Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija (LSUA) ir nevalstiska biedru organizācija, kuras mērķis ir veicināt sociālās uzņēmējdarbības attīstību Latvijā.

LSUA rūpējas par kopējo sociālās uzņēmējdarbības ekosistēmas veidošanu un virzību Latvijā, sociālās uzņēmējdarbības interešu pārstāvniecību un biedru organizāciju kapacitātes paaugstināšanu, zināšanu un prasmju veicināšanu, kā arī sabiedrības informēšanu par sociālo uzņēmējdarbību. LSUA attīsta sociālo uzņēmējdarbību ilgtermiņa pārmaiņām Latvijā.

2015. gada rudenī tika nodibināta biedrība “Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija (LSUA)”. LSUA dibinātājorganizācijas ir Fonds atvērtai sabiedrībai “DOTS”, Sabiedrisko pētījumu centrs “PROVIDUS”, Latvijas Samariešu apvienība, labdarības veikalu tīkls “Otra elpa” un sociālās uzņēmējdarbības akselerators “New Door”. Pirms asociācijas dibināšanas minētās organizācijas deva ieguldījumu sociālās uzņēmējdarbības pētniecībā un popularizēšanā Latvijā. Šobrīd LSUA ir vairāk nekā 130 biedri, iepazīsties ar LSUA biedriem šeit.

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija ir vairāku starptutisko tīklus biedrs – ENSIE (European Network of Social Integration Enterprises) un DIESIS Network – viens no plašākajiem tīkliem, kas specializējas sociālās ekonomikas, sociālās uzņēmējdarbības un sociālās inovācijas atbalstam. Tāpat kopš 2021. gada LSUA ir Latvijas Pilsoniskās alianses biedrs, kas ir lielākā jumta organizācija nevalstiskā sektora interešu aizstāvībā.

Asociācija darbojas trīs
galvenajos virzienos:

Interešu
aizstāvība

LSUA darbojas biedru un sociālās uzņēmējdarbības jomas interešu aizstāvībā lokālā, reģionālā, valstiskā un starptautiskā līmenī. Rīcībpolitikas veidošanas līmenī LSUA ir piedalījusies Sociālā uzņēmuma likuma tapšanā un LSUA pārstāvis (šobrīd Agnese Frīdenberga) darbojas Labklājības ministrijas sociālo uzņēmumu statusa piešķiršanas komisijā. Pašvaldību un reģionālajā līmenī LSUA aktualizē sociālās uzņēmējdarbības attīstības iespējas. Sadarbībā ar citiem reģionāla un nacionāla līmeņa lēmumu pieņēmējiem un rīcībpolitikas veidotājiem LSUA mērķtiecīgi veido sociālajai uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi Latvijā.

Biedru kapacitātes stiprināšana

LSUA veicina biedru attīstību un atpazīstamību. Kopīgu pasākumu organizēšana, ātra informācijas apmaiņa, jaunākās ziņas par finanšu un sadarbības iespējām, konsultatīvais atbalsts, kā arī komunikācijas aktivitātes veicina LSUA biedru nosprausto mērķu sasniegšanu. Asociācija nodrošina biedriem ātrāku un saturīgāku zināšanu un pieredzes apmaiņu, bet pasākumi plašākai sabiedrībai popularizē biedru preces un pakalpojumus un sniedz iespēju veidot jaunas sadarbības.

Sabiedrības informēšana

LSUA piedalās un rīko dažāda līmeņa un formāta pasākumus ar mērķi informēt Latvijas sabiedrību par sociālās uzņēmējdarbības sniegtajām iespējām. Latvijas reģionos asociācija ir izveidojusi Sociālās uzņēmējdarbības vēstnieku tīklu. LSUA rīko sociālās uzņēmējdarbības nozares gada vērienīgāko pasākumu Sociālās uzņēmējdarbības piču konkursu “Tam labam būs augt”. Asociācija uztur plašāko sociālās uzņēmējdarbības informācijas avotu latviešu valodā – www.socialauznemejdarbiba.lv.

Komanda

LSUA ikdienas darbu vada četru cilvēku komanda:

Padome

Asociācijas Padomi veido pieci cilvēki, kurus biedru kopsapulcē uz divu gadu termiņu ievēl LSUA biedri. Padome darbojas kā Asociācijas stratēģiskā padomdevējinstitūcija, nosakot galvenos LSUA darbības virzienus un balsojot par LSUA jauno biedru uzņemšanu.
Asociācijas Padome tiekas vismaz vienu reizi mēnesī.

Asociācijas Padomes sastāvs
(no 23.11.2023. – 23.11.2025.)

Inga Muižniece
sociālā uzņēmuma “SONIDO” izveidotāja

 

Ekspertīze
Darba integrācijas sociālie uzņēmumi, sociālais aspekts kā mārketinga un redzamības rīks

Māris Grāvis
sociālā uzņēmuma SIA “RB Cafe” Izveidotājs

 

 

Ekspertīze
Darba integrācijas uzņēmējdarbība, sociālo pakalpojumu sniegšana, cilvēku ar invaliditāti integrācija, projektu vadība un sporta jautājumi

Kristīne Vērpēja
Starptautiskās bezpeļņas organizācijas “Reach for Change” Baltijas reģiona menedžere

Ekspertīze
Sociālās ietekmes pārvalde, sadarbības veicināšana Baltijas valstu sociālo uzņēmumu starpā

Liene Reine-Miteva
sociālā uzņēmuma SIA “Ligero” izveidotāja

Ekspertīze
Juridiskie jautājumi, darba integrācijas sociālie uzņēmumi

Jurga Kupstyte
Biedrības “Kaņepes Kultūras centrs” valdes locekle

 

Ekspertīze
Ilgtspējīga sociālā uzņēmējdarbība, finanšu analīze, stratēģiskā plānošana

Vēlies būt daļa no sociālās uzņēmējdarbības kopienas un piedalīties šīs nozares veidošanā Latvijā?
Kļūsti par mūsu biedru!

Pieteikties