Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas paveiktais 2019. gadā