Sociālās ietekmes palielināšana

5 janvāris, 2024

Laikā, kad sabiedrības problēmas prasa inovatīvus un ilgtspējīgus risinājumus, sociālā uzņēmējdarbība nozīme kļūst arvien svarīgāka. Lietuvas Sociālā biznesa asociācija (Lithuanian Social Business Association) sadarbībā ar Parlamentāro demokrātijas forumu (Parliamentary Forum for Democracy) un Social Economy Ukraine ir sagatavojusi ziņojumu “Advancing Social Impact: Best Practices in European Social Entrepreneurship Advocacy”.

Šis pētījums atklāj dinamisko sociālās uzņēmējdarbības interešu aizstāvības jomu Eiropas valstīs, meklējot labo praksi, kas sekmē šo transformatīvo kustību. Pētījums pievēršas stratēģijām, iniciatīvām un problēmām, ar kurām saskaras valstu jumta organizācijas un starptautiskie tīkli, kas nodarbojas ar sociālās ekonomikas un uzņēmējdarbības atbalstu un attīstību. Izmantojot tādu metodoloģiju kā dokumentu izpēte ar padziļinātām intervijām, visaptverošā pieejā analizēti pieejamie resursi, tīmekļa vietņu dati, publikācijas un intervijas ar galveno organizāciju pārstāvjiem.

Pētījumā ne tikai apzināta un analizēta labākā prakse, bet arī formulēti praktiski ieteikumi efektīvām interešu aizstāvības stratēģijām. Pētījums, kas aptver gan valsts, gan starptautisku līmeni, apvieno vietējos centienus ar plašākām sadarbības iniciatīvām, tādējādi veicinot notiekošo dialogu par sociālās uzņēmējdarbības jomu. Šis ziņojums kalpo kā visaptverošs katalogs tiem, kas vēlas veicināt sociālo uzņēmējdarbību un aizstāvēt tās lomu ilgtspējīgākas nākotnes veicināšanā.