4.metode: Lietotāju pieredzes izpēte

27 maijs, 2022

Lietotāju pieredzes izpēte palīdzēs izprast jūsu organizācijas aktivitātēs iesaistīto cilvēku pieredzi, lai turpmāk to veidotu pēc iespējas pozitīvāku.

Rūta Žulpaitė (Geri Norai)

Lietotāja pieredzes izpēte ir metode, ko vajadzētu lietot regulāri, lai saprastu savu mērķa auditoriju, kā arī veidojot jaunas aktivitātes un projektus.

Lielākoties katrā projektā vai aktivitātē lietotāju pieredzes specifika atšķiras, tāpēc ir būtiski to izvērtēt, lai varētu attiecīgi uzlabot.

Šo metodi var lietot kā neformālu aktivitāti arī komandas sapulcēs.

Kas ir Lietotāju pieredzes izpēte?

Ir svarīgi izprast mērķa grupas vajadzības un pieredzi saskarsmē ar jūsu organizāciju, lai varētu izveidot jēgpilnas aktivitātes. Lietotāji jeb labuma guvēji ir cilvēki, kuri gūst labumu (tiešu vai netiešu) no jūsu organizācijas darbības. 

Savu aktivitāšu rezultātā jūs sasniegsiet savu ietekmes mērķi un palīdzēsiet radīt pozitīvas pārmaiņas lietotāju dzīvē. Šī metode ir lietotāja pieredzes vizuāls atspoguļojums, vienuviet parādot organizācijas un auditorijas mijiedarbības veidus un kvalitāti un iedvesmojot uzlabot savu darbību.

Šis rīks ir noderīgs:

  • kad organizācija plāno savas aktivitātes un izstrādā jaunus projektus sava mērķa sasniegšanai,
  • kad nepieciešams izvērtēt un uzlabot organizācijas darbu, ņemot vērā lietotāju pieredzi un sajūtas aktivitāšu laikā.

Iedomājieties jūsu mērķa grupu un tipiskāko šīs grupas pārstāvi. Kāda ir viņa pieredze saskarsmē ar jūsu organizāciju no pirmās satikšanās līdz preces/pakalpojuma saņemšanas beigām? Kādam, jūsuprāt, jāizskatās ideālajam scenārijam, kāds ir sliktākais un kāds – reālistiskais scenārijs? Ko jūs vēlētos mainīt personas pieredzē? Ko jūs varat mainīt savās aktivitātēs, lai sasniegtu ietekmes mērķi?

Noskaties video, lai uzzinātu kā lietot šo metodi un turpini lasīt tālāk!

Galvenie soļi

1.Izvēlieties lietotāju grupu, kuriem ir vairākas līdzīgas iezīmes, piemēram, vecums, dzimums, intereses vai sociālekonomiskais stāvoklis. Pēc tam definējiet vienu tipisku šīs grupas pārstāvi, mēģiniet būt pēc iespējas konkrētāki. Pakalpojuma dizaina procesā šādu tipisku pārstāvi sauc par personu. Vairāk par personu veidošanu varat izlasīt šeit.

2.Aprakstiet visu lietotāja un jūsu organizācijas mijiedarbības procesu (preces/pakalpojuma saņemšanas pieredzi), sadalot to pa posmiem. Sākot ar brīdi, kad lietotājs pirmoreiz par jums uzzina, līdz pat mirklim, kad lietotājs domā par jums pēc preces/pakalpojuma saņemšanas! Ņemiet vērā arī posmus, kas notiek pirms/pēc jūsu aktivitātēm un var būtiski ietekmēt lietotāja pieredzi, piemēram, kā lietotājs par jums uzzina. Posmu skaits ir atkarīgs no jūsu organizācijas darbības veida un izvēlētās ieinteresētās personas – jo sīkāk sadalīsiet savu darbību pa posmiem, jo vairāk informācijas būs iespējams iegūt.

3.Katram posmam uzrakstiet ideālo situāciju, kas balstās labākajā pieredzē, ko lietotājs var gūt, saņemot preci/pakalpojumu, sliktāko scenāriju, kas raksturo tipiskākās negatīvās situācijas, un reālistisko – visticamāko – scenāriju, kas raksturo pieredzi, ko gūst lielākā daļa jūsu organizācijas mērķa grupas. Visos posmos atzīmējiet domas, sajūtas, emocijas utt., ko vēlaties, lai ieinteresētā persona piedzīvo saskarmē ar jūsu organizāciju.

4.Salīdziniet, kur jūsu ideālais scenārijs atšķiras no realitātes. Nosakiet veicamos uzlabojumus jūsu organizācijas darbībā, lai virzītos uz ideālo variantu, izmantojot jautājumu: “Ko mēs varam darīt katrā no posmiem, lai izvairītos no sliktākā scenārija un nodrošinātu reālistisku un pat ideālu pieredzi?”.

Izvēlēties savai organizācijai piemērotu variantu:

PAMATA: Ierakstiet atslēgvārdus, pamatojoties uz savu (komandas) pieredzi, viedokli un intuīciju.

VIDĒJI SAREŽĢĪTS: Iesaistiet Lietotāju pieredzes izpētes izveidē lietotāju pārstāvjus un/vai novērojiet lietotāja mijiedarbību ar organizāciju no malas (piemēram, jūsu pasākumu laikā vai pirmajā tikšanās reizē).

DATOS BALSTĪTS: Veiciet padziļinātu izpēti, lai izprastu dažādu auditorijas segmentu iesaistes procesu un pieredzi, piemēram, veiciet aptaujas, intervijas, fokusgrupu aptaujas un novērojumus.

Aizpildīts PIEMĒRS – kibermobinga novēršanas programma

Kad un kāpēc izmantot šo metodi?

Lietotāju pieredzes izpēte palīdzēs izprast cilvēkus, kuri iesaistās un kurus ietekmē jūsu organizācijas aktivitātes, vajadzības un pieredzi. Tā kā rīks vizuāli parāda katru lietotāja iesaistes procesa posmu, tas ļauj praktiski pārdomāt savu piedāvājumu: kas izdodas, ko jāmaina un jāuzlabo. Apkopojiet lietotāju atsauksmes, lai pārliecinātos, ka patiesi novērtējat viņu pieredzi, domas, sajūtas preces/pakalpojuma saņemšanas procesā. Lietotāju pieredzes izpēte palīdzēs visu veidu organizācijām analizēt, kā palielināt savu darbību ietekmi praktiski, piemēram, kā novērst dalībnieku skaita samazināšos. Šis rīks ir noderīgs pakalpojuma izstrādes procesa sākumā, kā arī ikreiz, kad ir nepieciešams novērtēt un uzlabot organizācijā notiekošās aktivitātes.

Kāpēc izmantot šo metodi?

Tā palīdz noteikt, kādi pasākumi jāveic, lai uzlabotu lietotāja pieredzi (piemēram, kā uzrunāt dalībniekus, samazināt izstājušos dalībnieku skaitu, piedāvāt atbilstošākas turpmākās aktivitātes). Saprotot lietotāja mijiedarbības procesu, jūs redzēsiet:

  1. Kuri procesa posmi aizkavē vēlamo rezultātu un ietekmes sasniegšanu. Tas jums palīdzēs izprast, kā novērst šos šķēršļus. Tās var būt arī ar jūsu darbību neaistītas aktivitātes, kas tomēr ietekmē, vai jūs sasniegsiet cerēto ietekmi.
  2. Kādi šī procesa aspekti var būt lietotājam pozitīvi vai negatīvi. Tas palīdzēs novērst nepatīkamas situācijas un veicināt pozitīvo pieredzi.

Kad izmantot šo metodi?

Tad, kad plānojat savas aktivitātes un apsverat, kādu pieredzi jūs vēlaties sniegt saviem lietotājiem katrā no posmiem,

  • lai veicinātu pozitīvo pieredzi,
  • lai samazinātu iespēju gūt negatīvu pieredzi.

Ikreiz, kad vēlaties analizēt un uzlabot savas aktivitātes, saprotot lietotāja pieredzi un izjūtas, lai panāktu lielāku ietekmi.

LEJUPLĀDĒ aizpildāmu 4.metodes Lietotāju pieredzes izpēte PDF versiju

LEJUPLĀDĒ aizpildāmu 4.metodes Lietotāju pieredzes izpēte PNG versiju