5.metode: Pārmaiņu teorija

27 maijs, 2022

Pārmaiņu teorija palīdzēs plānot un aprakstīt jūsu organizācijas darbību, sākot ar ieinteresēto pušu vajadzību/problēmu apzināšanu līdz pat organizācijas aktivitāšu pozitīvās ietekmes novērtēšanai. NB! Šīs metodes aizpildīšanai noderēs iepriekš minētie rīki, jo īpaši Problēmas koks, Risinājuma koks un Lietotāja pieredzes izpēte.

Laura Sukaruka (Kaņepes Kultūras centrs)

Pārmaiņu teorija ļauj ieraudzīt pilno bildi, kādi ir darāmie darbi un ko nav nepieciešams darīt.

Bieži mēs izdarām kaut ko un tikai vēlāk domājam, kā tas ietilpst mūsu aktivitāšu ietvarā. Komunikācija mums ir ļoti svarīga, tāpēc Pārmaiņu teorija parāda, vai mūsu aktivitātes un rezultāti atbilst mūsu vīzijai.

Kas ir Pārmaiņu teorija?

Kā noskaidrot, vai jūsu ietekmes mērķa sasniegšanas plāns patiešām darbosies? Izmantojiet Pārmaiņu teoriju, lai izprastu saikni starp risināmo problēmu un jūsu ietekmes mērķi, kā arī nepieciešamos soļus mērķa sasniegšanai.

Pārmaiņu teoriju var izmantot jebkura organizācija dažādos attīstības posmos, taču visnoderīgāk to ir izmantot, plānojot organizācijas aktivitātes. Šis rīks būs noderīgs arī tad, kad vēlaties īsi, bet visaptveroši prezentēt savas organizācijas darbību. Metodes nosaukums ir Pārmaiņu teorija, jo ar tās palīdzību var izveidot teoriju, kā organizācijas veiktās aktivitātes rada pozitīvas pārmaiņas. Tāpat kā jebkura cita teorija arī jūsu organizācijas Pārmaiņu teorija ir jāpārbauda praksē.

Apdomājiet savas aktivitātes. Tagad iedomājaties to vēlamo ietekmi. Kādi var būt jūsu aktivitāšu iznākumi, un kā tie var radīt vēlamo ietekmi? Kādi soļi ir jāveic, lai aktivitāšu rezultātā tiktu sasniegta plānotā ietekme? Uzrakstiet šos soļus, sekojiet metodes norādēm. Tā būs jūsu Pārmaiņu teorija.

Pirmā (ar sešiem laukiem) ir vienkāršāka versija. To var izmantot, ja jums nav daudz laika vai jūs vēlaties prezentēt savas organizācijas darbību. Tā ir viegli saprotama arī tiem, kas nepazīst jūsu organizāciju un tās darbību.

Otrā (ar septiņiem laukiem) ir visaptverošāka versija. To ir vērts izmantot, ja jums ir nepieciešams plānot vai analizēt organizācijas darbību. Ņemot vērā jūsu organizācijas vajadzības, izvēlieties piemērotāko metodes variantu. Jo detalizētāk un precīzāk jūs aizpildīsiet rīku, jo labāk sapratīsiet kā varat veidot ilgtermiņa ietekmi.

Jūs varat izveidot vienu Pārmaiņu teoriju par visu organizācijas darbību vai arī veidot atsevišķu Pārmaiņu teoriju par katru ieinteresēto personu grupu. Parasti jaunatnes organizācijas darbojas ar 1-3 dažādām ieinteresēto personu grupām.

Noskaties video, lai uzzinātu kā lietot šo metodi un turpini lasīt tālāk!

Galvenie soļi

1. Aizpildiet metodē norādītos laukus:

  • sekojiet katra lauka augšējā labajā stūrī norādītajai numerācijai (6 lauku versijā);
  • sekojiet norādēm un bultām virzienā no kreisās uz labo pusi (7 lauku versijā).

Pārmaiņu teorijas aizpildīšanā varat izmantot informāciju, ko ieguvāt no iepriekš aizpildītājām metodēm.

2.Pārliecinieties, ka saprotat atšķirību starp aktivitāšu rādītājiem un īstermiņa pārmaiņām. Aktivitāšu rādītāji ir tie, kas noved pie īstermiņa pārmaiņām. Piemēram, izveidota 1 ērti lietojama un pievilcīga mājaslapa ir aktivitātes rādītājs, kas savukārt palielina mājaslapas apmeklējumu – un tās ir īstemiņa pārmaiņas. Īstermiņa pārmaiņas apraksta jūsu radītās izmaiņas (nevis jūsu veiktās darbības, bet gan to sekas).

Piemērs- kibermobinga novēršanas programma 1.variants un 2.variants

Kāpēc izmantot šo metodi?

Šī ir vienīgā metode, kas aptver visus svarīgākos ietekmes plānošanas un pārvaldības aspektus.

Tā identificē, kurām jūsu organizācijas darbībām nepieciešams pievērst lielāku uzmanību, lai atstātu vēlamo ietekmi. Piemēram:

  • Cik skaidri esat definējuši savas iesaistītās puses?
  • Cik labi izprotat iesaistīto pušu vajadzības?
  • Cik precīzi jūs zināt, īstermiņa pārmaiņas un ietekmi, ko vēlaties sasniegt?
  • Kuras aktivitātes jums palīdzēs apmierināt ieinteresēto pušu vajadzības un radīt pozitīvas pārmaiņas nākotnē?

Kādi priekšnoteikumi ir jāizpilda, lai jūsu aktivitātes būtu veiksmīgas un sasniegtu mērķi?

Pirmā – vienkāršākā – metodes versija palīdzēs paskaidrot jūsu organizācijas mērķus, aktivitātes un ietekmi.

Kad izmantot šo metodi?

Lai vienuviet apkoptu ar citām metodēm (piemēram, Problēmas koku, Risinājuma koku, Ieinteresēto pušu karti) iegūto informāciju.

Ja jūsu komandai pievienojas jauni darbinieki, varat metodi izmantot, lai pastāstītu par savu organizāciju un pārliecinātos, ka viņi ir sapratuši organizācijas darbības virzienus un mērķi.

Metodi var izmantot arī ārējai komunikācijai, piemēram, veidojot projektu pieteikumus.

Kopā ar komandu varat pārskatīt Pārmaiņu teoriju, lai pārliecinātos, ka sekojat organizācijas stratēģijai. Tā parādīs, vai jūsu darbībā ir nepieciešamas izmaiņas.

 

LEJUPLĀDĒ aizpildāmu 5.metode Pārmaiņu teorijas PDF versiju 1.variants un 2.variants

LEJUPLĀDĒ aizpildāmu 5.metode Pārmaiņu teorijas PNG versiju 1.variants un 2.variants