Sociālie uzņēmumi Lielbritānijā

Sociālie uzņēmumi Lielbritānijā

Vērojot sociālo uzņēmumu skaita pieaugumu visā pasaulē British Council ir izdevis ziņojumu par sociālajiem uzņēmumiem Lielbritānijā. Sociālie uzņēmumi, kas ir dibināti ilgāku laiku atpakaļ, paplašina savu darbību, nevalstiskās un labdarbības organizācijas biežāk sāk izmantot uzņēmējdarbības principus un sociālie uzņēmumi arvien biežāk piedāvā pakalpojumus, kas iepriekš bija pašvaldību pārraudzībā.

Ziņojums sniedz ieskatu par daudzveidību sociālo uzņēmumu mērķos un to darbību dažādās jomās, tiek pētīts, kā ekosistēmai attīstoties, ir palielinājies atbalsts, lai veicinātu sociālās uzņēmējdarbības pieaugumu. Ziņojums analizē finansiālā atbalsta pieejamību, dažādas metodes sociālās ietekmes mērīšanai un sociālo uzņēmumu savstarpējo sadarbību.

Lejuplādēt: SOCIAL ENTERPRISE IN THE UK Developing a thriving social enterprise sector


Pētījums par Latvijas sociālajiem uzņēmumiem

Pētījuma “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” gala ziņojums

Labklājības ministrija ir publicējusi SIA “Oxford Research Baltics” veikto pētījumu par sociālajiem uzņēmumiem Latvijā.

Pētījuma mērķis ir izvērtēt Latvijas Sociālo uzņēmumu reģistrā iekļauto uzņēmumu atlases un atbalsta sistēmu, uzņēmumu radīto sociālo ietekmi un sniegt priekšlikumus esošā finanšu atbalsta un normatīvā regulējuma pilnveidošanai. Pētījumā izvērtēti Sociālā uzņēmuma likumā noteiktie sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas kritēriji un sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas process, kā arī sociālā uzņēmuma statusa zaudēšanas nosacījumi un sekas. Izvērtēta sociālo uzņēmumu valsts atbalsta sistēma un citi pieejamie atbalsta mehānismi. Izvērtēta sociālo uzņēmumu Latvijā radītā sociālā ietekme un apzinātas vajadzības, lai sociālo uzņēmumu veiktā sociālā ietekme būtu izmērāma un apzināta, kā arī izvērtēta ārvalstu pieredze sociālās ietekmes mērīšanā. Izvērtēta Sociālo uzņēmumu reģistra izveidošana un darbība. Sniegti priekšlikumi Sociālā uzņēmuma likumā noteiktā regulējuma uzlabošanai, specifiskām aktivitātēm dažādām iesaistītajām pusēm, lai uzlabotu sociālo uzņēmumu atbalsta sistēmu, kā arī jaunu metodoloģiju ieviešanai sociālo uzņēmumu ietekmes plānošanā un vērtēšanā.

Lejuplādēt: Pasākuma “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” starprezultātu novērtēšana un priekšlikumu izstrāde tiesiskā ietvara un atbalsta pilnveidošanai GALA ZIŅOJUMS


Sociālo finanšu recepšu grāmata

Sociālo finanšu recepšu grāmata

Eiropas Komisija ir izdevusi informatīvo materiālu par sociālajām finansēm, ar mērķi palielināt sociālo uzņēmumu finanšu tirgus pieprasījumu un piedāvājumu.

Šī praktiskā rokasgrāmata apraksta tādu iniciatīvu izstrādi un īstenošanu, kuru mērķis ir attīstīt sociālos finanšu instrumentus un tirgus pieprasījumu un piedāvājumu. Informatīvais materiāls ir veidots sociālo finanšu praktiķiem, piemēram, finansistiem, starpniekiem, tirgus veidotājiem un sociālo uzņēmumu atbalsta organizācijām. Tas sniegs vērtīgu ieskatu par sociālām finansēm arī sociālajiem uzņēmumiem un politikas veidotājiem.

Ceļvedis ir sadalīts astoņās nodaļās, kas seko domāšanas un lēmumu pieņemšanas procesam, kuru investori, atbalsta organizācijas un starpnieki var turpināt, izstrādājot un izmēģinot savu iniciatīvu. Tajā ir norādīti galvenie apsvērumi un iespējamās kļūmes, un to ilustrē gadījumu izpēte un piemēri.

Vairāk informācijas ŠEIT.

Lejuplādēt 'A RECIPE BOOK FOR SOCIAL FINANCE'


Sociālās ietekmes investīcijas

Sociālās ietekmes investīcijas

Sociālās ietekmes investīcijas ir līdzekļu izmantošana, lai radītu gan sociālo ietekmi, gan finansiālo peļņu, piedāvājot veidu, kā palīdzēt sociālajām organizācijām piekļūt finansējumam un uzlabot to spēju sniegt ietekmi. Sociālās ietekmes investīcijas ekosistēma ir sarežģīta un sastāv no dažādiem elementiem: piedāvājums (piemēram, investori), pieprasījums (piemēram, investīciju saņēmēji - organizācijas, kas risina sociālās vajadzības), finanšu un kapacitātes uzlabošanas starpnieki, kas savieno un sniedz atbalstu piedāvājuma un pieprasījuma pušu dalībniekiem (juridiskie, normatīvie un ekonomiskie jautājumi).

Sociālās ietekmes investīcija ir stratēģija, kuras mērķis ir atrisināt galvenās sabiedrības problēmas. Pētījumā izklāstīts sociālās ietekmes investīcijas  pamatojums un definīcija un analizēti dažādi sociālās ietekmes investīcijas  ekosistēmas komponenti. Tajā aplūkotas sociālās ietekmes investīcijas  tendences un problēmas ES, uzsvērtas vairākas veiksmīgas tirgus iniciatīvas un sniegti ieteikumi par iespējamiem ES līmeņa pasākumiem.

Vairāk informācijas lasīt ŠEIT.

Lejuplādē: SOCIĀLĀS IETEKMES INVESTĪCIJA (Labākā prakse un ieteikumi nākamajai paaudzei)

 


Pašvaldību rīki sociālās uzņēmējdarbības attīstībai

Pašvaldību rīki sociālās uzņēmējdarbības attīstībai

Pašvaldībām ir lieliska iespēja būt gan par sociālo uzņēmumu sadarbības partneri, gan arī atbalstīt jaunu sociālo uzņēmumu rašanos novadā vai pilsētā, gan kļūt par tiltu, lai savienotu sociālās uzņēmējdarbības veicējus un personas, kas ir ieinteresētas viņu darbā. Pašvaldību interesēs ir spēcīgu sociālo uzņēmumu rašanās un veiksmīga darbība to teritorijā, kas palīdzētu risināt tās sociālās problēmas, kas jau ir nonākušas pašvaldību redzeslokā.

Šajā materiālā ir apkopoti ieteikumi un labās prakses piemēri, kā pašvaldība var aktīvi iesaistīties sociālās uzņēmējdarbības vides veidošanā savā novadā.

Pašvaldību rīki sociālās uzņēmējdarbības attīstībai

 

Materiāls tapis sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā projekta "BULDING RESILIENCE AND COOPERATION: SOCIAL ENTREPRENUERSHIP FOR STRONGER COMMUNITIES IN LATVIA" ietvaros.


Noderīgi resursi pašvaldībām

Noderīgi resursi pašvaldībām

Pašvaldībām ir lieliska iespēja būt gan par sociālo uzņēmumu sadarbības partneri, gan arī atbalstīt jaunu sociālo uzņēmumu rašanos novadā vai pilsētā, gan kļūt par tiltu, lai savienotu sociālās uzņēmējdarbības veicējus un personas, kas ir ieinteresētas viņu darbā. Pašvaldību interesēs ir spēcīgu sociālo uzņēmumu rašanās un veiksmīga darbība to teritorijā, kas palīdzētu risināt tās sociālās problēmas, kas jau ir nonākušas pašvaldību redzeslokā.

ROKASGRĀMATAS

         

VIDEO MATERIĀLI

Ko sociālie uzņēmumi un pašvaldības var sniegt viens otram?

https://www.youtube.com/watch?v=JgaoMzavEFs&feature=emb_title

Ieteikumi veiksmīgai sadarbībai starp sociālajiem uzņēmumiem un pašvaldībām

https://www.youtube.com/watch?v=hDwYPy3umGU&feature=emb_logo

VEBINĀRI

Kā sociālie uzņēmumi var palīdzēt pašvaldībām?” un “Kāpēc mums to vajag? Cēsu un Ogres novadu pašvaldību stāsti par to, kāpēc sociālā uzņēmējdarbība ir svarīga.

               

 

VIEDOKĻRAKSTI

- Pašvaldības ir nozīmīgs spēlētājs sociālās uzņēmējdarbības attīstībā
- Pašvaldības un sociālā uzņēmējdarbība: kādi ir labākie mijiedarbības modeļi?

PĒTĪJUMS

Latvijas Pašvaldību savienība sadarbībā ar SIA “Dynamic University” veica pētījumu* Pašvaldības sociālās uzņēmējdarbības iespējas un privātās sociālās uzņēmējdarbības izmantošanas iespējas pašvaldības mērķiem."

*Pētījums tika veikts 2016.gadā, pirms Sociālā uzņēmuma likuma pieņemšanas. 

SOCIĀLI ATBILDĪGS IEPIRKUMS

2020.gada 25.novembrī Iepirkumu uzraudzības birojs aicināja tiešsaistes konferencē “Ideju pļauja” runāt par  sociāli atbildīga publiskā iepirkuma un inovāciju publiskā iepirkuma iedzīvināšanu Latvijā.

https://www.youtube.com/watch?v=nBTtpO2y0Bo&feature=emb_logo&ab_channel=Internetatie%C5%A1raide

Lai veicinātu sociāli atbildīga iepirkuma veikšanu Latvijā, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija sadarbības ar Iepirkumu uzraudzības biroju izstrādāja “Vadlīnijas sociāli atbildīga publiskā iepirkuma īstenošanai”.

DAŽĀDI RĪKI

 

 


Politikas rekomendācijas politikas veidotājiem

Politikas rekomendācijas jeb ieteikumi politikas veidotājiem kā veicināt labāku sadarbību starp pašvaldībām un sociālajiem uzņēmumiem

Ir pietiekams tiesiskais ietvars, kas ļauj pašvaldībām veidot tādus atbalsta mehānismus, kas:
   • vērsti uz to, lai sociālie uzņēmumi pašvaldībās veidotos;
   • palīdzētu esošiem sociālajiem uzņēmumiem darboties un paplašināt savu darbību.
Lai sadarbība starp sociālajiem uzņēmumiem un pašvaldībām veidotos kvalitatīva un droša, atbildīgajiem politikas veidotājiem ir jāveic šādas aktivitātes:
 • Ir jāstiprina pašvaldību un sociālo uzņēmumu sadarbība, gan izglītojot pašvaldības par sociālo uzņēmumu nozīmi un lomu sabiedrībai nozīmīgu izaicinājumu risināšanā, gan apzinot pašvaldību vajadzības un iespējas veicināt sociālo uzņēmumu izveido un darbības paplašināšanos;
 • Ir jāizstrādā metodiskais materiāls kā pašvaldībām jārīkojas nododot bezatlīdzības īpašumā vai lietošanā savu mantu sociālajam uzņēmumam
 • Ir jāizstrādā ieteikumi vai vadlīnijās kā, atbalstot sociālos uzņēmumus, pašvaldībām aizsargāt, saglabāt un attīstīt brīvu, godīgu un vienlīdzīgu konkurenci un izvairīties no konkurences ierobežošanas;
 • Ir jāizglīto plašāka sabiedrība un publisko iepirkumu veicēji par sociāli atbildīgiem publiskiem iepirkumiem.

 

Pašvaldības iespējas sniegt atbalstu sociālajiem uzņēmumiem primāri ir noteiktas Sociālā uzņēmuma likumā, proti:

1) Pašvaldībai ir tiesības piešķirt sociālajam uzņēmumam nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus;

2) Pašvaldībai ir tiesības nodot bezatlīdzības īpašumā savu mantu sociālam uzņēmumam;

3) Pašvaldībai ir tiesības nodot bezatlīdzības lietošanā tai piederošo mantu sociālajam uzņēmumam.

Papildus šiem atbalsta mehānismiem, pašvaldības var:

 • deleģēt pārvaldes uzdevumus sociālajam uzņēmumam
 • var veikt Publisko iepirkumu, piemērojot sociāli atbildīgas publiskā iepirkuma prasības
 • iznomāt savas telpas, samazinot nomas maksu

Tika konstatēts, ka :

I. Ir jāstiprina pašvaldību un sociālo uzņēmumu sadarbība, gan izglītojot pašvaldības par sociālo uzņēmumu nozīmi un lomu sabiedrībai nozīmīgu izaicinājumu risināšanā, gan apzinot pašvaldību vajadzības un iespējas veicināt sociālo uzņēmumu izveido un darbības paplašināšanos

Lai pašvaldības labāk izprastu sociālo uzņēmumu pienesumu sabiedrībai nozīmīgu problēmu risināšanā Labklājības ministrijai, kā atbildīgajam politikas veidotājam, regulāri jāizglīto un jāinformē pašvaldības par sociālās uzņēmējdarbības koncepta attīstību Latvijā – par sociālo uzņēmu skaitu, par sociālo uzņēmumu darbības jomām un pieejamiem valsts atbalsta mehānismiem. Ir svarīgi, ka sociālie uzņēmumi veidojas tur, kur ir sabiedrības vajadzība un tikpat nozīmīgi ir veidot tādus valsts atbalsta mehānismus, ka papildina pašvaldību atbalsta instrumentus, tādejādi veicinot jaunu sociālo uzņēmumu izveidi un sekmējot esošo sociālo uzņēmumu izaugsmi. Regulāra informācijas apmaiņa starp Labklājības ministriju un pašvaldībām sekmēs, ka:

 • tiesiskais regulējums sociālās uzņēmējdarbības jomā sekmēs sociālo izveidi un attīstību;
 • atbalsta instrumenti sociālajiem uzņēmumiem būs jēgpilni un darbību veicinoši;
 • tiks veidoti jauni un papildināti esošie atbalsta instrumenti ar tādiem, kas nepieciešami pašvaldībām, lai sadarbība starp pašvaldībām un sociālajiem uzņēmumiem būtu efektīva un vērsta uz ilgtermiņa risinājumu īstenošanu.

II. Ir jāizstrādā metodiskais materiāls kā pašvaldībām jārīkojas nododot bezatlīdzības īpašumā vai lietošanā savu mantu sociālajam uzņēmumam

Pašvaldības tiesības nodot mantu bezatlīdzības lietošanā vai īpašuma ir noteiktas Sociālā uzņēmuma likumā, taču kārtība kā šis process notiek un kā tam būtu jānotiek veidojas ikkatrā pašvaldībā individuāli. Politikas veidotājiem būtu jāizstrādā metodiskie materiāli, kas skaidrotu nepieciešamās darbības un sniegtu plašāku ieskatu dažādās procedūrās. Skaidri noteikumi sekmēs, ka pašvaldībās attīstās vienota izpratne un līdzīga prakse. Bez šādiem skaidrojošiem materiāliem pastāv dažādi riski, kas, iespējams, var kavēt pašvaldību un sociālo uzņēmumu sadarbību.

III. Ir jāizstrādā ieteikumi vai vadlīnijās kā, atbalstot sociālos uzņēmumus, pašvaldībām aizsargāt, saglabāt un attīstīt brīvu, godīgu un vienlīdzīgu konkurenci un izvairīties no konkurences ierobežošanas

Sociālie uzņēmumi ir veidoti ar mērķi risināt kādu sabiedrībai nozīmīgu izaicinājumu. Kopīgā iezīme ar citiem komersantiem ir saimnieciskās darbības jeb komercdarbības aktivitātes, ko sociālie uzņēmumi veic. Lai izvairītos no situācijām, kad atbalsts sociālajam uzņēmuma rada konkurences ierobežošanas riskus, ir jāizstrādā ieteikumi jeb risinājumi risku mazināšanā. Ieteikumi sekmēs, ka pašvaldībās attīstās vienota izpratne un līdzīga prakse. Bez šādiem skaidrojošiem materiāliem pastāv dažādi riski, kas, iespējams, var kavēt pašvaldību un sociālo uzņēmumu sadarbību.

IV. Ir jāizglīto plašāka sabiedrība un publisko iepirkumu veicēji par sociāli atbildīgiem publiskiem iepirkumiem

Publisko iepirkumu likums ļauj publisko iepirkumu veicējiem veikt sociāli atbildīgus publiskos iepirkumus. Šādu iepirkumu rezultātā tiek iepirkta ne tikai prece vai pakalpojums, bet gūts arī kāds sociālais labums, piemēram, radīta darba vieta cilvēkiem kas izkrituši no darba tirgus vai nevar tajā iekļauties. Lai gan Iepirkumu uzraudzības birojs ir izstrādājis Vadlīnijas sociāli atbildīga publiskā iepirkuma īstenošanai, taču bez papildus atbalsta – izglītojošām aktivitātēm, paraugnolikumiem un parauglīgumiem, publisko iepirkumu veicēji neuzsāks un nespēs īstenot šī publiskā iepirkuma veidu. Tieši publiskie iepirkumi var būt nozīmīgs instruments sociālo uzņēmumu darbībā un ilgtspējas nodrošināšanā, tāpēc būtu nepieciešama šīs instrumenta popularizēšana un skaidrošana, stāstot par instrumenta iespējām arī plašākai sabiedrībai.

Lejuplādēt šeit: Politikas rekomendācijas jeb ieteikumi politikas veidotājiem kā veicināt labāku sadarbību starp pašvaldībām un sociālajiem uzņēmumiem.

 


Politikas rekomendācijas pašvaldībām

Politikas rekomendācijas jeb ieteikumi pašvaldībām kā veicināt sadarbību ar sociālajiem uzņēmumiem

Šobrīd ir pietiekams tiesiskais ietvars, kas ļauj pašvaldībām veidot tādus atbalsta mehānismus, kas:
- vērsti uz to, lai sociālie uzņēmumi pašvaldībās veidotos;
- palīdzētu esošiem sociālajiem uzņēmumiem darboties un paplašināt savu darbību.

 

Pašvaldības iespējas sniegt atbalstu sociālajiem uzņēmumiem primāri ir noteiktas Sociālā uzņēmuma likumā, proti:

1) Pašvaldībai ir tiesības piešķirt sociālajam uzņēmumam nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus;

2) Pašvaldībai ir tiesības nodot bezatlīdzības īpašumā savu mantu sociālam uzņēmumam;

3) Pašvaldībai ir tiesības nodot bezatlīdzības lietošanā tai piederošo mantu sociālajam uzņēmumam.

Papildus šiem atbalsta mehānismiem, pašvaldības var:

 • deleģēt pārvaldes uzdevumus sociālajam uzņēmumam
 • var veikt Publisko iepirkumu, piemērojot sociāli atbildīgas publiskā iepirkuma prasības
 • iznomāt savas telpas, samazinot nomas maksu
 • veicināt jaunu sociālo uzņēmumu rašanos un investēt jau esošajos sociālajos uzņēmumos (piemēram, ar grantu konkursu iespēju)
 • sniegt informatīvo atbalstu (neierobežojot un neapdraudot konkurenci)

Lai sadarbība starp pašvaldību un sociālajiem uzņēmumiem (vai potenciālajiem sociālajiem uzņēmumiem) veidotos veiksmīga, ilgtspējīga un jēgpilna, pašvaldībām būtu ieteicams:

A. Apzināt savus sociālos un citus izaicinājumus

Kā viens no rīkiem, kur nostiprināt vai identificēt iespējamo sadarbību, ir pašvaldību attīstību plānošanas dokumenti - Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā, Attīstības programmā . Tieši šo dokumentu izstrāde ir vēlams:

 • Rīkot diskusijas/apspriedes ar esošiem sociāliem uzņēmumiem un potenciāliem sociālajiem uzņēmējiem, tādejādi uzzinot sabiedrības vajadzības un apzinot iespējas
 • Iekļaut/nostiprināt sadarbības iespējas attīstības plānošanas dokumentos.

B. Veidot atbalstošu vidi sociālo uzņēmumu izveidei un darbībai

Lai šo uzdevumu īstenotu, pašvaldībām būtu jāveic šādi soļi:

 • Apzināt esošos un potenciālos sociālos uzņēmumus;
 • Nozīmēt vienu darbinieku kā atbildīgo par sadarbību ar sociālajiem uzņēmumiem un nodrošināt iespēju informācijas apmaiņai;
 • Veidot izglītojošus pasākumus un materiālus par sociālo uzņēmējdarbību;
 • Izrādīt iniciatīvu un veidot atbalsta mehānismus, piemēram, iekļaut sociālo uzņēmumu preces un pakalpojumus publicitātes materiālos;
 • Iepirkt sociālo uzņēmumu preces un pakalpojumus, piemēram, rīkojot pasākumus iepirkt ēdināšanas pakalpojumus no sociālajiem uzņēmumiem, iepirkt suvenīrus un reprezentatīvas dāvanas no sociālajiem uzņēmumiem.

C. Konsultējoties ar sabiedrību, izvēlēties pareizos sadarbības instrumentus

Kā jau iepriekš konstatēts, tiesiskais ietvars sniedz iespēju dažādi atbalstīt jaunu sociālo uzņēmumu veidošanos un palīdzēt esošiem sociālajiem uzņēmumiem strādāt un paplašināt darbību. Lai atrastu pareizo atbalsta instrumentu, pašvaldībām būtu jākonsultējas ar sabiedrību, tirgus dalībniekiem, uzņēmējiem un nevalstiskām organizācijām par labākiem un jēgpilniem risinājumiem. Tikai savstarpēja konsultēšanās, viedokļu apmaiņa nodrošinās, ka tiek izvēlēts pareizais sociālo ietekmi sasniedzošais instruments.

D. Meklējot labākos risinājumus, apzināt pašvaldības vajadzības un iespējas

Lai kvalitatīvi iedarbotos uz izaicinājumiem un apzinātu labākos risinājumus, pašvaldības darbinieku, pašvaldību iestāžu darbinieku un pakalpojumu sniedzēju sadarbībai jābūt regulārai. Tikai regulāri apzinot vajadzības un pašvaldības iespējas, var tikt izvēlēts labākais risinājums, piemēram, plānojot atbalsta mehānismus darba integrācijas sociālajam uzņēmumam, ir svarīgi pirms tam 1) apzināt to personu loku, kam šāds atbalsts ir nepieciešams (piemēram, apzinot personas, kas ilgstoši saņem pašvaldību dažādos pabalstus) un 2) saprast pašvaldības atbalsta iespējas (piemēram, iespēja nodot bezatlīdzības lietošanā telpas) un 3) identificēt sadarbības noteikumus (piemēram, noteikums par nodarbināto personu loku un īstenojamiem darba integrācijas pasākumiem). Kvalitatīva un visaptveroša plānošana veicinās jēgpilnu sadarbību starp pašvaldībām un sociālajiem uzņēmumiem.

Lejuplādēt šeit: Politikas rekomendācijas jeb ieteikumi pašvaldībām kā veicināt sadarbību ar sociālajiem uzņēmumiem.

 


Aicinām izmantot vadlīnijas sociāli atbildīgu publisko iepirkumu īstenošanai!

Izstrādātas vadlīnijas sociāli atbildīgu publisko iepirkumu īstenošanai

Lai veicinātu sociāli atbildīga iepirkuma veikšanu Latvijā, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija sadarbības ar Iepirkumu uzraudzības biroju izstrādāja “Vadlīnijas sociāli atbildīga publiskā iepirkuma īstenošanai”.

Vadlīnijās apskatīti dažādi instrumenti, ar kuru palīdzību īstenot sociāli atbildīgu publisko iepirkumu (turpmāk – SAPI), piemēram, privileģētie līgumi, līguma izpildes speciālie noteikumi u.c. Tie apskatīti saistībā ar “klasiskā sektora” jeb Publisko iepirkumu likuma regulējumu, savukārt citu normatīvo aktu, piemēram, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma piemērošanā minētie risinājumi var tikt ņemti vērā, ievērojot attiecīgās jomas specifiku.

Vadlīniju mērķis ir sniegt priekšstatu un veicināt izpratni par SAPI iespējām, iedvesmojot ar piemēriem, vienlaikus SAPI iespējas ir ļoti plašas, tādēļ pasūtītājam nepieciešams turpināt izpētes darbu, sekojot līdzi arī jomas aktualitātēm.

Sīkāk par sociālo iepirkumu un vadlīnijas skatīt tīmekļvietnes sadaļā: www.iub.gov.lv/lv/socialais-iepirkums
Ārvalstu prakses apkopojumu par sociāli atbildīgiem iepirkumiem atradīsiet ŠEIT.

Padziļinātākai izpratnei par sociāli atbildīgiem un inovāciju iepirkumiem aicinām noskatīties konferences "Ideju pļauja" ierakstu:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=nBTtpO2y0Bo&feature=emb_logo


Sadarbība ar Ogres, Rēzeknes un Līvanu novada pašvaldībām

Sadarbība ar Ogres, Rēzeknes un Līvanu novada pašvaldībām

Veicinot pašvaldību un sociālo uzņēmumu sadarbību, projekta ietvaros trīs Latvijas pašvaldības - Ogres novada, Rēzeknes novada un Līvānu novada pašvaldības dalās pieredzē par saviem pirmajiem soļiem sociālās uzņēmējdarbības attīstībā savās teritorijās.

https://www.youtube.com/watch?v=RtxzNkZTgoA&feature=youtu.be

LSUA arī izstrādājusi rokasgrāmatu “Pašvaldību rīki sociālās uzņēmējdarbības attīstībai”, kur apkopoti ieteikumi un labās prakses piemēri, kā pašvaldība var aktīvi iesaistīties sociālās uzņēmējdarbības vides veidošanā savā novadā. >> ej.uz/rokasgramata_pasvaldibam

Projekts īstenots, video un rokasgrāmata tapusi pateicoties British Council Latvia atbalstam.