociālo uzņēmumu attīstības jomas, analizēt, salīdzināt sociālo uzņēmumu vajadzības Zemgales reģionā un Ziemeļlietuvā, izstrādāt praktiskus izglītojošus materiālus par sociālo uzņēmējdarbību skolām un biznesa centriem, kā arī stiprināt sociālo uzņēmēju prasmes un organizēt pieredzes apmaiņu. 

Šobrīd esam sākuši aktīvi apzināt organizācijas un personas, kas strādā kopēja labuma radīšanai Zemgales pašvaldībās – Aizkraukles, Dobeles, Bauskas, Jelgavas, Jēkabpils novados un Jelgavas valstspilsētā.

Ja tev ir padomā cilvēki vai organizācijas, kuras īsteno aktivitātes kopējam sabiedrības labumam Zemgalē – sazinies ar mums! Raksti uz e-pastu: vai

Projekta kopējais finansējums ir 595 286,00 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 476,228.80 EUR. Projekta īstenošanas laiks ir līdz 2026. gada 31. janvārim.

 

Informācija par projektu:

 

Projekta programma: Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2021.-2027.gadam

Projekta numurs: LL-00020

Projekta nosaukums: Sociālās uzņēmējdarbības ekosistēmas uzlabošana Zemgalē un Ziemeļlietuvā|Improving the social entrepreneurship ecosystem in Zemgale and Northern Lithuania

Saīsinātais nosaukums: Re:Impact

Projekta īstenošanas laiks: 01.02.2024 – 31.01.2026

Vadošais partneris: Zemgales plānošanas reģions

Partnerība:

 • Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija;
 • Rokišķu rajona pašvaldība;
 • Lietuvas sociālā biznesa asociācija.

Projekta mērķis: Projekta “RE:IMPACT” mērķis ir veicināt reģionālo sociālās uzņēmējdarbības ekosistēmu Zemgales un Ziemeļlietuvas reģionos. Projekta partneri stiprinās sociālo uzņēmēju kapacitāti, veicinot publiskā sektora līdzdalību, atbalstot pasniedzējus, tādējādi veicinot pozitīvu sociālo ietekmi uz vietējām kopienām.

Projektā paredzēts: Kartēt un novērtēt potenciālās sociālo uzņēmumu attīstības jomas, analizēt, salīdzināt sociālo uzņēmumu vajadzības Zemgales reģionā un Ziemeļlietuvā; Izstrādāt praktiskus izglītojošus materiālus par sociālo uzņēmējdarbību skolām un biznesa centriem.

 

Aktualitātes saistībā ar projektu:

 1. ŠEIT ir iespēja iepazīties ar rakstu par projekta pieredzes apmaiņas braucienu uz Spāniju.

 

Projekta aktivitātes:

 

1. darba pakete – Sociālo uzņēmumu un potenciālo sociālo uzņēmumu stāvoklis, sociālā uzņēmējdarbība izglītībā

 •  1.1. aktivitāte: Izstrādāt sociālo novatoru salīdzinošo analīzi Zemgales un Rokišķu reģionā
 •  1.2. aktivitāte: Izstrādāt un testēt praktiskus izglītojošus materiālus un mācību vadlīnijas.

2. darba pakete – Pieredzes apmaiņa, kapacitātes stiprināšana

 • 2.1. aktivitāte: Piedāvāt pieredzes apmaiņas braucienus starp Zemgali un Rokišķu reģionu
 • 2.2. aktivitāte: Veicināt publiskā sektora un plašākas ekosistēmas pārstāvju informētību
 • 2.3. aktivitāte: Palielināt sociālo uzņēmēju kapacitāti.

3. darba pakete – Sociālo uzņēmumu stāstu popularizēšana un informācijas kampaņa

 • 3.1. aktivitāte: Sociālās uzņēmējdarbības kā instrumenta popularizēšana
 • 3.2. aktivitāte: Sadarbības pabeigšana

 

Projekta kopējais finansējums ir 595 286,00 EUR.

Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 476,228.80 EUR.

Projekts Programmas mājaslapā: https://latlit.eu/theprojects/re_impact/

Oficiālā ES tīmekļa vietne: www.europa.eu

#ReImpactProject

 

————————————-

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Sociālās uzņēmējdarbības ekosistēmas uzlabošana Zemgalē un Ziemeļlietuvā” projekta partneris Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija, un tas var neatspoguļot Eiropas Savienības oficiālo nostāju.