Sociāli atbildīga publiskā iepirkuma ietekme – vai ES var darīt vairāk?

17 janvāris, 2024

“Sociāli atbildīga publiskā iepirkuma (SAPI) sociālā ietekme – vai ES var darīt vairāk?” ir pētījums, kura mērķis ir iepazīstināt ar direktīvas 2014/24/ES par publisko iepirkumu sniegtajām iespējām sociālo mērķu sasniegšanai un analizēt, kā šīs iespējas ir transponētas valstu tiesību aktos un kā tās īsteno līgumslēdzēju iestādes visā ES. Vēl viens mērķis ir identificēt šķēršļus esošo noteikumu izmantošanai un sniegt ieteikumus attiecībā uz iespējamo turpmāko ES rīcību.

Septiņus gadus pēc direktīvas stāšanās spēkā ir pamatoti jautāt, kāda varētu būt bijusi tās sociālā ietekme un cik lielā mērā SAPI tiek izmantoti ES. Līdz šim Eiropas Komisija nav veikusi šīs direktīvas novērtējumu. Šajā pētījumā ir mēģināts aizpildīt šo plaisu un sniegt dažas atbildes par SRPP pašreizējo stāvokli ES.

Uzzini vairāk pētījumā!