Rokasgrāmata sociālās ietekmes pārvaldībai

Rokasgrāmata sociālās ietekmes pārvaldībai

Projekta BALTIC : YOUTH : IMPACT ietvaros Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija izstrādāja rokasgrāmatu ar deviņiem prakstiskiem rīkiem, kas palīdz plānot, īstenot un aprakstīt pozitīvās pārmaiņas, ko jūs vēlaties radīt ar savas organizācijas darbību. Šīs deviņas metodes ir piemērotas jebkuras organizācijas ietekmes mērīšanai, tomēr rokasgrāmatā sniegtie piemēri ir par organizācijām, kuru galvenā mērķa grupa ir jaunieši.
Metodes iespējams izmantot un pildīt visas pēc kārtas, gan izvēlēties tikai sev pašlaik aktuālāko un aizpildīt to.

Lejupielādē rokasgrāmatu sociālās ietekmes pārvaldībai ŠEIT.

Lai labāk saprastu, kā metodes aizpildīt, aicinām aplūkot šīs pašas metodes ar piemēriem un norādēm ŠEIT.

Lai pilnībā izprastu savas organizācijas pašreizējo situāciju, reflektētu par vēlamajām pārmaiņām un izveidotu jaunu sociālās ietekmes pārvaldības plānu, iesakām strādāt ar visām metodēm šādā secībā:

1) Problēmas koks;
2) Risinājums koks;
3) Ieinteresēto pušu karte;
4) Lietotāja pieredzes izpēte;
5) Pārmaiņu teorija;
6) Ietekmes indikatoru saraksts;
7) Pētniecības metožu saraksts;
8) Sociālās ietekmes pārvaldības plāns;
9) Organizācijas modeļa audekls.


Aicinām piedalīties darbnīcā par sociālās ietekmes pārvaldību

Aicinām pieteikties darbnīcai par sociālās ietekmes pārvaldību!


Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija aicina pieteikties darbnīcai par sociālās ietekmes pārvaldību, kas norisināsies 11. maijā no plkst. 10:00 - 13:00 Alberta iela 13, Rīga, fonda "DOTS" telpas 6.stāvā.
Darbnīcā tiks pārrunāts, kā plānot sociālās ietekmes pārvaldību un tiks izskatīti dažādi rīki, kas palīdzēs plānot un izvērtēt savas organizācijas sociālo ietekmi. Darbnīcu vadīs Kristīne Vērpēja, "Reach for Change" programmas un partnerattiecību vadītāja Latvijā un Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas Padomes locekle.

📌Darbnīcai nepieciešams iepriekš reģistrēties šeit: ej.uz/darbnīca_11_maijā
Pieteikšanās ir atvērta līdz 9.maija plkst.10:00.

Darbnīca tiek rīkota projekta Erasmus+ projekta ''BALTIC : YOUTH : IMPACT'' ietvaros, kura galvenais mērķis ir uzlabot jauniešu organizāciju prasmes un zināšanas par sociālās ietekmes pārvaldību (tās mērīšanu, novērtēšanu un komunikāciju) un popularizēt sociālās ietekmes pārvaldības nozīmi, izveidojot praktiskus, lietotājiem draudzīgus sociālās ietekmes pārvaldības rīkus.


Sociālā uzņēmējdarbība Latvijas augstākajā izglītībā

Sociālā uzņēmējdarbība Latvijas augstākajā izglītībā

Sociālā uzņēmējdarbība kā ar regulējošo likumu saistīta nozare pastāv salīdzinoši nesen, taču jau ieguvusi popularitāti arī augstskolu studiju programmu papildināšanā. Sociālajai uzņēmējdarbībai Latvijā veltītas jau divas studiju programmas un daudz vairāk ir sociālās uzņēmējdarbības studiju kursu uzņēmējdarbības un vadības studentiem, kā arī sociālajiem darbiniekiem, kas sniedz iespēju agrīni iepazīties ar šo uzņēmējdarbības virzienu.


Sociālās uzņēmējdarbības studiju programmas

‍🎓‎‍🎓‎‍🎓

1) Latvijas Kristīgā akadēmija - Sociālās uzņēmējdarbības vadība

Studiju programmas pirmie absolventi veic ļoti vajadzīgu darbu šajā unikālajā profesijā. Viena no viņam – Eva Viļķina – 2018. gada nogalē saņēma apbalvojumu “Latvijas lepnums” par sociālā uzņēmuma “Cerību spārni” vadību.

Pilna laika maģistra studijas, ilgums - 2 gadi.

Uzzini vairāk ŠEIT.

‍🎓‎‍🎓‎‍🎓

2) Ekonomikas un Kultūras augstskola - Aprites ekonomika un sociālā uzņēmējdarbība

Unikāla studiju programma, kurā tiks sagatavoti speciālisti ar padziļinātām zināšanām vadībzinātnēs, aprites ekonomikā un sociālajā uzņēmējdarbībā, kas nodrošinās viņiem spējas dibināt, vadīt un attīstīt uzņēmumus aprites ekonomikas un sociālās uzņēmējdarbības jomā.

Pilna laika maģistra studijas, ilgums - 2 gadi.

Uzzini vairāk ŠEIT.


Sociālās uzņēmējdarbības studiju kursi

‎‍🎓‎‍🎓‎‍🎓

 • Sociālā uzņēmējdarbība, profesionālā bakalaura studiju programma "Sociālais darbs". Kursa docētāja - Anita Kokarēviča, anita.kokarevica@rsu.lv
 • Ilgstpējīga sociālā uzņēmējdarbība, profesionālā bakalaura studiju programma "Starptautiskais bizness un jaunuzņēmumu darbība". Kursa vadītāja -  Ieva Kalve, ieva.kalve@rsu.lv
 • Sociālās uzņēmējdarbības modeļi sociālā darba praksē, maģistra studiju programma "Sociālais darbs". Kursa docētājs - Kristaps Zaļais, kristaps.zalais@rsu.lv

‍🎓‎‍🎓‎‍🎓

 • Sociālā uzņēmējdarbība, maģistra studiju programma "Sociālais darbs". Kursa docētāja - Andra Strautiņa.

‍🎓‎‍🎓‎‍🎓

 • Sociālā uzņēmējdarbība, akadēmiskā bakalaura studiju programma "Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija". Kursa docētāja - Lāsma Līcīte-Ķurbe, lasma.licite@llu.lv.
 • Sociālā uzņēmējdarbība, maģistra studiju programma "Uzņēmējdarbības vadība". Kursa docētāja - Lāsma Līcīte-Ķurbe, lasma.licite@llu.lv.

‍🎓‎‍🎓‎‍🎓

 • Sociālā uzņēmējdarbība, profesionālā bakalaura studiju programma "Uzņēmējdarbības vadība". Kursa docētājs - Mg. oec. Aleksandrs Skvorcovs, aleksandrs.skvorcovs@riseba.lv.

‍🎓‎‍🎓‎‍🎓

 • Sociālā uzņēmējdarbība, profesionālā bakalaura studiju programma "Uzņēmējdarbības vadība". Kursa docētāja - Diāna Lapkisa, diana.lapkis@newdoor.lv.
 • Sociālā uzņēmējdarbība, profesionālā bakalaura studiju programma "Uzņēmējdarbības vadība tūrismā". Kursa docētāja - Diāna Lapkisa, diana.lapkis@newdoor.lv.

‍🎓‎‍🎓‎‍🎓

 • Sociālā uzņēmējdarbība, studiju programma "Sociālais darbs". Plašāka informācija publiski nav pieejama.

Profesionālās pilnveides kursi

 • Profesionālās pilnveides izglītības programma "Sociālā uzņēmējdarbība", piedāvā Latvijas Tālmācības profesionālais centrs. Uzzini vairāk ŠEIT.
 • Programma "Sociālā uzņēmējdarbība", piedāvā Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde "Konspekti". Uzzini vairāk ŠEIT.

Finansējums sociālajām inovācijām

Ziņojums: Finansējums sociālajām inovācijām

Piekļuve finansējumam sociālajiem uzņēmumiem bieži vien ir sarežģīta. Ņemot vērā milzīgo izaicinājumus, ar kuriem saskaramies kā sabiedrība, beidzot ir pienācis laiks, kad sociālajiem un ekoloģiskajiem kritērijiem institucionālajā inovāciju atbalstā jāpievērš lielāka uzmanība inovācijas atbalstam, lai mēs varētu palielināt inovāciju sociālo ietekmi.

Pēdējos gados sociālās inovācijas ir saņēmušas ievērojamu atzinību Vācijā visās politiskajās un sociālajās sfērās, partijās, politikas jomās un ministrijās. Tomēr joprojām nav izstrādāta visaptveroša stratēģija, lai finansētu un sociālās inovācijas.

Šajā ziņojumā sniegtie ieteikumi ir balstīti uz izpētes rezultātiem un salīdzinošajā pētījumā, kurā sistemātiski izvērtēta pieredze, kas gūta, veicot salīdzinošo pētījumu ar šādām atbalsta struktūrām 10 valstīs un 3 starptautiskās organizācijās. Konkrētāk, pētījums ir balstīts uz padziļinātām intervijām ar 23
ekspertiem. Šajā ziņojumā aplūkotajās valstīs ir ļoti atšķirīgas ekonomikas un labklājības sistēmas, tāpēc valstu pieredzi var lielā mērā attiecināt uz Vāciju. Arī citām valstīm šī pētījuma rezultāti var būt noderīgi.

Ar ziņojumu iespējams iepazīties ŠEIT.


Noslēdzies projekts "Nordic-Baltic Cooperation for Green and Inclusive Societies"

Noslēdzies projekts "Nordic-Baltic Cooperation for Green and Inclusive Societies"

Sociālā uzņēmējdarbība kļūst arvien populārāka Ziemeļvalstu un Baltijas valstu reģionā, jo organizācijas un uzņēmumi meklē jaunus veidus, kā veikt uzņēmējdarbību un radīt risinājumus mūsu sociālajām un vides problēmām. Salīdzinot Ziemeļvalstis un Baltijas valsu reģionu, iespējams secināt, ka, lai gan esam atšķirīgi attīstījuši sociālās uzņēmējdarbības jomu, mūsu izaicinājumi ir līdzīgi.
Baltijas valstīs sociālie uzņēmumi un lielākā daļa NVO ir mazas, un tāpēc ir grūti uzņemties projektus plašāka mēroga projektus vai risināt sarežģītas problēmas, kas piemēram, klimata pārmaiņu risināšanu, ir nepieciešama daudznozaru pieeja. Šo iemeslu dēļ sadarbība starp vairākām organizācijām ir izšķiroša, lai radītu lielāku sociālo un vides ietekmi.

Sociālos uzņēmumu atbalsta organizācijas un asociācijas rada unikālu iespēju veicināt sadarbību starp sociālajiem uzņēmumiem un NVO. Tas ir iespējams, jo tās jau apvieno dažādas organizācijas, komunicējot ar tām, rīkojot pasākumus un iniciatīvu veidošanas darbnīcas. Sadarbība starp mazākām organizācijām ir ļoti svarīga, jo stiprina vīziju par spēcīgu organizāciju sadarbības ekosistēmu.

Projekta rezultātā tika izveidotas vadlīnijas, kurās aprakstīts gan katras projekta dalībvalsts partnerorganizājas profils, definēti to izaicinājumi un loma sadarbību veidošanā, kā arī apkopoti labās prakses piemēri ar uzņēmumiem, kuri sava sociālā ietekmes mērķa sasniegšanā sadarbojas ar citām organizācijām. Starp Latvijas labajiem prakses piemēriem izcelta virtuālā tirgus platforma www.svaigi.lv, kas apvieno vietējo saimniecību produktus, kā arī sociālās uzņēmums "Stikla Māja" (Glass Point), kas rada dizaina stikla izstrādājumus un iesaista vietējo kopienu mākslas notikumos.

Aicinām aplūkot un lejupielādīt vadlīnijas ŠEIT.

Projekts noslēdzās marta beigās, norisinoties konferencei "Cooperation For Green And Inclusive Societies", kurā piedalījās arī Latvijas sociālā uzņēmuma "Mans peldkostīms" (zīmols SWIMBE) līdzdibinātāja Laura Žukovska-Supe. Viņa stāstīja par ražotāju atbildību ražošanas procesā un sadarbību ar pētniecības institūtiem un ekspertiem vides jautājumos, lai pārliecinātos par sava produkta ilgtspējību un parādītu sabiedrībai kaitējumu, kuru rada citādāk sintētiskie materiāli. Zīmols SWIMBE šuj personalizētus peldkostīmus no auduma, kas radīts, pārstrādājot plastmasas atkritumus.

https://www.youtube.com/watch?v=FDTbXhNxryw

Projektu "Ziemeļvalstu un Baltijas valstu sadarbība zaļai un iekļaujošai sabiedrībai" finansē Ziemeļvalstu Ministru padome, un tas apvieno Lietuvas Sociālās uzņēmējdarbības asociāciju, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociāciju, Igaunijas Sociālo uzņēmumu tīklu un Zviedrijas NVO "SE Forum".


Atskats no Talsu novada aktīvo organizāciju tikšanās

Atskats no pasākuma „Sadarbību veidošana un sociālā uzņēmējdarbība Talsu novadā”

25. martā Talsu novada biedrību pārstāvji un aktīvākie iedzīvotāji piedalījās pieredzes apmaiņas un iedvesmas pasākumā „Sadarbību veidošana un sociālā uzņēmējdarbība Talsu novadā”. Pasākumu organizēja Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija sadarbībā ar Talsu novada pašvaldību Erasmus+ projekta „LOCAL-Y-MPACT” ietvaros. 

Pasākums tika organizēts ar mērķi apkopot informāciju par šobrīd aktīvām, kopienās balstītām organizācijām un veicināt to sadarbību gan savā starpā, gan ar Talsu novada pašvaldību. Atklājot tikšanos, Talsu novada domes priekšsēdētāja Sandra Pētersone pauda gandarījumu piedalīties projektā un atzina, ka pašvaldībai, kuras pārziņā ir dažādu sociālo uzdevumu un funkciju veikšana un nodrošināšana, ir liela nozīme sociālās uzņēmējdarbības veicināšanā un attīstīšanā. „Pašvaldībai ir daudz labu tradīciju sociālajā jomā, un liela nozīme ir veidot sabiedrību kā vienotu veselumu. Aktīvi iesaistot iedzīvotājus, uzklausot dažādas idejas un atbalstot novadam un novadniekiem svarīgas iniciatīvas, mēs varam darīt vēl vairāk un labāk,” apliecina S. Pētersone.

Diskusijas pirmajā daļā LSUA pārstāves sniedza vispārīgu ieskatu par sociālo uzņēmējdarbību kā efektīvu instrumentu dažādu sociālo problēmu risināšanā, kā arī pastāstīja par nozares aktualitātēm un Latvijas veiksmes stāstiem. Savukārt Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas uzņēmējdarbības koordinatore Dace Rozenberga iezīmēja pašvaldības vajadzības sadarbības veidošanā un cik  svarīgi ir domāt „ārpus rāmjiem” un rast jaunas, inovatīvas un interesantas idejas, ko ar laiku iespējams pārvērst praktiskā rīcībā.

Pasākuma otrajā daļā notika diskusijas un ideju ģenerēšana darba grupās, lai izstrādātu jau konkrētus priekšlikumus sadarbības veidošanai gan savā starpā, gan ar pašvaldību. Pasākuma dalībnieki norāda, ka pēc pasākuma radusies ne tikai izpratne par sociālo uzņēmējdarbību un jauni kontakti, bet arī sajūta par novada pārstāvju kopainu un spēku, lai mēs kā novads kļūtu saistošs un interesants novada iedzīvotājiem un viesiem.

Pasākums tika organizēts Erasmus+ projekta ”LOCAL-Y-MPACT” ietvaros sadarbībā ar partnerorganizācijām no Portugāles, Lietuvas, Kipras un Zviedrijas. Projekta „LOCAL-Y-MPACT” mērķis ir stiprināt sadarbību starp sabiedrībā balstītām organizācijām un sociālajiem uzņēmumiem, un vietējām pašvaldībāmkā arī veicināt sociālo uzņēmējdarbību kā efektīvu instrumentu ekonomiskās nevienlīdzības mazināšanā, sociālās iekļaušanas un integrācijas veicināšanā, noturīgas sabiedrības veidošanā un aktīvas līdzdalības veicināšanā vietējās kopienās.


Sākas pieteikšanās "Pārmaiņu akadēmijai"

Sākas pieteikšanās sociālās uzņēmējdarbības attīstības programmā "Pārmaiņu akadēmija"

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija sadarbībā ar Luminor banku pirmo reizi Latvijā uzsāk bezmaksas sociālās uzņēmējdarbības attīstības programmu "Pārmaiņu akadēmija", kas paredzēta tiem uzņēmumiem, biedrībām un biznesa ideju autoriem, kuri jau darbojas sociālajā uzņēmējdarbībā un vēlas spert soli tālāk savas organizācijas vai idejas attīstībā. Attīstības programmas mērķis ir veicināt jau esošu sociālās uzņēmējdarbības organizāciju un ideju attīstību, stiprinot to kapacitāti un sekmējot jaunu virzienu un produktu attīstību.

“Ir daudz programmu, kas strādā ar jaunām idejām, bet ir nepieciešams stiprināt arī tos sociālos uzņēmumus, kas jau ir nostabilizējušies, bet kam ir jāpalīdz spert nākamo soli," norāda Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas direktore Regita Zeiļa.

“Pārmaiņu akadēmijas” dalībniekiem būs iespēja piedalīties sešu mēnešu apmācībās, kur dažādu jomu eksperti sniegs praktiskas zināšanas un individuālās konsultācijās palīdzēs izstrādāt idejas attīstības plānus, kā arī uzsākt to ieviešanu.

"Esam gandarīti  kopā ar Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociāciju palīdzēt veicināt, attīstīt un īstenot sabiedrībai svarīgas sociālas idejas, projektus un produktus. Mums ir būtiski atbalstīt idejas, kas ir orientētas uz sabiedrībai nozīmīgu jautājumu un problēmu risināšanu, un vēl būtiskāk tas ir patlaban, kad ģeopolitisku notikumu ietekmē varam sniegt ievērojamu atbalstu dažādos veidos īstenojot sociālas aktivitātes, kur gan uzņēmējiem, gan visai sabiedrībai ir jāapvienojas, lai kopīgiem spēkiem tās risinātu. Tāpēc aicinām ikvienu sociālās uzņēmējdarbības ideju autoru pieteikt savu projektu programmai, lai iegūtu vairāk iemaņu un vērtīgu pieredzi, kas kalpotu par pamatu savas idejas attīstībai,” saka Kerli Vares, Luminor vadītāja Latvijā.

Kas var pieteikties 

Attīstības programmā var pieteikt sociālās uzņēmējdarbības organizāciju vai ideju, kas atbilst sociālās uzņēmējdarbības būtībai un definīcijai - ražot preces vai sniegt pakalpojumus ar mērķi risināt kādu sociālo problēmu vai radīt labumu sabiedrībai. Vienlaikus svarīgi, ka organizācijai vai sociālā biznesa idejai ir skaidrs attīstības mērķis vai virziens.

Programma paredzēta uzņēmumiem - ar vai bez sociālā uzņēmuma statusa, biedrībām un nodibinājumiem, kam nepieciešams profesionāļu atbalsts, padomi un zināšanas kādas jaunas idejas, biznesa virziena vai jau esoša projekta attīstībai, kā arī individuālas personas, kuras ir uzsākušas sociālās uzņēmējdarbības idejas realizēšanu.

Mācības no aprīļa līdz septembrim

“Pārmaiņu akadēmija” norisināsies no 2022. gada aprīļa līdz septembrim gan klātienē Rīgā, gan tiešsaistē. Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija atzīst, ka visbiežāk sociālajiem uzņēmumiem ir grūtības ar savas sociālās ietekmes apzināšanos un pārdošanu. Tieši tāpēc "Pārmaiņu akadēmijas" apmācību kurss būs ar uzsvaru uz sociālās ietekmes pārvaldību, biznesa attīstību, e-komercijas un mārketinga jomām. Pirmos trīs mēnešus par šīm tēmām notiks intensīvas mācības - praktiskās darbnīcas, mācību grupas un individuālas konsultācijas ar ekspertiem. Jūlijā un augustā dalībnieki ekspertu vadībā strādās pie savu organizāciju vai biznesa ideju attīstības plāniem un to ieviešanas dzīvē. Attīstības programma noslēgsies septembrī, kad dalībnieki prezentēs mācību ietvaros izstrādātos attīstības plānus. "Īpašs ieguvums būt tas, ka katram dalībniekam atbilstoši viņa organizācijas vai biznesa idejas profilam tiks piesaistīts arī mentors - sociālais uzņēmējs vai noteiktas jomas speciālists, kurš sniegs pieredzē balstītus padomus un ar kuru varēs konsultēties individuāli visas programmas garumā. Tāpat “Pārmaiņu akadēmijā” notiks publiskas tiešsaistes lekcijas, ko varēs apmeklēt ikviens interesents," teic Regita Zeiļa.

Papildu ieguvumi

Pieci attīstības programmas dalībnieki saņems iespēju piedalīties Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas un Luminor bankas kopīgi rīkotajā piču jeb prezentāciju konkursa “Tam labam būs augt 2022” pusfinālā. Konkursa pusfinālisti, kopskaitā 25, pretendēs uz vietu konkursa finālā, kur noslēgumā divi dalībnieki saņems 2000 eiro finansējumu sociālās biznesa idejas vai projekta realizēšanai. Publiskā pieteikšanās konkursam sāksies 2. maijā.

Pieteikties bezmaksas attīstības programmai “Pārmaiņu akadēmija” ir iespējama līdz 1. aprīlim, aizpildot pieteikuma anketu. Plašāka informācija un Nolikums pieejams https://sua.lv/parmainu-akademija/


Sociālās uzņēmējdarbības attīstības programma "Pārmaiņu akadēmija"

Sociālās uzņēmējdarbības attīstības programma

"Pārmaiņu akadēmija"

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija sadarbībā ar Luminor banku pirmo reizi Latvijā uzsāk bezmaksas sociālās uzņēmējdarbības attīstības programmu "Pārmaiņu akadēmija", kas paredzēta tiem uzņēmumiem, biedrībām un biznesa ideju autoriem, kuri jau darbojas sociālajā uzņēmējdarbībā un vēlas spert soli tālāk savas organizācijas vai idejas attīstībā.

“Pārmaiņu akadēmijas” dalībniekiem būs iespēja piedalīties 6 mēnešu apmācībās, kur:

 • iegūs praktiski pielietojamas zināšanas par dažādām aktuālām sociālās uzņēmējdarbības tēmām;
 • saņems individuālas ekspertu, mentoru konsultācijas un profesionālu "skatu no malas”;
 • izstrādās savas organizācijas vai sociālās uzņēmējdarbības idejas attīstības plānu, gūs padomus, iedvesmu un drosmi tā ieviešanai.

Attīstības programma norisināsies gan klātienē Rīgā, gan tiešsaistē, un tā ir sadalīta trīs tematiskos blokos:

 1. sociālās ietekmes pārvaldība;
 2. biznesa attīstība;
 3. e-komercija un mārketings.

Lūdzu, iepazīstieties ar detalizētu “Pārmaiņu akadēmijas”  programmu.

 • Kas var pieteikties?
 • Kādas organizācijas un idejas var pieteikt? 
 • Kādi ir pieteikumu vērtēšanas kritēriji?
 • Kādus papildu bonusus vēl piedāvā “Pārmaiņu akadēmija”?

Lai rastu atbildes uz šiem un citiem jautājumiem, lūdzam, iepazīties ar “Pārmaiņu akadēmijas” Nolikumu.

PIETEIKŠANĀS

Interesentiem līdz 1. aprīlim plkst.13:00 jāaizpilda elektroniska pieteikuma anketa: https://ej.uz/parmainu_akademija, kur tiks vērtēta organizācijas vai sociālās uzņēmējdarbības idejas atbilstība Nolikumā minētajiem kritērijiem.

Attīstības programmā tiks uzņemti 18 dalībnieki. Atbildi par iespēju piedalīties attīstības programmā dalībnieki saņems 4. aprīlī uz pieteikuma anketā norādīto e-pastu.

 


Talsu novada aktīvās organizācijas un iedzīvotājus aicina uz tikšanos

Talsu novada aktīvās organizācijas un iedzīvotājus aicina uz tikšanos par sadarbību ar pašvaldību un sociālo uzņēmējdarbību

25.martā plkst.13:00 ikviens, kurš vēlas radīt pozitīvas pārmaiņas jauniešu dzīves telpā, aicināts uz kopīgu diskusiju un ideju ģenerēšanu “Sadarbību veidošana un sociālā uzņēmējdarbība Talsu novadā”. Pasākumu organizē Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija (LSUA) sadarbībā ar Talsu novada pašvaldību ar mērķi ir vienkopus sapulcināt Talsu novada aktīvās organizācijas un iedzīvotājus, kas darbojas ar jauniešiem, lai kopā ar pašvaldības pārstāvjiem apzinātu esošās sociālās problēmas, vajadzības un iespējas, rosinātu sadarbības un veicinātu sociālās uzņēmējdarbības ideju attīstību novadā.

Pasākumā aicināts piedalīties ikviens, kurš ar savām idejām un darbu vēlas uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti reģionālā vai nacionālā mērogā - uzņēmumu un nevalstisko organizāciju pārstāvji, jaunieši, pedagogi, jaunie uzņēmēji, valsts iestāžu darbinieki vai vienkārši entuziasma pilni jaunieši, kas vēlas mainīt vidi sev apkārt.

Diskusijas pirmajā daļā LSUA pārstāves sniegs vispārīgu ieskatu par sociālo uzņēmējdarbību kā efektīvu instrumentu dažādu sociālo problēmu risināšanā, pastāstīs par nozares aktualitātēm un Latvijas veiksmes stāstiem. Savukārt Talsu novada pārstāvji informēs par esošo sociālās uzņēmējdarbības situāciju novadā un līdzšinējo sadarbību ar aktīvajām organizācijām, kā arī iezīmēs pašvaldības vajadzības sadarbību veidošanā. Pasākuma otrajā daļā notiks diskusijas un ideju ģenerēšana darba grupās ar mērķi izstrādāt jau konkrētas idejas, priekšlikumus un risinājumus sadarbību veidošanai gan savā starpā, gan ar pašvaldību. Diskusija noslēgsies ar neformālām saurunām pie tējas un kafijas.  

Pasākums norisināsies no plkst.13:00 līdz plkst.16:00 Talsu Tautas namā, Lielā ielā 19/21, Talsos. Lai piedalītos pasākumā, līdz 21.martam jāaizpilda elektroniska pieteikuma anketa ej.uz/diskusija_talsos

Pasākums tiek organizēts Erasmus+ projekta ''LOCAL-Y-MPACT'' ietvaros sadarbībā ar partnerorganizācijām no Portugāles, Lietuvas, Kipras un Zviedrijas. Pasākuma mērķis ir apkopot informāciju par šobrīd aktīvām, kopienās balstītām organizācijām un veicinātu to sadarbību ar Talsu novada pašvaldību.  Pasākums notiks, ievērojot visus aktuālos pulcēšanās noteikumus.

Uzzini vairāk par projektu šeit: https://sua.lv/local-y-mpact/ 

 


Sociālās ietekmes izvērtēšanas vadlīnijas

Sociālās ietekmes izvērtēšanas vadlīnijas sociālā uzņēmuma statusa pretendentu izvērtēšanai

 

Labklājības ministrija publicējusi jaunas vadlīnijas sociālās ietekmes izvērtēšanai sociālā uzņēmuma statusa pretendentiem!

Sociālajam uzņēmumam vienlīdz svarīgi ir gan finansiālie rādītāji, gan nozīmīgas sociālās ietekmes radīšana, lai uzņēmējs pats ar saviem resursiem varētu radīt pozitīvas pārmaiņas. Izmērāmai un skaidrai jābūt ne tikai finanšu plūsmai, bet arī sociālajai ietekmei, lai ikviens iesaistītais varētu pārliecināties, ka iecerētais risinājums patiešām sasniedz mērķi.

Sociālā uzņēmuma likums uzdod Sociālo uzņēmumu komisijai izvērtēt, vai sociālā uzņēmuma statusa pretendents veic (plāno veikt) saimniecisko darbību, kas rada labvēlīgu un nozīmīgu sociālo ietekmi. Lai izvērtētu uzņēmuma radīto un plānoto sociālo ietekmi, komisija izmanto zemāk pievienotās Vadlīnijas sociālās ietekmes izvērtēšanai. Komisija izmanto uzņēmuma iesniegto informāciju par līdzšinējo darbību un nākotnes plāniem sociālā uzņēmuma statusā, kā arī publiski pieejamo informāciju.

Labklājības ministrija aicina sociālā uzņēmuma statusa pretendentus iesnieguma 1_pielikumā  detalizēti aprakstīt iecerēto sociālo uzņēmējdarbību, esošo un plānoto sociālo ietekmi, uzņēmuma radīto un plānoto papildu pievienoto vērtību. Šī informācija palīdzēs Sociālo uzņēmumu komisijai iegūt objektīvu vērtējumu par uzņēmuma radītās un plānotās sociālās ietekmes nozīmīgumu.

Lai veiksmīgi aizpildītu sociālā uzņēmuma statusa iesnieguma veidlapu un precīzi definētu savu plānoto sociālo ietekmi, uzņēmēji ir aicināti izmantot šeit pievienotās vadlīnijas jeb Sociālās ietekmes izvērtēšanas matricu pašvērtējuma iegūšanai par radīto sociālo ietekmi un tās izmaiņām uzņēmuma darbības laikā.

Sociālās ietekmes izvērtēšanas vadlīnijas atrodamas ŠEIT.