Sociālās uzņēmējdarbības rokasgrāmata

4 aprīlis, 2017

Lietuvas kolēģi izdevuši vizuāli pievilcīgu un viegli saprotamu rokasgrāmatu par sociālo uzņēmējdarbību! Rokasgrāmata noderēs gan tiem, kas jau nodarbojas ar sociālo uzņēmējdarbību, gan ari tiem, kas vēl tikai plāno to sākt vai vēlas uzzināt vairāk par to, kas ir sociālā uzņēmējdarbība un, kādā veidā tā darbojas.

Rokasgrāmatass pirmajā daļā aprakstīts, kas ir sociālā uzņēmējdarbība un, kā tā atšķiras no pierastājām darbības formām, piemēram nevalstiskajām organizācijām un tradicionālās uzņēmējdarbības. Tāpat arī ir iespēja iepazīties ar citu valstu pieredzes stāstiem sociālās uzņēmējdarbības attīstībā. Kā iesaistīties sociālās uzņēmējdarbības vides attīstībā? Rokasgrāmatā sniegta atbilde – skaties attēlā zemāk! Soiālā uzņēmējdarbība attīstīsies ne tikai tāpēc, ka radīsies jauni uzņēmumi, bet arī tad, ja atbalstīsim jau esošos sociālos uzņēmumus vai sniegsim savas idejas un ieguldījumu!

Turpinājumā rokasgrāmata apskata, kas ir galvenie stūrakmeņi sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai,  kā arī daudzveidīgo sociālās uzņēmējdarbības modeļu klāstu.  Ja organizācijai interesē, kā nokomunicēt savu darbību vai tas, kā parādīt savu sociālo ietekmi, tad šis materiāls sniedz ieskatu, kā to labāk izdarīt.
Nobeigumā tiek secināts, ka iepazīstoties ar šo materiālu ik vienam ir iespēja būt veiksmīgam sociālās uzņēmējdarbības jomā!

Iepazīties ar rokasgrāmatu ir iespējams šeit.

Rokasgrāmatu izdevusi organizācija “Enterprise Lithuania” sadarbībā ar Eiropas sociālās uzņēmējdarbības un inovāciju studiju institūtu, kā arī Lietuvas ekonomikas ministriju un “MeinArt” animācijas studiju.