Tiks precizēti grantu piešķiršanas nosacījumi

Tiks precizēti grantu piešķiršanas nosacījumi sociālajiem uzņēmumiem

Labklājības ministrija ir iesniegusi Valsts kancelejā grozījumu projektu Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr. 467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3. pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi", kurā precizēti finanšu atbalsta (grantu) piešķiršanas nosacījumi sociālajiem uzņēmumiem. Plānots, ka Ministru kabinets izskatīs grozījumus 19. maija sēdē (vai kādā no turpmākajām sēdēm atbilstoši darba kārtībai), līdz ar to noteikumu grozījumi varētu stāties spēkā maija pēdējā nedēļā.

Svarīgākās izmaiņas grantu piešķiršanas nosacījumos

Palielināts maksimālais granta apmērs sociālajiem uzņēmumiem, kuru darbības ilgums nepārsniedz 3 gadus – turpmāk šie uzņēmumi varēs saņemt grantu līdz 50 000 eiro apmērā. Iepriekš uzņēmumi līdz 1 gada vecumam varēja saņemt grantu līdz 20 000 eiro, bet uzņēmumiem no 1 līdz 3 gadu vecumam maksimālā granta summa bija atkarīga no sasniegtajiem finanšu rādītājiem un nevarēja pārsniegt 50 000 eiro. Līdzšinējie novērojumi liecināja, ka iepriekš noteiktā summa daudzos gadījumos bija nepietiekama, lai uzņēmums veiksmīgi uzsāktu savu darbību un nodrošinātu tās ilgtspēju.

Mainīta maksimālā granta aprēķina formula sociālajiem uzņēmumiem, kuru darbības ilgums pārsniedz 3 gadus. Izmaiņas paredz, ka maksimālā granta summa tiks aprēķināta, balstoties tikai uz uzņēmuma apgrozījuma rādītājiem, kas atspoguļo uzņēmuma saimnieciskās darbības rezultātus. Granta summas aprēķinu vairs nevarēs balstīt uz uzņēmuma bilances vērtības, kas daudzos gadījumos nav tieši saistīta ar uzņēmuma saimnieciskās darbības apjomiem. Granta summu uzņēmumiem, kuru darbības ilgums pārsniedz 3 gadus, turpmāk noteiks atbilstoši saimnieciskās darbības apjomam, nepārsniedzot 50 procentus no vidējā apgrozījuma pēdējos trijos gados un 50 procentus no apgrozījuma pēdējā gadā (izvēlas mazākā aprēķinātā rādītāja vērtību).

Noteikti papildu kritēriji grantu piešķiršanai darba integrācijas sociālajiem uzņēmumiem (šo uzņēmumu mērķis ir nodarbināt sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas jeb mērķa grupas):

 • vismaz 40% no granta apmēra jāizmanto atlīdzībām (atalgojumam) mērķa grupu nodarbinātajiem;
 • ilgtermiņa materiālajiem ieguldījumiem, kas iegādāti par granta līdzekļiem, jābūt tieši saistītiem ar  mērķa grupas nodarbināto darba pienākumu izpildi.

Minētie papildu kritēriji ir nepieciešami, lai nodrošinātu granta līdzekļu novirzīšanu galvenokārt uzņēmuma sociālajiem mērķiem, nevis ražošanas procesa vai pakalpojumu plūsmas attīstībai, kas pati par sevi parasti nav sociālā uzņēmējdarbība.

Turpmāk grantus varēs saņemt tikai tie sociālie uzņēmumi, kuri par visiem nodarbinātajiem veic valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas vispārējā režīmā. Tas nozīmē, ka grantus nevarēs saņemt mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji. Kā minēts Sociālā uzņēmuma likuma anotācijā, sociālajos uzņēmumos nodarbinātajiem jāsaņem atalgojums, kas atbilst to kvalifikācijai un prasmēm, situācijai tirgū, kā arī darbiniekiem jābūt sociāli aizsargātiem. Daļu granta jebkurš sociālais uzņēmums var novirzīt nodarbināto atlīdzībām, kas ietver arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Līdz ar to sociālajiem uzņēmumiem nevajadzētu būt problēmām izpildīt šo kritēriju, kam šajā gadījumā ir motivējošs raksturs.

Kad grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 467 stāsies spēkā, par to informēsim sociālos uzņēmumus atsevišķi.

 

Informācijas avots


Izsludināta pieteikšanās konkursam "Pārmaiņu līderis 2020" - Reach for Change biznesa inkubatora programmai

Izsludināta pieteikšanās konkursam "Pārmaiņu līderis 2020" - Reach for Change biznesa inkubatora programmai

Bezpeļņas organizācija Reach for Change izsludinājusi pieteikšanos kampaņai “Pārmaiņu līderis 2020”. Tās ietvaros ikviens Latvijas iedzīvotājs, kuram ir sociālā biznesa ideja, kas risina bērniem aktuālas problēmas, var pieteikties dalībai konkursā, lai iegūtu atbalstu Reach for Change biznesa inkubatora programmā. Biznesa idejas konkursam var pieteikt līdz 2020. gada 22. aprīļa plkst. 23:59, reģistrējoties un iesniedzot elektroniski pieteikumu interneta mājas lapā https://latvia.reachforchange.org/lv/.

Konkursa mērķis ir atrast jaunos vai topošos sociālos uzņēmējus, kuri vēlas padarīt apkārtējo pasauli labāku bērniem, un palīdzēt jaunajiem uzņēmējiem attīstīt savu ideju un kļūt finansiāli ilgtspējīgiem.

"Šobrīd sociālās uzņēmējdarbības nozarē ir ļoti aktīvs laiks - katru mēnesi vidēji 10 jauni uzņēmumi piesakās sociālā uzņēmuma statusa iegūšanai Labklājības ministrijā. Tas nozīmē, ka cilvēki saskata iespējas veidot biznesu, caur kuru risināt kādu Latvijā aktuālu, sociālu problēmu. Lai sociālie uzņēmumi būtu ilgtspējīgi, ir nepieciešams spēcīgs pamats - zināšanas uzņēmējdarbībā, efektīvs biznesa modelis, padziļināta izpratne par problēmu, kas tiek risināta, komanda u.tml. Ir pozitīvi, ka Latvijā šāds atbalsts jaunajiem uzņēmējiem ir pieejams, kas ļauj cerēt, ka mēs drīzumā varēsim ieraudzīt jaunus veiksmes stāstus sociālās uzņēmējdarbības nozarē," norāda Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas direktore Madara Ūlande.

Biznesu ideju izvērtēšana notiks vairākos posmos. Pēc pirmās atlases posma – pieteikumu novērtēšanas atbilstoši konkursa nolikumā minētajiem kritērijiem, labākie kandidātiem tiks uzaicināti uz intervijām, lai par savu biznesa ideju izstāstītu plašāk, kā arī atbildētu uz ekspertu jautājumiem. Nākamajā posmā tiks izvēlēti līdz 10 dalībniekiem, kuriem būs iespēja iziet apmācības Pirmsinkubatora programmā, apgūstot pamata zināšanas par biznesa vadību, finansēm, mārketingu un citus ar sociālo uzņēmējdarbību saistītus tematus. Šie kandidāti piedalīsies fināla atlases kārtā – prezentēs savas biznesa idejas žūrijai, kura noteiks līdz 5 finālistiem, kas iekļūs Reach for Change biznesa inkubatorā.

“Balstoties uz jaunākajiem iegūtajiem datiem, 88% mūsu programmu absolventu globāli joprojām turpina savu darbību arī 3 gadus pēc Reach for Change inkubatora beigšanas, kas pierāda, ka atbalsta programma var kļūt par spēcīgu instrumentu organizācijas ilgtspējas sasniegšanai,” saka Reach for Change Programmas un partnerattiecību vadītāja Latvijā Kristīne Vērpēja.

Sadarbībā ar Civitta Latvija un tās koordinēto programmu Latvijā “Erasmus jaunajiem uzņēmējiem”, labākie 3 biznesa plānu autori iegūs arī iespēju saņemt stipendiju un doties uz ārzemēm, lai mācītos no uzņēmumu mentoriem. Programmas ietvaros būs iespēja doties uz ASV, Izraēlu, Singapūru vai kādu citu no vēl 39 sadarbības valstīm. Savukārt labākajam biznesa plāna autoram, Civitta Latvija piešķirs mentoringa stundas 500 eiro vērtībā.

Ar “Tele2” atbalstu jau otro gadu turpināsies arī Mentoru programma, kas nozīmē, ka biznesa inkubatorā iekļuvušie dalībniekiem būs iespēja strādāt ar individuālajiem mentoriem, kas ļaus iegūt zināšanas un pieredzi no vadošajiem Tele2 darbiniekiem Latvijā.

Savukārt par īpašo Bērnu žūrijas balvu šogad rūpējas Zviedrijas vēstniecība Latvijā, kas Bērnu žūrijas izvēlētajam finālistam dāvinās iespēju doties apmaksātā pieredzes apmaiņas vizītē uz Zviedriju.

Konkursa “Pārmaiņu līderis 2020” uzvarētājs un īpašo balvu ieguvēji tiks paziņoti 1. jūnijā – Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā, Zviedrijas vēstniecībā Latvijā.

Konkursa Pārmaiņu līderis nolikums un pieteikšanās noteikumi pieejami šeit: http://reachforchange.org/media/nolikums_2020.pdf.

Konkursu organizē bezpeļņas organizācija Reach for Change, sadarbībā ar partneriem – Tele2, Civitta Latvija, Zviedrijas vēstniecība Latvijā un SEB Latvija.

Kristīne Vērpēja:

Programmas un partnerattiecību vadītāja Latvijā
Reach for Change
+371 2828 8981
kristine.verpeja@reachforchange.org

www.reachforchange.org


Izsludināts Eiropas Sociālo Inovāciju turnīrs!

Izsludināts Eiropas Sociālo Inovāciju turnīrs!

Sociālo inovāciju turnīrā tiek atzīti un atbalstīti labākie Eiropas sociālie uzņēmēji. Tas veicina novatoriskas idejas un apbalvo iniciatīvas, kas veicina sociālās, ētiskās vai vides ietekmes radīšanu. Parasti tas aptver projektus izglītības, veselības aprūpes, vides, aprites ekonomikas, iekļaušanas, darba vietu radīšanas, novecošanās un daudzās citās jomās.

Visi projekti sacenšas par vispārējās kategorijas un īpašās kategorijas 1. un 2. balvu attiecīgi EUR 50 00 un EUR 20 000 vērtībā. Īpašās kategorijas balvas 2020. gadā piešķirs projektiem, kas koncentrējas uz vidi (ar īpašu uzsvaru uz bioloģisko daudzveidību un ekosistēmu saglabāšanu). INSEAD sociālās uzņēmējdarbības attīstības programmai Fontenblo pilsētā, Francijā, tiks izvēlēti divi projekti.

Pieteikšanās Sociālo inovāciju turnīram šeit līdz 4.martam

Balvas piešķir žūrija, kas sastāv no akadēmiskās un biznesa pasaules speciālistiem.

Turnīrs norisinās divās kārtās. Atlases komiteja, kurā galvenokārt ir EIB grupas eksperti inovāciju, vides un citās atbilstošās disciplīnās, izvēlas 15 finālistus. Finālisti piedalās individuāli sagatavotā apmācības programmā (Mentoring Bootcamp, e-apmācība par prezentēšanu, individuālu treneru sesijas), lai sniegtu viņiem nepieciešamās vadlīnijas, lai attīstītu savas idejas un sagatavotu viņus fināla pasākumam, kurā visiem finālistiem ir jāprezentē un jāaizstāv savs projekts sociālo inovāciju turnīra žūrijai.

Šī gada sociālo inovāciju turnīrs notiks 8. oktobrī Lisabonā, Portugālē.

Visi SIT  finālisti kļūst par SIT Absolventu tīkla dalībniekiem. Kā biedri viņi var gūt labumu no daudzām apmācības iespējām, piemēram, (i) Scaling Executive Program, pilna laika vadītāju apmācības kursiem, kas vērsti uz mērogošanu

ii) SIT scholarships, inovāciju grantu programmu

iii) ) konferences visā Eiropā un sadarbība ar investoriem, riska filantropiem un fondiem, kuri var palīdzēt viņu projektam mērogā. Turklāt, lai izpētītu sinerģiju un papildināmību ar pieaugošo sociālo uzņēmēju kopienu, kuru institūts atbalsta ar SIT starpniecību, institūts atbalsta pirmo sociālo inkubatoru Portugāles ziemeļos.

Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, rakstiet uz e-pastu institute@eib.org.


Kā attīstīt sociālo uzņēmējdarbību Liepājā?

11. martā plkst.10:00 ikviens, kurš vēlas radīt pozitīvas pārmaiņas kopējā dzīves telpā, aicināts uz ideju ģenerēšanu un diskusiju par sociālās uzņēmējdarbības iespējām Liepājā. Tā vienlaikus būs lieliska iespēja uzzināt vairāk par šo salīdzinoši jauno uzņēmējdarbības formu, tās ietekmi, iespējām Latvijā un kopīgās diskusijās ar Liepājas pilsētas pašvaldības pārstāvjiem iezīmēt sociālās uzņēmējdarbības attīstības iespējas pilsētā. Pasākumu organizē Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija (LSUA) sadarbībā ar Liepājas pilsētas pašvaldību un British Council pārstāvniecību Latvijā.

Pasākumā aicinām piedalīties ikvienu, kurš ar savām idejām un darbu vēlas uzlabot dzīves kvalitāti reģionālā un nacionālā mērogā - uzņēmumu un nevalstisko organizāciju pārstāvjus, pedagogus, studentus, jaunos uzņēmējus, valsts iestāžu darbiniekus vai vienkārši entuziasma pilnus ideju ģeneratorus. LSUA direktore Madara Ūlande uzsver, ka sociālā uzņēmējdarbība ir joma, kurā šobrīd ir ļoti daudz iespēju, un iesaistīties var ikviens: “Sociālā uzņēmējdarbība nozīmē ražot preces vai sniegt pakalpojumus ar mērķi risināt kādu sociālo problēmu vai radīt labumu sabiedrībai, nevis gūt maksimālu peļņu uzņēmuma īpašniekiem. Sociālās uzņēmējdarbības veidi, formāti, preces, pakalpojumi var būt ļoti dažādi, sociālie uzņēmumi var būt gan lieli, gan mazi, gan starptautiski, gan lokāli, taču tos visus vieno vēlme radīt augstu sociālo pievienoto vērtību, izmantojot biznesa metodes.”

Diskusija norisināsies līdz plkst.13:00 Liepājas pilsētas pašvaldībā, Rožu ielā 6, lielajā zālē. Lai piedalītos pasākumā, līdz 6. martam jāaizpilda elektroniska pieteikuma anketa https://ej.uz/diskusijaliepaja1103, kas pieejama LSUA mājas lapā www.sua.lv, sadaļā “Jaunumi”, un sociālā tīkla Facebook lapā www.facebook.com/SocialaUznemejdarbibaLV/, sadaļā “Pasākumi”.

Pēc diskusijas ikvienam interesentam LSUA piedāvā individuālu bezmaksas konsultāciju, lai palīdzētu formulēt un piemeklēt veiksmīgāko praktisko un juridisko risinājumus savai sociālās uzņēmējdarbības idejai. Konsultācijas ilgums 30 min, vietu skaits ierobežots. Lai pieteiktos konsultācijai, tas jāatzīmē turpat pieteikšanās anketā.


LSUA padarītais 2019. gadā

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas paveiktais 2019. gadā


Apmācības: 7 svarīgas tēmas finansējuma piesaistei startapam

Apmācības: 7 svarīgas tēmas finansējuma piesaistei startapam

Aicinām uz LatBAN rīkotajām apmācībām, kas notiks 4.decembrī, SEB Inovāciju centrā, Vaļņu ielā 11, Rīgā. Sākums plkst 8.30.

Jāsagatavo projekta 3-5 minūšu prezentācija un pieteikties var te vai sūtot sava pieteikumu uz info@latban.lv līdz 3.decembra plkst 12.

Pasākumā būs iespēja prezentēt savu biznesa projektu, uzreiz iegūt īsu komentāru un pēc tam sagatavoties sarunai ar potenciālajiem investoriem.

Tiks izskatīti temati:

 • Finansējuma veidi;
 • Produkta-tirgus atbilstība un kā to sasniegt;
 • Mārketings un pārdošana;
 • Komanda, motivācija (par ko vienoties);
 • Finanses;
 • Projekta prezentēšana (forma, saturs);
 • Investīciju piesaistes taktika.

Meistarklasi vadīs Viesturs Sosārs, Rīgas Stokholmas Ekonomikas augstskolas Uzņēmējdarbības kursa vadītājs, viens no kopstrādes telpas ‘TechHub Riga’ līdzdibinātājiem.

Labākie startapi var tikt virzīti uz LatBAN Investīciju sesiju un tiks papildus konsultēti.

Projektu vērtēšanu Biznesa Eņģeļu investīcijām veiks LatBAN dibinātājs un valdes loceklis Juris Birznieks, kurš pats ir investējis vairāk kā 25 dažādos projektos, ir Biznesa augstskolas "Turība", "Lietišķās informācijas dienests" un drošas braukšanas trases "333" izveidotājs.

Pasākumu organizē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas Biznesa Eņģeļu tīklu.

Detalizētākai informācijai info@latban.lv.


“Laboratorium Zinātnes skolā” skolēniem tiek piedāvātas budžeta vietas

Šajā mācību gadā skolēniem ar izcilām sekmēm eksaktajās zinātnēs tiek piedāvātas 10 budžeta vietas interešu izglītības ārpusskolas nodarbībās ķīmijā, fizikā un elektronikā “Laboratorium Zinātnes skolā”. Prioritāte tiek dota skolēniem no maznodrošinātām vai trūcīgām ģimenēm.

Nodarbībās, caur eksperimentiem un teorētisko vielu, rada skolēniem interesi par zinātni un motivē viņus izzināt dabas un inženiertehniskās zinātnes. “Laboratorium Zinātnes skolas” programma ir ilgtermiņa, lai skolēni, kuri atnāk 2.klasē, varētu mācīties tajā nepārtraukti līdz pat 9.klasei.

Nodarbības notiek visa mācību gada garumā reizi nedēļā, vienas nodarbības ilgums - 1-1,5 stunda, latviešu un krievu valodā, nelielās grupās līdz 12 skolēniem.

“Laboratorium Zinātnes skolas” vadītājs Mārtiņš Gulbis uzskata, ka “Latvijā ir daudz gudru un apdāvinātu bērnu un jauniešu, kuru ģimenes nevar atļauties jebkādu maksas izglītību. Manuprāt, ir īpaši svarīgi dot iespēju šiem bērniem attīstīt savas prasmes un zināšanas, lai nākotnē šie bērni kļūtu par spējīgiem speciālistiem, kuri rada reālu pievienoto vērtību ne tikai Latvijas sabiedrībai, bet, iespējams, visai pasaulei!”

Vienas budžeta vietas vērtība ir 351 eiro, kas sedz viena skolēna apmācības “Laboratorium Zinātnes skolā” vienu mācību gadu (t.i. 30 praktiskas nodarbības 9 mēnešu laika periodā no 2019.g. septembra līdz 2020.g. maijam).

Budžeta vietai var pieteikties jebkurš 5.-9. klases skolēns līdz 30.septembrim (ieskaitot), aizpildot pieteikuma anketu un nosūtot informāciju un/vai dokumentus par sekmēm skolā, konkursos un olimpiādēs, kā arī paša skolēna motivācijas vēstuli un rekomendācijas no skolotājiem.

Visi iesniegtie pieteikumi tiek izskatīti konkursa kārtība, budžeta vietu ieguvēji tiks paziņoti 8.oktobrī, publicējot ieguvēju sarakstu “Laboratorium Zinātnes skolas” mājaslapā  un Facebook lapā, kā arī sazinoties personīgi ar vietu ieguvēju vecākiem.

Gadījumā, ja skolēns bez attaisnojoša iemesla nebūs ieradies uz nodarbībām 3 reizes pēc kārtas, budžeta vieta tiek zaudēta un piešķirta citam kandidātam.

Budžeta vietas “Laboratorim Zinātnes skolā” tiek piedāvātas skolēniem sadarbībā ar gāzes uzņēmumu “Elme Messer”.

Papildus informācija:

Mājas lapā: www.zinatnesskola.lv

Tel. 28804919

e-pasts: skola@laboratorium.lv

 


Sociālie uzņēmēji aicināti pretendēt uz telpām kafejnīcas ierīkošanai Ogrē

Ogres novada pašvaldība ir izsludinājusi konkursu telpu Brīvības iela 18, Ogrē, nodošanai bezatlīdzības lietošanā sociālajam uzņēmējam.

Atkārtots paziņojums par šo konkursu 2019. gada 9. septembrī ir publicēts Ogres novada pašvaldības mājaslapā www.ogresnovads.lv (http://ogresnovads.lv/lat/pasvaldiba/izsoles/?page=0&doc=37035),  piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir trīs kalendārās nedēļas no paziņojuma publicēšanas dienas.

Konkurss izsludināts, pamatojoties Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē 11.07.2019.  pieņemto lēmumu “Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr. 12/2019 “Konkursa “Par telpu Ogres novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības ielā 18, Ogrē, 1. stāvā un pagrabstāvā nodošanu bezatlīdzības lietošanā sociālajam uzņēmējam” nolikums” pieņemšanu un konkursa vērtēšanas komisijas izveidi” (protokols Nr. 8, 1.§).

Kā jau minēts sākumā, uz telpu ēkā Brīvības ielā 18, Ogrē, bezatlīdzības lietošanu var pretendēt tikai sociālais uzņēmējs, tāpēc pašvaldība aicina interesentus rūpīgi iepazīties ar konkursa nosacījumiem un izvērtēt savu atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām.

Konkursa mērķis ir veicināt sociālās uzņēmējdarbības vides attīstību Ogres novadā, sekmēt sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātību, pakalpojumu noietu, prioritāri atbalstu sniedzot inovatīvām un sociāli atbildīgām idejām.

Konkursa nolikumā pretendentam citu nosacījumu starpā ir arī izvirzīta prasība nodarbināt pie sevis vismaz vienu jaunieti ar īpašām vajadzībām (līdz 28 gadu vecumam), turklāt papildu 10 punkti tiek piešķirti par katru jaunieti līdz 28 gadu vecumam ar īpašām vajadzībām, kas ir nodarbināts uzņēmumā. Šādu nosacījumu pašvaldība ir izvirzījusi, lai radītu iespēju jauniešiem ar īpašām vajadzībām apgūt profesiju, strādāt savā novadā, būt līdzvērtīgiem un ikdienā iekļauties sabiedrībā. Tā ir iespēja jauniešiem nopelnīt iztikas līdzekļus, kļūt patstāvīgākiem, nejusties atkarīgiem no tuvinieku finansiālā atbalsta, tā ir jaunu cilvēku ar īpašām vajadzībām izaugsmes un attīstības iespēja.

Ēkā Brīvības ielā 18, kas atrodas Ogres pilsētas vēsturiskajā centrā un ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis, kādreiz darbojās populārā kafejnīca “Pie zelta liepas”. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas šo nekustamo īpašumu atguva likumīgie mantinieki, savukārt novada pašvaldība 2015. gada jūnijā to iegādājās izsolē likumā “Par pašvaldībām” noteikto pašvaldības autonomo funkciju izpildei, t.sk. kultūras pieminekļu un vēsturiskās apbūves vērtību saglabāšanai un pilsētas kultūrvides attīstībai un īstenoja projektu “Ogres pilsētas vēsturiskā centra kultūras telpas revitalizācija, veicinot latvisko dzīvesziņu”. Jāpiebilst, ka ieceri restaurēt ēku un tās 1. stāvā ierīkot kafejnīcu,  atbalstīja gan reģionālo mediju žurnālisti, gan vietējie uzņēmēji un kultūras darbinieki.

Šobrīd, realizējot augstāk minēto projektu, ir veikta pašas ēkas renovācija (renovēti ēkas pamati, fasāde, jumts), ir veikta pārbūve ēkas 1. stāvā, kur jau darbojas Ogres novada pašvaldības Tūrisma informācijas centrs, ierīkotas telpas kafejnīcai, pārbūve veikta arī pagrabstāvā. Turpināsies iekštelpu pārbūve ēkas 2. un 3. stāvā.

Ir pabeigta apkārtējās teritorijas revitalizācija – ierīkots labiekārtots skvērs, izbūvēts digitālo strūklaku komplekss, brīvdabas skatuve.

Var teikt, ka Ogres novada pašvaldība ir izveidojusi sociālajiem uzņēmumiem labvēlīgu saimnieciskās darbības vidi, turklāt kā veicinošs faktors ir jāņem vērā ēkas izdevīgā atrašanās vieta  pašā pilsētas centrā, vēsturiskās apbūves teritorijā. Pašvaldība aicina uzņēmējus nenobīties no jaunā izaicinājuma un iesaistīties sociālās vides pilnveidošanā un attīstībā, kā arī ir gatava sadarboties ar uzņēmējiem, risinot Ogres novada iedzīvotājiem aktuālas sociālās problēmas, un viena no tām ir nodarbinātības iespēju radīšana sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām.


Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija izsludina jaunu sociālās uzņēmējdarbības vēstnieku uzņemšanu!

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas sociālās uzņēmējdarbības vēstnieku tīkls radīts ar mērķi stiprināt Latvijas kopienu potenciālu un palīdzēt rasties jauniem sociālajiem uzņēmumiem, kas spējīgi radoši un efektīvi risināt dažādus sabiedrības izaicinājumus.

Kopš 2017. gada septembra aktīvi un radoši dažādu jomu profesionāļi brīvprātīgi Latvijas pilsētu un novadu iedzīvotājiem palīdz labāk iepazīt un izprast sociālās uzņēmējdarbības iespējas un nianses.

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija vēlas paplašināt vēstnieku loku un nodrošināt to esamību vairākos reģionos, tādēļ aicina pieteikties vēstnieku tīklam cilvēkus, kuri vēlas aktīvi informēt sabiedrību par sociālās uzņēmējdarbības jomu un tās aktualitātēm un iedrošināt citus kļūt par sociālajiem uzņēmējiem.

Kādi ir ieguvumi sociālās uzņēmējdarbības vēstniekam?

 Esošo vēstnieku biežāk minētie ieguvumi.

Esošo vēstnieku biežāk minētie ieguvumi.

Sociālās uzņēmējdarbības vēstnieka pienākumi:

 • Aktīvi informēt vietējo sabiedrību par sociālo uzņēmējdarbību;
 • Rīkot un organizēt dažādus pasākumus (seminārus, diskusijas, lekcijas) par sociālo uzņēmējdarbību;
 • Sniegt infromāciju interesentiem par Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociāciju un tās piedāvātajām iespējām;
 • Piedalīties Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas rīkotajos pasākumos (semināros, lekcijās, apmācībās).

Kādu atbalstu sniedz Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija vēstniekiem?

 • Informē par jaunākajām aktualitātēm sociālās uzņēmējdarbības jomā;
 • Palīdz piesaistīt jomas ekspertus un lektorus semināriem, diskusijām, lekcijām;
 • Iespēju robežās palīdz ar vēstnieku pasākumu izmaksu segšanu;
 • Sniedz plašu jomas kontaktu loku;
 • Dod iespēju veidot jaunas sadarbības ar citiem vēstniekiem un asociācijas biedriem;
 • Rīko dažādus seminārus un apmācības vēstniekiem.

Ja arī Tu vēlies aktīvi informēt sabiedrību par sociālās uzņēmējdarbības jomu un tās aktualitātēm un iedrošināt citus kļūt par sociālajiem uzņēmējiem, tad pievienojies Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas vēstnieku tīklam!

Lai kļūtu par vēstnieku, Tev ir jāaizpilda pieteikšanās anketa https://ej.uz/LSUA_vestnieki_18 līdz š. g. 21. septembrim ieskaitot. Pēc pieteikšanās datuma asociācijas pārstāvji sazināsies ar katru individuāli.

Jautājumu gadijumā sazināties ar projektu aktivitāšu koordinatori Renāti Mencendorfu renate@sua.lv, 29452874.

Sociālās uzņēmējdarbības vēstnieku tīkls ir Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas (LSUA) un British Council iniciatīva ar mērķi veicināt sociālās uzņēmējdarbības attīstību Latvijā.


Esošie vai topošie sociālie uzņēmēji aicināti pieteikties bezmaksas konsultācijām par sociālo uzņēmējdarbību

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija (LSUA) aicina pieteikties uz inovatīvām, kombinētajām konsultācijām esošos vai topošos sociālos uzņēmējus projektā “Sociālā uzņēmējdarbība – instruments sociālo pakalpojumu un sociālā atbalsta attīstībai Latvijā”!

Projekta ietvaros LSUA piedāvās inovatīvas kombinētās konsultācijas. Šāda iespēja būs 12 topošajiem vai esošajiem sociālajiem uzņēmumiem, no kuriem vismaz 8 ir tādi, kas sniedz sociālos pakalpojumus vai sociālo atbalstu. Pateicoties projektam, tās būs bezmaksas uzņēmējdarbības konsultācijas, bet ar katru no iesaistītajiem tiks slēgta vienošanās. Konsultāciju mērķis ir palīdzēt organizācijai/ uzņēmumam attīstīties un sniegt atbalstu, lai organizācijas darbība varētu darboties vēl pilnvērtīgāk. Katru biznesa konsultāciju varēs apmeklēt 1-3 organizācijas darbinieki.

Kas paredzēts un kā tas notiks?

Kombinēto konsultāciju ietvaros katrai organizācijai/ uzņēmumam, kuri būs pieteikušies, tiks nodrošinātas 3 individuālas konsultācijas:
1) Pirmā konsultācija asociācijā (lai saprastu kādas ir atbalsta iespējas, kādi sadarbības partneri varētu palīdzēt, kādas ir organizācijas/ uzņēmēja vajadzības u.c.);
2) Otrā konsultācija pie kāda no LSUA biedriem ar līdzīgu profilu. Šiem biedriem jau ir zināma pieredze un veiksmīga darbība savā jomā. Konsultāciju laikā būs iespēja uzzināt par jomas praktisko pusi un izaicinājumiem;
3) Trešā konsultācija pie  Vitas Brakovskas ( biedrība "ZINIS") par sociālās uzņēmējdarbības biznesa modeļa izstrādi, ieviešanu un pielāgošanu konkrētajam sociālajam pakalpojumam vai uzņēmuma situācijai.

Svarīgi! Tā kā projektā ir iespēja piedalīties tikai 12 dalībniekiem, lielās intereses dēļ pieteikšanās ir noslēgusies, apstiprinātajiem dalībniekiem tiks nosūtīta ziņa par dalību projektā.

Savukārt oktobra beigās norisināsies noslēdzošais seminārs par sociālās uzņēmējdarbības tiesisko regulējumu, finanšu piesaisti un sadarbības iespējām. Plašāka informācija par semināru un pieteikšanos drīzumā Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības mājaslapā un sociālajos tīklos.

Aicinām izmantot šo brīnišķīgo iespēju un pieteikties, lai stiprinātu savu uzņēmuma/ organizācijas darbu!

Projekts norisinās Labklājības Ministrijas projektu konkursa “Nevalstisko organizāciju projektu īstenošana labklājības jomā 2018. gadā”.

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības projektu aktivitāšu koordinatori Renāti Mencendorfu renate@sua.lv, 29452874.