Baltijas jaunatnes organizāciju sociālā ietekme

1 jūlijs, 2021

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija kopā ar četrām partnerorganizācijām no Baltijas valstīm: Latvijas Jaunatnes Padome (LV), Eesti Noorteühenduste Liit (EST), Stories For Impact (EST), Geri norai (LT) īsteno Erasmus+ projektu BALTIC : YOUTH : IMPACT, lai uzlabotu jauniešu sociālo uzņēmumu un nevalstisko organizāciju ietekmes pārvaldību. Galvenie projekta mērķi ir uzlabot jauniešu organizāciju prasmes un zināšanas par sociālās ietekmes pārvaldību (tās mērīšanu, novērtēšanu un komunikāciju) un popularizēt sociālās ietekmes pārvaldības nozīmi, izveidojot praktiskus, lietotājiem draudzīgus sociālās ietekmes pārvaldības rīkus.

Projekta BALTIC: YOUTH: IMPACT pirmajā posmā tika pētīts, vai trīs Baltijas valstu – Igaunijas, Latvijas un Lietuvas – jaunatnes organizācijas un sociālie uzņēmumi mēra savu sociālo ietekmi. Projekta partneri apzināja jauniešu organizācijas un sociālos uzņēmumus savās valstīs, identificējot labos piemērus un jauniešu organizāciju ieteikumus sociālās ietekmes pārvaldē.

Lai izveidotu apkopojumu par trīs Baltijas valstu jauniešu organizāciju un sociālo uzņēmumu sociālās ietekmes pārvaldi, partneri apskatīja jaunatnes politikas plānošanas dokumentus savās valstīs un ietekmes tēmas iekļaušanu tajos, kā arī šī jēdziena kontekstu jaunatnes politikā.

Projekta ietvaros tika aptaujātas vairāk nekā 50 jauniešu organizācijas un sociālie uzņēmumi Baltijas valstīs, kas strādā ar jauniešiem, piemēram, jaunatnes organizācijas un padomes, studentu apvienības un universitāšu klubi, kā arī sociālie uzņēmumi, kas strādā jaunatnes jomā. Katrā valstī tika veiktas piecas padziļinātas intervijas – trīs no tām bija ar organizācijām, kas mēra savu ietekmi, un divas ar tām, kuras to nedara. Šo aktivitāšu rezultātā tika izveidots sociālās ietekmes pārskats, kas sniedz ieskatu par iepriekš veiktajiem pētījumiem sociālās ietekmes jomā, apskata jauniešu organizāciju no trīs Baltijas valstīm labos piemērus un sniedz praktiskus ieteikumus par to, kā uzsākt savas ietekmes apzināšanos.

Lejuplādē šeit / Download here || LATVISKI Sociālās ietekmes pārvaldes pārskats || ENGLISH Needs assessment and overview of the best practices || LITHUANIAN Poreikiu vertinimas ir geru ju praktiku analize || ESTONIAN Vajaduste hindamine ning parimate praktikate ülevaade ja soovitused ||

 

    

 

|| Baltijas jaunatnes organizāciju sociālās ietekmes pārvaldes pieredzes stāstus lasi ŠEIT ||