2.metode RISINĀJUMA KOKS

27 maijs, 2022

Risinājuma koks palīdzēs izprast un definēt iespējamos problēmas risinājumus un identificēt, analizēt jūsu panākumu priekšnoteikumus.

Tadas Bartasevicius (MB Spanguolės dirbtuvėlės)

“Es uzskatu, ka šī metode ir ļoti noderīga, gan iesaistot komandu lēmumu pieņemšanā, gan ideju ģenerēšanas procesos.

Izmantojot šo metodi, mēs varam piedāvāt savas idejas kā risinājumus problēmām, ko risina mūsu sociālais uzņēmums.”

Erik Mikkus (Estonian National Youth Council)

“Es biju viesis radio raidījumā un runāju par to, kāpēc jaunie kandidāti bieži vien nav populāri pašvaldību vēlēšanās.

Risinājuma koks man sniedza sistemātisku pieeju un skaidru struktūru domājot par šo jautājumu, tas palīdzēja sagatavoties sarunai.”

Kas ir Risinājuma koks?

Risinājuma koks ir līdzīgs Problēmas kokam. Tas ir viegli lietojams rīks, lai noteiktu darbības, kas palīdzēs sasniegt organizācijas mērķus, un saprastu, kāda būs jūsu plānoto aktivitāšu ietekme.

Šis rīks palīdzēs saprast:

  • kas ir nepieciešams, lai jūsu izvēlētais risinājums patiesi būtu efektīvs un jūs sasniegtu savu mērķi. Jūs varēsiet saprast un savlaicīgi identificēt iespējamos šķēršļus, kas var traucēt jums sasniegt mērķi.
  • kādas pozitīvas pārmaiņas notiks pateicoties veiktajām aktivitātēm. Jūs varēsiet ieraudzīt, kādi ir rezultāti un ietekme, ko jūs varat panākt, ja jums izdosies sasniegt jūsu mērķi. Jūs varēsiet arī vieglāk pastāstīt par savu radīto ietekmi, jo redzēsiet izvēlētā risinājuma efektivitāti.
Noskaties video, lai uzzinātu kā lietot šo metodi un turpini lasīt tālāk!

Galvenie soļi:

1. Uzrakstiet jūsu organizācijas mērķi, lai risinātu kādu problēmu. Ja esat izveidojis Problēmas koku, varat no tā izvēlēties pamatproblēmu vai kādu no cēloņiem / sekām un pārvērst to par mērķi pozitīvam risinājumam.

2. Saprotiet, kas ir priekšnosacījumi sabiedrībā, jūsu organizācijā un citur, lai jūs varētu veiksmīgi realizēt šo risinājumu. Kas ir nepieciešams, lai jūsu plāns izdotos? Vai ir kaut kas, ko jūs esat pieņēmuši par patiesu, taču šis pieņēmums varētu izrādīties maldīgs? Piemēram, cenšoties nodrošināt risinājuma priekšnosacījumus (piemēram, veidot jaunu partnerību, lai iegūtu papildu zināšanas konkrētajā jomā), jūs paralēli risināt dažādus jūsu iepriekš definētās pamatproblēmas cēloņus.

3. Uzrakstiet visus iespējamos veiksmīgas risinājuma ieviešanas rezultātus (pozitīvo ietekmi). Saprotiet, kādi varētu būt jūsu aktivitāšu pirmie redzamie īstermiņa rezultāti. Pēc tam apsveriet, kādi varētu būt risinājuma ilgtermiņa rezultāti (pozitīvā ietekme), ko varēs novērot sabiedrībā, mērķa grupā, organizācijā u.c.

4. Pārrunājiet Risinājuma koku komandā un turpiniet pie tā atgriezties, plānojot projektus un aktivitātes, kā arī pārskatot savas organizācijas misiju. Vai ir vēl kāds svarīgs priekšnosacījums, kura nodrošināšana varētu palīdzēt ar risinājuma ieviešanu? Atcerieties, ka koka augšējā daļā pierakstītie rezultāti ir lietas, kas jums jāmēra, jo tā jūs varēsiet saprast savu radīto ietekmi. Vai ir kādi svarīgi priekšnosacījumi, kurus vēl neesat apzinājis? Vai jūs mērāt svarīgākos ar Risinājuma koku identificētos rezultātus?

Izvēlieties savai organizācijai piemērotu variantu:

PAMATA: Ierakstiet atslēgvārdus, pamatojoties uz savu (komandas) pieredzi, viedokli un intuīciju.

VIDĒJI SAREŽĢĪTS: Iesaistiet citas organizācijas, lūdziet ekspertu viedokļus, tostarp to ieinteresēto pušu viedokļus, kam ir atšķirīga pieredze un vērtības nekā jūsu komandai.

DATOS BALSTĪTS: Iekļaujiet tikai tos cēloņus un sekas, kas ir zinātniski pierādīti sistemātiskos pētījumos un ar metaanalīzes palīdzību. Piemēram, jūs, iespējams, domājat, ka ar savām darbībām varat sasniegt noteiktu rezultātu vai vēlamo ietekmi, tomēr, ja nav pētījumu, kas to pierāda, tad jūs nevarat to iekļaut Risinājuma kokā.

Aizpildīts PIEMĒRS– kibermobinga novēršanas programma

Kad un kāpēc izmantot šo metodi?

Kāpēc izmantot šo metodi?

Tā palīdz jums izmantot informāciju, ko ieguvāt, aizpildot Problēmas koku. Risinājuma koks ir kā nākamais solis, lai jūs varētu risināt iepriekš definēto pamatproblēmu vai kādu no tās cēloņiem vai sekām.

Tā palīdzēs jums saprast, kam ir jānotiek un kas jums ir jādara, lai piedāvātais risinājums būtu iespējams, citiem vārdiem sakot – kādi priekšnosacījumi ir jānodrošina. Ar šīs metodes palīdzību jūs uzzināsiet, kas tieši jums ir jādara, lai risinājums būtu iespējams, taču, ja redzat, ka lielāko daļu no priekšnosacījumiem dažādu iemeslu dēļ jūs nevarat nodrošināt, tad aicinām izvēlēties citu risinājumu, ko jūsu organizācija ar savu darbību var ietekmēt.

Apzinoties rezultātus un ietekmi, ko radīs jūsu aktivitātes un projekti, jūs varēsiet pārliecinātāk pastāstīt plašākai sabiedrībai un finansētājiem par jūsu organizācijas sniegto labumu. Tāpat jūs varat izvēlēties vienu vai vairākus aizpildītos laukus no koka augšējās daļas “rezultāti un ietekme” un tos mērīt savu aktivitāšu un projektu laikā, lai pārliecinātos, ka šis risinājums patiešām ir bijis vērtīgs mērķa grupai un plašākai sabiedrībai.

Kad izmantot šo metodi?

Kad ir izvēlēts risinājums – ietekmes mērķis, ko gribat sasniegt, tad šis rīks palīdzēs saprast, kādas aktivitātes jums tieši ir jāveic, kā arī liks apzināties jūsu mērķa iespējamo ietekmi.

Kad ir jāsaprot, kas tieši jums ir jādara, lai veicinātu izvirzītā ietekmes mērķa sasniegšanu. Jo vairāk priekšnosacījumu jūs varēsiet nodrošināt, jo lielāka iespējamība, ka mērķis tiks sasniegts.

Analizējot, vai jūsu ietekmes mērķis ir sasniedzams. Ja vairākus no galvenajiem priekšnosacījumiem nav iespējams nodrošināt, iespējams, jums jāmaina ietekmes mērķis uz tādu, kura priekšnosacījumi ir reālistiskāk nodrošināmi.

Nosakot indikatorus, kurus izmantosiet, lai izvērtētu rezultātus un mērītu ietekmi. Indikatorus jūs varēsiet noteikt, ja iepriekš noteicāt visas pozitīvās pārmaiņas – rezultātus un ietekmi, kas notiek, ieviešot risinājumu.

Skaidrojot un stāstot par savas organizācijas darbību biedriem, brīvprātīgājiem un plašākai sabiedrībai (piemēram, kāpēc jūs veicat kādu aktivitāti? → lai nodrošinātu nepieciešamos priekšnoteikumus panākumiem – vai kāda ir jūsu organizācijas darba vērtība? → tā ir pozitīvā ietekme, ko jūs radāt ar savu darbību).

LEJUPLĀDĒ aizpildāmu 2.metodes Risinājuma koks PDF versiju

LEJUPLĀDĒ aizpildāmu 2.metodes Risinājuma koks PNG versiju