Rokasgrāmata sociālās ietekmes pārvaldībai

20 maijs, 2022

Projekta BALTIC : YOUTH : IMPACT ietvaros Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija izstrādāja rokasgrāmatu ar deviņiem praktiskiem rīkiem, kas palīdz plānot, īstenot un aprakstīt pozitīvās pārmaiņas, ko jūs vēlaties radīt ar savas organizācijas darbību. Šīs deviņas metodes ir piemērotas jebkuras organizācijas ietekmes mērīšanai, tomēr rokasgrāmatā sniegtie piemēri ir par organizācijām, kuru galvenā mērķa grupa ir jaunieši.
Metodes iespējams izmantot un pildīt visas pēc kārtas, gan izvēlēties tikai sev pašlaik aktuālāko un aizpildīt to.

Lejuplādē rokasgrāmatu sociālās ietekmes pārvaldībai

Lejuplādēt rokasgrāmatā apkopotās metodes vienkopus ŠEIT.

Lai labāk saprastu, kā metodes aizpildīt, aicinām aplūkot šīs pašas metodes ar piemēriem un norādēm ŠEIT.

Lai pilnībā izprastu savas organizācijas pašreizējo situāciju, reflektētu par vēlamajām pārmaiņām un izveidotu jaunu sociālās ietekmes pārvaldības plānu, iesakām iepazīties ar informāciju par katru no metodēm:

 1. Problēmas koks
 2. Risinājuma koks
 3. Ieinteresēto pušu karte
 4. Lietotāju pieredzes izpēte
 5. Pārmaiņu teorija
 6. Ietekmes indikatoru saraksts
 7. Pētniecības metožu saraksts
 8. Sociālās ietekmes pārvaldības plāns
 9. Organizācijas modeļa audekls

Šī rokasgrāmata palīdzēs plānot, īstenot un aprakstīt pozitīvās pārmaiņas, ko jūs vēlaties radīt ar savas organizācijas darbību.

KAS TAS IR? Deviņu metožu apkopojums, kas palīdzēs plānot, mērīt un palielināt organizācijas pozitīvo sociālo ietekmi un samazināt aktivitāšu iespējamās negatīvās sekas.

KAM TAS IR PAREDZĒTS? Jums. Ja esat aktīva organizācija, kas darbojas ar jauniešiem vai to interesēs – piemēram, jaunatnes organizācija, kas vēlas veicināt savu biedru attīstību, vai sociālais uzņēmums, kuru galvenā mērķa grupa ir jaunieši.

VAI JŪSU MĒRĶA GRUPA NAV JAUNIEŠI? Šīs deviņas metodes ir piemērotas jebkuras organizācijas ietekmes mērīšanai. Tomēr rokasgrāmatā sniegtie piemēri ir par organizācijām, kuru galvenā mērķa grupa ir jaunieši.

AUTORI? Organizācijas, kas attīsta sociālās ietekmes pārvaldi, jaunatnes jomu un sociālo uzņēmējdarbību Baltijas valstīs. Uzziniet vairāk par autoriem zemāk!

FINANSĒJUMS? Projekts “BALTIC: YOUTH: IMPACT” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+ Jaunatne darbībā” atbalstu, ko Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

Šī rokasgrāmata jums ļaus sasniegt vēl lielāku ietekmi!

Iespējams, jūs darbojaties organizācijā, kuras mērķis ir pozitīvi ietekmēt jauniešu dzīvi? Varbūt jūs vēlaties atklāt jauniešu radošo potenciālu vai palīdzēt tiem jauniešiem, kuriem ir mazākas iespējas nekā viņu vienaudžiem, vai sniegt jaunas zināšanas un prasmes jauniešu organizāciju biedriem?
Šī rokasgrāmata ir izveidota, lai palīdzētu plānot, ieviest, izmērīt un uzlabot jūsu organizācijas darbību. Citiem vārdiem sakot, jūs iemācīsieties mērķtiecīgi radīt plānotu pozitīvo ietekmi. Jūs spēsiet vieglāk pieņemt lēmumus par savu darbību un varēsiet sasniegt vēlamo virzienu. Turklāt jūs veiksmīgāk spēsiet iesaistīt savu komandu un stāstīt par savu darbu plašākai sabiedrībai. Visbeidzot, izprotot un apkopojot savu ietekmi, jums radīsies lielāks gandarījums un motivācija turpināt strādāt ar jauniešiem.

Izmēģiniet vienu, vairākas vai pat visas metodes, kas pieejamas šajā rokasgrāmatā!

Jūs labāk iepazīsiet savas organizācijas darbu, aizpildot visus rīkus – sākot ar pirmo metodi Problēmas koks un pakāpeniski virzoties cauri rokasgrāmatai, līdz nonāksiet pie Organizācijas modeļa audekla.

Taču jūs varat arī izvēlēties metodi, kas vislabāk atbilst jūsu šī brīža vajadzībām. Piemēram, ja vēlaties labāk saprast, kā piesaistīt jauniešus un veicināt viņu iesaisti dažādās organizācijas aktivitātēs, jums jāsāk ar Lietotāju pieredzes izpētes aizpildīšanu.

Šī rokasgrāmata tika veidota, balstoties uz autoru pieredzi tajā, kā palielināt jaunatnes organizāciju un sociālo uzņēmumu, kuru galvenā mērķa grupa ir jaunieši, pozitīvo ietekmi. Erasmus+ projekts “BALTIC: YOUTH: IMPACT” apvieno organizācijas no trīs Baltijas valstīm, kas darbojas sociālās ietekmes pārvaldes, jaunatnes un sociālās uzņēmējdarbības jomās. Vadošais partneris sociālās ietekmes pārvaldē un rokasgrāmatas metožu izstrādē ir “Stories For Impact” (EST), pārējie partneri dalījās ar savām idejām, pieredzi, novērojumiem, kā arī piedalījās metožu testēšanā.

Mēs ņēmām vērā:

 • citu ekspertu iepriekš veidotos materiālus,
 • projekta partneru pieredzi apmācībās, konsultācijās un darbā ar jauniešiem un jaunatnes organizācijām.

Rokasgrāmata tika veidota projekta “BALTIC: YOUTH: IMPACT” ietvaros, testējot, pielāgojot un vienkāršojot jau iepriekš izveidotas metodes.

Rokasgrāmatā izmantotie avoti un atsauces

Daudzas no šajā rokasgrāmatā iekļautajām metodēm tiek lietotas jau gadu desmitiem. Piemēram, ANO Attīstības programmas publikācija “Handbook on Planning, Monitoring and Evaluating for Development Results” (Rokasgrāmata par attīstības rezultātu plānošanu, uzraudzību un novērtēšanu) 2009. gadā iepazīstināja vispasaules auditoriju ar “problēmas koku” – pirmo metodi šajā rokasgrāmatā.

Rokasgrāmatā iekļautās metodes ir kļuvušas par vispārzināmiem ietekmes pārvaldības un analīzes rīkiem, un, ņemot vērā to popularitāti arī profesionāļu vidū, īpašas atsauces uz citiem avotiem šajā rokasgrāmatā nav norādītas. Mēs esam apvienojuši dažādas metožu versijas un uzlabojuši aprakstu formātu, lai tās būtu ērti lietojamas un noderīgas. Aicinām jūs izmantot šos rīkus, turpināt tos pilnveidot un dalīties ar rezultātiem.

Pakalpojuma dizaina metožu avoti

Pakalpojuma dizains ir tāds organizācijas pakalpojumu un risinājumu izstrādes process, kas ir ērtāks un efektīvāks klientam un citiem iesaistītajiem.

Pakalpojumu dizains centrā izvirza cilvēku un tā galvenais mērķis ir pēc iespējas efektīvāk un precīzākā veidā atbilst lietotāja vajadzībām, paturot prātā arī kopējo kontekstu. “This is Service Design Thinking” autori ir apkopojuši piecus galvenos aspektus, kas nosaka labu pakalpojuma dizainu: uz lietotāju vērsts, kopīgi radoši veidots, secīgs, uz pierādījumiem balstīts un visaptverošs.

Ir izstrādātas daudzas metodes, lai praktiski ieviestu pakalpojuma dizaina ideju realitātē. Gadu gaitā tās tiek pilnveidotas un pielāgotas, tāpēc katrai no šīm metodēm ir grūti norādīt vienu autoru un ir pieņemts to nedarīt. Daudzas pakalpojuma dizaina metodes ir pieejamas šajā mājas lapā, tomēr tās var būt pārāk vispārīgas jūsu specifiskajiem mērķiem. Tāpēc mēs izvēlējāmies Ieinteresēto pušu karti un Lietotāja pieredzes izpēti un pielāgojām tās jauniešu organizāciju vajadzībām. Pakalpojuma dizaina metodes sākotnēji tika izstrādātas uzņēmumiem, tomēr jāatceras, ka tās var bieži vien atšķirties no tām, kas ir veidotas nevalstiskajām organizācijām.

Metodes Organizācijas modeļa audekls avoti

Vēl viena izplatīta metode, kuru esam pielāgojuši jauniešu organizāciju vajadzībām ir Biznesa modeļa audekls – oriģinālā tā sastāv no deviņiem laukiem, lai izveidotu jaunus un analizētu esošos uzņēmējdarbības modeļus.

Alexander Osterwalder izveidoja šo metodi 2005.gadā un 2008.gadā publicēja to grāmatā, kopš tā laika vairāki autori ir pielāgojuši un pārveidojušie šo metodi. Mēs esam pārveidojuši šo metodi un nosaukuši par Organizācijas modeļa audeklu, lai jauniešu organziācijas un sociālie uzņēmumi varētu to veiksmīgi lietot savām vajadzībām.

Sociālās ietekmes pārvaldības rokasgrāmatu ir sagatavojuši un testējuši