9.metode: Organizācijas modeļa audekls

29 maijs, 2022

Organizācijas modeļa audekls palīdzēs izprast, izstrādāt un aprakstīt, kādu ieguldījumu jūsu organizācija sniegs sabiedrībai un kā tā piesaistīs nepieciešamos finanšu un cilvēkresursus, lai sekmīgi turpinātu darbu. NB! Šī metode daļēji balstās uz visām iepriekšējām.

Šī metode – Organizācijas modeļa audekls – ir veidota, izmantojot labāko no Biznesa modeļa audekla un to papildinot ar sociālās ietekmes dimensiju. Biznesa modeļa audekls ir plaši izmantots stratēģiskās vadības rīks. Tā galvenais mērķis ir palīdzēt izstrādāt jaunus uzņēmējdarbības modeļus, kā arī dokumentēt esošos.

Ir izstrādātas daudzas līdzīga veida metodes, bet visizplatītākā ir Aleksandra Ostervaldera veidotā – tā ir diagramma, kas sastāv no deviņiem savstarpēji saistītiem laukiem un palīdz izprast saikni starp dažādiem uzņēmējdarbības aspektiem: partneriem, darbībām, resursiem, piedāvāto ieguldījumu, attiecībām ar klientiem, kanāliem, klientu segmentiem, izmaksu struktūru un ieņēmumu plūsmām. Metode palīdz uzņēmumam vizualizēt un aprakstīt savu biznesa modeli, kā arī meklēt jaunus attīstības veidus.

Vai Biznesa modeļa audeklu var izmantot, lai pārvaldītu savu sociālo ietekmi?

Biznesa modeļa audekls ir izplatīts uzņēmumu rīks. Tomēr tas nav sevišķi piemērots (jauniešu) organizācijām vai citām NVO. Tas saistīts ar to, ka uzņēmuma galvenais mērķis ir pelnīt naudu – tā uzņēmēji mēra savus panākumus.

Un Biznesa modeļa audekls palīdz plānot, kā labāk rīkoties, lai gūtu lielākus ieņēmumus. No otras puses – ja domājam par organizācijām, to svarīgākais mērķis ir panākt pārmaiņas. Tās var būt vērstas uz organizācijas biedriem vai plašāku sabiedrību, bet nauda lielākoties tiek uzskatīta par līdzekli, nevis pašmērķi. Turklāt organizāciju un uzņēmumu iespējas, mērķi utt. var būt diezgan atšķirīgi, tāpēc vērtīgāk katram gadījumam izmantot pielāgotu pieeju.

Noskaties video, lai uzzinātu kā lietot šo metodi un turpini lasīt tālāk!

Kā lietot metodi?

Galvenie soļi

1.Aizpildiet informāciju par jūsu organizāciju (ja jūsu organizācija jau pastāv) vai to, kā jūs iztēlojaties savas organizācijas darbību nākotnē (ja jūs veidojat jaunu organizāciju).
2.Sāciet analizēt situāciju (ja jūsu organizācija jau pastāv) vai arī pārbaudiet savu pieņēmumu atbilstību realitātei (ja veidojat jaunu organizāciju).
NB! Ja nepieciešams, pielāgojiet metodi savām vajadzībām.

Izvēlieties savai organizācijai piemērotu variantu:

PAMATLĪMENIS: aizpildiet informāciju atbilstoši savām un komandas zināšanām.
VIDĒJAIS līdz SAREŽĢĪTAIS LĪMENIS: sagatavošanās darbā izmantojiet visus ar ietekmes pārvaldību saistītos analītiskos rīkus (Problēmas koku (1.metode), Risinājuma koku (2.metode) u.c. – līdz pat Pārmaiņu teorijai (5.metode) un citus dokumentus, ko jūsu organizācija izmanto savās aktivitātēs (piemēram, komunikācijas plānu)).

Aizpildīts PIEMĒRS – kibermobinga novēršanas programma

Kad un kāpēc izmantot šo metodi?

Organizācijas modeļa audekls ir kodolīgs jūsu organizācijas modelis, kas parāda saikni starp jūsu ietekmi, darbībām un nepieciešamajiem resursiem. Tas palīdzēs jums pašiem saredzēt un izskaidrot citiem, kas jūs esat un uz kurieni virzāties. Īss, detalizēts un vizuāls jūsu organizācijas pārskats palīdzēs saprast, kādi ir jūsu mērķi, kas ir ieinteresētās personas, kāds ir jūsu piedāvātais ieguldījums, no kurienes nāk jūsu resursi utt.

Aizpildot audeklu pirms jaunas organizācijas izveides, varat to izmantot, lai skaidri iezīmētu, kāda būs organizācijas darbība un kas tai nepieciešams. Ja jūsu organizācija jau ir izveidota, audekls ir noderīgs, lai analizētu un uzlabotu organizācijas pārvaldību, norādot uz tās stiprajām un vājajām pusēm, kā arī iespējām. Audeklu var veidot pēc jūsu ieskatiem vai izmantojot informāciju no citiem rīkiem.

Ja jums kādreiz ir bijis grūti sniegt skaidru un īsu pārskatu par savu organizāciju citiem (piemēram, jaunajiem kolēģiem, finansētājiem vai pat draugiem), tad audekls būs noderīgs komunikācijas rīks, jo vienā lapā var iekļaut svarīgāko informāciju par organizāciju.

Kāpēc to izmantot?

Lai noskaidrotu, kuras ir būtiskākās organizācijas sastāvdaļas, kas jāsaglabā, jāuzlabo vai jāmaina.
Lai palīdzētu jums izskaidrot savas organizācijas darbu citiem.

Kad to izmantot?

Ja plānojat dibināt jaunu organizāciju, audekls palīdzēs jums iztēloties, kas būtu nepieciešams, lai tā sekmīgi darbotos.
Ja jūsu organizācija jau pastāv, varat vispirms aizpildīt audeklu atbilstoši pašreizējai situācijai, pēc tam izmantot to kā rīku savas darbības un ietekmes uzlabošanai (vai arī skaidrai un īsai informēšanai par to).

LEJUPLĀDĒ aizpildāmu 9.metodes Organizācijas modeļa audekls PDF 1.lapas un 2.lapas versiju 

LEJUPLĀDĒ aizpildāmu 9.metodes Organizācijas modeļa audekls PNG 1.lapas un 2.lapas versiju