HAKATONS

SOCIĀLO INOVĀCIJU HAKATONS
11.-13. OKTOBRIS
KULDĪGA


SOCIĀLO INOVĀCIJU HAKATONS - 48 h garš ideju maratons, kurā profesionālu mentoru vadībā būs iespēja radīt jaunus, dzīvotspējīgus, uz modernajām tehnoloģijām balstītas sociālā biznesa projektus, ko hakatona noslēgumā vērtēs investori un profesionāļu žūrija. Ja Tu pie sevis vai kopā ar domubiedriem lolo kādu sociālās inovācijas ideju, taču neesi tai vēl radis biznesa koncepciju un/vai komandu, VAI arī, ja Tev nav ideju, taču ir prasmes IT, moderno tehnoloģiju, mārketinga un grafiskā dizaina jomā un interese tās pielietot biznesā ar mērķi padarīt labāku pasauli, tad Sociālo Inovāciju Hakatons būs īstā vieta, lai savus sapņus un ieceres beidzot pārvērstu realitātē!

Lai labāk izprastu, ko nozīmē sociālais bizness, kas balstīts mūsdienu tehnoloģijās, aicinām ielūkoties labās prakses piemēros:

 • Digitālās veselības rīks insulta rehabilitācijai Vigobot
 • Digitālā platforma jauniešiem Visas iespējas
 • Digitālā platforma - logopēdiskās terapijas rīks CheeksUp
 • Darba vakanču digitālā platforma Your Move
 • Medicīnas tehnoloģiju uzņēmums CastPrint
 • Latvijas Samariešu apvienības pakalpojums Drošības poga

Kas var piedalīties? Hakatonā aicinām pulcēties individuālas personas vai domubiedru grupas līdz 6 cilvēkiem no visas Latvijas - ikvienu sociālo inovāciju jomā domājošo, uzņēmumu pārstāvjus, jaunos uzņēmējus, programmētājus, 3D māksliniekus, grafiskos dizainerus, biznesa un finanšu speciālistus, studentus vai vienkārši entuziasma pilnus ideju ģeneratorus. Hakatona dalībniekam ir jābūt vismaz 18 gadus vecam.

Kopējais dalībnieku skaits? 40

Kā tas notiks? Piektdienas vakarā katrs dalībnieks/domubiedru grupa, kam ir sava sociālās inovācijas ideja, prezentēs to pārējiem hakatona dalībniekiem. Pēc tam dalībnieki savstarpēji izvēlēsies, pie kuru ideju attīstīšanas strādāt turpmākās 48 stundas un veidos komandas. Sestdien, 12.oktobrī, komandas strādās kopā ar dažādu nozaru speciālistiem - mentoriem, kuri iecerētajām uzņēmējdarbības idejām palīdzēs formēt biznesa modeli un izvēlēties piemērotākos tehnoloģiskos, dizaina un mārketinga risinājumus. Svētdien, 13.oktobrī, komandas prezentēs savus gatavos projektus žūrijai – Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkla pārstāvjiem un citiem ekspertiem, kuri pasākuma noslēgumā noteiks izcilāko, inovatīvāko un dzīvotspējīgāko sociālā biznesa ideju, kuras autori saņems hakatona galveno balvu. Ideju ģenerēšanai ir atvēlēta arī nakts, pasākums notiek brīvā, radošā atmosfērā, jo domām un idejām nepieciešams lidojums.

 Balvas? Hakatona galvenā balva uzvarētāju komandai no British Council pārstāvniecības Latvijā: starptautiska pieredzes apmaiņas vizīte pie sociālajiem uzņēmējiem.
Būs arī simpātijas balvas, bet pats galvenais - bez ieguvumiem mājās neviens nedosies! Pat ja komanda neiekļūst laureātu vidū, vai kāda dalībnieka ideja netiek attīstīta tālāk, hakatons ikvienam dos vērtīgas zināšanas un prasmes biznesa modelēšanā, jaunas idejas, kontaktus, potenciālos savas uzņēmējdarbības partnerus un kolēģus, kā arī  lielisku iespēju prezentēt savu biznesa ideju uzņēmējdarbības ekspertiem.

Dalības maksa un pieteikšanās? Dalība Sociālo Inovāciju Hakatonā ir bez maksas, TAČU vietas un šī lieliskā iespēja ir tikai 40 dalībniekiem. Lai kļūtu par hakatona dalībnieku, ir jāpasteidzas un līdz 22. septembrim jāaizpilda tiešsaistes pieteikuma anketa ŠEIT. Pēc 22. septembra visi interesenti saņems atbildes e-pastu.

Darba valoda: LV, RU, ENG

Hakatona vadītāji, radošās un profesionālās atmosfēras uzturētāji:

 • Ernests Štāls, jaunuzņēmuma “Dripit.io” valdes loceklis, TechHub Riga dibinātājs un valdes priekšsēdētājs
 • Anna Andina, bankas “BlueOrange” sabiedrisko attiecību un mārketinga speciāliste, mediju projekta "Hellosolyanka" koordinatore

Komandu mentori: visa hakatona garumā palīdzēs komandām turēties “rāmjos” un virzīties uz mērķi, sniegs profesionālus padomus, dalīsies ar savu pieredzi, uzmundrinās un nepieciešamības gadījumā izteiks profesionālu kritiku:

 • Uzņēmumu attīstība: Ernests Štāls, Hakatona vadītājs, jaunuzņēmuma “Dripit.io” valdes loceklis, TechHub Riga dibinātājs un valdes priekšsēdētājs
 • Uzņēmumu attīstība, eksports: Evita Štrausa, uzņēmuma “MILZU!” attīstības vadītāja
 • Finanšu piesaiste un biznesa modeļi: Reinis Budriķis, Vadības konsultāciju uzņēmuma “Civitta” vadošais partneris
 • Dizains un tehnoloģijas: Alīna Dolmate, Stratēģiskā plānotāja, Riga Innovation Group (RIG) līdzdibinātāja
 • Digitālais mārketings: Elīna Novada, sociālā uzņēmuma “svaigi.lv” saimniece
 • Dizains un komunikācija: Andrs Hermanis, sociālā uzņēmuma “BlindArt” dibinātājs un vadītājs
 • Informācijas tehnoloģijas: Linda Sinka, sociālā uzņēmuma “Learn IT” dibinātāja
 • Uzņēmējdarbības uzsākšana: Līga Raituma, LIAA Kuldīgas biznesa inkubatora vadītāja
 • Sociālā uzņēmējdarbība: Liene Reine - Miteva, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas vadītāja

 Vairāk par katru no mentoriem uzzini šeit!

Hakatona PROGRAMMA šeit.

Norises vieta? Kuldīgas Jauniešu māja, Jelgavas iela 26

Nakšņošana un ēdienreizes?  Radošus prātus nepieciešams pabarot ne tikai ar jaunām zināšanām un idejām. Hakatona dalībniekiem tiks nodrošinātas brokastis, pusdienas un vakariņas, kā arī visa pasākuma laikā būs pieejamas uzkodas, kafija, tēja un ūdens. Nakšņošana - mājīgos, divvietīgos un trīsvietīgos viesnīcas “Jēkaba Sēta” (Liepājas iela 36) numuriņos.

Kas obligāti jāņem līdzi? Hakatona dalībniekam jāņem līdzi savs portatīvais dators. Tehniskais aprīkojums un kancelejas piederumi tiks nodrošināti. Viss cits pēc pašu ieskatiem un vajadzībām, lai justos ērti un brīvi.

Nokļūšana? Hakatona dalībnieki no Latgales 11. oktobrī plkst.13:00 pulcējas Daugavpilī, kur aties speciāli organizēts, bezmaksas mikroautobuss, kas visus nogādās Kuldīgā. Savukārt 13. oktobrī plkst.15:00 mikroautobuss aties no Kuldīgas, lai nogādātu dalībniekus atpakaļ Daugavpilī. Dalībniekus no Vidzemes, Zemgales un Kurzemes aicinām izmantot sabiedrisko transportu.

Kas organizē hakatonu? Sociālo Inovāciju Hakatonu Kuldīgā ar Vācijas Ārlietu ministrijas atbalstu organizē Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija sadarbībā ar Daugavpils jauniešu biedrību “D-Juno” un Kurzemes NVO centru. Hakatonam palīdz notikt arī British Council pārstāvniecība Latvijā, Kuldīgas novada pašvaldība, Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs, SEB banka, uzņēmums “MILZU!”, LIAA Kuldīgas biznesa inkubatora, Latvijas Biznesu Eņģeļu Tīkls un viesnīca “Jēkaba Sēta”.

Papildu informācija par hakatonu:
Līga Ivanova, liga@sua.lv, 26464686
Anna Andina, anna.andina@gmail.com, 26189214

ХАКАТОН СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ
11-13 ОКТЯБРЯ
КУЛДИГА

 ХАКАТОН СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ - 48-часовой марафон идей, в котором под руководством профессиональных менторов будет предоставлена возможность создать новые, жизнеспособные, основанные на технологиях социальные бизнес-проекты, которые в завершение хакатона будут оценены инвесторами и профессиональным жюри. Если у Тебя или у Твоей команды есть заветная мечта осуществить какую-нибудь инновационную идею в социальной сфере, но Ты еще не сформулировал концепцию бизнеса/или команду, ИЛИ если у Тебя нет идей, но есть навыки в ИТ, современных технологиях, маркетинге и графическом дизайне, и Ты хочешь применить их в бизнесе и сделать мир лучше, то Хакатон Социальных Инноваций - то самое место для реализации своих мечтаний и превращения их в реальность!

Чтобы лучше понять, что значит социальный бизнес, основанный на современных технологиях, мы предлагаем ознакомиться с примерами хорошей практики:

 • Медицинский цифровой инструмент для реабилитации после инсульта - Vigobot
 • Цифровая платформа для молодежи - Visas iespējas
 • Цифровая платформа - инструмент логопедической терапии CheeksUp
 • Цифровая платформа вакансий Your Move
 • Предприятие по изготовлению медицинских технологий CastPrint
 • Услуга Латвийского объединения самаритян Drošības poga

Кто может принять участие? В хакатоне приглашаем принять участие каждого индивидуально или группы единомышленников до 6 человек со всей Латвии - всех тех, кого волнует тема социальных инноваций, представителей предприятий, молодых предпринимателей, программистов, 3D-художников, графических дизайнеров, бизнес и финансовых специалистов, студентов или просто полных энтузиазма генераторов идей. Участникам хакатона должно быть не менее 18 лет.

Общее количество участников? 40

Как все будет проходить? В пятницу вечером каждый участник/группа единомышленников со своей идеей социальной инновации презентует ее остальным участникам хакатона. После этого участники выберут, над какими идеями они готовы будут работать в течение 48 часов и начнут создавать команды. В субботу, 12 октября, команды будут работать вместе со специалистами разных отраслей - менторами, которые намеченным бизнес-идеям помогут сформировать бизнес-модель и подобрать наиболее подходящие технологические, дизайнерские и маркетинговые решения. В воскресенье, 13 октября, команды представят свои готовые проекты жюри – представителям Латвийской сети бизнес-ангелов и другим экспертам, которые в завершение мероприятия определят самую высокую, инновационную и жизнеспособную идею социального бизнеса, авторы которой получат главный приз хакатона. Для создания идей предусмотрена также и ночь, мероприятие проходит в свободной, творческой атмосфере, потому что мыслям и идеям необходим полет.

Призы? Главный приз хакатона от представительства British Council в Латвии для авторов самой выдающейся, инновационной и жизнеспособной идеи социального бизнеса: международный визит по обмену опытом к социальным предпринимателям.

Будут также и призы симпатии, но самое главное - без пользы для себя домой никто не отправится! Даже если команда не окажется среди лауреатов, или идея какого-либо участника не будет развиваться дальше, хактон каждому даст ценные знания и навыки в моделировании бизнеса, новые идеи, контакты, потенциальных партнеров и коллег для собственного бизнеса, а также отличную возможность презентовать свою бизнес-идею перед экспертами в предпринимательской деятельности.

Плата за участие и подача заявок? Участие в Хакатоне Социальных Инноваций бесплатно, НО места и эта отличная возможность рассчитаны всего на 40 участников. Чтобы стать участником хакатона, нужно поторопиться и до 22 сентября заполнить онлайн-анкету ЗДЕСЬ. После 22 сентября все заинтересованные получат ответ по е-почте.

Рабочий язык: LV, RU, ENG

Ведущие хакатона, поддерживающие творческую и профессиональную атмосферу:

 • Эрнестс Шталс, член правления предприятия «Dripit.io», учредитель и председатель правления TechHub Riga
 • Анна Андина, специалист по общественным отношениям и маркетингу банка BlueOrange, координатор проекта “Hellosolyanka”

Менторы команд: на протяжении всего хакатона помогут командам держаться в «рамах» и продвигаться к цели, давать профессиональные советы, будут делиться опытом, поощрять и в случае необходимости высказывать профессиональную критику:

 • Развитие предприятий: Эрнестc Шталc, руководитель Хакатона, член правления компании «Dripit.io», учредитель и председатель правления TechHub Riga
 • Развитие предприятий, экспорт: Эвита Штрауса, руководитель развития предприятия «MILZU!»
 • Привлечение финансов и бизнес-модели: Рейнис Будрикис, ведущий партнер управленческой консалтинговой компании «Civitta»
 • Дизайн и технологии: Алина Долмате, стратегический планировщик, соучредитель Riga Innovation Group (RIG)
 • Цифровой маркетинг: Элина Новада, создательница социального предприятия «Svaigi.lv»
 • Дизайн и коммуникация: Андрс Херманис, основатель и руководитель социального предприятия «BlindArt»
 • Информационные технологии: Линда Синка, основатель социального предприятия «Learn IT»
 • Начало предпринимательской деятельности: Лига Райтума, руководитель кулдигского бизнес-инкубатора ЛИАА
 • Социальное предпринимательство: Лиене Рейне–Митева, руководитель Латвийской ассоциации социального предпринимательства

Больше о каждом из менторов узнай здесь!

ПРОГРАММА хакатона - здесь!

Место проведения? Кулдигский Дом молодежи, ул. Елгавас 26

Ночлег и питание? Творческие умы должны питаться не только новыми знаниями и идеями. Участникам хакатона будут обеспечены завтрак, обед и ужин, а также во время всего мероприятия будут доступны закуски, кофе, чай и вода. Ночлег – в уютных, двухместных и трехместных номерах гостиницы «Jēkaba Sēta» (ул. Лиепаяс 36).

Что обязательно нужно взять с собой? Участники хакатона должны взять с собой свои портативные компьютеры. Техническое оснащение и канцелярские принадлежности будут обеспечены. Все по своему усмотрению и потребностям, чтобы чувствовать себя комфортно и свободно.

Логистика? Участники хакатона из Латгалии 11 октября в 13:00 собираются в Даугавпилсе, где будет ждать специально организованный, бесплатный микроавтобус, который доставит всех в Кулдигу. В свою очередь, 13 октября в 15:00 микроавтобус отправится из Кулдиги, чтобы доставить участников обратно в Даугавпилс. Участников из Видземе, Земгале и Курземе приглашаем использовать общественный транспорт.

Кто организует хакатон? Хакатон Социальных Инноваций в Кулдиге с поддержкой Министерства иностранных дел Германии организует Латвийская ассоциация социального предпринимательства в сотрудничестве с даугавпилсской молодежной организацией «D-Juno» и Курземским центром поддержки негосударственных организаций.  Осуществиться хакатону также помогает представительство British Council в Латвии, самоуправление Кулдигского края, Детско-юношеский центр Кулдигского края, SEB банк, предприятие «MILZU!», Латвийская сеть бизнес-ангелов и гостиница «Jēkaba Sēta».

Для дополнительной информации о хакатоне:
Лига Иванова, liga@sua.lv, 26464686
Анна Андина, anna.andina@gmail.com, 26189214


Команда «Learn IT»: программировать могут даже дети

Learn IT – это школа программирования для учеников 1-9 классов, в которой дети и подростки учатся создавать собственные технологии и искать современные решения своим проблемам. Тут они создают домашние страницы, игры, анимацию, учатся печатать на 3D-принтере и многому другому. СОЛЯНКА встретилась с создательницами этого социального предприятия Элиной Ингеланде и Линдой Синкой, чтобы узнать, как им удалось объединить технологии и социальную составную в своем нестандартном бизнесе.

Когда участники образовательной программы становятся создателями собственного бизнеса, основанного на образовании

Линда: Мы с Элиной встретились в рамках молодежной образовательной программы «Go Beyond», которая подразумевала создание бизнес-идеи или социального проекта. И мы нашли некий компромисс между бизнесом и социальной составной.

У Элины в то время была подруга из Эстонии, которая всегда гордилась ИТ-решениями, и у них в стране программирование преподают с первого класса. Изучив этот международный опыт, мы поняли, что в Латвии такой возможности нет.

Так мы начали свой бизнес с предоставления услуг в одной школе, с 30 детьми в двух группах, а потом это все разрослось как снежный ком - школы сами стали подавать заявки, нашей программой начали интересоваться дети.

Объединить образование и технологии в одно социальном предприятии

Элина: Мы с Линдой занимаемся чем-то между ИТ и бизнесом. Ежедневно мы больше отвечаем за управление бизнеса и новые проекты, а также новые рынки и новые возможности, а еще у нас есть учителя, которые преподают – это уже ИТ специалисты, которые обучают программированию.  Поэтому мы находимся между образованием и технологиями – в этой области.

Программирование подходит не только мужчинам

Элина: Часто мы слышим комментарии, что мы те, кто ломает стереотипы. И мне кажется, что очень ценно говорить о том, что программированием могут заниматься не только мужчины, но и девушки, ведь девушки приносят дополнительную ценность в сферу ИТ. И мы замечаем, что именно девушкам характерна эта социальная направленность. Мы способны объединять программирование с образованием и, возможно, программирование можно также объединить с музыкой или танцами или другими вещами, которые наиболее интересны девушкам.

Социальное предпринимательство – самостоятельный бизнес

Элина: Начиная эту инициативу в образовании, мы понимали, что мы хотели, чтобы наше дело поддерживалось не только пожертвованиями или другими проектами, мы хотели создать самостоятельный бизнес. Социальная составная нашей предпринимательской деятельности заключается в том, что мы занимаемся образованием. Мы стараемся научить программированию школьников, показать, что программировать могут даже дети.

Ученики как повод гордиться работой

Линда: Мы сотрудничали с несколькими ИТ-предприятиями и благодаря их идеям и нашему опыту и знаниям, мы вместе с детьми участвовали в фестивале света «Staro Rīga». 11-13-летние дети впервые участвовали в этом мероприятии с самостоятельно спрограммированной проекцией - инсталляцией, в очередь на которые стояли только дети. Видя этих детей и активность наших учеников, это мероприятие нам определенно доставило удовольствие. Это показывает, что дети уже сегодня могут использовать свои знания на практике и создавать нечто ценное.

Элина: Свою деятельность мы начали в 2014 году, и с тех пор мы обучили более тысячи детей по всей Латвии использовать технологии, чтобы создавать собственные решения. В прошлом учебном году у нас учились около 500 учеников, чем мы очень гордимся, и параллельно мы работаем с профессиональным усовершенствованием педагогов - обучаем учителей тому, как использовать технологии в классах. До этого момента мы обучили более 100 учителей в Латвии, чтобы они распространяли эти знания в дальнейшем.

Линда: Примерно год назад мы организовали первый в Латвии хакатон для детей, в рамках которого школьники на протяжении двух дней создавали решения для важных для себя проблем, таких как «мама не разрешает играть в компьютерные игры столько, сколько хочется» или «не могу встать в школу с утра» … Или «родители слишком громко храпят» - при определенной громкости устройство с микробитом начинало проигрывать мелодию.

Элина: Удивительно, что дети за один день усваивают основы программирования на упрощенном уровне и уже на второй день они готовы создавать решения, основанные на технологиях. Этим проектом мы показали, что не обязательно иметь глубокие познания в технологиях, достаточно общего понимания, и как использовать свои знания, чтобы находить решения своим проблемам.  Ученикам мы стараемся показать, что в будущем, когда они столкнутся с какими-то вызовами или трудностями, вместо того, чтобы жаловаться на то, что что-то не в порядке, они могли бы начать думать о том, как можно было бы решить проблему; как создать какое-то решение, которое было бы полезно не только одному человеку, но и другим.

„Learn IT” через пять лет и в регионах страны

Линда: Нашей целью на следующие пять лет является больше развиваться в регионах, потому что сейчас большинство учеников посещают наш кружок в Риге, но мы хотим создать сотрудничество с самоуправлениями, чтобы и в других городах дети могли бы освоить программирование и создавать свои технологичные решения.

Элина: Всей этой школой мы хотим показать, что программирование и технологии можно использовать в разных видах и разных сферах. Я бы очень хотела, чтобы школьники, которые вырастут через 5 или 10 лет, стали бы дигитальными послами в Латвии. И они бы могли создавать музыку, стали дигитальными художниками, создавали бы дигитальные инсталляции, и в общем думали бы о разных способах, как объединить их интересы с технологиями, чтобы создать нечто небывалое и нести имя Латвии как дигитального государства в дальнейшем.

Спасибо девушкам за искренний разговор. СОЛЯНКА очень надеется, что изучение технологий в скором времени станет повседневностью и для учеников даугавпилсских школ. Ну, а тем, кто живет в Риге, советуем не упустить возможность посещения летних курсов и кружков для детей – их проводят как на латышском, так и русском языках.

Материал подготовлен в сотрудничестве с Латвийской ассоциацией социального предпринимательства при поддержке Британского совета в Латвии и Министерства иностранных дел Федеративной Республики Германия.


Ceturtais vebinārs: Mārketings un eksports // Andrs Hermanis

Kā stāstīt par savu uzņēmumu aizraujoši un saprotami? Kā uzsākt eksportu savām precēm? Vai atšķiras pieejas Latvijas un pasaules tirgum?

Stāsts, kā stāstīt par savu sociālo uzņēmumu Latvijā un pasaulē. Ceturtajā Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas rīkotajā vebinārā uzzini BlindArt radītāja Andra Hermaņa praktisko pieredzi mārketingā un eksportā.

Vebinārs norisināsies 18. jūlijā plkst. 12.00 šajā linkā: ej.uz/LSUA-vebinars, pasākumam seko mūsu Facebook lapā: https://www.facebook.com/events/481868359048053/

Vebināra ierakstu skaties šeit

Vai vēlies piedalīties vebinārā kā lektors? Raksti uz regita@sua.lv


Sociālā uzņēmējdarbība, izglītība un IT - VIDEO!

Sociālā uzņēmējdarbība un IT, inovācijas un sociālā ietekme, izglītība, jēgpilni pavadīts laiks un pašu bērnu radīti izgudrojumi - tieši šo visu savā darbībā apvieno mūsu biedri Learn IT. Programmēšana, sensori krākšanai, kas spēlē melodiju un citi risinājumi, ko rada paši bērni!

Kā Linda Sinka un Elīna Ingelande tas izdodas? Skaties Solyanka veidotajā sižetā un piesaki Learn IT vasaras nometnēm vai nodarbībām savus bērnus!


Jaunākie notikumi sociālajā uzņēmējdarbībā

Vairāki jaunumi, kas būs noderīgi tiem, kas interesējas par sociālo uzņēmējdarbību un vēlas uzzināt vairāk.

Vebināri: pusdienlaiks ar ietekmi

Vebinārā "Tu un sociālā uzņēmējdarbība: vai vajag?" apskatījām motivāciju, kādēļ veidot sociālo uzņēējdarbību un šī brīža aktualitātes - sociālā uzņēmuma likumu un atbalstu sociālajiem uzņēmumiem.

Vebināra ierakstu noteiktu laiku skaties šeit.

Otrajā vebinārā apskatījām praktisko pieredzi un ievadu sociālo projektu izvērtēšanā. Otro vebināru piedāvā mūsu Sibīrijas partneri, kas ir izvērtēšanas eksperti ar plašu pieredzi sociālo projektu izvērtēšanā.

Vebināra ieraksts ir uz noteiktu laiku pieejams šeit

Trešajā vebinārā tiks apskatīti pieci rīki uzņēmuma redzamībai internetā. Vebināru rīko mūsu biedri Created in Latvia, kas atbalsta sociālo uzņēmējdarbību un cilvēkus ar īpašām vajadzībām, nodrošinot bezmaksas iespējas informācijas un reklāmas izvietošanai projekta ietvaros. Sadarbības iespēju un jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar uzņēmumu, rakstot info@latvijaradits.lv"

Vebināram sekot līdzi var mūsu Facebook pasākumā šeit

Diskusija "Vai drīkst pelnīt, darot labu?"

Piedalījāmies sarunu festivālā LAMPA ar diskusiju "Vai drīkst pelnīt, darot labu?", diskutējot par šo tematu kopā ar astoņiem mūsu biedriem (Riga Brain, Otrā Elpa, Blindart, Barboleta, bērnu centrs "Kā mājās", Svaigi.lv, Makeroom, Parunāsim.lv). Diskusijas galvenā atziņa bija, ka sociālajiem uzņēmumiem vajag pelnīt, lai darītu labu.

Diskusijas ierakstu skaties šeit un piedalies diskusijā!

Sociālās uzņēmējdarbības tirgus - 24. augustā!

Jau 24. augustā tiekamies ikgadējā Sociālās uzņēmējdarbības tirgū, kas norisināsies Kalnciema kvartālā no plkst. 10.00 līdz 16.00. Tā ir lieliska iespēja satikties savā starpā, iepazīt jaunus cilvēkus un ķert iedvesmu biznesa attīstībā. 


Aizvadīts desmitais Sociālās uzņēmējdarbības forums

24. maijā Rīgā aizvadījām desmito Sociālās uzņēmējdarbības forumu, kur kopskaitā pulcējās 179 dalībnieki. Apaļajā Foruma gadskārtā diskutējām par uzņēmējdarbības pamatiem – BIZNESA MODEĻIEM. Kā izveidot veiksmīgi funkcionējošu sociālo uzņēmumu? Izzinājām ārvalstu pieredzi – goodbag (Austrija), Mesteshukar ButiQ – MBQ (Rumānija), kā arī uzklausījām latviešu pārmaiņu līdera Eiropā, Āzijā un Āfrikā - Mika Celmiņa stāstu. Foruma otrajā daļā norisinājās trīs praktiskas darba grupas, kur kopā ar vairākiem biznesa (SEB Latvia, MILZU, Eco Baltia VIDE, Riga Wood Baltic, Meditec, Motify, IT House, SIA ZAAO, Iespējamā misija, Valodu Vēstniecība, CIVITTA, Kristaps Drone, Baiba Rubesa) un pašvaldību (Kuldīgas, Jelgavas un Ķekavas novadu) ekspertiem praktiski analizējām trīs sociālo uzņēmumu darbības modeļus, kā arī diskutējām par sadarbības iespējām. Paldies mūsu biedriem KK Original Design, Sonido un Cēsu Jaunā skola par drosmi un atsaucību izrādīt sava uzņēmuma “aizkulises”, kā arī Vita Brakovska, Ernests Štāls un Fionn Dobbin par kompetenci un enerģiju darba grupu vadīšanā.

Sociālās uzņēmējdarbības foruma spraigākā daļa – sešu asociācijas biedru prezentāciju konkurss jeb pitch par 2000 EUR investīciju no British Council pārstāvniecības Latvijā un labdarības veikalu tīkla “Otrā Elpa”, kur uzvarētāju noteica Foruma auditorijas balsojums. Konkursā uzvarēja un 2000 EUR ieguva sociālais uzņēmums “Dabas Zirgi”, kas par iegūto naudas balvu segs iecerētās Jātnieku mājas projektēšanas izmaksas. Seši konkursa dalībnieki tika izvēlēti pēc divām pitch apmācībām, ko organizēja ASV vēstniecība Latvijā. Paldies visiem drosmīgajiem sociālajiem uzņēmējiem, kuri kāpa uz Foruma skatuves - Learn IT, Svaigi.lv, Printart, Café M, Visi Var un Dabas Zirgi.

Īpaši LIELS un sirsnīgs paldies mūsu draugiem un atbalstītājiem, ar kuru atbalstu Forums tapa: British Council pārstāvniecībai Latvijā, SEB bankai, labdarības veikalu tīklam “Otrā Elpa”, Latvijas Universitātei, Attīstības finanšu institūcijai “Altum”, Eiropas Investīciju bankas Institūtam, ASV vēstniecībai Latvijā, laikrakstam “Dienas Bizness”, restorānam “Kaļķu Vārti” un Pure Chocolate.

Ieskats Foruma bilžu galerijā šeit

SPĒKS IR SADARBĪBĀ, UN KOPĀ MĒS VARAM PATIEŠĀM DAUDZ!


Iepazīsties ar pieciem LSUA biedriem, kas kāps uz Sociālās uzņēmējdarbības foruma skatuves!

1) Learn IT programmēšanas skola

Learn IT ir programmēšanas un tehnoloģiju skola skolēniem un pedagogiem Latvijā. Investīcija noderēs, lai paplašinātu pulciņu piedāvājumu, iekļaujot tajā Minecraft Education mācību programmu, kas piemērota bērniem vecumā no 9 līdz 12 gadiem

Uzzini vairāk

2) Print Art - Correctly


Print Art ir produktu izstrādes uzņēmums, kura mērķis ir lauzt stereotipus par invalīdu spējām un parādīt, ka cilvēki ar invaliditāti var līdzvērtīgi darboties līdzās veseliem cilvēkiem un izstrādāt dizaina produktus, kas ir paredzēti jebkuram cilvēkam lai uzlabotu viņu izskatu un pašsajūtu. Correcty T-krekls balsta muguru, un ar līmes tīmekli piestiprinātas konstrukcijas palīdzību atgādina lietotājam, ka jāiztaisno mugura. Tas tiek izstrādāts, konsultējoties ar ortopēdiem, kas palīdzēja piemeklēt  konstrukcijas shēmu, kas veido ornamentu, kas, saliekoties uz priekšu, ar atsperu efektu saudzīgi vilks plecus atpakaļ.
Investīcija nepieciešama pirmās Correcty T-kreklu partijas ražošanai rūpnīcā Latvijā.

3) Svaigi.lv

Image result for svaigi.lv

Virtuālais tirgus Svaigi.lv saved kopā vairāk kā 100 zemnieku saimniecības un mazos ražotājus ar pircējiem, kuriem produkti ir radīti. Īsti un garšīgi produkti no Latvijas laukiem ar piegādi katrās mājās. Investīciju ieguldīs, lai pilnveidotu Zero Waste principus Svaigi.lv  darbībā.

Uzzini vairāk

4) Cafe M

Lietotāja Café M - zero waste coffee shop attēls.

Cafe M ir pirmā Zero Waste kafejnīca Rīgā, kas finansējumu izmantos aplikācijas Zerokup izveidei. Aplikācija palīdzēs izveidot centralizētu kafijas krūzīšu depozītsistēmu, lai mazinātu piesārņojumu no vienreizlietojamajām krūzītēm.

Uzzini vairāk

5) Sociālais uzņēmums Visi Var


Sociālā uzņēmuma "Visi Var" galvenais mērķis ir cilvēku ar speciālām vajadzībām nodarbinātības veicināšana, finansējums tiks izmantots, lai iegādātos jaunas adāmmašīnas, mežģīņu karietes un dziju. 

Uzzini vairāk

6) Dabas zirgi

Dabas zirgi ir stallis Ķekavas novadā, kas veidots, lai rehabilitētu no vardarbības cietušus zirgus. 10 gadu darbības laikā ir gūtas zināšanas un pieredze, lai sauktu sevi par zirgu dabas un labturības ekspertiem Latvijā. Zirgu iedvesmots, uzsākts arī darbs ar jauniešiem no sociālā riska grupām, kur kopā ar staļļa personālu tiek gūtas sociālās iemaņas lauku saimniecības darbos ar mērķi vēlāk integrēties darba tirgū.

Uzzini vairāk


Te ir iespējas investīcijām ar ietekmi!

Pieci Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas biedri kāps uz Sociālās uzņēmējdarbības foruma skatuves, lai viens no viņiem iegūtu 2000 EUR investīciju.  Konkursam pieteikušies vairāk nekā desmit dalībnieki, kuriem visiem šis finansējums noderētu uzņēmumu attīstībai - par tiem uzzini vairāk šajā rakstā. Kurš iegūs 2000 EUR investīciju - to noteiks skatītāju balsojums jau 24. maijā!

Cafe M

Lietotāja Café M - zero waste coffee shop attēls.

Cafe M ir pirmā Zero Waste kafejnīca Rīgā, kas finansējumu izmantos aplikācijas Zerokup izveidei. Aplikācija palīdzēs izveidot kafijas krūzīšu depozītsistēmu, lai mazinātu piesārņojumu no vienreizlietojamajām krūzītēm.

Uzzini vairāk

Dabas zirgi

Dabas Zirgi ir uzņēmums no Ķekavas, kas piedāvā jāšanas un zirgu psiholoģijas apmācības, izjādes lieliem un maziem apvidū un laukumā, korporatīvos pasākumus un bērnu ballītes, kā arī pavadītu laiku meža ielokā. Investīciju ieguldīs zirgu staļļa projekta izveidei.

Uzzini vairāk

Imanta ziedoņa Fonds Viegli "Ziedoņa klase"

Image result for ziedoņa klase

Ziedoņa klase ir fonda Viegli jaunā gaita, kas piedāvā mācību stundas, bērniem un jauniešiem, kurās citādā veidā ir iespēja iepazīties ar Imanta Ziedoņa personību un daiļradi. Investīciju ieguldīs Ziedoņa klases izbraukuma kvesta izveidē. 

Uzzini vairāk 

Learn IT programmēšanas skola

Learn IT ir lielākā programmēšanas un tehnoloģiju skola skolēniem un pedagogiem Latvijā. Investīcija noderēs, lai paplašinātu pulciņu piedāvājumu, iekļaujot tajā Minecraft Education mācību programmu, kas piemērota bērniem vecumā no 9 līdz 12 gadiem

Uzzini vairāk

Print Art - Correctly

Print Art ir produktu izstrādes uzņēmums, kura mērķis ir lauzt stereotipus par invalīdu spējām un parādīt, ka cilvēki ar invaliditāti var līdzvērtīgi darboties līdzās veseliem cilvēkiem un izstrādāt dizaina produktus, kas ir paredzēti jebkuram cilvēkam lai uzlabotu viņu izskatu un pašsajūtu. Investīcija nepieciešama pirmās Correcty T-kreklu partijas ražošanai rūpnīcā Latvijā.

Svaigi.lv

Image result for svaigi.lv

Svaigi.lv ir virtuālais tirgus, jeb platforma, kas ļauj zemniekiem vieglāk tikt pie pircēja. Investīcija 2000 eur apmērā nepieciešama, lai ieviestu Svaigi.lv Zero Waste darbības principus!

Uzzini vairāk

Dzīvnieku patversme Ulubele

Dzīvnieku patversme Ulubele Stopiņu novadā darbojas pēc "no-kill shelter" principa. Investīcija tiks ieguldīta divu video stūrīšu izveidei patversmes teritorijā, lai veidotu informatīvus video kopā ar patversmes iemītniekiem.

Uzzini vairāk

Vigobot

Vigobot ir agrīnas stadijas jaunuzņēmums, kas attīsta Vigobotu - čatbotu, kas palīdz insulta pacientiem un viņu ģimenēm saprast insulta diagnozi, ļaujot cilvēkiem būt vairāk iesaistītiem savā ārstēšanā, labāk saprast savu veselības stāvokli un iegūt praktiskas zināšanas un emocionālu atbalstu ar aplikācijas palīdzību.

Uzzini vairāk

Sociālais uzņēmums Visi Var

Sociālā uzņēmuma "Visi Var" galvenais mērķis ir cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības veicināšana, finansējums tiks izmantots, lai iegādātos jaunas adāmmašīnas, mežģīņukarietes un dziju. 

Uzzini vairāk

Māra Skuja

Māra ir izveidojusi galda spēli cilvēkiem ar redzes traucējumiem un investīciju izmantos, lai uzsāktu tās ražošanu. 

Uzzini vairāk

Dzīvības Poga

Lietotāja Dzīvības Poga attēls.

Dzīvības Poga ir attālās brīdināšanas sistēma, pakalpojums, kas nodrošina pastāvīgu saikni ar saviem mīļajiem neparedzētajās situācijās, kad var būt nepieciešama medicīniska palīdzība. Investīcija tiks ieguldīta, lai iegādātos iekārtas ar kritiena detektoru.

Uzzini vairāk

KK Original design

KK Original Design izstrādā un ražo kvalitatīvas palīgierīces bērniem ar kustību traucējumiem. Palīgierīces ļauj to lietotājiem patstāvīgi pārvietoties, nodrošinot labsajūtu, drošību un iemaņu pilnveidošanu.

Uzzini vairāk

EAPN Latvija, biedrība «Jaunatne par»  trūcīgo jauniešu atbalstam

Ekonomisks hostelis Cēsīs «Old Town Apartments» nodarbina gan ārzemju, gan vietējos brīvprātīgos ar fizisku un garīgu invaliditāti, kā arī ar sociālām problēmām – jaunos noziedzniekus un bezpajumtniekus jau no 2011. gada. Brīvprātīgie darbojas dažādos mākslas un sociālajos projektos. Finansējums dotu iespēju biedrībai pieņemt darbā vienu trūcīgu jaunieti – bezpajumtnieku. Biedrība nodrošinās viņu ar darbu, apmācību un dzīves vietu.


Īpaši piedāvājumi vasarai - nometnes, dāvanu komplekti un radošās darbnīcas!

Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas biedri sagatavojuši īpašus piedāvājumus vasarai - gan nometnes bērniem un jauniešiem, gan arī dāvanu komplektus svētkiem! Ieskaties un dalies ar draugiem! 

Nometnes bērniem un jauniešiem

 

“Bērnu un jauniešu zinātnes skola Laboratorium” 

Aicinām jauniešus vecumā no 12 līdz 17 gadiem piedalīties zinātniskajā vasaras dienas nometnē "Jauno zinātnieku akadēmija 2019" . Esam pārliecināti, ka kopā ar mūsu komandu ķīmiju un elektroniku ir iespēja piedzīvot pavisam citādāk, izprast dziļāk, aizrauties ar zinātni un pat iemīlēt to!

3 dažādas nometnes tēmas: -“Mūzika elektronikā” /Vecumam 12-13 gadi, 14-17 gadi / /Elektronika/ - “Slaims un citi polimēri” /Vecumam 12-13 gadi/ /Ķīmija/ - “Izglāb pasauli no plastmasas” /Vecumam 14-17 gadi/ /Ķīmija/ Uz tikšanos! Mūs gaida aizraujoša vasara!

Uzzini vairāk:  http://zinatnesskola.lv, 28804919, skola@laboratorium.lv, https://fb.me/zinatnesskolalaboratorium

Learn IT

Aicinām zinātkārus skolēnus vecumā no 7 līdz 13 gadiem pavadīt vasaru izglītojoši un piedalīties izzinošās tehnoloģiju nometnēs. Nedēļas laikā bērni apgūs programmēšanas pamatus, veidos un drukās modeļus ar 3D printeri, viesosies virtuālās realitātes studijā, mūsdienīgā univeristātē vai IT uzņēmumā, aktīvi pavadīs laiku un iepazīs jaunus draugus ar līdzīgām interesēm. Piesaki skolēnu nometnei un palīdzi Latvijas jaunajai paaudzei kļūt par inovatoriem un tehnoloģiju radītājiem! Nometnes notiks no jūnija līdz jūlijam Teikā, Pārdaugavā un Mārupē gan latviešu, gan krievu valodā.

Uzzini vairāk: www.learnit.lv/nometne

Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma saiti: www.ej.uz/LearnITnometni
Kontakti: Linda Sinka (linda@learnit.lv 26112090) www.learnit.lv FB: www.facebook.com/learnitlv/

 

Biedrība MāruGuns pamatskola "Brīvā Māras skola"

Uzzini vairāk: http://marasskola.lv/maruguns/nometnes/ 

https://www.facebook.com/events/1855683914537401/

 

Sociālais uzņēmums, SIA "Viesmīlības projekti"

Projekta finansētas nometnes "saJŪTI paSAULI RADOŠI" bērniem ar kustību vai fiziskās attīstības traucējumiem un viņu vecākiem vai pavadoņiem. Iespēja vecākiem un bērniņiem pavadīt 5 dienas jūras tuvumā, piedalīties radošās nodarbībās, aktivitātēs, saņemt speciālistu un sirsnīgā nometnes organizatoru komandas atbalstu.

Uzzini vairāk: https://www.facebook.com/viesmilibas.projekti/ 

 

Dāvanu komplekti

Design Elevator (SIA Juhu Ethical)

Piedāvājam iegādāties "Dizaina domāšanas instrumentu komplektu" par īpaši izdevīgu cenu - 25 eiro, t.sk PVN (standarta cena - 31 euro t.sk PVN), veicot iegādi caur vietni www.dizainadomasana.lv un ievadot atlaides kodu: LSUA
“Dizaina domāšanas instrumentu komplekts” ir 55 kāršu komplekts, kas vienkāršā, saprotamā, soli-pa-solim veidā ar uzdevumu un ilustrāciju palīdzību palīdz pielietot dizaina domāšanas metodes. Dizaina domāšana ir radošs process – metodoloģija, ar kuras palīdzību risināt problēmas, uzlabot procesus un pakalpojumus, centrā liekot lietotāja reālās vajadzības. Dizaina domāšanas metodes ļauj radīt, ātri izmēģināt un pārbaudīt dažādas idejas un, iesaistot lietotāju, kuram paredzēts konkrētais produkts vai pakalpojums, nonākt pie labākā risinājuma. Atlaide neattiecas uz piegādes izmaksām.

Uzzini vairāk:  www.dizainadomasana.lv

Svaigi.lv

Piedāvājam dāvanu komplektus uzņēmumiem ar latviskiem saimnieku produktiem dažādiem notikumiem, arī Līgo svētkiem! Svaigi.lv komanda sagatavojusi ieskatam dāvanu komplektus, kurus vari aplūkot šeit: https://ej.uz/ligo2019 vai sazinies ar mums, un mēs sakomplektēsim tieši tādu dāvanu komplektu, kādu vēlies Tu vai Tavs uzņēmums!

Uzzini vairāk: https://svaigi.lv/lv/davanas/

https://ej.uz/ligo2019

Radošās darbnīcas

Puordare

Aicinām vasarā piedalīties radošās un ilgtspējīgās darbnīcās. Piedāvājam sietspiedes, papīra liešanas, bišu vaskadrānas un auduma maisiņu šūšanas darbnīcas jauniešiem un ģimenēm ar bērniem. Darbnīcu mērķis ir veicināt videi draudzīga dzīvesveida paradumu ieviešanu Latgales reģiona iedzīvotājiem. Darbnīcu laikā dalībniekiem stāstām par to, cik svarīga un apdraudēta ir vide mums apkārt, ko darīt, lai samazinātu savu patēriņu, un, cik stilīgi ir būt vides draugam.

Uzzini vairāk: www.facebook.com/puordare  instagram: puordare

E-pasts: puordare@gmail.com Tālr. 28670203

Dabas zirgi

Ballītes kopā ar zirgiem kolēģiem, draugiem, bērniem, kuru laikā uzzināsiet par to, kā tiek rehabilitēti no vardarbības cietuši zirgi, kā zirga pasaules redzējums atšķiras no cilvēka, kā veidot ilgtermiņa attiecības ar zirgiem. Demonstrēsim zirgu, kurš pazīstu burtus, prot skaitīt. Dancosim tradicionālos dančus un iesim rotaļās danču muzikantu vadībā. Runāsim par videi draudzīgu saimniekošanu. Baudīsim staļļa brīnišķīgo atrašanās vietu - meža un Misas upes ielokā. Cena katram individuāla, jo mainās atkarībā no cilvēku skaita un izvēlētā pakalpojuma.

Uzzini vairāk: 29330370, info@dabaszirgi.lv, https://www.facebook.com/dabaszirgi/

 


Lūznavas muiža aicināja iedvesmoties sociālajai uzņēmējdarbībai

Ar devīzi “Iedvesmojies savam veiksmes stāstam!” 27. aprīlī Lūznavas muiža aicināja piedalīties starptautiskā pasākumā par sociālo uzņēmējdarbību. Pasākumā Lūznavā piedalījās vairāk nekā 40 dalībnieki, bet ar saviem veiksmes stāstiem dalījās sociālo uzņēmumu aktīvisti gan no Latvijas, gan Igaunijas. Pasākumā kopā ar draugiem, atbalstītājiem, brīvprātīgajiem asistentiem īpaši tika aicināti piedalīties un iedvesmoties cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem.

Iegādājoties preci, pakalpojumu, produktu, ikdienas pārtiku, saimniecībā noderīgas lietas, ko saražojis vai pārdod sociālais uzņēmums, mēs nopērkam ne tikai preci, bet arī pievienoto vērtību, jo sociālie uzņēmumi risina kādu no sabiedrības sociālajām vajadzībām, vienlaikus nodrošinot apmācības, nodarbinātību vai citu atbalstu šīm sabiedrības grupām, piemēram, cilvēkiem ar ierobežotām iespējām, ar mācīšanās traucējumiem, ar autisma un citām diagnozēm, probācijas procesā esošiem u. c. Sociālie uzņēmumi var būt inovatīvi, sabiedrības izaugsmi un atbildību veicinoši, ilgtspējīgi, pelnoši.

Pirmie soļi, lai attīstītu un popularizētu sociālās uzņēmējdarbības iespējas Rēzeknes novadā un Latgales reģionā jau tika sperti 2017. gadā, kad Lūznavas muiža aicināja uz semināriem visus interesentus, lai iepazīstinātu ar sociālo uzņēmumu dibināšanas un finanšu atbalsta iespējām, kā arī darbības piemēriem Latvijā un ārvalstīs. Priecē, ka Rēzeknes novadā 2017. gadā tika nodibināts pirmais sociālais uzņēmums SIA “Puordare”, kas videi draudzīgi saimnieko un ražo videi draudzīgas lietas.

Lai turpinātu runāt par sociālo uzņēmējdarbību, iedvesmotos no pieredzes stāstiem un saskatītu savas nodarbinātības iespējas, šī gada 27. aprīlī Lūznavas muiža aicināja cilvēkus ar funkcionāliem traucējumiem kopā ar viņu draugiem, asistentiem, atbalstītājiem, brīvprātīgajiem piedalīties pasākuma programmā, kuras gaitā tika veidota saliedējoša un atbalstoša platforma sociālās uzņēmējdarbības idejām un to īstenošanas scenārijiem. Dalībai pasākumā atsaucās 11 cilvēki ar kustību traucējumiem, bet pasākumā kopā piedalījās vairāk nekā 40 dalībnieki (to skaitā arī trīs no Igaunijas), kuri dienas gaitā neformālā gaisotnē iepazina viens otru, dalījās savā pieredzē, stāstos, sajūtās.

Pasākuma dalībniekus jauniem izaicinājumiem un ideju praktiskai īstenošanai iedvesmoja vairāki sociālo uzņēmumu aktīvisti gan no Latvijas, gan Igaunijas. Elīna Bērziņa, kura kopš bērnības pārvietojas ratiņkrēslā ir sociālā uzņēmuma SIA "Typical Latvian" vadītāja, dēvē sevi par dumpinieci un sava ceļa gājēju. Uzņēmums nodarbojas ar suvenīru, papīrlietu, dāvanu komplektu, īpašu viesību spēļu ražošanu un tirdzniecību. Elīna uzsvēra, ka galvenais uzņēmuma darbībā ir būt sociāli aktīviem un veicināt emocionālu saikni starp cilvēkiem, piebilstot: “Mēs pārdodam un sūtām emocijas”. Uzņēmuma ražotās pastkartes aicina cilvēkus dot solījumus sev un tos piepildīt. Uzņēmuma “Typical Latvian” pastkaršu un citus produktu ērtai un ātrai iegādei ir izveidots arī interneta
veikals http://www.typicalpostcards.eu/. 

Biedrības "Cerību spārni” un sociālā uzņēmuma “Visi Var” vadītāja Eva Viļķina uz Lūznavu atbrauca no Siguldas, lai pastāstītu savu personīgās pieredzes stāstu, kas aizsākās ģimenē ienākot īpašajam bērnam. Kopš 2004. gada biedrība sniedz sociālos pakalpojumus bērniem/jauniešiem ar dažāda veida invaliditāti un viņu ģimenes locekļiem, nodrošinot vienlīdzīgu iespēju saņemt vajadzībām atbildošus sociālos pakalpojumus viņu dzīvesvietā vai tuvu tai. Biedrība piedāvā nodarbības, tajā skaitā, gaismas teātra, logoritmikas nodarbības un dažādas terapijas – deju un kustību, smilšu, mūzikas, mākslas, runas terapiju. Tāpat sniedz atelpas brīža pakalpojumus vecākiem, kuriem ģimenē ir bērni, jaunieši vai pieaugušie ar invaliditāti, piedāvājot pieskatīt “rūpju bērnu” uz laiku, cik nepieciešams. Sociālā uzņēmuma “Visi var” labdarības veikalā Siguldā ir iespēja iegādāties gan cilvēku ar invaliditāti darinājumus,
kā arī kafiju, tēju vai kakao dzērienu līdzņemšanai. Visi radītie izstrādājumi ir 100% roku darbs, ko ar mīlestību izgatavojušas personas ar invaliditāti. Visi veikala darbībā iegūtie līdzekļi tiek novirzīti labdarības projektiem, nodarbinātības pasākumu attīstīšanai personām ar invaliditāti un citiem līdzcilvēkiem, kuriem ir kādas grūtības strādāt pilnu darba slodzi. Iegūt informāciju par biedrības “Cerību spārni” darbību var biedrības mājaslapā www.ceribusparni.lv.

Gan biedrības vadītāja Eva, gan SIA “Typical Latvian” vadītāja Elīna atzina, ka sociālajiem uzņēmumiem ir vienlīdz liels nodokļu slogs kā ikvienam uzņēmumam, tādēļ uzskata, ka likumdošana un nodokļu politika šajā sfērā būtu jāpilnveido, jo sociālajam uzņēmumam ir ļoti grūti konkurēt tirgū ar citiem SIA. Lūznavas muižā viesojās un savu stāstu vēstīja arī gleznotājs Mareks Odumiņš, kurš nu jau vairākus gadus glezno ar otu mutē. Smagā negadījumā Mareks guva traumu, kas viņam liedz roku un kāju kustības, taču jaunais baušķenieks nav padevies, tieši pretēji – viņš rada brīnišķīgus mākslas darbus, kas ir ļoti pieprasīti, turklāt iedvesmo arī līdzcilvēkus. Mareka gleznu atpazīstamākā iezīme ir košums un gaišums, un caur gleznošanu viņš izpauž sevi. Kādā intervijā Mareks stāsta, ka sākotnēji savus darbus dāvināja cilvēkiem, un, redzot, ka viņiem patīk, guva gandarījumu un vēlējās radīt vēl. Tad saņēmis pirmos jautājumus par to, vai gleznas var iegādāties, un aizdomājies, ka tas var kļūt par veidu, kā pelnīt iztiku. Šobrīd, lai iegādātos Mareka gleznu, ir jāpiesakās ļoti laicīgi un jāgaida gandrīz 20 pasūtījumu garā rindā.

Iedvesmotāju vidū bija arī Kaia Maasing no Igaunijas, kura dalījās savā pieredzē par mērķu sasniegšanu un ticību sev. Kad Kaia uzsākusi savu uzņēmējdarbību ceļotāju klubā “WorldVentures”, viņai apkārt un arī ģimenē bija daudz skepses par to, ko viņa bija nolēmusi darīt. Pateicoties savam iekšējam spēkam un motivācijai, kā arī “stāvot pāri visiem skeptiskajiem sapņu iznīcinātājiem”, viņa turpinājusi savu darbību un šobrīd lielu daļu savas peļņas gūst tieši ceļotāju klubā.

Visi Lūznavas muižā dzirdētie iedvesmotāji bija apbrīnojami savā iniciatīvā, mērķtiecībā un pozitīvismā. Pasākuma rīkotāji cer, ka klātesošajiem šie iedvesmas stāsti kalpos par iedvesmu saviem veiksmes stāstiem un sociālās uzņēmējdarbības idejām. Tāpat Lūznavas muiža aicina sazināties, rakstot muiza@luznava.lv, ja pasākuma iespaidā ir radušies kādi jautājumi vai kā citādi var palīdzēt ar informāciju idejas attīstīšanai.

Lūznavas muiža saka lielu paldies personīgās izaugsmes trenerei Ievai Elvīrai Garjānei par starptautiskās izaugsmes programmas “Be. In. Now” vadīšanu, Marikai Rudzītei Griķei (SIA “Ar Gaumi” un Latgales amatniecības mājas radītāja no Līvāniem) par programmas tulkošanu un iedvesmošanu ar savu piemēru, kā arī visiem dalībniekiem un “WorldVentures Foundation” brīvprātīgajiem.

27. aprīļa pasākuma programmas norisi atbalstīja Rēzeknes novada pašvaldība, Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācija un British Council pārstāvniecība Latvijā, SIA "Typical Latvian", labdarības organizācija “Palīdzēsim.lv”, “WorldVentures Foundation” brīvprātīgie. Īpašs paldies “WorldVentures Foundation” brīvprātīgo vārdā Lūznavas viesu nama “Svilpaunieki” saimniekiem Elīnai un Mārtiņam par nesteidzīgas atpūtas un mājīgas noskaņas radīšanu.

Foto ieskats sociālās uzņēmējdarbības pasākumā te: http://www.luznavasmuiza.lv/foto/params/group/129096/