8.metode: Sociālās ietekmes pārvaldības plāns

29 maijs, 2022

Sociālās ietekmes pārvaldības plāns palīdzēs izplānot un sekot līdzi tam, kas un kādā veidā ievāks informāciju atbilstoši jūsu Ietekmes indikatoru sarakstam (izmantojot atbilstošākās pētniecības metodes).

Kas ir Sociālās ietekmes pārvaldības plāns?

Sociālās ietekmes pārvaldības plāns ir noderīgs, lai sekotu līdzi ietekmes mērīšanas un izvērtēšanas aktivitātēm. Pārvaldības plāns palīdz organizēt, mainīt, atbilstoši pielāgot un sekot līdzi veicamajiem uzdevumiem, lai mērītu un izvērtētu savu ietekmi. Plānu vēlams izstrādāt, pirms veicat jebkādas ietekmes mērīšanas aktivitātes, un tas regulāri ir pēc nepieciešamības jāpapildina.

Ir divas savstarpēji papildinošas metodes: kontrolpanelis un excel piemērs.

Kādas ir šo metožu atšķirības, un kā tās ir savstarpēji saistītas?

Lai sāktu plānot savas ietekmes pārvaldību, labāk izmantot kontrolpaneli. Tas palīdzēs izlemt, kādu metodi jums lietot un cik bieži to izmantot. Excel piemērs papildus ļaus izveidot konkrētus plāna soļus, pamatojoties uz to, ko vēlaties izmērīt. Jūs varat noteikt konkrētus uzdevumus un par tiem atbildīgās personas, kā arī izpildes laiku, kas palīdzēs iekļauties vajadzīgajos termiņos.

Kā šīs metodes ir saistītas?
Ja jums vēl nav skaidrs, kurš un kad jūsu komandā veiks ietekmes izvērtēšanu, sāciet ar kontrolpaneļa aizpildīšanu. Pēc tam, izmantojot kontrolpanelī iegūto informāciju, izveidojiet Excel tabulu un sekojiet līdzi ietekmes mērīšanas aktivitāšu izpildes progresam. Izvēlieties, kurš no ietekmes pārvaldības plāna veidiem (kontrolpanelis vai Excel tabula) šobrīd ir jums piemērotāks (ja iespējams, izmantojiet abu kombināciju).

Noskaties video, lai uzzinātu kā lietot šo metodi un turpini lasīt tālāk!

Galvenie soļi

1.Uzrakstiet savas organizācijas sociālās ietekmes mērķi. Jums var būt vairāki mērķi, tomēr sākumā būs vieglāk, ja izvēlēsieties vienu un koncentrēsieties uz to (katram nākamajam mērķim ir jāizveido jauns kontrolpanelis).
2.Padomājiet, kādus šī mērķa aspektus jūs varat (un vēlaties) izmērīt. Izmantojiet Ietekmes indikatoru sarakstu (6. metode), lai pilnvērtīgi aizpildītu rīku. Ierakstiet ietekmes mērīšanas indikatorus kontrolpanelī.
3.Katram indikatoram aprakstiet veidu, kā jūs vāksiet datus. Šeit noderēs Pētniecības metožu saraksts (7. metode).

Pēc tam aizpildiet Excel piemēru.

1.Ierakstiet informāciju no kontrolpaneļa, atbilstošās pētniecības metodes (izmantojiet 7.metodi Pētniecības metožu saraksts) un laika plānu.
2.Papildus izmantojiet jebkuru laika plānošanas rīku, kas jums vislabāk palīdz laikus paveikt plānoto (Piemēram, plānotājs vai kalendārs). Tas ļaus vienkopus pārraudzīt visas veicamās darbības. Iesakām pārrunāt plānus un aktivitātes ar komandu un iekļaut tās kopējā kalendārā, ko jūs un jūsu kolēģi ikdienā izmanto laika un darbu plānošanai.
3.Sekojiet plānam, vajadzības gadījumā to regulāri atjaunojot (piemēram, datumus) vai izmainot (piemēram, metodes). Paturiet prātā, ka šo piemēru varat pielāgot savas organizācijas vajadzībām.

Aizpildīts PIEMĒRS – kibermobinga novēršanas programma Kontrolpanelis un Excel tabula

Kad un kāpēc izmantot šo metodi?

Kāpēc izmantot šo metodi?

Lai veiksmīgāk plānotu datu ievākšanu, apkopošanu un analīzi.
Lai saprastu, vai projekts noris, kā plānots.
Lai pieņemtu lēmumu par to, vai kaut kas ir jāmaina plānotajās aktivitātēs vai organizācijas darbībā.
Lai plānotu citas aktivitātes atbilstoši jūsu ietekmes mērīšanas, izpētes un novērtēšanas rezultātiem.

Kad to izmantot?

Kad plānojat savas ikdienas aktivitātes un vēlaties tās sasaistīt ar ietekmes pārvaldību.
Kad vēlaties turpināt regulāru ietekmes mērīšanu un izvērtēšanu aktivitātēs, projektos vai organizācijas darbībā.

LEJUPLĀDĒ aizpildāmu 8.metodes sociālās ietekmes pārvaldības plāns kontrolpaneļa PDF un excel tabulas PDF versiju

LEJUPLĀDĒ aizpildāmu 8.metodes sociālās ietekmes pārvaldības plāns kontrolpaneļa PNG un excel tabulas PNG versiju