Sociāli atbildīga publiskā iepirkuma īstenošana

Sociāli atbildīgs publiskais iepirkums ir viens no iepirkuma veidiem, kas apzināti, sistemātiski un stratēģiski veicina tādu apsvērumu integrēšanu iepirkuma procesā, kas rada pozitīvu ietekmi uz sabiedrībai būtisku problēmu risināšanu.

Publiskās iestādes var veikt publiskos iepirkumus sociāli atbildīgā veidā — pērkot ētiski ražotus produktus un pakalpojumus un izmantojot publiskās iepirkumu procedūras, lai radītu darbvietas, pienācīgus darba apstākļus, sekmētu sociālo un profesionālo iekļautību, kā arī veicinātu labākus darba nosacījumus cilvēkiem ar invaliditāti un nelabvēlīgā situācijā esošiem cilvēkiem. Sociālās atbildības kritēriji var tikt integrēti visās ar preču, pakalpojumu vai būvdarbu iepirkumu saistītās darbībās, sākot no vajadzību noskaidrošanas, atbilstošu specifikāciju izstrādes un novērtējuma procesa līdz pat sasniegto rezultātu uzraudzībai.

Turpinot aktīvi iedzīvināt sociāli atbildīgu publisko iepirkumu, palīdzot izprast tā būtību un publisku iestāžu ieguvumus, kā arī praktisku veidus tā ieviešanai praksē Agnese Frīdenberga no domnīcas ‘Providus’ un Iepirkuma uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore Monta Oga ir sagatavojušas skaidrojošo video, sniedzot atbildes uz jautājumiem.

Vienlaikus tika sagatavots un publicēts buklets, kuru pasūtītājs var izmantot ikdienā kā palīgu saprast, vai konkrēto publisko iepirkumu var īstenot sociāli atbildīgā veidā.

Buklets lejupielādēšanai pieejams šeit.

Reģionālās diskusijas “Sociāli atbildīgs publiskais iepirkums. Kā un kāpēc?” laikā dalībniekiem bija iespēja gan uzzināt aktualitātes par sociāli atbildīgu publisko iepirkumu veikšanu kopā ar Iepirkumu uzraudzības biroju, gan arī praktiskus padomus un pasaules pieredzi to veikšanā. IUB un LSUA pārstāvji skaidroja sociāli atbildīga publiskā iepirkuma būtību un ieguvumus valsts un pašvaldību iestādēm. Kā praktiski ieviest sociāli atbildīgu publisko iepirkumu? Kādi praktiskie un juridiskie aspekti jāņem vērā? Kāda ir ārzemju pieredze šādu iepirkumu veikšanā? Pasākums norisinās sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā.

Vairāk informācijas par sociāli atbildīgu publisko iepirkumu var lasīt Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.

Ārvalstu pieredze un labās prakses piemēri

Sociāli atbildīga iepirkuma rokasgrāmata

Yunus Social Business izveidotā rokasgrāmata sniedz plašu izklāstu par sociāli atbildīga publiskā iepirkuma būtību, ieguvumiem no tā realizēšanas,  lomu kopējā ekonomikā, kā arī iepazīstina ar tā ieviešanas soļiem un līmeņiem. Teoriju un rīcības plānu papildina 10 iedvesmojoši sociāli atbildīga iepirkuma īstenošanas piemēri. Rokasgrāmatas dizains ir bagāts ar ilustrācijām un bildēm, padarot to viegli uztveramu un aizraujošu lasīšanai.

Rokasgrāmata lejupielādēšanai pieejama šeit.