Rokasgrāmata par sociāli atbildīgu publisko iepirkumu veikšanu

Eiropas Komisija ir publicējusi rokasgrāmatu par sociāli atbildīgu publisko iepirkumu veikšanu

 

Sociāli atbildīgu iepirkumu mērķis ir palīdzēt apzināties ietekmi, kuru publiskā sektora pārstāvju iegādātie produkti un pakalpojumi rada sabiedrībā. Iegādājoties gudri, publiskā sektora pircēji var veicināt nodarbinātības iespējas, pienācīgas kvalitātes darbu, sociālo iekļaušanu, dzimumu līdztiesību un nediskrimināciju un pieejamību. Dažiem produktiem un pakalpojumiem, ietekme var būt īpaši nozīmīga, jo publiskā iepirkuma veicēji pārvalda lielu tirgus daļa tādās nozarēs kā inženierbūve, veselības aprūpe un transports.

Rokasgrāmata ir paredzēta, lai palīdzētu publisko iepirkumu īstenotājiem un veicinātu labo praksi. Šis dokuments neietekmē ES tiesību aktos noteiktās tiesības un pienākumus. Uz to attiecas iepirkuma prakses attīstība un Eiropas Savienības Tiesas judikatūra, kas joprojām ir vienīgā iestāde, kuras kompetencē ir autoritatīvi interpretēt Eiropas Savienības tiesību aktus. Šajā dokumentā ierosinātās koncepcijas, idejas un risinājumi neskar valsts tiesību akti, kas var būt jāpielāgo, lai ņemtu vērā valsts tiesisko regulējumu.

Rokasgrāmatu vari lejuplādēt ŠEIT.