Toledo deklarācija uzsver sociālās ekonomikas nozīmi ilgtspējīgai nākotnei

15 Eiropas Savienības valstis parakstījušas Toledo deklarāciju

 

Toledo deklarāciju par sociālo ekonomiku kā galveno virzītājspēku iekļaujošai un ilgtspējīgai nākotnei piektdien, 4. decembrī, parakstīja 15 Eiropas Savienības dalībalstis, klātesot pārstāvjiem no Spānijas, Portugāles, Francijas, Itālijas, Beļģijas (kuru pārstāv Valonijas reģions), Īrijas, Austrijas, Horvātijas, Kipras, Čehijas, Vācijas, Bulgārijas, Luksemburgas, Slovākijas, Slovēnijas un Maltas.

No šīm 17 dalībvalstim deklarāciju pagaidām nav parakstījusi Vācija, kura pieprasījusi papildus laiku deklarācijas analīzei, savukārt Beļģija nespēja panākt vienošanos federālā līmenī starp trim reģioniem, lai gan Valonijas reģions ļoti atbalstīja deklarācijas parakstīšanu.

Toledo deklarācija ietver ietver septiņas galvenās saistības, kuras apņēmušās izpildīt minētās Eiropas Savienības valstis un dažādas saistītās starptautiskās organizācijas:

1. Palielināt sociālās un solidaritātes ekonomikas pamanāmību un atzīšanu, izmantojot valsts politiku, plānus un īpašas darbības sadarbībā ar cilvēkiem un organizācijām, kas to veido.

2. Veicināt sociālās un solidaritātes ekonomikas ekonomiskās, sociālās un vides attīstības modeli.

3. Atbalstīt tādu ekosistēmu radīšanu, kas ir labvēlīgas sociālajai un solidaritātes ekonomikai.

4. Censties nodrošināt nepieciešamo finansiālo atbalstu dzīvotspējīgas un ilgtspējīgas sociālās un solidaritātes ekonomikas konsolidācijai.

5. Atzīt sociālās un solidaritātes ekonomikas kā izšķirošā virzītājspēka būtisko lomu ilgtspējīgas, iekļaujošas un taisnīgas pēc-COVID 19 atveseļošanas veidošanā visā Eiropā.

6. Sniegt ieguldījumu sociālās un solidaritātes ekonomikas starptautiskajā paplašināšanā.

7. Izveidot un uzturēt augsta līmeņa sadarbības un dialoga mehānismus, lai koordinētu darbības, ar kurām atbalsta sociālo un solidaritātes ekonomiku, veicinot sociālo inovāciju un inovatīvu valsts politiku.

Pilns konferences un deklarācijas parakstīšanas pasākuma video angļu valodā pieejams ŠEIT.

 


Izsludināts Eiropas Sociālo Inovāciju turnīrs!

Izsludināts Eiropas Sociālo Inovāciju turnīrs!

Sociālo inovāciju turnīrā tiek atzīti un atbalstīti labākie Eiropas sociālie uzņēmēji. Tas veicina novatoriskas idejas un apbalvo iniciatīvas, kas veicina sociālās, ētiskās vai vides ietekmes radīšanu. Parasti tas aptver projektus izglītības, veselības aprūpes, vides, aprites ekonomikas, iekļaušanas, darba vietu radīšanas, novecošanās un daudzās citās jomās.

Visi projekti sacenšas par vispārējās kategorijas un īpašās kategorijas 1. un 2. balvu attiecīgi EUR 50 00 un EUR 20 000 vērtībā. Īpašās kategorijas balvas 2020. gadā piešķirs projektiem, kas koncentrējas uz vidi (ar īpašu uzsvaru uz bioloģisko daudzveidību un ekosistēmu saglabāšanu). INSEAD sociālās uzņēmējdarbības attīstības programmai Fontenblo pilsētā, Francijā, tiks izvēlēti divi projekti.

Pieteikšanās Sociālo inovāciju turnīram šeit līdz 4.martam

Balvas piešķir žūrija, kas sastāv no akadēmiskās un biznesa pasaules speciālistiem.

Turnīrs norisinās divās kārtās. Atlases komiteja, kurā galvenokārt ir EIB grupas eksperti inovāciju, vides un citās atbilstošās disciplīnās, izvēlas 15 finālistus. Finālisti piedalās individuāli sagatavotā apmācības programmā (Mentoring Bootcamp, e-apmācība par prezentēšanu, individuālu treneru sesijas), lai sniegtu viņiem nepieciešamās vadlīnijas, lai attīstītu savas idejas un sagatavotu viņus fināla pasākumam, kurā visiem finālistiem ir jāprezentē un jāaizstāv savs projekts sociālo inovāciju turnīra žūrijai.

Šī gada sociālo inovāciju turnīrs notiks 8. oktobrī Lisabonā, Portugālē.

Visi SIT  finālisti kļūst par SIT Absolventu tīkla dalībniekiem. Kā biedri viņi var gūt labumu no daudzām apmācības iespējām, piemēram, (i) Scaling Executive Program, pilna laika vadītāju apmācības kursiem, kas vērsti uz mērogošanu

ii) SIT scholarships, inovāciju grantu programmu

iii) ) konferences visā Eiropā un sadarbība ar investoriem, riska filantropiem un fondiem, kuri var palīdzēt viņu projektam mērogā. Turklāt, lai izpētītu sinerģiju un papildināmību ar pieaugošo sociālo uzņēmēju kopienu, kuru institūts atbalsta ar SIT starpniecību, institūts atbalsta pirmo sociālo inkubatoru Portugāles ziemeļos.

Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, rakstiet uz e-pastu institute@eib.org.


Eiropas Sociālo inovāciju konkurss 2020

Eiropas Sociālo inovāciju konkurss 2020

Šī gada Sociālo inovāciju konkursa tēma ir "Reimagine Fashion" ("Pārdefinēt modi"), šī gada konkursā tiek meklēti projekti sākuma stadijā un idejas, kas mainīs modes ražošanas, pirkšanas, lietošanas un pārstrādes veidus, virzoties uz paaugstinātu globālo ilgtspēju un mainot patērētāju uzvedību vietējā mērogā, nacionālajā un Eiropas līmenī.

2020. gada Eiropas sociālo inovāciju konkursā paredzēts atbalstīt inovatīvas idejas un projektus, kuru mērķis ir samazināt kopējo vides nospiedumu un uzlabot modes sabiedrisko ietekmi, palīdzēt padarīt to pieejamāku un taisnīgāku, kā arī ilgtspējīgā veidā veicināt izmaiņas uzvedībā. Risinājumiem skaidri jābūt vērstiem uz ietekmes panākšanu, ilgtspējības sasniegšanu, un tiem jābūt mērogojamiem vai atkārtojamiem vietējā, valsts vai Eiropas līmenī.

Konkursā var piedalīties dalībnieki no visām ES dalībvalstīm un programmas “Apvārsnis 2020” asociētajām valstīm līdz pieteikšanās termiņam trešdien, 4. martā plkst. 12:00 pēc Centrāleiropas laika.

Trīsdesmit pusfinālisti jūlijā tiks aicināti uz  apmācībām Amsterdamā, Nīderlandē, kur viņi saņems mentoringu un atbalstu, lai attīstītu savas idejas, gatavojoties otrajai kārtai. Pēc tam tiesneši noteiks 10 finālistus un izvēlēsies 3 uzvarētājus. Pēc tam uzvarētāji tiks paziņoti balvu pasniegšanas ceremonijā rudenī, kur katram no trīs uzvarētājiem tiks piešķirti 50 000 eiro.

Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet vietni: https://eusic.challenges.org/
vai dodieties uz vietni https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/policy/social/competition_en


Latvijas sociālais projekts „Parunāsim?” prestižā konkursā Budapeštā atzīts par inovatīvāko sociālo uzņēmumu

Pieredzes apmaiņas nolūkos starp sociālo uzņēmumu vadītājiem 15.novembrī Budapeštā, norisinājās Eiropas sociālās integrācijas uzņēmumu sadarbības tīkla (ENSIE) organizēts seminārs “WISE” par sociālās uzņēmējdarbības attīstību, kas vērsta uz nelabvēlīgā situācijā esošo grupu sociālo un darba tirgus integrāciju.

 

Eiropas semināra ietvaros tika pasniegta ENSIE WISE Manager Award balva. To ieguva zvanu centra “Sonido” vadītāja Inga Muižniece par projektu “Parunāsim?”, kas tika novērtēts tieši par inovatīvo piegājienu, kā sociālais uzņēmums var gūt peļņu, nelūdzot ziedojumus. Projektu “Parunāsim?” balvai izvirzīja Sociālās uzņēmējdarbības asociācija, kuriem ir būtiski, lai Latvijā būtu draudzīga vide sociālajiem uzņēmējiem

Projekta “Parunāsim?” autore Inga Muižniece: “Ļoti priecājos, ka arī Latvija ir iegājusi sociālās uzņēmējdarbības apritē Eiropas Savienībā, jo ir vērtīgi iegūt starptautisko pieredzi, lai attīstītu sociālo uzņēmējdarbību Latvijā. Esmu lepna, ka tieši manis radītā sociālās uzņēmējdarbības ideja un veids, kā tas gūst peļņu, tika atzīta par labāko citu sociālo uzņēmēju starpā. Piedaloties šajā Eiropas seminārā, secināju, ka Rietumeiropas valstīs sociālajā uzņēmējdarbībā lielākoties tiek nodarbināti gados vecāki cilvēki, taču Latvijā un Austrumeiropā sociālajā uzņēmējdarbībā iesaistās jauni cilvēki. Semināra laikā dalījāmies ar padomiem, kā sociālajā uzņēmējdarbībā iesaistīt arī gados jaunus cilvēkus, un priecājos, ka citas Eiropas valstis vēlas pārņemt mūsu pieredzi.”

Izveidotais sociālais projekts “Parunāsim!” ir telefona līnija, kas ir radīta, lai vientuļiem cilvēkiem būtu iespēja ar kādu aprunāties. Bet te ir jāsaprot, ka tas nav krīzes tālrunis, uzņēmumā strādājošie cilvēki nav psihologi un nevar atrisināt kādas problēmas, – cilvēki vienkārši zvana pa tālruni 26564564, lai pastāstītu, kā jūtas, kā viņiem iet. Tāpat uzņēmumā tiek nodarbināti cilvēki ar invaliditāti, - viņi labprāt atbild uz telefona zvaniem, viņiem tā ir darba iespēja un iespēja saņemt regulārus ienākumus. Tāpat izvēloties zvanu centra „Sonido”, kas ir Ingas radīts uzņēmums, pakalpojumus, būtiska uzņēmuma peļņas daļa ir novirzīta sociālajam projektam „Parunāsim?”. Uzņēmums ne vien palīdz attīstīt sociālo uzņēmējdarbību Latvijā, bet arī to īsteno paša uzņēmuma mērogā.

Eiropas sociālās integrācijas uzņēmumu sadarbības tīkla (ENSIE) organizētajā seminārā piedalījās dalībnieki no vairākām Eiropas valstīm – Ungārijas, Latvijas, Itālijas, Dānijas, Nīderlandes un citām.


Latvijas sociālie uzņēmēji dodas pieredzes apmaiņas vizītēs uz Dāniju un Krieviju

Biedrība “Sociālās inovācijas centrs” (SIC) 2017. gada septembrī sadarbībā ar sociālās uzņemējdarbības jomu atbalstošām organizācijām no Krievijas (Kaļiņingradas), Polijas un Dānijas uzsāka projekta “Sociālās uzņēmējdarbības attīstīšana Baltijas jūras reģionā” īstenošanu. Projekts tiek īstenots ar Ziemeļu ministru padomes (Nordic Council of Ministers) līdzfinansējumu.

Projekta ietvaros 3 Latvijas sociālās uzņēmējdarbības vides pārstāvji devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Kopenhāgenu, Dānijā, lai iepazītos ar virkni Kopenhāgenas sociālo uzņēmēju, gūtu un dalītos pieredzē. Trīs dienu vizītes laikā tika apmeklēti gan sociālie uzņēmumi, gan Sociālās inovācijas asociācija un notika arī tikšanās ar Roskildes Universitātes pārstāvi.

Projekta ietvaros ir notikušas vairākas aktivitātes, piem., seminārs “Fokusā sociālā uzņēmējdarbība – no statusa līdz finansējumam”, kā arī tiks izstrādāts  e-apmācību modulis sociālajiem uzņēmējiem, kas interesentiem būs pieejams jau augustā Baltijas jūras reģiona sociālo uzņēmēju sadarbības platformā www.socialenterprisebsr.net. Vairāk par projektu iespējams uzzināt biedrības “Sociālās inovācijas centrs” mājaslapā.

Šī publikācija ir daļa no projekta “Sociālās uzņēmējdarbības attīstīšana Baltijas jūras reģionā”, ko līdzfinansē Ziemeļvalstu Ministru padomes programma. Par publikācijas saturu atbild tikai un vienīgi projekta autori; tā neatspoguļo Ziemeļu Ministru padomes un visu saistīto finanšu iestāžu viedokļus. Šīs institūcijas nav atbildīgas par materiālā norādīto informāciju.