7.metode: Pētniecības metožu saraksts

29 maijs, 2022

Pētniecības metožu saraksts iepazīstinās ar veidiem, kā apkopot informāciju, lai izvērtētu, vai sasniedzat savus izvirzītos mērķus saskaņā ar jūsu Ietekmes indikatoru sarakstu.

Kas ir Pētniecības metožu saraksts?

Šeit ir apkopotas dažādas jau pazīstamas pētniecības metodes, kas palīdzēs izvērtēt un analizēt jūsu organizācijas ietekmi.

Šo sarakstu varat izmantot pēc tam, kad esat izvēlējušies Ietekmes indikatorus (6. metode). Varat arī vispirms veikt pētījumu, lai labāk saprastu, kurus indikatorus izvēlēties, un tikai pēc tam izlemt, kādas būs piemērotākās metodes informācijas apkopošanai atbilstoši indikatoriem.

Galvenie soļi

1.Sekojot līdzi diagrammas jautājumiem, izvēlieties vienu vai vairākas izpētes metodes, lai izvērtētu jūsu aktivitātes
2.Izpildiet norādījumus pie katras no metodēm, lai efektīvi izvērtētu savu ietekmi. Ja jums nepieciešama papildu informācija par kādu no metodēm, iesakām to meklēt tiešsaistē! Katrai no metodēm ir savas īpatnības, kuras jāzina – piemēram, fokusgrupas vadīšanai nepieciešams ļoti prasmīgs moderators.

Izvēlieties savai organizācijai piemērotu variantu:

Varat sākt ar dažu interviju vai aptaujas veikšanu. Ja jums ir pieejami papildu resursi (laiks, finansējums, cilvēkresursi), izmēģiniet sarežģītākas metodes (piemēram, izstrādājiet aptauju, par pamatu ņemot ekspertu ieteiktus jautājumus).

Aizpildīts PIEMĒRS – kibermobinga novēršanas programma

Galveno metožu apraksti

1:1 intervija

Tā ir ideāla metode jebkurā jūsu darbības posmā. Piemēram, varat intervēt jauniešus, lai iegūtu informāciju:

  • par viņu vajadzībām un izaicinājumiem (lai izveidotu Problēmas koku (1. metode));
  • par viņu dalību jūsu aktivitātēs un tajās gūto pieredzi (lai veiktu Lietotāja pieredzes
    izpēti (4. metode));
  • vai jūsu aktivitātes ir palīdzējušas jauniešiem piedzīvot pozitīvas pārmaiņas viņu
    dzīvē (lai saprastu jūsu ietekmi).

Svarīgi atcerēties: intervija vienmēr atspoguļo tikai viena indivīda viedokli. Iespējams, citiem dalībniekiem bijusi pavisam cita pieredze. Lai gan arī no vienas intervijas var daudz mācīties, jūs nevarat veikt pieņēmumus par savu ietekmi, balstoties tikai uz vienas personas viedokli.

Fokusgrupa

Tas ir ideāls veids, kā iegūt vērtīgu informāciju diskusijas un pieredzes apmaiņas laikā. Piemēram, jūs esat apzinājuši savas mērķauditorijas problēmas, taču jums būtu nepieciešama lielāka izpratne par šo problēmu cēloņiem. Tādā gadījumā fokusgrupa būtu lielisks formāts problēmu cēloņu apspriešanai ar jauniešiem vai ekspertiem. Tāpat iesakām uzaicināt lietotāju grupu pārrunāt ietekmi, ko uz viņiem ir atstājusi dalība jūsu organizācijas aktivitātēs.

Svarīgi atcerēties: fokusgrupas ir jāvada ļoti prasmīgam moderatoram, kurš spēj ar laipnību, bet noteiktību vadīt diskusiju, novēršot jebkādus konfliktus fokusgrupas vidū. Tāpat fokusgrupas dalībnieki var nebūt gatavi runāt par personīgās dzīves detaļām. Daudz piemērotāka metode, lai jautātu personiskākus jautājumus, ir individuāla intervija.

Gadījuma izpēte

Tā ir lieliska metode, ja nepieciešams padziļināti izprast indivīda vai personu grupas pieredzi vai kādu notikumu. Lai veiktu gadījuma izpēti, ir jāievāc informācija no dažādiem avotiem, tai skaitā elektroniskiem, jāveic intervijas vai pat novērojumi uz vietas. Gadījuma izpētes galvenā priekšrocība ir spēja padziļināti izprast un/vai aprakstīt vienu tipisku vai tieši pretēji – neparastu aspektu. Gadījumu izpēti var veidot gan ar “labajiem”, gan “sliktajiem” piemēriem.

Svarīgi atcerēties: aprakstot gadījuma izpēti, vienmēr ir svarīgi uzsvērt, vai tas ir tipisks jūsu ietekmes piemērs, vai tomēr nē. Iespējams, jums ir bijis tikai viens sekmīgs gadījums, bet pārējās reizēs sasniegt cerēto nav izdevies. Ja tā, esiet par to godīgi.

Aptaujas

Tā ir lieliska metode, ja jāapkopo informācija no lielāka cilvēku skaita, nekā iespējams intervēt vai uzaicināt piedalīties fokusgrupās. Aptauja ir īpaši noderīga, ja plānojat uzdot tā sauktos slēgtos jautājumus (piemēram, ar atbilžu variantiem “jā”/“nē” vai lūgumu norādīt skaitli skalā no 1 līdz 10).

Svarīgi atcerēties: jebkura aptauja vispirms jāpārbauda, lai pārliecinātos, ka respondenti jautājumus saprot tā, kā bija plānots. Parasti arī aptaujas sniedz tikai virspusēju ieskatu jautājumā “Kāpēc?”, jo no īsajām atbildēm nevar iegūt informāciju par dziļākajiem iemesliem. Lai iegūtu vairāk informācijas, varat organizēt individuālas intervijas vai fokusgrupas.

Kad un kāpēc izmantot šo metodi?

Kāpēc izmantot šīs metodes?

Lai iegūtie dati sniegtu ieskatu jūsu ietekmē.
Lai apzinātu veidus, kā mērīt aktivitāšu ietekmi.

Kad to izmantot?

Kad esat izlēmuši, ar kādu indikatoru palīdzību novērtēsiet savu ietekmi.
Pirms sākat apkopot datus par savu ietekmi.

LEJUPLĀDĒ aizpildāmu 7.metodes Pētniecības metožu saraksts aizpildāmu PDF versiju

LEJUPLĀDĒ aizpildāmu 7.metodes Pētniecības metožu saraksts aizpildāmu PNG versiju