BALTIC : YOUTH : IMPACT. Jauniešu organizāciju un sociālo uzņēmumu radītā sociālā ietekme

2 februāris, 2021

Nevalstiskās organizācijas un sociālie uzņēmumi Baltijas valstīs, ko vada vai kuru galvenā auditorija ir jaunieši, veic svarīgu darbu, kas daudzējādā ziņā ir sabiedrībai nozīmīgs, nosakot kā prioritāti jaunu zināšanu apgūšanu, prasmju un pieredzes iegūšanu pašiem jauniešiem. Šādas organizācijas palīdz jauniešiem risināt problēmas dažādās jomās un veicina ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu vietējā, nacionālā un starptautiskā līmenī. Tomēr bieži jauniešu organizācijas nespēj izmērīt, saplānot, aprakstīt savas darbības ietekmi un vērtību un to efektīvi komunicēt. Nereti jauniešu organizācijas sniedz neskaidru un vispārēju ieskatu par sava darba ietekmi, kas nav pietiekami, lai veiksmīgi iegūtu papildus finansējumu savas organizācijas darbībai. Viņiem trūkst prasmju izteikt sava darba ietekmi konkrētos skaitļos, faktos un stāstos.

Lai uzlabotu jauniešu sociālo uzņēmumu un nevalstisko organizāciju ietekmes pārvaldību, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija kopā ar četrām partnerorganizācijām no Baltijas valstīm: Latvijas Jaunatnes Padome (LV), Eesti Noorteühenduste Liit (EST), Stories For Impact (EST), Geri norai (LT) uzsāka jaunu Erasmus+ projektu BALTIC : YOUTH : IMPACT.

Galvenie projekta mērķi ir uzlabot jauniešu organizāciju prasmes un zināšanas par sociālās ietekmes pārvaldību (tās mērīšanu, novērtēšanu un komunikāciju) un popularizēt sociālās ietekmes pārvaldības nozīmi, izveidojot praktiskus, lietotājiem draudzīgus sociālās ietekmes pārvaldības rīkus. Projekts norisināsies līdz 2022.gada maija beigām. Seko līdzi projekta aktivitātēm un rezultātiem LSUA mājas lapā.


Projekta rezultāti

SOCIĀLĀS IETEKMES PĀRVALDES PĀRSKATS

Projekta BALTIC: YOUTH: IMPACT pirmajā posmā tika pētīts, vai trīs Baltijas valstu – Igaunijas, Latvijas un Lietuvas – jaunatnes organizācijas un sociālie uzņēmumi mēra savu sociālo ietekmi. Projekta partneri apzināja jauniešu organizācijas un sociālos uzņēmumus savās valstīs, identificējot labos piemērus un jauniešu organizāciju ieteikumus sociālās ietekmes pārvaldē.

Uzzināt vairāk un lasīt pārskatu ŠEIT.

 

LABĀS PIEREDZES STĀSTI

Tika apkopoti dažādi prakstiski piemēri, kā jauniešu organizācijas un sociālie uzņēmumi Baltijas valstīs mēra, apkopo un komunicē savu sociālo ietekmi. Šie piemēri kalpo kā lielisks iedvesmas avots tām organizācijām, kas vēlas uzsākt savas sociālās ietekmes pārvaldi, bet nezina kā to darīt.

Uzzināt vairāk un lasīt pieredzes stāstus ŠEIT.

Skatīties pieredzes stāstu video ŠEIT.


ROKASGRĀMATA SOCIĀLĀS IETEKMES PĀRVALDĪBAI

Rokasgrāmatu ar deviņiem praktiskiem rīkiem, kas palīdz plānot, īstenot un aprakstīt pozitīvās pārmaiņas, ko jūs vēlaties radīt ar savas organizācijas darbību. Šīs deviņas metodes ir piemērotas jebkuras organizācijas ietekmes mērīšanai, tomēr rokasgrāmatā sniegtie piemēri ir par organizācijām, kuru galvenā mērķa grupa ir jaunieši.

Uzzināt vairāk un lejuplādēt sociālās ietekmes pārvaldības rīkus ŠEIT.


SOCIĀLĀS IETEKMES KOMUNIKĀCIJAS VADLĪNIJAS

Vadlīniju mērķis ir izveidot atbalsta instrumentus, lai palīdzētu darbiniekiem vai brīvprātīgajiem jaunatnes organizācijās vai sociālajos uzņēmumos saprotami un finansiāli efektīvi informēt sabiedrību par savu sociālo ietekmi, tādējādi atbalstot centienus panākt kvalitatīvāku un labāku jaunatnes organizāciju un sociālo uzņēmumu darbu.

Uzzināt vairāk un lasīt vadlīnijas ŠEIT.


POLITIKAS REKOMENDĀCIJAS SOCIĀLĀS IETEKMES PĀRVALDĪBAI

Aicinām iepazīties ar politikas rekomendācijām, kuru mērķis ir informēt politikas veidotājus un lobētājus, kuriem ir pilnvaras iestāties par uzlabojumiem sociālās ietekmes jomā un pārvaldības jomā jaunatnes nozarē.

Uzzināt vairāk un lasīt politikas rekomendācijas ŠEIT.