Sociālā ietekme ir nevis uzņēmuma īstenotās aktivitātes, bet to radītais rezultāts. Lai gan sociālā uzņēmuma īstenotās aktivitātes – produkti, pakalpojumi, notikumi, pasākumi – ir būtiskas mērķa sasniegšanai, tomēr aktivitāšu īstenošana pati par sevi vēl nenozīmē mērķa sasniegšanu.

Ietekmes mērīšana nevar būt universāla un nav iespējama vienota sistēma, kas atspoguļotu
jebkura sociālā uzņēmuma ietekmi, reprezentētu ieguvumus vai uzlabojumus, jo sociālie uzņēmumi Latvijā ir ļoti dažāda veida organizācijas gan lieluma, specifikas, jomas, darbinieku skaita, mērķu un citu mainīgo ziņā. Tāpēc katram sociālajam uzņēmumam organizācijas iekšienē ir jāpieņem lēmums, kā tiks atspoguļota un mērīta sociālā ietekme, cik bieži un kurš būs atbildīgais par šo procesu.

Sociālās ietekmes novērtējums spēlē stratēģisku lomu sociālās uzņēmējdarbības jomā, palīdzot sociālajiem uzņēmējiem saprast, cik lielā mērā viņu sociālā misija ir sasniegta. Sociālās ietekmes mērīšana ir stratēģiski nozīmīga arī paša uzņēmuma attīstībā, ar noteikumu, ka tā tiek izmantota un likta lietā, prezentēta plašākai sabiedrībai un nozīmīgs ieguldījums politikas veidotājiem un finansētājiem.

Lai gan ikviens uzņēmums vai organizācija var radīt un rada sociālo ietekmi, sociālo uzņēmumu prioritāte ir radīt sociālo vērtību, risinot sociālās un/vai vides problēmas, tādējādi radot sociālo ietekmi. No sociālajiem uzņēmumiem tiek gaidīts fokuss tieši uz sociālās ietekmes radīšanu, nevis komerciālās vai finansiālās ietekmes radīšanu.