1.metode: Problēmas koks

27 maijs, 2022

Problēmas koks palīdzēs izprast problēmu, kuru vēlaties risināt, analizējot tās cēloņus un sekas.

Solveiga Skaisgirytė (Global Citizens Academy)

“Mums bija noderīgi aizpildīt Problēmas koku, lai analizētu iemeslus komandas komunikācijas un produktivitātes problēmām un kāpēc mūsu starpā rodas atkārtotas nesaskaņas.

Šī metode ir noderīga arī skatoties plašāk un analizējot tās problēmas kopienās/sabiedrībā, kuras tiek risinātas ar sociālās uzņēmējdarbības palīdzību.”

Jānis Broks (SIA “Dzīves oāze”)

“Problēmas koks ļauj man labāk saprast situāciju, ko varu sasniegt ar savu darbu.

Ar šīs metodes palīdzību varu iedziļināties un ieraudzīt manas darbības dažādos aspektus – kāda būtu situācija mērķa grupai bez mana pakalpojuma.

Tā palīdz pamatot mana pakalpojuma cenu, jo Problēmas koks parāda ietekmi, kas var tikt sasniegta ar manām aktivitātēm.”

Kas ir Problēmas koks?

Organizācijas pastāv, lai risinātu vienu vai vairākas problēmas kopienā un sabiedrībā kopumā. Problēmas koks palīdzēs sistemātiski analizēt to problēmu cēloņus un sekas, ko vēlaties risināt kā daļu no savas organizācijas misijas. Iesakām izmantot šo ērti lietojamo rīku plānošanas un/vai aktivitāšu un projektu izstrādes procesā,

kā arī jebkurā laikā, kad nepieciešams (atkārtoti) identificēt vai noskaidrot galvenos iemeslus kādai problēmai. Iespējams, jūs esat no cilvēkiem, kam nepatīk lietot vārdu problēma. Tādā gadījumā varat to pārdēvēt par Izaicinājumu vai Vajadzību koku. Rīka lietderību nosaukums neietekmē.

Šis rīks palīdzēs saprast, a) kāpēc problēma vispār pastāv (problēmas cēloņi), b) kas notiek problēmas rezultātā (problēmas sekas). Problēmas cēloņu izpēte var palīdzēt saprast, kas jādara, lai problēmu risinātu. Problēmas seku apzināšana var palīdzēt saprast, kāds būtu rezultāts, ja problēma tiktu mazināta vai novērsta. Pirmais solis ir nodefinēt pamatproblēmu, kura ir tieši saistīta ar jūsu organizācijas misiju. Tātad izvēlēties tādu problēmu, kuru risinot jūs pietuvotos savas organizācijas misijas sasniegšanai. Zem pamatproblēmas uzrakstiet galvenos problēmas cēloņus un galveno cēloņu iemeslus utt., līdz pietiekami labi var izprast problēmas cēloņus. Virs pamatproblēmas uzrakstiet problēmas galvenās sekas un to iespējamo rezultātu utt., līdz pietiekami labi var izprast problēmas radīto negatīvo ietekmi.

Noskaties video, lai uzzinātu kā lietot šo metodi un turpini lasīt tālāk!

Galvenie soļi:

1.Sāciet ar pamatproblēmas noteikšanu un ierakstiet to centrālajā laukā.

2.Uzrakstiet problēmas galvenos cēloņus, vairākkārt uzdodot jautājumu “kāpēc” – jo padziļinātāk mēģināsiet saprast problēmas cēloņus un to iemeslus, jo labāk.

 • Pamatproblēma ir P.
 • Kāpēc pastāv P?
 • Tāpēc, ka = A.
 • Un kāpēc pastāv A?
 • Tāpēc, ka = B.
 • Un kāpēc pastāv B?
 • Tāpēc, ka = C

Un tā tālāk.

3. Uzrakstiet šīs problēmas sekas.

 • Pamatproblēma ir P.
 • Tādēļ, ka= S.
 • Pie kā noved S?
 • Tas noved pie = T.
 • Un tā tālāk.

4. Kad pamatproblēmas sekas un cēloņi ir apzināti un uzrakstīti, analizējiet Problēmas koku un izvērtējiet savas aktivitātes un misiju:

 • Vai jūsu organizācija vēlas koncentrēties uz pamatproblēmas risināšanu? Iespējams, jums ir jārisina kāds no problēmas cēloņiem
 • Kādus cēloņus/sekas jūsu organizācija var novērst saviem spēkiem? Kādas sadarbības jums būtu nepieciešams veidot, lai novērstu vairākus problēmas cēloņus vai sekas?
Izvēlieties savai organizācijai piemērotāko variantu:

PAMATA: Ierakstiet atslēgvārdus, pamatojoties uz savu (komandas) pieredzi, viedokli un intuīciju.

VIDĒJI SAREŽĢĪTS: Iesaistiet citas organizācijas, lūdziet ekspertu viedokļus, tostarp to ieinteresēto pušu viedokļus, kam ir atšķirīga pieredze un vērtības nekā jūsu komandai.

DATOS BALSTĪTS: Iekļaujiet tikai tos cēloņus un sekas, kas ir zinātniski pierādīti sistemātiskos pētījumos un ar metaanalīzes palīdzību.

Aizpildīts PIEMĒRS – kibermobinga novēršanas programma

Kad un kāpēc izmantot šo metodi?

Kāpēc izmantot šo metodi?

Lai labāk izprastu, kas ir tās problēmas, kas jums kā organizācijai ir jārisina, lai pietuvotos savas misijas sasniegšanai.

Lai pieņemtu pamatotus un informētus lēmumus par to, kuriem problēmas aspektiem jūsu organizācija var un vēlas pievērsties.

Lai labāk izskaidrotu problēmu un tās cēloņus/sekas un informētu par to ieinteresētās personas. Jūs varat izmantot aizpildītu Problēmas koku, lai sagatavotu argumentus prezentācijām vai diskusijām.

Kad izmantot šo metodi?

Izstrādājot vai pārskatot savu misiju un vīziju vai precizējot stratēģiskās izvēles.

Kad organizācija vēlas labāk izprast un spēt informēt citus par konkrētas problēmas iemesliem.

Ja vēlaties mainīt vai paplašināt savu darbību.

Lai saprastu, ar kurām organizācijām vai personām nepieciešams sadarboties, lai veiksmīgāk risinātu konkrētās problēmas cēloņus un/vai sekas, kuras jūs paši nevarat vai nevēlaties risināt.

LEJUPLĀDĒ aizpildāmu 1.metodes Problēmas koks PDF versiju

LEJUPLĀDĒ aizpildāmu 1.metodes Problēmas koks PNG versiju