Video: 5 pieredzes stāsti

Pirmais gads ar Sociālā uzņēmuma likumu – secinājumi

2019. gada 1. aprilī aprit gads kopš spēkā ir “Sociālā uzņēmuma likums” jeb likums, kurš pirmo reizi Latvijas vēsturē…

Publikācija “Sociālā uzņēmējdarbība Krievijā – ekosistēmas attīstība”

Publikācija "Sociālā uzņēmējdarbība Krievijā- ekosistēmas attīstība".

Publikācija “Sociālā uzņēmējdarbība Latvijā – ekosistēmas karte un rīcības plāns”

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas publikācija "Sociālā uzņēmējdarbība Latvijā - ekosistēmas karte un…

Publicēts pētījums “Sociālie uzņēmumi un to ekosistēmas Eiropā. Latvijas atskaite.”

Eiropas Komisijas mājaslapā publicēts pētījums "Sociālie uzņēmumi un to ekosistēmas Eiropā. Latvijas……

Kā uzsākt sociālo uzņēmējdarbību sociālo pakalpojumu vai atbalsta sniegšanā?

Vēlies uzsākt sociālo uzņēmējdarbību sociālo pakalpojumu vai atbalsta sniegšanā, bet nezini ar ko sākt? Ieskaties šajā…

8 iemesli, kādēļ kļūt par LSUA biedru!

8 iemesli kādēļ kļūt par Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas biedru.

Katalogs “Sociālā uzņēmējdarbība Latvijā”

Katalogā apkopots 31 sociālās uzņēmējdarbības piemērs Latvijā, kā arī iekļautas 5 atbalsta organizācijas un informācija…

Pieejams e-apmācību modulis “Rokasgrāmata sociālajiem uzņēmējiem”

Biedrība “Sociālās inovācijas centrs” projekta ietvaros Baltijas jūras reģiona sociālo uzņēmēju sadarbības platformā…

Sociālās ietekmes investīcijas Ziemeļvalstu un Baltijas reģiona valstīs

Publikācija apkopo idejas, iespējas, vajadzības un izaicinājumus par sociālās ietekmes investīcijām sociālās…

Sociālās uzņēmējdarbības foruma 2018 prezentācijas

Šoreiz Forumā tika runāts par investīciju piesaisti sociālajai uzņēmējdarbībai – finanšu un biznesa vadības eksperti…

Sociālā uzņēmējdarbība Latvijā: 19 veiksmes stāsti

19 reāli veiksmes stāsti par sociālajiem uzņēmējiem no Latvijas iedvesmai! 2017. gadā esam izdevuši publikāciju, kurā…

Sociālās uzņēmējdarbības sertifikācija un atpazīstamības zīmes

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija sadarbībā ar Igaunijas Sociālo uzņēmumu asociāciju, Dānijas Sociālo…

Sociālo uzņēmumu sadarbība ar pašvaldībām: pieredzes stāsti un rekomendācijas!

Publikācija domāta sociālajiem uzņēmumiem un pašvaldībām, kas meklē veidus, kā attīstīt sadarbības un partnerības, kā…

Ko mēs paveicām 2017.gadā?

2017. gads sociālajai uzņēmējdarbībai un sociālajiem uzņēmējiem Latvijā bijis ļoti spraigs - pieņemts jaunais Sociālā…

Kā veidot veiksmīgu sadarbību ar pašvaldībām? Video no semināra.

Skaties LSUA rīkotā semināra par sociālo uzņēmējdarbību un pašvaldību sadarbību videoierakstu, kurā veltījām īpašu…

Kas pašvaldību pārstāvjiem un darbiniekiem būtu jāzina par sociālo uzņēmējdarbību?

Skaties LPS un LSUA kopīgi rīkotā semināra par sociālo uzņēmējdarbību videoierakstu, kurā veltījām īpašu laiku un…

Rokasgrāmata: sāc savu sociālo uzņēmumu!

Lielbritānijā veidota rokasgrāmata tiem, kas vēlas izveidot savu sociālo uzņēmumu. Rokasgrāmata noteikti ir noderīga…

Sociālās ietekmes mērīšanas prakse Latvijas sociālo uzņēmumu vidū: galvenie secinājumi

Veiktais pētījums uzskatāms par pirmo šāda veida pētījumu Latvijā, kad ir mēģināts apzināt esošo situāciju un sniegt…

OECD labās prakses apkopojums – kā veidot spēcīgas sociālās uzņēmējdarbības ekosistēmas?

Šī pētījuma mērķis ir veicināt savstarpēju mācīšanos starp dalībvalstīm, un tas ietver piemērus no Beļģijas,…

Sociālās uzņēmējdarbības rokasgrāmata “Izmaini pasauli”

UnLtd, kas ir vadošā sociālās uzņēmējdarbības atbalsta organizācija Lielbritānijā, izdevusi rokasgrāmatu jauniešiem un…

Sociālās uzņēmējdarbības rokasgrāmata

Lietuvas kolēģi izdevuši vizuāli pievilcīgu un viegli saprotamu rokasgrāmatu par sociālo uzņēmējdarbību! Rokasgrāmata…

Pašvaldības un sociālā uzņēmējdarbība: kādi ir labākie mijiedarbības modeļi?

Pašvaldībām, kuras ikdienā vistiešākajā veidā saskaras ar iedzīvotāju sociālajām problēmām, un kuru pārziņā ir dažādu…

Ieteikumi pašvaldībām sociālās uzņēmējdarbības veicināšanai

Sociālo inovāciju centrs kopā ar sadarbības partneriem projekta “Sociālās uzņēmējdarbības attīstība Baltijas jūras…

Jauns pētījums par sociālo uzņēmumu tiesisko regulējumu Eiropas Savienības valstīs!

Eiropas Parlaments publicējis jaunu pētījumu, kurā analizēti dažādu Eiropas Savienības valstu sociālās uzņēmējdarbības…

Sociālās uzņēmējdarbības konferences video un prezentācijas

2. un 3.martā norisinājās Labklājības ministrijas projekta "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai"  ietvaros rīkotā…

5 questions to ask before setting up a social enterprise labeling initiative

This material is based on the report „Social Entrepreneurship Certification and Labeling“ (2017) which provides an…

Pašvaldības un sociālā uzņēmējdarbība – jauns pētījums!

Ar nolūku labāk izpētīt pašvaldību un sociālās uzņēmējdarbības izmantošanas mijiedarbību un iespējas, Latvijas…

Sociālā biznesa iniciatīva – social business initiative

Ar mērķi izvērtēt pūļa finansējuma kā sociālās uzņēmējdarbības finanšu avota potenciālu tika veikts pētījums. Tā…

Ko mēs kopā izdarījām 2016. gadā?

2016. gads ir bijis pirmais pilnais Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas darba gads. Gadu sākām kā 11 biedru…

Sociālā ietekme un tās mērīšana sociālās uzņēmējdarbības kontekstā

Sociālais uzņēmums, kurš darbojas kāda sociāla mērķa vai sociālas problēmas risināšanas labā, noteikti rada kādu labumu…

Sociālās uzņēmējdarbības inkubatori un askeleratori: Latvija, Eiropa, ASV

Sociālās uzņēmējdarbības inkubatori un akseleratori var būt ļoti nozīmīgs atbalsts un atspēriena punkts jauniem…

Ja grib, tad var!

Sociālie uzņēmumi nav papildus slogs. Tas ir vēl viens veids, kā efektīvi, iesaistot pašu sabiedrību, risināt sociālas…

Pētījums: A map of social enterprises and their ecosystems in Europe

Pētījums par sociālajiem uzņēmumiem 28 ES valstīs un Šveicē atklāj to darbības jomas un ienākumu avotus. Pieejama arī…

Sociālie uzņēmumi – nevalstiskās organizācijas Latvijā

Kādi ir sociālie uzņēmumi Latvijā, kas tiem raksturīgs, kādā juridiskajā ietvarā tie darbojas un kā tie atšķiras no…

Sociālais uzņēmums kā alternatīva: Lielbritānijas pieredze

Lielbritānija var tikt uzskatīta par ļoti veiksmīgu sociālās uzņēmējdarbības piemēru. No Latvijas skatu punkta varētu…

Sociālās uzņēmējdarbības pamatnostādnes, labas prakses apkopojums un ieteikumi Latvijas pašvaldībām

Analītiskajā apskatā „Sociālās uzņēmējdarbības pamatnostādnes, labas prakses apkopojums un ieteikumi Latvijas…

Kā ar sociālo inovāciju palīdzību iespējams risināt sabiedrības novecošanās problēmu un nodrošināt ekonomisko izaugsmi?

Pētījumā ir analizēti ne tikai ar sabiedrības novecošanās problēmu saistītie izaicinājumi, bet piedāvātas inovatīvas un…

Grozījumi publiskā iepirkuma direktīvā – jaunas iespējas sociālajiem uzņēmumiem!

Par vienu no galvenajiem dzinējspēkiem Eiropas Savienības dalībvalstu ekonomikā tiek uzskatīts publiskais iepirkums.…

EMES Network pētījums “Social enterprise in Europe: recent trends and developments”

” Social Enterprise in Europe: Recent trends and developments” ir viens no nozīmīgākiem pētījumiem par sociālās…

Providus un Latvijas Pilsoniskās Alianses pētījums „Latvija ceļā uz sociālo uzņēmējdarbību”

2011. gada nogalē biedrība „Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS” sadarbībā ar biedrību „Latvijas Pilsoniskā alianse”…

Sociālā biznesa iniciatīva – social business initiative

2011. gada oktobra nogalē Eiropas Komisija nāca klajā ar paziņojumu par sociālās uzņēmējdarbības iniciatīvu. Komisija…

Publikācija – „Social economy and social entrepreneurship – social Europe guide” volume 4

Publikācija „Sociālās Eiropas rokasgrāmata” ir ES izdevums, kas iznāk divas reizes gadā un tās mērķis ir sniegt īsu…