Kā dibināt sociālo uzņēmumu?

1 augusts, 2018

Sociālais uzņēmums ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA), kas veic labvēlīgu sociālo ietekmi radošu saimniecisko darbību (piemēram, sociālo pakalpojumu sniegšana, iekļaujošas pilsoniskas sabiedrības veidošana, izglītības veicināšana, atbalsts zinātnei, vides aizsardzība un saglabāšana, dzīvnieku aizsardzība vai kultūras daudzveidības nodrošināšana) un ir ieguvusi sociālā uzņēmuma statusu.

Sociālā uzņēmuma statusu var iegūt:

  • jau esoši SIA, kas pielāgojuši savu darbību likuma nosacījumiem;
  • jaundibināti SIA, kas dibināti tieši ar mērķi jau uzreiz kļūt par sociālajiem uzņēmumiem.

Sociālo uzņēmumu dibina kā “parastu” SIA, ievērojot Komerclikuma un Uzņēmuma reģistra nosacījumus. Dibinot jaunu uzņēmumu jau ar sākotnējo mērķi kļūt par sociālo uzņēmumu, jāņem vērā Labklājības ministrijas (LM) noteiktie sociālā uzņēmuma statusa iegūšanas kritēriji, tos iestrādājot uzņēmuma dibināšanas dokumentos.

Kas jāņem vērā, domājot par jauna SIA dibināšanu?

  • SIA dibinātāji var būt gan fiziskas, gan juridiskas personas. SIA var dibināt gan viena persona, gan vairākas personas kopā.
  • Ir iespējams dibināt gan pilna kapitāla SIA (minimālais pamatkapitāls – 2800 EUR), gan mazkapitāla SIA (pamatkapitāls 1 EUR – 2799 EUR)
  • Mazkapitāla SIA dibinātāji un dalībnieki var būt tikai fiziskas personas; maksimāli 5 personas; tikai dalībnieki var ieņemt SIA valdes locekļu amatus; dalībnieks vienlaikus drīkst būt tikai vienā mazkapitāla SIA.
  • Mazkapitāla SIA pamatkapitāls var būt tikai naudas ieguldījums un tas jāapmaksā līdz SIA reģistrēšanai komercreģistrā. Pilna kapitāla SIA pamatkapitāls var būt naudas un/vai mantiskais ieguldījums.
  • Sociālā uzņēmuma statusu var apvienot ar mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja statusu, ja tas nepieciešams.

Neatkarīgi no tā, vai SIA dibināts jau iepriekš, vai arī tas ir pilnīgi jauns, vai tas ir mazkapitāla vai pilna kapitāla SIA, tam ir jāizpilda pieci Sociālā uzņēmuma likumā noteiktie kritēriji, lai kvalificētos sociālā uzņēmuma statusam:

1) SIA statūtos ir definēts uzņēmuma sociālais mērķis kā vienīgais un galvenais uzņēmuma darbības mērķis;

2) SIA dalībnieku sapulce ir pieņēmusi lēmumu par sociālā uzņēmuma statusa iegūšanu;

3) SIA iegūto peļņu nesadala, bet iegulda statūtos noteikto mērķu sasniegšanai;

4) SIA nodarbina vismaz vienu algotu darbinieku;

5) SIA izpildinstitūcijā vai pārraudzības institūcijā ir iesaistīts mērķa grupas pārstāvis vai SIA konsultatīvajā institūcijā, ja tāda izveidota, ir iesaistīts mērķa grupas pārstāvis vai mērķa grupu pārstāvošas biedrības vai nodibinājuma pārstāvis, vai konkrētās jomas eksperts.

Dibinot jaunu SIA, atbilstību šiem kritērijiem jāiestrādā dibināšanas dokumentos jau pirms došanās uz Uzņēmumu reģistru. Jau esošam SIA būs jāveic izmaiņas Statūtos un jāreģistrē tās Uzņēmumu reģistrā, kā arī jānodrošina citi dokumenti, kas apliecina atbilstību kritērijiem.

Pēc tam, kad SIA ir nodibināts un/vai tā Statūti un dokumenti pielāgoti sociālā uzņēmuma statusa iegūšanas kritērijiem, ir jāaizpilda Labklājības ministrijas pieteikuma anketa sociālā uzņēmuma statusa iegūšanai, jāpievieno visi nepieciešamie dokumenti un jāiesniedz Labklājības ministrijā izvērtēšanai. Pieteikuma anketas paraugu un detalizētu informāciju par tās aizpildīšanu meklējiet šeit.

Vairāk par SIA dibināšanu, nepieciešamo dokumenti sagatavošanu, valsts nodevām un citiem jautājumiem meklē Uzņēmumu reģistra mājaslapā.

Lai iegūtu plašāku informāciju aicinām pieteikties uz konsultācijām, vairāk uzzini šeit.