BALTIC : YOUTH : IMPACT. Jauniešu organizāciju un sociālo uzņēmumu radītā sociālā ietekme

februāris 2, 2021

BALTIC : YOUTH : IMPACT Jauniešu organizāciju un sociālo uzņēmumu radītā sociālā ietekme

 

Nevalstiskās organizācijas un sociālie uzņēmumi Baltijas valstīs, ko vada vai kuru galvenā auditorija ir jaunieši, veic svarīgu darbu, kas daudzējādā ziņā ir sabiedrībai nozīmīgs, nosakot kā prioritāti jaunu zināšanu apgūšanu, prasmju un pieredzes iegūšanu pašiem jauniešiem. Šādas organizācijas palīdz jauniešiem risināt problēmas dažādās jomās un veicina ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī. Tomēr bieži jauniešu organizācijas nespēj izmērīt, saplānot, aprakstīt savas darbības ietekmi un vērtību un to efektīvi komunicēt. Nereti jauniešu organizācijas sniedz neskaidru un vispārēju ieskatu par sava darba ietekmi, kas nav pietiekami, lai veiksmīgi iegūtu papildus finansējumu savas organizācijas darbībai. Viņiem trūkst prasmju izteikt sava darba ietekmi konkrētos skaitļos, faktos un stāstos.

Lai uzlabotu jauniešu sociālo uzņēmumu un nevalstisko organizāciju ietekmes pārvaldību, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija kopā ar četrām partnerorganizācijām no Baltijas valstīm: Latvijas Jaunatnes Padome (LV), Eesti Noorteühenduste Liit (EST), Stories For Impact (EST), Geri norai (LT) uzsāka jaunu Erasmus+ projektu BALTIC : YOUTH : IMPACT.

Galvenie projekta mērķi ir uzlabot jauniešu organizāciju prasmes un zināšanas par sociālās ietekmes pārvaldību (tās mērīšanu, novērtēšanu un komunikāciju) un popularizēt sociālās ietekmes pārvaldības nozīmi, izveidojot praktiskus, lietotājiem draudzīgus sociālās ietekmes pārvaldības rīkus. Projekts norisināsies līdz 2022.gada maija beigām. Seko līdzi projekta aktivitātēm un rezultātiem LSUA mājas lapā.