6.metode: Ietekmes indikatoru saraksts

29 maijs, 2022

Ietekmes indikatoru saraksts palīdzēs jums saprast, izvēlēties vai izveidot atbilstošus indikatorus, kas vēstīs par to, ka jūsu darbs ar jauniešiem tiešām sniedz pozitīvu ietekmi, ko vēlaties panākt darbā ar jauniešiem un jauniešu interesēs.

Kas ir Ietekmes indikatoru saraksts?

Indikatori parāda, vai jūsu darbības palīdz radīt pozitīvas pārmaiņas jauniešu dzīvē. Citiem vārdiem sakot – vai organizācijas darbības virziens, īstenojot aktivitātes ar mērķi atstāt pozitīvu ietekmi, ir pareizs. Lai noteiktu jūsu organizācijas ietekmi un apkopotu nepieciešamos datus, ir svarīgi izveidot un regulāri izmantot indikatoru sarakstu. Indikatoru saraksts ir jāizveido, pirms organizācija sāk mērīt tās ietekmi, jo tā var labāk saprast, kāda informācija jums būs jāapkopo.

Apkopotais indikatoru saraksts ir domāts organizācijām, kas darbojas ar jauniešiem. Ja jūsu organizācija darbojas citā jomā, izveidojiet savu indikatoru sarakstu, kas atbilstu jūsu darbības virzienam, izmantojot šo sarakstu kā paraugu un iedvesmas avotu.

Kas jāzina pirms šīs metodes izmantošanas?

Izmantojiet šo sarakstu, lai izvēlētos indikatorus, kas vislabāt atspoguļo izmaiņas, ko vēlaties radīt jauniešu dzīvē. Pielāgojiet, papildiniet un precīzi formulējiet indikatoru sarakstu un sāciet apkopot informāciju un datus, balstoties uz šiem indikatoriem.

Noskaties video, lai uzzinātu kā lietot šo metodi un turpini lasīt tālāk!

Izvēlieties savai organizācijai piemērotāko variantu:

Informāciju par izmaiņām jauniešu dzīvē un uzvedībā nebūs iespējams apkopot uzreiz. Sāciet ar tiem datiem, ko varat apkopot uzreiz pēc aktivitātes īstenošanas (piemēram, dalībnieku viedokli par to, vai šī aktivitāte, programma, projekts uzlabos viņu iespējas, motivāciju utt.), pēc tam turpiniet izvēlēties arvien specifiskākus indikatorus un pētniecības metodes, lai saprastu jūsu organizācijas ietekmi.

Galvenie soļi

1. No saraksta izvēlieties atbilstošākos indikatorus, kas vislabāk parāda pozitīvās izmaiņas, ko jūs vēlaties sasniegt, vai negatīvās pārmaiņas, no kurām jūs vēlaties izvairīties.
2.Pielāgojiet katru indikatoru, lai tas precīzāk atbilstu izmaiņām, ko vēlaties sasniegt un izmērīt. Definējot indikatorus, izmantojiet terminus un informāciju no Pārmaiņu teorijas laukiem “Īstermiņa pārmaiņas” un “Ietekme”.
3.Izvirziet izmērāmus mērķus katram no indikatoriem – piemēram, ko jūs vēlaties sasniegt un kādā laika posmā.
4.Plānojiet, kā jūs apkoposiet informāciju par organizācijas darbības progresu un rezultātiem katrā no indikatoriem.

Aizpildīts PIEMĒRS – kibermobinga novēršanas programma

Kad un kāpēc izmantot šo metodi?

Kāpēc izmantot šo metodi?

Lai saprastu, vai projekts virzās, kā plānots, un vai tas rada vēlamo ietekmi. Salīdzinot indikatoru rezultātus ar iepriekš noteiktajiem aktivitātes, projekta vai organizācijas mērķiem, ir vieglāk saprast, kas ir jāmaina, lai veiksmīgāk atstātu vēlamo ietekmi.

Kad izmantot šo metodi?

Šo metodi vislabāk izmantot, kad esat sapratis, kādas problēmas jūs vēlaties risināt, kādas pozitīvās pārmaiņas vēlaties veikt un kas ir jūsu ieinteresētās puses, ko ar savu darbu vēlaties ietekmēt.
Pirms izlemjat, kāda informācija un dati jums ir nepieciešami ietekmes mērīšanai.

LEJUPLĀDĒ aizpildāmu 6.metodes Ietekmes indikatoru saraksts PDF versiju

LEJUPLĀDĒ aizpildāmu 6.metodes Ietekmes indikatoru saraksts PNG versiju