Turpinās pasākumu cikls LIDOSTA

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija un Kalnciema kvartāls arī 2019. gadā turpina pasākumu ciklu "Lidosta", kas norisināsies no 2019. gada februārim līdz maijam katra mēneša trešajā trešdienā no plkst. 18.00 - 20.00, Kalnciema kvartālā. Pasākumā aicināti piedalīties sociālie uzņēmēji, Kalnciema kvartāla tirgus tirgotāji un citi interesenti, lai dalītos ar savu pieredzi un zināšanām, kā arī veidotu jaunas sadarbības formas un īstenotu inovatīvas idejas. Dzīvas sarunas un vieta, kur iečekoties, nosēsties idejām un pacelties jaunos augstumos.

CHECK IN:
20. februārī “Kā attīstīt sociālo uzņēmumu un piesaistīt finansējumu?”
Pieredzē dalīsies Visas Iespējas par ALTUM granta saņemšanu un ES programmas Eiropas Solidaritātes korpuss finansējuma piesaisti; Learn IT par finansējuma piesaisti un dalību dažādās uzņēmējdarbības programmās Latvijā un ārvalstīs un beziepakojuma veikala TURZA par pūļa finansējuma piesaisti uzņēmējdarbības uzsākšanā.

Nākamie pasākumi:
20. martā “Uzņēmējdarbība un klientu piesaiste”
24. aprīlī “Komanda un partneri biznesā”
15. maijā “Eksporta iespējas”
Tuvojoties nākamajiem pasākumam, runātāji tik precizēti.

Reģistrācija pasākumam: https://ej.uz/Lidosta_20_02

Uz tikšanos LIDOSTĀ!


Tiks izveidots starptautisks apmācību rīks jauniešiem par sociālo uzņēmējdarbību

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija sadarbībā ar partneriem - no Armēnijas Čehijas ,Grieķijas, Lietuvas, Polijas, Gruzijas, Rumānijas un Ukrainas laika posmā no 2019. gada 10. februāra līdz 16. februārim organizē starptautiskas apmācības jaunatnes darbiniekiem “Social Entrepreneurship Toolbox”  par sociālo uzņēmējdarbību.

Apmācību mērķis ir stiprināt jauniešu sociālās uzņēmējdarbības iniciatīvas, attīstot konsultantu tīklu un rīku, kas palīdzēs saprotamā veidā jauniešiem stāstīt par sociālo uzņēmējdarbību.

Bieži vien jauniešu potenciāls paliek neizmantots, kā rezultātā jauniešiem nav mērķu, kuriem sekot un sevi veiksmīgi realizēt.  Ar sociālo uzņēmējdarbību kā rīku, jaunieši var mainīt savu lomu sabiedrībā un aktīvi piedalīties sociālo problēmu risināšanā, ar kurām viņi paši ir saskārušies. Starptautiskajās apmācībās, izmantojot neformālās izglītības metodes, apmācību dalībnieki kopīgi veidos rīku, kuru būs iespējams izmantot ikvienam, kurš darbojas ar jauniešiem un vēlas jauniešos attīstīt sociālās uzņēmējdarbības prasmes.

Projekts “Social Entrepreneurship Toolbox” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.


Ko mēs paveicām 2018. gadā!

2018. gadā turpinājām strādāt pie sociālās uzņēmējdarbības nozares attīstības, interešu aizstāvības un asociācijas biedru kapacitātes veidošanas.

Ko esam paveikuši 2018. gadā skaties šajā infografikā!


Jēgpilnas dāvanas Ziemassvētkos - asociācijas biedru piedāvājums!

Ziemassvētku gaidīšanas laikā piedāvājam iepazīties ar jēgpilnām dāvanām, ko piedāvā Latvijas sociālie uzņēmumi -  apsveikumu kartiņas, Ziemassvētku pasākumu apmeklējums, garšīgi produkti un daudz, kas cits -  par to visu uzzini vairāk, iepazīstoties ar Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas biedru piedāvājumu!

Ziemassvētku dāvanu katalogs pieejams šeit.


“Wastethic”: идея социального предприятия, перерабатывающего ненужную одежду

Raksts tapis sadarbībā ar biedrību "D-Juno".

Первый в Латвии хакатон социальных инноваций завершился победой команды, основателем которой является известная многим даугавпилчанка, действующий в городе социальный предприниматель Олеся Соболевска. Всего за 48 часов команде, состоящей исключительно из девушек, удалось разработать концепцию производства “Wastethic”.

Состав команды:Мария (Рига), специалист по маркетингу.

Рута (Рига), изучала связь с общественностью, медиа и журналистику.

Линда (Даугавпилс), магистр в планировании окружающей среды, интересует бизнес.

Агнесе (Рига), работает в аудиторском предприятии, разрабатывает новые услуги для новых рынков сбыта, руководитель общественной организации, занимающейся консультациями предприятий на тему ответственности к окружающей среды, социальных аспектов и так далее.

Идея “Wastethic”:

ненужную одежду и другие текстильные изделия — от которых люди и компании собираются избавиться — собирать и перерабатывать для вторичного использования материалов. Из переработанных материалов будет производиться наполнитель мебели, нити и новые ткани. Таким образом, компания значительно снижает загрязнение окружающей среды и экономит природные ресурсы.

wastethic1

 

СОЛЯНКЕ удалось пообщаться с командой сразу после их триумфа, задать несколько вопросов и прочувствовать их неподдельные эмоции.

Как вам удалось найти друг друга и создать команду?

Агнесе: У Олеси была фантастическая идея, она была хорошо подготовлена к хакатону, особенно технически, так что ей практически только и нужно было суметь продать идею. И мне кажется, это то, что у нас получилось благодаря совместному опыту нашей команды.

Рута: когда мы только приехали и знакомились со всеми идеями, представленными на хакатоне, мне казалось, что именно у Олесиной идеи есть потенциал реального бизнеса, поэтому мы и подошли к Олесе, и были правы.

Мария: Да, сразу появилось чувство, что в этой идее есть не только социальная составляющая, но и за всем этим — бизнес.

Линда: И возможность существенно повлиять на окружающую среду.

Рута: Важно также и то, что все мы раньше работали в сфере негосударственных организаций и параллельно наш опыт затрагивает и частный сектор, и мы можем все это объединить ради результата.

Мы уже поняли, что вы из разных городов Латвии, скажите, как вы планируете сотрудничать в дальнейшем?

Агнесе: Олеся завтра нам дала выходной… Ну, а если серьезно, то нам нужно понять объем приза и что мы можем с ним сделать. Но плана как такового у нас, конечно, нет. Мы встретились здесь 48 часов назад —  и одно это уже уникально. Люди, которые не знали друг друга, сумели определить сильные стороны друг друга, уважать друг друга  и сотрудничать, чтобы достигнуть общей цели — это чудо.

wastethic2
wastethic5

 

Это правда, и атмосфера в вашей команде была нереальной…Но вот сейчас вы приедете домой, наконец, выспитесь, а что дальше? Что для вас станет самым большим вызовом?

Агнесе: Я думаю, главные задачи лягут на плечи Олеси, так как ей нужно будет общаться с консультационным бюро “Civitta” и думать, в каком направлении развиваться и двигаться. Потому что команда нужна будет в тот момент, когда бизнес будет развит до модели “b2b”…

Что насчет работы с менторами? Насколько важной была их роль в вашем успехе?

Олеся: Каждый из менторов очень точно помог определить все необходимые нам инструменты, чтобы мы, ну, почти идеально, смогли создать свой бизнес-план.

Агнесе: Были такие случаи, когда, например, подходит ментор, а ты с ним с таким энтузиазмом делишься своей идеей, а по реакции понимаешь — нет, это не то, ничего не понял из того, что только что рассказали.

Мария: Ценным оказалось и то, что мнения менторов так отличались, что нам приходилось находить какую-то золотую середину, ведь и в реальной ситуации на рынке нужно будет найти что-то, что станет компромиссом для наших клиентов.

olesya

 

А совсем недавно мы узнали, что Олеся приняла участие в латвийском конкурсе “Ideju kauss”. Из 350 заявок она вместе с другими 12 участниками дошла до финала, и ей совсем чуть-чуть не хватило для победы.

Олеся, расскажи, что за грант, и как вообще сейчас развивается идея “Wastethic”? Удалось ли сохранить команду?

Олеся: С командой общаемся и по скайпу и лично, заканчиваем план для подачи на финансирование.

Материал подготовлен в сотрудничестве с Латвийской ассоциацией социального предпринимательства при поддержке Министерства иностранных дел Федеративной Республики Германия.


Эксперты хакатона социальных инноваций: о практичности творчества и целеустремленности

Raksts tapis sadarbībā ar biedrību "D-Juno", autori Vita Brakovska, Ilze Zaharāne.

Представляем интересные беседы СОЛЯНКИ с еще двумя экспертами, принявшими участие в хакатоне социальных инноваций, который в Даугавпилсе состоялся в конце октября.

Вита Браковска Тренер по практичному творчеству, руководитель общества «Zināšanu un inovāciju sabiedrība»

Понять проблему, а потом ее решать

Мне, как всегда, очень приятно возвращаться в Латгалию,  в Даугавпилс. Тут мультикультурное общество, другая энергия, интересно посмотреть на людей, которые могут взять друг у друга много интересного. Большая часть участников хакатона впервые приняли участие в такого рода мероприятии, и я надеюсь, что они будут говорить о своих идеях с другими, уметь коротко и четко формулировать свои мысли, а это очень нелегко сделать.

Развивая свою идею, очень важно выходить за пределы, опрашивая о надобности того или иного продукта или услуги у людей на улицах, по телефону. Ведь одно дело, что мы в своей команде думаем, другое, что об этом всем думают за стенами хакатона.

Учись на чужих граблях

Очень нелегко общаться с незнакомыми людьми и сбалансировать свои интересы, даже когда ты пришел со своей идеей и не нашел единомышленников, команде надо найти те темы, в которых ты компетентен, тогда ты можешь понять, как развивать и идею команды, и свою собственную. Плюс, ты можешь учиться на ошибках своей команды и не допустить их потом в своей идее.

Коммуникация – это очень важно, ведь ты никогда не знаешь, чем человек тебе может быть полезен.

Везде нужен баланс

Творческое мышление — это ценность, которую в социальном предпринимательстве надо балансировать с прагматичным мышлением, в особенности в разработке бизнес-модели и описания целевой аудитории. Не обязательно быть инновативным, ведь лучшая идея та, которую покупают.

hakatons

 

Илзе Захаране Основатель и руководитель логопедической терапевтической игры CheeksUp

Была проблема и я искала для нее решение.

По профессии я специалист в области здоровья, аудио-логопед, перед тем, как я начала заниматься предпринимательской деятельностью, я была просто аудио-логопедом на 3 рабочих местах и работала каждый день с детьми и взрослыми с различными дефектами речи. Было время, когда ко мне приходило огромное количество людей  с нарушением лицевого нерва, приходилось делать и показывать много лицевых упражнений, что в итоге у меня самой вызвало ассиметрию лица.

Так получилось, что я немного была вовлечена в мир стартапов, но больше как зритель, ходила по таким мероприятиям с друзьями. Я поняла, что хотела бы свою проблему, связанную с логопедическими услугами, как-то автоматизировать, и решила, что именно на хакатоне можно продвинуть свою идею, понять что делать, как делать и где добыть деньги. Хотя по факту, тебе никто и не даст денег, пока не сделаешь хотя бы прототип своего продукта.

Гаражи бывают разные

В Валмиерском бизнес-инкубаторе работала замечательная женщина, которой я рассказала об аппликации для людей с нарушениями речи, и она по-настоящему пыталась найти решения и советы для моей идеи. «Тебе надо поехать в гараж»… А я спрашиваю: «Что за гараж?» «Garage 48 – там ты сможешь сделать свой первый прототип.» Эта идея мне показалась реально выполнимой, даже не пришлось бы уходить с работы.

Все получается не с первого раза, и даже не с второго

Я поехала с 2 идеями, но по пути появилась уже та идея, которая стала моим социальным предприятием. Я презентовала ее, но не собрала команду, потому что потратила время на общение с парой спонсоров. Я и не заметила, что говорила с ними слишком долго, настолько, что мой листик с идеей сняли со стены, и мне пришлось присоединится к другой команде.

Вывод номер 1 - не тратьте время и сразу ищите людей, которых хотите привлечь к себе в команду.

Нет программиста — нет команды

После участия на хакатоне, уже по пути домой, я спросила у одного программиста почему он не захотел пойти ко мне в команду.Ответ был очень прост — мою идею невозможно было бы реализовать за столь короткий срок, поэтому программисты побоялись браться за такой проект. Из этого негативного опыта я сделала много выводов и очень хорошо подготовилась к следующему хакатону.

Улыбка спасет мир

На третьем хакатоне, который был даже не по моей теме, я собрала команду мечты и тогда мы создали первый прототип, который протестировали на детях – это было распознавание улыбки, поэтому и назвали его CheeksUp. На месте мы придумали робота, и в день презентации даже нашли ребенка, который продемонстрировал нашу демо версию. Вот так и получилось, первый хакатон не удался, второй пропустила, а третий, хоть и не по моей теме, был мегаудачным.

Happy end?

Но на хакатонах есть одна вещь, о которой мало кто задумывается — команда собирается на конкретное дело, а потом распадается. На данный момент ни один участник того хакатона не является членом нашей действующей команды. У всех есть своя работа и наши пути разошлись. Но печалиться не нужно, ведь идея реализована. Одним словом — хакатон идеальное место тренироваться и развивать свои навыки.

Материал подготовлен в сотрудничестве с Латвийской ассоциацией социального предпринимательства при поддержке Министерства иностранных дел Федеративной Республики Германия.


Эксперты хакатона социальных инноваций: о создании бренда и маркетинге

Raksts tapis sadarbībā ar biedrību "D-Juno", autori Alīna Dolmante un Andris Stabiņš.

В конце октября этого года в Даугавпилсе состоялось еще не бывалое в Латвии событие – хакатон социальных инноваций. СОЛЯНКЕ посчастливилось пообщаться с экспертами, давшими много полезных советов участникам хакатона, и мы не упустили шанс задать им несколько вопросов.

Алина Долмате бренд-стратег, партнер предприятия VR-технологий “Vividly”

Важно думать о бренде в самом начале

Каждое молодое предприятие считает, что маркетинг и бренд — это нечто, созданное для крупных предприятий. По-моему, эти понятия понимают неправильно. Нужно понимать, что, если маркетинг помогает тебе продать конкретный продукт, то бренд помогает продать идею как таковую. Это существенно, так как бренд — это твое обещание клиенту, поэтому очень важно, чтобы авторы бизнес-идей задумывались об этих вещах уже в самом начале своего “путешествия” и говорили на языке продукта с самого начала.

Социальные предприниматели ошибаются, когда думают, что именно социальный фактор делает их уникальными.

Я заметила на хакатоне, что люди часто забывают о значении настоящих ценностей, способных привлечь других людей, которые поверят вашему обещанию и тому, что вы сможете его исполнить. Я уверена, что всем этим нужно заниматься еще в самом начале и создать аудиторию, которая будет готова приобрести ваш продукт еще до того, как вы его выпустите.

Если вы сможете определить те 3 ценности, которые будет отстаивать ваш бренд, то вы сможете собрать вокруг себя людей, готовых принять участие в том, чем вы занимаетесь, поддержать и рассказать остальным о вашем продукте. И на тот момент, когда вы будете готовы запустить ваш продукт, у вас уже будет аудитория и каналы продвижения.

Легче понять на примере

Представьте, вы создаете свой дом SOS и для себя вы поняли, что это место для проживания проблемной молодежи от 14 до 18 лет, место, где они могли бы учиться самостоятельности. Если вы об этой идее рассказываете таким образом, то, зайдя на вашу домашнюю страницу, люди понимают, что вы собираете пожертвования на строительство дома. Даже если я социально ответственный человек, то эта цель не вызывает во мне особых эмоций, так как цель этого проекта очень узка. Неотвеченным остается один вопрос — что мне от этого?

Проанализировав ситуацию, можно понять, каковы основные ценности, и о чем мы будем говорить. В принципе, то, о чем говорит этот проект — это то, что у каждого человека есть возможность быть уникальным, если ты молодой человек с определенными трудностями, это вовсе не значит, что тебя можно “списывать”, ты уникальная личность со своими особенностями. и этот дом может стать для тебя местом, где ты можешь стать тем, кем ты являешься. И в этом случае эта мысль показывает, что, поддержав уникальное в личности, то есть, то что есть в каждом из нас, не только сложных подростках, человек становится эмоционально связан с идеей проекта. Это, в свою очередь, помогает найти три основных ценности, которые помогут создать рассказ, послов бренда и партнеров по сотрудничеству. Бренд — это то, как ты себя чувствуешь, используя определенный продукт.

У медали есть две стороны

Важно помнить, что социальное — не значит скучное. На самом деле, это может быть нечто современное и положительное. Поэтому социальные предприятия часто ошибочно выбирают себе названия, ассоциирующиеся с трудностями. Однако исследования показывают, что новое поколение поддерживает осмысленные, жизнеутверждающие, аутентичные бренды, поэтому не стоит их подавать уныло. Приюты для животных тоже можно подавать по-другому — например, не говорить о том, как плохо собакам живется в приюте, а говорить людям, сколько животные дарят счастья и как хорошо будет, если взять животное к себе домой.

Социальное предпринимательство + бренд

Работая в рекламном агентстве, я пришла к выводу, что большой бизнес строится только на бизнесе, поэтому им сложно найти и выделить ту высокую цель, ради которой они существуют. В то время как в социальном предпринимательстве все наоборот — люди знают, ради чего существуют, но не всегда могут построить на этом бизнес.

sociala uznemejdarbiba hakatons eksperti

 

Андрис Стабиньш Креативный директор ИТ-предприятия «Squalio Latvija»

Не думай сразу о неудаче

Конкретики, убеждения. Главная проблема, что они не могут до конца поверить в свою идею, поэтому кидаются из стороны в сторону, создавая подушку безопасности. Первое, нужно поверить в свою идею, а о плане Б думать позже. Если ты начинаешь сразу задумываться о своем проигрыше, это с тобой и случится. Твое тело даже физически уже начнет идти к поражению, то же и с идеями. Главная же цель хакатона – за 48 часов что-то создать, не надо думать, насколько это будет прибыльно. Конечно, в основе должен быть заработок, но не нужно так на этом концентрироваться при начальном создании продукта или услуги. Потом все можно будет «допилить».

Как избежать неуверенности?

Нужно работать над собой. Поверить в себя и свои силы. Я заметил, что в Латгалии больше делают, меньше говорят, в Риге как раз наоборот. Если этих деятелей совместить с конкретной целью, то может очень многое получиться. Может поэтому мы, менторы, бываем жестоки, но это для того, чтобы привести ребят к выполнению конкретной цели.

Решение искусственных проблем

Развивать идеи с социальной направленностью более важно для обычных людей, нежели для социально незащищенных. Один такой социальный сотрудник может тебя спустить с небес вниз, заставить подумать об основных ценностях, дать свежий взгляд на решение проблемы, ведь мы часто тянемся к развитию, инновациям, и забываем основы. А особенные сотрудники, которыми являются люди из социально незащищенного слоя, могут творчески подойти к решению настоящих проблем, а не искусственно созданных.

Мы искусственно усложняем себе жизнь, создаем проблемы, которые могут и не требовать решения.

Таких людей мы обычно намеренно отдаляем от себя, с нас берут пример наши дети и тоже отдаляются от них. Нужно вернуть человечность и не бояться говорить об этих проблемах, чтобы это не становилось нашей проблемой. В Америке уже давно берут на работу, к примеру, пенсионеров, с другим взглядом на вещи. Иногда надо остановиться и задуматься, а не бежать вперед, сломя голову.

Алина и Андрис — не все, с кем нам удалось пообщаться, поэтому следите за новостями на СОЛЯНКЕ, и уже скоро мы познакомим вас ближе с Илзе — основателем и руководителем логопедической терапевтической игры CheeksUp и Витой — тренером по практичному творчеству.

Материал подготовлен в сотрудничестве с Латвийской ассоциацией социального предпринимательства при поддержке Министерства иностранных дел Федеративной Республики Германия.


ES mājā notiks radošā darbnīca ar sociālo uzņēmumu Palīdzēsim.lv

Aicinām ģimenes ar bērniem, kā arī ikvienu interesentu 8. decembrī no plkst. 12.00 līdz 13.30 Eiropas Savienības mājā apmeklēt sociālā uzņēmuma “Palīdzēsim.lv” Ziemassvētku kartīšu izgatavošanas darbnīcu. Pasākums norisināsies ES mājā, 1. stāvā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā.

Darbnīcā izgatavotās Ziemassvētku apsveikuma kartītes varēs paturēt sev vai nodot nodibinājumam “Palīdzēsim.lv”, kas tās pārdos labdarības tirdziņos. Ar iegūtajiem līdzekļiem organizācija īstenos dažādus sociālos mērķus.

„Palīdzēsim.lv” veicina sociālās izstumtības riska grupu nodarbinātību, iesaistot jauniešus un vecākus, kuri ikdienā rūpējas par bērniem ar dažāda rakstura veselības problēmām, suvenīru un rokdarbu izgatavošanā, kā arī dažādu meistarklašu organizēšanā. Produktu un pakalpojumu radītie ieņēmumi tiek novirzīti sociālajiem projektiem – sociālā riska grupu jauniešu izglītošanai un socializēšanai, kā arī atbalsta sniegšanai ģimenēm, kurās aug bērni ar dažāda rakstura veselības problēmām.

Ilze Skuja, “Palīdzēsim.lv” dibinātāja un vadītāja: “Mēs ticam, ka, ziedojot un palīdzot citiem, mēs palīdzam arī paši sev. Mēs palīdzam sev izvērtēt mūsu patieso vērtību skalu. Mēs atgādinām sev, ka esam veselāki, veiksmīgāki un uzņēmīgāki, iespējams, tieši tāpēc, lai sniegtu atbalstu tiem, pret kuriem dzīve nav bijusi tik labvēlīga.”

Vietu skaits darbnīcā ir ierobežots! Pieteikšanās, rakstot uz e-pastu info@esmaja.lv. Ja piedalīsieties kopā ar bērniem, lūgums norādīt viņu skaitu un vecumu.

Atgādinām, ka visi pasākumi ES mājā ir bezmaksas!

Darbnīcu rīko sociālais uzņēmums “Palīdzēsim.lv” sadarbībā ar Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociāciju.

Sociālā uzņēmējdarbība ļauj risināt sociālās problēmas ar biznesa instrumentiem – uzņēmumi ražo preces vai sniedz pakalpojumus ar mērķi risināt sociālu problēmu, nevis ar mērķi gūt finansiālu labumu uzņēmuma īpašniekiem. Līdz 2022. gadam Latvijā sociālās uzņēmējdarbības uzņēmumu atbalstam pieejams ES grantu finansējums 12 miljonu eiro apmērā. Programmu īsteno Labklājības ministrija un ALTUM: www.altum.lv/lv/pakalpojumi/biznesa-uzsacejiem/socialas-uznemejdarbibas-programma/par-programmu/.

Papildu informācija:

Anita Jansone, Eiropas Savienības mājas Zināšanu, sarunu un mākslas istabu vadītāja

Tālr. 67085446, e-pasts anita.jansone@esmaja.lv


Noticis pirmais Sociālo inovāciju hakatons Latvijā!

Informācija krievu valodā zemāk.

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija sadarbībā ar Daugavpils jauniešu biedrību “D-Juno” un Vācijas Ārlietu ministrijas atbalstu aizvadītajā nedēļas nogalē, 26. – 28. oktobrī, Daugavpilī rīkoja Latvijā pirmo Sociālo Inovāciju Hakatonu. Tas bija 48 stundu garš ideju maratons, kurā 10 profesionālu mentoru – ekspertu pavadībā dalībniekiem bija iespēja radīt jaunus, dzīvotspējīgus un modernajās tehnoloģijās balstītus sociālā biznesa modeļus.

Hakatonā piedalījās 37 dalībnieki no dažādām Latvijas vietām – Daugavpils, Jēkabpils, Krāslavas, Rēzeknes, Rīgas, Mārupes, Siguldas, Jelgavas un Ķeguma. Dalībnieku vidū bija dažādu jomu speciālisti  - jau esoši uzņēmēji, nevalstisko organizāciju vadītāji, programmētāji, grafiskie dizaineri, studenti, mārketinga speciālisti un vienkārši entuziasma pilni ideju ģeneratori.

Kā paredz hakotna formāts, dalībniekiem ir jāsadalās komandās un kopīgiem spēkiem un prātiem jārada sava biznesa koncepcija, lai pasākuma noslēgumā to prezentētu potenciālajiem investoriem un uzņēmējdarbības ekspertiem. Sociālo Inovāciju Hakatonā izveidojās 8 brīnišķīgas komandas ar lieliskām sociālās uzņēmējdarbības idejām:

CONECTED TRAVEL CLUB – klubs/ digitālā platforma senioru un jauniešu kopā ceļošanai
Ideja: savest kopā seniorus, kuriem nav savu ceļošanas biedru vai tuvinieku - līdzbraucēju, ar jauniešiem, kuriem ir vēlme palīdzēt senioriem ceļojumos gan fiziski, gan emocionāli. Uzņēmums organizē kopīgas ekskursijas pa visu pasauli.

MOMMY NANNY – digitālā platforma mammām auklēm
Ideja: dot iespēju jaunajām māmiņām atstāt savu mazuli pieskatīšanai citai jaunajai māmiņai. Uzņēmums apvieno jaunās māmiņas, kurām ik pa laikam nepieciešami aukles pakalpojumi un arī tās, kuras pašas ir gatavas ik pa laikam pieskatīt citas māmiņas mazuli. Pakalpojuma apmaksa notiek izmantojot mājaslapu, kur arī lasāmas atsauksmes par katru  auklīti.

TRIP 2 REPEAT – digitālā aplikācija šoferiem un līdzbraucējiem
Ideja: ar aplikācijas palīdzību savest kopā šoferus, kuri noteiktā laikā dodas no punkta A uz punktu B, ar tiem, kuriem arī tajā pašā laikā un ceļa posmā nepieciešams transports. Šī biznesa ideja ne vien taupītu dabas resursus un mazinātu vides piesārņojumu, apvienojot vairākus braucējus vienā mašīnā, bet arī palīdzētu sociāli mazaizsargātām grupām (senioriem, studentiem un cilvēkiem ar invaliditāti) ērti, ātri un par salīdzinoši zemākām izmaksām piekļūt transporta pakalpojumiem.

UPCYCLE DIZAINS – ražotne / digitālā platforma apģērba pārveidošanai
Ideja: apģērbs, kas nav vairs derīgs tā valkātājam, tiek nodots dizainerim, kurš to pārveido jaunā, modernā apģērbā. Sākotnēji uzņēmums ar mājaslapas palīdzību piedāvā dizainera konsultāciju par konkrēto apģērbu; ja dizainera piedāvājums atbilst klienta vēlmēm, tiek uzsākta apģērba pārveide.

BRIDGE – digitālā platforma psihoterapeita pakalpojumiem
Ideja: sākotnēji anonīmā un digitālā veidā savest kopā cilvēkus, kam nepieciešama psiholoģiska palīdzība ar atbilstošu psihoterapeitu. Lai saprastu klienta un terapeita saderību, sākumā iepazīšanās notiek čata veidā; pēcāk abas puses vienojas par digitālām vai klātienes konsultācijām. Platformā arī iespējams veikt atzīmes – pierakstus, lai laika gaitā abas puses redzētu progresu. Ar šādas digitālās platformas palīdzību uzņēmums iedrošina cilvēkus vērsties pēc palīdzības, jo bieži vien cilvēkiem ir grūti un apkaunojoši sev atzīt nepieciešamību pēc psihoterapeita palīdzības.

DRUKARNIA – drukas darbnīca materiālu otrreizējai pārstrādei
Ideja: uzņēmums ievāc vairs nederīgos drukas materiālus no tipogrāfijām, uzņēmumiem un citām iestādēm un pārstrādā tos savā drukas darbnīcā jaunā papīrā. Tā kā pārstrādes darbam nav nepieciešama speciālas profesionālās iemaņas, tad drukas darbnīcā paredzēts nodarbināt sociāli mazaizsargātās sabiedrības grupas - jauniešus, cilvēkus ar invaliditāti un pensionārus.

SPER SOLI  - video platforma cilvēkiem ar autismu
Ideja: radīt digitālo platformu, kur publicēti speciāli izstrādāti sociālie stāsti un video spēles cilvēkiem ar autismu, lai attīstītu viņu socializēšanās un draudzēšanās prasmes un palīdzētu viņiem sajust, uztvert apkārtējo cilvēku emocijas. Šāds digitālais rīks ne vien mazinātu ar autismu slimo cilvēku izolētību no sabiedrības, bet arī ietaupītu viņu un viņu tuvinieku laiku un finanses, kas tiek tērēti klātienes konsultācijās vai gaidot rindās pie speciālistiem.

WASTETHIC  - ražotne apģērba pārstrādei jaunos tekstila materiālos
Ideja: vairs nederīgo apģērbu un citus tekstila izstrādājumus, ko cilvēki vai uzņēmumi gatavojas izmest atkritumos vai ziedot labdarībai, savākt un pārstrādāt otrreizēji izmantojamā materiālā. No pārstrādātajiem materiāliem iecerēts ražot mēbeļu pildījumu, diegus un jaunus audumus. Šādā veidā uzņēmums būtiski mazina vides piesārņojumu un taupa dabas resursus.

Hakatona organizatori un mentori bija patīkami pārsteigti par komandu cītīgo un nopietno darbu, sadarbošanās spējām, entuziasmu, 48 h progresu un patieso vēlmi radīt savu sociālā biznesa modeli. Darbs pie idejām ilga pat līdz pieciem rītā un mentoru konsultācijas notika arī divos naktī.

Viens no grūtākajiem Hakatona uzdevumiem – uzvarētāju noteikšana, kas žūrijas starpā izraisīja spraigas diskusijas, jo visas izstrādātās sociālā biznesa idejas bija ar savu pievienoto vērtību. Tomēr pie balvām tika 4 komandas:

  • SPER SOLI komanda saņēma konsultācijas bez rindas starptautiskajā sociālās uzņēmējdarbības akseleratorā “New Door Riga”
  • UPCYCLE DIZAINS dalībnieki saņēma Sociālās uzņēmējdarbības foruma 2019 ieejas biļetes
  • DRUKARNIA idejas autoriem iespēja apmeklēt Digital Freedom Festival 2018
  • Hakatona galveno balvu – biznesa konsultācijas 1000 eur vērtībā, ko nodrošina British Council pārstāvniecība Latvijā, pie vadības konsultāciju uzņēmuma Civitta saņēma biznesa ideja WASTETHIC.

Ieguvēji ir pilnīgi visi Hakatona dalībnieki, jo šis pasākums ikvienam sniedza vērtīgas zināšanas un prasmes biznesa modelēšanā, jaunas idejas, kontaktus, potenciālos savas uzņēmējdarbības partnerus un kolēģus, kā arī  lielisku iespēju prezentēt savu biznesa ideju potenciālajiem investoriem. 10 dažādu uzņēmējdarbības jomu ekspertu konsultācijas vienuviet un bez maksas  - tā bija unikāla dāvana visiem Hakatona dalībniekiem!

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija un Daugavpils jauniešu biedrība “D-Juno” saka paldies visiem Hakatona dalībniekiem par atsaucību, ieguldīto enerģiju un kopdarbu sociālās uzņēmējdarbības attīstīšanā Latvijā Hakatona vadītājiem un mentoriem, ekspertiem par ieguldīto nozīmīgo darbu un laiku Hakatona komandu konsultēšanā, un, protams, pasākuma atbalstītājiem, kuri mums noticēja un palīdzēja notikt Latvijā pirmajam Sociālo Inovāciju Hakatonam: Vācijas Ārlietu ministrijai, British Council pārstāvniecībai Latvijā, Daugavpils pilsētas domei, SEB bankai, Vadības konsultāciju uzņēmumam CIVITTA, Latvijas Biznesu Eņģeļu Tīklam, Magnetic Latvia, Digital Freedom Festival, Latvijas Startup asociācijai “Startin.lv”, New Door Riga, viesnīcai “Park Hotel Latgola”, Zebra Print un kafejnīcai LUNA.

Novēlam Hakatona dalībniekiem izmantot iegūtās zināšanas un komandas biedrus, lai savas izstrādātās biznesa idejas realizētu dzīvē. Lai sapņi pārtop realitātē, lai pasaule no sociālo uzņēmēju darbiem kļūst labāka un tiekamies nākamajā sociālās uzņēmējdarbības hakatonā 2019. gadā!

Vairāk bildes no pasākuma meklējiet asociācijas Facebook profilā. Fotogrāfiju autore: Olga Kuzmina.

Прошел первый Хакатон Социальных Инноваций в Латвии!

Латвийская ассоциация социального предпринимательства в сотрудничестве с даугавпилсской молодежной общественной организацией “D-Juno” и при поддержке Министерства иностранных дел Германии с 26 по 28 октября в Даугавпилсе провела свой первый в Латвии Хакатон Социальных Инноваций. Это был 48-часовой марафон идей, в котором под руководством 10 профессиональных наставников – экспертов, была возможность создать новые, жизнеспособные, основанные на современных технологиях социальные бизнес-модели.

В Хакатоне приняли участие 37 участников из разных уголков Латвии - Даугавпилс, Екабпилс, Краслава, Резекне, Рига, Марупе, Сигулда, Елгава и Кегумс. Среди участников были специалисты в различных областях - предприниматели, руководители общественных организаций, программисты, графические дизайнеры, студенты, специалисты в области маркетинга и просто полные энтузиазма генераторы идей.

Формат хакатона подразумевает, что участники должны быть поделены по командам и совместными силами и умами должны создать свою собственную концепцию бизнеса, чтобы представить ее потенциальным инвесторам и бизнес-экспертам в конце мероприятия. На Хакатоне Социальных Инноваций образовалось восемь замечательных команд  с отличными социальными бизнес-идеями:

CONECTED TRAVEL CLUB - Клуб/ платформа для сениоров и молодых людей, путешествующих вместе

Идея: свести вместе пожилых людей, у которых нет попутчиков или родственников, с молодежью, у которых есть желание помочь пожилым людям путешествовать как физически, так и эмоционально. Компания организует совместные туры по всему миру.

MOMMY NANNY - платформа для мамочек-нянь

Идея: дать возможность молодым мамочкам оставить своего ребенка с другой молодой мамочкой. Компания объединяет молодых матерей, которым нужны услуги няни, а также тех, кто готов время от времени заботиться о ребенке другой мамочки. Оплата услуги осуществляется с использованием веб-сайта, на котором также можно прочитать отзывы о каждой нянечке.

TRIP 2 REPEAT – аппликация для шоферов и попутчиков

Идея: с помощью приложения свести вместе водителей, которые путешествуют из пункта А в пункт В, с  теми, кто в тот же момент по дороге нуждается в транспорте. Эта бизнес-идея не только экономит природные ресурсы и уменьшает загрязнение окружающей среды, объединяя нескольких попутчиков в одной машине, но также помогает социально незащищенным группам (сениорам, студентам и людям с ограниченными возможностями) легко и быстро получить доступ к транспортным услугам.

UPCYCLE DIZAINS – производство / платформа для изменения одежды

Идея: одежда, которая больше не подходит для использования, передается дизайнеру, который превращает ее в новую, современную одежду. Первоначально компания предлагает дизайнерский совет по конкретной одежде через веб-сайт; если предложение дизайнера отвечает пожеланиям клиента, начинается перевоплощение одежды.

BRIDGE – платформа для оказания услуг психотерапевта

Идея: анонимное объединение людей на платформе, которые нуждаются в психологической помощи, с соответствующим психотерапевтом. Чтобы понять совместимость клиента и терапевта, изначально происходит знакомство в чате, далее обе стороны соглашаются на удаленные консультации или же по  месту. На платформе также можно делать заметки и записи, чтобы обе стороны могли видеть прогресс. С помощью такой платформы компания сподвигает людей обращаться за помощью, потому что людям часто трудно осознавать необходимость помощи психотерапевта.

DRUKARNIA – типографическая мастерская с вторичной переработкой материалов

Идея: компания собирает больше ненужные печатные материалы от типографий, компаний и других учреждений, и перерабатывает их в своей типографии в новую бумагу. Поскольку работа по переработке не требует специальных профессиональных навыков, типография сможет трудоустроить социально малозащищенные группы людей - молодежь, людей с ограниченными возможностями и пенсионеров.

SPER SOLI  – видео-платформа для людей с аутизмом

Идея: создать платформу, где будут опубликованы специально разработанные социальные рассказы и видеоигры для людей с аутизмом, чтобы развивать их навыки социализации и дружбы, помогать им чувствовать и воспринимать эмоции других. Такой дигитальный инструмент не только уменьшит изоляцию людей с аутизмом от общества, но и сэкономит время и финансы их родственников, потраченные на личные консультации или ожидание профессионалов.

WASTETHIC – производство по переработке одежды в новые текстильные материалы

Идея: ненужную одежду и другие текстильные изделия, которые люди или компании собираются выбросить или пожертвовать на благотворительность, собирать и перерабатывать для вторичного использования материалов. Из переработанных материалов будет производиться наполнитель мебели, нити и новые ткани. Таким образом, компания значительно снижает загрязнение окружающей среды и экономит природные ресурсы.

Организаторы и наставники хакатона были приятно удивлены кропотливой работой команд, навыками сотрудничества, энтузиазмом, 48-часовым прогрессом и искренним желанием создать свою собственную социальную бизнес-модель. Работа над идеями продолжалась до пяти утра, а консультации наставников проводились в два вечера.

Одной из самых трудных задач в хакатоне - определить победителей, которые вызвали напряженные дебаты среди жюри, поскольку все разработанные социальные бизнес-идеи имели добавленную стоимость. Однако призы получили 4 команды:

  • Команда SPER SOLI получила консультацию в международном акселераторе социального бизнеса “New Door Riga”
  • Участники UPCYCLE DESIGN получили билеты на форум Социального предпринимательства 2019
  • Авторы идеи DRUKARNIA получили возможность посетить Digital Freedom Festival 2018
  • Главный приз Хакатона - профессиональные бизнес-консультации с консалтинговой компанией CIVITTA стоимостью 1000 евро, представленное Представительством British Council в Латвии получила бизнес-идея WASTETHIC.

Каждый участник Хакатона получил ценные знания и навыки в области бизнес-моделирования, новых идей, контактов, потенциальных деловых партнеров и коллег, а также отличную возможность презентовать свою бизнес-идею потенциальным инвесторам. 10 различных экспертов в одном месте и без оплаты - уникальный подарок для всех участников Хакатона!

Латвийская ассоциация социального предпринимательства и даугавпилсская молодежная организация “D-Juno”  искренне благодарят каждого из вас за отзывчивость, энергию и сотрудничество в развитии социального бизнеса в Латвии! Благодарим ведущих Хакатона, наставников и экспертов за вклад в работу и вложенное время на консультирование команд. Отдельное спасибо организациям, которые верили и помогли осуществить первый Хакатон Социальных Инноваций в Латвии: Министерству иностранных дел Германии, представительству British Council в Латвии, Даугавпилсской городской думе, SEB банку, консалтинговой фирме CIVITTA, Латвийской сети бизнес-ангелов, Magnetic Latvia, Digital Freedom Festival, Латвийской стартап ассоциации “Startin.lv”, гостинице “Park Hotel Latgola”, Zebra Print и кафе LUNA.

Желаем участникам Хакатона использовать полученные знания и коллег по команде для реализации своих бизнес-идей в жизни. Пускай мечты превратятся в реальность, мир станет лучше от работы социальных предпринимателей и до встречи на следующем хакатоне социального предпринимательства в 2019 году!

Фотографии с мероприятия можно найти в Facebook профиле Латвийской ассоциации социального предпринимательства.


Atziņas pēc inovatīvo kombinēto konsultāciju norises

Noslēdzies Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija projekts “Sociālā uzņēmējdarbība –
instruments sociālo pakalpojumu un sociālā atbalsta attīstībai Latvijā”, kura ietvaros sniedzām
inovatīvas kombinētās konsultācijas 12 esošajiem vai topošajiem sociālajiem uzņēmējiem, kuri
strādā vai vēlas uzsākt darbību sociālo pakalpojumu vai sociālā atbalsta jomā.

Projektā katram tika piedāvātas 3 individuālas konsultācijas - asociācijā, pie kāda no asociācijas
biedriem ar līdzīgu profilu un veiksmīgu darbību savā jomā, bet trešā konsultācija pie Vitas
Brakovskas (biedrība “ZINIS”) par sociālās uzņēmējdarbības biznesa modeļa izstrādi, ieviešanu un
pielāgošanu konkrētajam sociālajam pakalpojumam vai uzņēmuma situācijai.
Konsultāciju mērķis bija palīdzēt organizācijai vai uzņēmumam attīstīties un sniegt atbalstu, lai tās
varētu darboties vēl pilnvērtīgāk. Papildus šim mērķim arī Sociālās uzņēmējdarbības asociācija ieguva
vērtīgu atgriezenisko saiti un mudinājumu darboties tālāk, veidojot un attīstot Latvijas Sociālās
uzņēmējdarbības asociāciju kā platformu, kur var tikties domubiedri kopīgu sociālā biznesa iniciatīvu
attīstībai, lai atrastu padomu, zināšanas, pieredzi, komandas biedrus un sadarbības partnerus.
Vita Brakovska, biedrības “ZINIS” vadītāja min, ka ir cilvēki, kas piedāvā reālu produktu vai atrodas
tuvu tam, un dažkārt viss, kas viņiem nepieciešams – īstie cilvēki, kas iedod pareizos kontaktus vai
saved kopā ar tiešo mērķauditoriju. Piemēram, cilvēkus vieno līdzīga ideja, taču viņi nezina cits par
cita eksistenci, tomēr skaidri zina, ka viņiem nepieciešama “zelta komanda”.

Interese par sociālo uzņēmējdarbību tikai pieaug, arī nākotnē būs cilvēki, kam ir vērtību motivācija, enerģija, kompetences, taču nav resursu (un otrādi), tāpēc asociācija arī turpmāk aktīvi strādās šajā virzienā. Projekts arī parādīja, ka ir nepieciešams izglītot par biznesa modeli, jo tas sekmē izpratni par
būtiskākajiem uzņēmējdarbības elementiem un organizatoriskiem procesiem, palīdz sakārtot domas un
izprast likumsakarības ilgtspējas nodrošināšanai un ļauj pragmatiski pastāstīt par savu sociālā biznesa
ideju citiem un saņemt ieteikumus. Vairāki konsultāciju dalībnieki atzina, ka tieši skats no malas ir vitāli nepieciešams un svarīgs, tāpat arī asociācijas biedriem ar līdzīgu profilu konsultāciju noslēgumā min – ir vērtīgi kopīgi diskutēt par ideju; cilvēkiem ir vajadzīgs gan skats no malas, gan iedrošinājums uz rīcību.

Asociācija arī turpmāk piedāvās dažādu zināšanu līmenim piemērotus seminārus par konkrētām
tēmām, kas palīdzētu biznesam jebkurā tā attīstības stadijā. Šīs zināšanas jāpiedāvā gan tādiem, kuriem ir tikai ideja, gan tādiem, kuri jau ir nodibinājuši savu SIA un saskaras ar pirmajām grūtībām, gan arī
tādiem, kuri ir gatavi uzņēmuma izaugsmei, jaunu tirgu apgūšanai un eksportam.

36 % no projekta dalībniekiem atzīst, ka pēc konsultācijām turpinās attīstīt un īstenot savu biznesa
ideju sociālo pakalpojumu vai sociālā atbalsta jomā, jo ir guvuši iedrošinājumu un izpratni par to, kā
darboties tālāk, 25% konsultāciju dalībnieku radījuši jaunas sadarbības idejas un ieguvuši sadarbības
partnerus ar līdzīgu profilu, bet 18% dalībnieki nopietni apsver mainīt juridisko statusu, lai no
biedrības kļūtu par SIA.

Projektu īstenoja Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija Labklājības Ministrijas projektu
konkursa “Nevalstisko organizāciju projektu īstenošana labklājības jomā 2018. gadā” ietvaros.