Sociāli atbildīga publiskā iepirkuma īstenošana

3 novembris, 2021

Sociāli atbildīga publiskā iepirkuma īstenošana

Sociāli atbildīgs publiskais iepirkums ir viens no iepirkuma veidiem, kas apzināti, sistemātiski un stratēģiski veicina tādu apsvērumu integrēšanu iepirkuma procesā, kas rada pozitīvu ietekmi uz sabiedrībai būtisku problēmu risināšanu.

Publiskās iestādes var veikt publiskos iepirkumus sociāli atbildīgā veidā — pērkot ētiski ražotus produktus un pakalpojumus un izmantojot publiskās iepirkumu procedūras, lai radītu darbvietas, pienācīgus darba apstākļus, sekmētu sociālo un profesionālo iekļautību, kā arī veicinātu labākus darba nosacījumus cilvēkiem ar invaliditāti un nelabvēlīgā situācijā esošiem cilvēkiem. Sociālās atbildības kritēriji var tikt integrēti visās ar preču, pakalpojumu vai būvdarbu iepirkumu saistītās darbībās, sākot no vajadzību noskaidrošanas, atbilstošu specifikāciju izstrādes un novērtējuma procesa līdz pat sasniegto rezultātu uzraudzībai.

Turpinot aktīvi iedzīvināt sociāli atbildīgu publisko iepirkumu, palīdzot izprast tā būtību un publisku iestāžu ieguvumus, kā arī praktisku veidus tā ieviešanai praksē Agnese Frīdenberga no domnīcas ‘Providus’ un Iepirkuma uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore Monta Oga ir sagatavojušas skaidrojošo video, sniedzot atbildes uz jautājumiem.

Vienlaikus tika sagatavots un publicēts buklets, kuru pasūtītājs var izmantot ikdienā kā palīgu saprast, vai konkrēto publisko iepirkumu var īstenot sociāli atbildīgā veidā.

Buklets lejuplādēšanai pieejams šeit.

Vairāk informācijas par sociāli atbildīgu publisko iepirkumu var lasīt Iepirkuma uzraudzības biroja mājas lapā.