Aicinām iepazīties ar LSUA 2023. gada darbības pārskatu!

22 marts, 2024

Katru gadu pavasarī organizējam ikgadējo biedru kopsapulci, kur viens no svarīgākajiem darbiem ir iepriekšējā gada pārskata apstiprināšana. Mēs lepojamies ar pagājušajā gadā paveikto, tādēļ esam informāciju salikuši vienkopus noformētā pārskatā, kuru priecājamies nodot savai auditorijai!

Savā gada pārskatā esam iekļāvuši:

  • Direktores Regitas Zeiļas ziņojumu par 2023. gadu
  • Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas (LSUA) finanšu pārskatu un tā paskaidrojumus
  • LSUA ētikas principus,
  • LSUA 5 gadu darbības plānu (2021 – 2025),
  • LSUA biedrus – sociālos uzņēmumus, sociālās uzņēmējdarbības veicējus un privātpersonas,
  • Informāciju par LSUA padomi,
  • LSUA komandas aprakstu,
  • Plānoto 2024. gadā.

Ar 2023. gadā īstenotajām aktivitātēm un paveiktajiem darbiem interešu aizstāvības, biedru kapacitātes celšanas un sabiedrības informēšanas jomās aicinām iepazīties šeit: https://sua.lv/lsua-atskats-uz-paveikto-2023-gada/

Iepazīties ar 2023. gada pārskatu