Globālo datu pārskats par sociālajiem uzņēmumiem 2013-2023

10 jūlijs, 2024

Pasaules Ekonomikas forums un Schwab fonds ir izdevuši ziņojumu par sociālajiem uzņēmumiem globālajā vidē un sniedz visaptverošu ieskatu valdošajās tendencēs. Ziņojumā tika izmantoti dati no vairāk nekā 80 valstīm, kas savākti laika posmā no 2013. līdz 2023. gadam. Tā mērķis ir informēt politikas veidotājus un uzņēmumu vadītājus par sociālo uzņēmumu nenovērtēto ieguldījumu globālajā IKP, nodarbinātībā un ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanā.

Sociālais uzņēmums aptver abas kompotentes – biznesu un sociālo labklājību -, veicinot inovatīvus risinājumus, kas ne tikai rada ekonomisku vērtību, bet arī sniedz nozīmīgu sociālu un vides ietekmi.

Tiek lēsts, ka 2021. gadā pasaulē kopumā bija aptuveni 333,34 miljoni uzņēmumu. Šajā ziņojumā “The State of Social Enterprise: A Review of Global Data 2013–2023” identificētie 9,79 miljoni sociālo uzņēmumu veido aptuveni tikai 3% no visiem uzņēmumiem pasaulē.

Globālie ziņojuma dati norāda, ka pasaulē ir:

~ 10 miljoni sociālo uzņēmumu;

~ 2 triljoni dolāru kopējie sociālo uzņēmumu ieņēmumi;

~ 200 miljoni sociālo uzņēmumu radītas darbavietas;

~ 3% sociālie uzņēmumi no visa uzņēmumu skaita pasaulē.

Sociālie uzņēmumi mazina arī dzimumu nevienlīdzības plaisu, jo vienu no diviem sociālajiem uzņēmumiem pasaulē vada sievietes. Tradicionālajos uzņēmumos – tikai vienu no pieciem. Lai gan sieviešu vadīto sociālo uzņēmumu īpatsvars ir konsekventi augsts, vidējais procents dažādās valstīs tomēr atšķiras. Starp valstīm ar zemāko sieviešu vadītāju pārstāvību ir Bangladeša, Kongo Demokrātiskā Republika un Indija, kur nedaudz mazāk nekā 25% aptaujāto sociālo uzņēmumu vada sievietes. Savukārt Latvijā, Īrijā un Zviedrijā gandrīz 70% sociālo uzņēmumu vada sievietes.

Šis ziņojums atspoguļo ne tikai sociālās uzņēmējdarbības vidi skaitļos, bet arī to, ka šo datu iegūšana un apkopošana ir liels izaicinājums. Tomēr tie ir svarīgi, lai zinātu, kā šo jomu varētu attīstīt turpmāk. 

Dati par nodarbinātību sociālajos uzņēmumos (kopējie skaitļi vai vidējie rādītāji) bija pieejami 81 valstī. Vidējais rādītājs ir 18 darbavietas uz vienu sociālo uzņēmumu (mediāna – 14). Viens sociālais uzņēmums rada no vienas līdz 84 darbavietām.

Skati diagrammu, kurā redzams vidējais darbavietu skaits uz vienu sociālo uzņēmumu katrā valstī!

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, lielākā daļa sociālo uzņēmēju meklē ārējos finansējuma avotus, lai finansētu savas organizācijas. Piemēram, Eiropā gandrīz 75% sociālo uzņēmumu, kurus aptaujāja Eiropas Sociālās uzņēmējdarbības pārskats, meklē ārējo finansējumu. Parasti ārējais finansējums vidēji veido aptuveni 75% no sociālo uzņēmumu gada ieņēmumiem.

Dati no 35 valstīm un Schwab fonda Globālās sociālās uzņēmējdarbības alianses veiktā aptauja parāda to, ka sociālie uzņēmumi saskaras ar šķēršļiem visā to darbības ciklā – no izveides līdz izaugsmei un darbības paplašināšanai. Lai gan apstākļi valstīs atšķiras, taču sociālie uzņēmumi visā pasaulē parasti saskaras ar šādiem šķēršļiem:

ierobežota piekļuve finansējumam;

zems sabiedrības un likumpieņēmēju atbalsts;

nepietiekams juridiskais un/vai fiskālais regulējums;

ierobežota piekļuve iepirkumu procesiem.

Iepazīsties ar pētījuma rezultātiem

Šajā ziņojumā ir iekļauti arī dati par Latviju. Šie dati tika ņemti no ESEM aptaujas (Eiropas Sociālās uzņēmējdarbības aptauja), kurus Latvijā palīdz iegūt Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija.