3.metode: Ieinteresēto pušu karte

27 maijs, 2022

Ieinteresēto pušu karte palīdzēs izprast un analizēt jūsu sadarbību ar citām personām un organizācijām, ar kurām jūs ikdienā mijiedarbojaties.

Kas ir Ieinteresēto pušu karte?

Ieinteresēto pušu karte palīdzēs jūsu organizācijai noskaidrot, kas ir tās organizācijas, iestādes un cilvēki – ieinteresētās puses, kurām jums būtu jāpievērš lielāka uzmanība, lai sasniegtu savas organizācijas mērķus. Ieinteresētās puses var būt cilvēku grupas (piemēram, jaunieši, ar kuriem strādājat, vai brīvprātīgie, kas palīdz organizēt jūsu pasākumus) vai organizācijas (piemēram, skolas, ar kurām sadarbojaties, lai sasniegtu jauniešu auditoriju, vai atbalstītāji, kas jums piešķir finansējumu) utt.

Šī metode jums palīdzēs identificēt, analizēt un veiksmīgāk mijiedarboties ar ieinteresētajām personām, ar kurām jums ir nepieciešams sadarboties, lai sasniegtu savu ietekmes mērķi un nepieļaut viņu negatīvo ietekmi uz jūsu darbībām.

Aizpildot Risinājuma koku Jūs sapratīsiet, kas ir jūsu ieinteresētās personas, uz kurām fokusēt savu darbību:

  • lai sasniegtu savu ietekmes mērķi. Bieži vien ietekmes mērķa sasniegšanai jums būs nepieciešams veidot veiksmīgas sadarbības, iegūt finansējumu vai iesaistīt jūsu iesaistītās personas citās aktivitātēs.
  • nodrošinot visus nepieciešamos priekšnosacījumus, lai jūsu aktivitātes būtu veiksmīgas. Bieži rodas situācijas, kurās priekšnoteikumi būs atkarīgi no jūsu ieinteresētajām personām un to rīcībām.
Noskaties video, lai uzzinātu kā lietot šo metodi un turpini lasīt tālāk!

Kā aizpildīt šo metodi?

1. Koncentrējieties uz darbībām, kas jāveic, lai sasniegtu jūsu ietekmes mērķi. Apdomājiet, kas jums ir nepieciešams (kādi priekšnosacījumi) veiksmīgai mērķa sasniegšanai. Lai definētu priekšnosacījumus, jūs varat izmantot Risinājuma koku.

2. Pierakstiet visas jūsu ietekmes mērķa sasniegšanai svarīgās vai potenciāli svarīgās ieinteresētās puses. Kas ir tās organizācijas, iestādes, personas vai citas ieinteresētās puses, kuras var ietekmēt to, vai un cik kvalitatīvi jūs sasniedzat savu uzstādīto mērķi? Tāpat apsveriet, ko jūs ietekmēsiet ar savām plānotajām aktivitātēm. Ieinteresētās puses var būt cilvēku grupas (piemēram, jaunieši, ar kuriem strādājat, vai brīvprātīgie, kas palīdz organizēt jūsu pasākumus), vai organizācijas (piemēram, skolas, ar kurām sadarbojaties, lai sasniegtu jauniešu auditoriju, vai atbalstītāji, kas jums piešķir finansējumu).

3. Jūs jau iepriekšējā solī esat identificējuši vairākas ieinteresētās puses. Tagad ir laiks saprast, kurā no sadaļām katra no tām ir ievietojama. Vislabāk šim solim noderēs (virtuālas vai fiziskas) līmlapiņas: viena lapiņa katrai ieinteresētajai pusei. Lai saprastu, kā katra ieinteresētā puse ietekmē jūsu mērķa sasniegšanu, jums ir jāskatās, kurai no tām ir viszemākā interese un vislielākā ietekme attiecībā uz mērķa sasniegšanu (piemēram, potenciālie dalībnieki, kuriem pašlaik ir negatīvs priekšstats par jūsu organizāciju), un šī puse jānovieto tabulas augšējā kreisajā sadaļā. Šādā veidā turpiniet izvērtēt katru ieinteresēto pusi, līdz visām esat atraduši piemērotāko sadaļu. Lai to izdarītu, var būt nepieciešams laiks un diskusijas ar jūsu komandu, jo komandā var būt atšķirīgi viedokļi par ieinteresēto pušu nozīmi un ietekmi jūsu mērķa sasniegšanā.

4. Apskatieties un analizējiet izveidoto Ieinteresēto pušu karti, lai saprastu, kādi ir nākamie veicamie soļi, lai uzlabotu attiecības ar nozīmīgākajām ieinteresētajām pusēm, un kā šie soļi var palīdzēt palielināt jūsu radīto ietekmi.

Jums palīdzēs šie divi jautājumi:

  • Kuras no ieinteresētajām pusēm šobrīd ir nozīmīgākās jūsu darbībai – jeb kurām ir vislielākā ietekme uz jūsu plānoto ietekmes mērķi
  • Ko jūs varat praktiski darīt, lai palielinātu viņu pozitīvo ietekmi uz jūsu mērķa sasniegšanu un samazinātu negatīvo?
Galvenie soļi

Izlemiet, ko vēlaties sasniegt, izmantojot Problēmas koku un Risinājuma koku. Tad saprotiet ieinteresētās puses, kas var jums palīdzēt vai traucēt šī ietekmes mērķa sasniegšanai. Ieinteresētās puses var būt cilvēki vai organizācijas, ar ko jūs strādājat, sadarbojaties vai tikai vēlaties sadarboties. Izveidojiet sarakstu ar visām ieinteresētajām pusēm. Pēc tam sadaliet tās četrās kategorijās un uzrakstiet konkrētas darbības, kas jāveic, lai nepieciešamības gadījumā stiprinātu jūsu sadarbību.

1. Kura no ieinteresētajām pusēm VAR JUMS GAN PALĪDZĒT (vai traucēt) sasniegt jūsu mērķi, GAN IR PATIEŠĀM IEINTERESĒTA jūsu darbībā? Izdomājiet, kā jūs vēl vairāk varat viņus iesaistīt un uzlabot jūsu attiecības. Ja šī puse var arī traucēt jūsu mērķa sasniegšanu, apziniet riskus un ieplānojiet darbības, lai tos laikus novērstu.

2. Kura puse VAR JUMS PALĪDZĒT (vai traucēt) sasniegt mērķi, taču NAV IEINTERESĒTA jūsu darbībā? Jums ir jāpārliecinās, ka šie cilvēki vai organizācijas ir apmierināti ar jūsu darbu, taču neieguldiet pārāk daudz pūļu – galu galā viņi nav īsti ieinteresēti jūsu mērķa sasniegšanā.

3. Kura ieinteresētā puse NEVAR JUMS PALĪDZĒT (vai traucēt), taču IR IEINTERESĒTA jūsu darbībā? Tā kā viņi ir ieinteresēti, informējiet viņus, bet neieguldiet pārāk daudz pūļu, jo viņi nevar jums palīdzēt.

4. Kura ieinteresētā puse NEVAR JUMS PALĪDZĒT (vai traucēt) un NAV IEINTERESĒTA jūsu darbībā? Paturiet viņus prātā, bet neiegultiet daudz pūļu attiecību veidošanā.

Izvēlieties savai organizācijai piemērotu variantu:

PAMATA: Ierakstiet atslēgvārdus, pamatojoties uz savu (komandas) pieredzi, viedokli un intuīciju.

VIDĒJI SAREŽĢĪTS: Iesaistiet citas organizācijas, lūdziet ekspertu viedokļus, tostarp to ieinteresēto pušu viedokļus, kam ir atšķirīga pieredze un vērtības nekā jūsu komandai.

DATOS BALSTĪTS: Veiciet izpēti, lai labāk izprastu savas ieinteresētās puses, un sadaliet tās pēc to “ietekmes” un “intereses” pakāpes. To var veikt kā pētījumu, kurā var ietvert intervijas, fokusgrupu un ekspertu viedokļus.

Aizpildīts PIEMĒRS – kibermobinga novēršanas programma

Kad un kāpēc izmantot šo metodi?

Kāpēc izmantot šo metodi?

Lai saprastu, kuras tieši cilvēku grupas un organizācijas jums ir jāiesaista un ar kurām jāsadarbojas, lai sasniegtu jūsu ietekmes mērķus. Piemēram, ja jūs vēlaties strādāt ar jauniešiem, tad viena no ieinteresētajām pusēm, kas var ietekmēt jūsu darbu, ir pieaugušie (skolotāji, vecāki u.c.), kuriem ir ietekme uz jauniešiem, kuriem jūs vēlaties palīdzēt.

Izmantojot šo rīku, jūs varēsiet sagrupēt jūsu ieinteresētās puses pēc to ietekmes un ieinteresētības pakāpes jūsu ietekmes mērķa sasniegšanā. Šo rīku varat izmantot, lai saprastu, kādas attiecības veidot ar katru no ieinteresētajām pusēm, un cik daudz laika un pūļu ieguldīt šajās attiecībās.

Lai uzņemtos atbildību par organizācijas darbībām, kuras var atstāt negatīvu ietekmi. Tas īpaši attiecas uz tām ieinteresētajām pusēm, kuras uz jūsu ietekmes mērķi atstāj tikai nelielu iespaidu (piemēram, jaunieši, kuriem apmeklēt jūsu aktivitātes ir likuši vecāki vai sociālie darbinieki, vai jaunieši, kuri iegūtu lielāku labumu no citas organizācijas aktivitātāšu apmeklēšanas). Šādā veidā iespējams apzināt potenciālo negatīvo ietekmi un mazināt to.

Kad izmantot šo rīku?

Pirms īstermiņa mērķu un aktivitāšu izstrādes un plānošanas (piemēram, izmantojiet to tad, kad esat uzstādījuši savu ietekmes mērķi un aizpildījuši risinājuma koku).

Ja vēlaties pārliecināties, ka tiešām esat identificējuši visus riskus un iespējas, kas saistītas ar cilvēku un organizāciju grupām, kas ir ieinteresētas un/vai var ietekmēt jūsu mērķa sasniegšanu.

LEUPLĀDĒ aizpildāmu 3.metodes Ieinteresēto pušu karte PDF versiju

LEUPLĀDĒ aizpildāmu 3.metodes Ieinteresēto pušu karte PNG versiju