Sadarbības modeļi starp sociālajiem un tradicionālajiem uzņēmumiem

16 decembris, 2021

Sadarbības modeļi starp sociālajiem un tradicionālajiem uzņēmumiem

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija sadarbībā ar Ukrainas Sociālo akadēmiju un Gruzijas sociālo uzņēmumu aliansi izveidojusi publikāciju par sadarbības modeļiem starp sociālajiem un tradicionālajiem uzņēmumiem.

Tā kā sociālo uzņēmumu skaits pieaug, tiem ir vajadzīga daudz plašāka atbalsta ekosistēma, lai tās varētu pildīt savu sociālo misiju, sadarbības ar citiem uzņēmumiem ir svarīgs attīstības priekšnoteikums. Visas trīs organizācijas kopīgi darbojas, lai veicinātu sociālās uzņēmējdarbības ekosistēmu un sociālo ietekmi Gruzijā un Ukrainā, attīstot mazos un vidējos sociālos uzņēmumus.

Sadarbības ietvaros tika veiktas šādas aktivitātes:

  • apzinātas esošās sadarbības un veicināta pieredzes apmaiņa par tradicionālo biznesu un sociālo uzņēmumu sadarbības modeļiem,
  • izveidota informatīva, lietotājiem draudzīga publikācija ar sadarbības modeļu piemēriem,
  • veicināta sociālo uzņēmumu, nevalstisko organizāciju kapacitāte, zināšanas un prasmes veiksmīgu ilgtermiņa sadarbību veidošanā,
  • radītas tīklošanās un satikšanās iespējas sociālajiem uzņēmumies, tradicionālajiem biznesiem un citām iesaistītajām pusēm.

Ar sagatavoto publikāciju iespējams iepazīties ŠEIT.


Publikācija sagatavota projekta “Pieredzes apmaiņa ilgtspējīgu tradicionālo un sociālo uzņēmumu sadarbības veicināšanai, palielinot sociālo ietekmi Ukrainā un Gruzijā” ietvaros, kuru finansē Latvijas Republikas Ārlietu ministrija.