AIF

jūnijs 16, 2021

“LSUA spēcīgāks ekosistēmas līderis”

Jaunumi

 • 15. oktobrī tika organizēta LSUA biedru tikšanās, kurai tika izvirzīti divi galvenie mērķi:
  1) iepazīstināt LSUA biedrus ar AIF projektu iespējām,
  2) diskutēt par to, kas ir spēcīgas organizācijas un kā tās veidot.
  Tikšanās laikā LSUA iepazīstināja ar AIF projekta “LSUA spēcīgāks ekosistēmas līderis” mērķiem, paredzētajiem rezultātiem, kā arī līdz šim paveikto, lielāko uzsvaru liekot uz sabiedriskās domas pētījuma rezultātiem, kuru ietekmē ikviena organizācija, kas darbojas sociālās uzņēmējdarbības jomā. LSUA komanda iepazīstināja ar Aktīvo iedzīvotāju fondu, tā sniegtajām iespējām demokrātijas, cilvēktiesību, reģionālās sadarbības, kā arī ilgtspējas veicināšanā un attīstīšanā.
  Tā kā LSUA īstenotais projekts saistīts ar organizācijas kapacitātes celšanu, tad arī ar biedriem diskutējām tieši par spēcīgu organizāciju kritērijiem. Tikšanās sniedza iespēju gan izvērtēt savas organizācijas spēju, iedvesmoties no citu skatījuma, kā arī definēt, kas pašlaik pietrūkst, lai varētu savu organizāciju nosaukt par spēcīgu, pirmajā vietā ierindojot sadarbībspējīgu komandu un izturību darboties neziņas un pastāvīgu izmaiņu apstākļos.
 • Latvijas iedzīvotāju priekšstati par sociālo uzņēmējdarbību – sabiedriskās domas izpētes rezultāti pieejami šeit.
 • Augustā mārketinga aģentūra Bill&Yard uzsāka darbu pie LSUA mājaslapas lietotāju pieredzes izpētes. Audita rezultāti būs pamats mājaslapas struktūras, norādītās informācijas un pieejamības uzlabošanai, rezultātā radot iedarbību komunikācijas modeli starp LSUA un mājaslapas apmeklētājiem.
 • Jūlija vidū noslēdzās pētījums online vidē starp Latvijas iedzīvotājiem, kura mērķis bija izpētīt Latvijas iedzīvotāju uztveri, attieksmi un priekšstatus par sociālo uzņēmējdarbību un Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības sniegumu un ietekmi. Respondentiem bija jānorāda, kur un kādu informāciju par sociālo uzņēmējdarbību viņi ir dzirdējuši, kā arī jāatzīmē, viņuprāt, pareizi vai nepareizie apgalvojumi par šo uzņēmējdarbības veidu. Lai izvērtētu asociācijas darba ietekmi, respondentiem bija jāapraksta priekšstats par asociācijas darbu, kā arī jāidentificē pasākumi vai pakalpojumi, par kuriem viņi ir dzirdējuši vai piedalījušies. Pašlaik rezultāti tiek apkopoti ziņojumā.
 • 1.jūlijā norisinājās pirmā no divām darbnīcām par LSUA jaunu biedru piesaistes stratēģijas izveidi. Darbnīcā, kuru vadīja attīstības vadītājs, biznesa attīstības treneris, SIA Mind Storm dibinātājs Jānis Zēlavs, piedalījās LSUA komanda un LSUA padomes locekļi. Darbnīcā diskutējām par LSUA darbību, aktivitāšu plānu un kā tas iekļaujas ilgtermiņa vīzijā, izskatījām LSUA vērtības piedāvājumu, lai izvērtētu biedru ekspektācijas un vajadzības, meklējām jaunas idejas, kā veiksmīgi piesaistīt jaunus biedrus un komunicēt ar jau esošajiem. Apzinoties šī brīža pieredzi diskutējām, ko labu varam iemācīties no līdzšinējās pieredzes un rezultātiem. Visbeidzot domājām par nākošā līmeņa rezultātu radīšanu, lai sasniegtu uzstādītos mērķus.

***

Ar programmas „Aktīvo iedzīvotāju fonds” atbalstu tiks īstenots projekts “LSUA spēcīgāks ekosistēmas līderis”, kura mērķis ir stiprināt LSUA viedokļa līdera pozīciju, veicinot sociālās uzņēmējdarbības ekosistēmas dalībnieku mijiedarbību un uzlabojot LSUA virtuālo tēlu, tādējādi dažādojot organizācijas finanšu plūsmu

Projekta uzdevumi ir stiprināt LSUA viedokļa līdera pozīcijas sociālās uzņēmējdarbības jomā, uzlabojot LSUA vizuālo, digitālo tēlu, komunikācijas stratēģiju un sociālās uzņēmējdarbības ekosistēmas dalībnieku veiksmīgu mijiedarbību, kas potenciāli attīstīs LSUA finanšu plūsmu. Projekta laikā tiks īstenotas šādas aktivitātes:

 1. Mājas lapas lietotāju pieredzes izpēte,
 2. Jaunu biedru piesaiste, 
 3. Sekotāju iesaistes formu dažādošana, 
 4. LSUA sociālās ietekmes izvērtēšana, 
 5. Vizuālās identitātes pilnveidošana, 
 6. Mājas lapas tehniskā un saturiskā pilnveide.

Projekta aktivitāšu rezultātu kopums sniegs pilnvērtīgu komunikācijas situācijas izpēti – LSUA vizuālo tēlu, digitālo klātbūtni, sabiedrības iesaistīšanas stratēģiju, kā arī izveidos pārdomātu attīstības plānu un kvalitatīvus rīkus rezultātu ieviešanai. LSUA spēs ne tikai sekmēt sabiedrības līdzdalību, bet arī nodrošināt vienlīdzīgu pieeju saviem resursiem visiem sabiedrības locekļiem.

Projekta ilgums: 2021.gada jūnijs līdz 2022.gada marts

Projekta kopējais finansējums: 16 381.56 eur

Uzzini vairāk par AIF iespējām ŠEIT.

 

 

Projektu ”LSUA spēcīgāks ekosistēmas līderis” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Projekta mērķis ir stiprināt LSUA viedokļa līdera pozīciju, veicinot sociālās uzņēmējdarbības ekosistēmas dalībnieku mijiedarbību un uzlabojot LSUA virtuālo tēlu, tādējādi dažādojot organizācijas finanšu plūsmu, un kopējais finansējums ir 16 381.56 eiro.