Izsludināta pieteikšanās konkursā darbam Sociālo uzņēmumu komisijā

Izsludināta pieteikšanās konkursā darbam Sociālo uzņēmumu komisijā

Labklājības ministrija izsludinājusi konkursu, lai izvēlētos atbilstošākos kandidātus Sociālo uzņēmumu komisijas locekļa amatam. Konkursa rezultātā tiks noteikti pieci kandidāti, kuri ieņems Sociālo uzņēmumu komisijas locekļu amatu, sākot ar 2021. gada 26. aprīli. Tiks noteikti arī trīs rezerves kandidāti, kurus varēs virzīt iecelšanai Sociālo uzņēmumu komisijas locekļa amatā, ja kāds no pieciem izvirzītajiem kandidātiem atteiksies vai nevarēs nodrošināt dalību Sociālo uzņēmumu komisijā.

Pieteikties konkursā var Biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrētās biedrības un nodibinājumi, kas pārstāv sociālās uzņēmējdarbības jomu vai pārzina ar sociālo uzņēmējdarbību saistītos jautājumus. Biedrība vai nodibinājums iekļaušanai Sociālo uzņēmumu komisijā drīkst pieteikt vienu kandidātu.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš 2021. gada 3. marts. Ar konkursa nolikumu var iepazīties Labklājības ministrijas tīmekļvietnes sadaļā “Sociālo uzņēmumu komisija” 

Jautājumus par nolikumu un dalību konkursā var uzdot, zvanot pa tālr. 67021511 vai nosūtot uz e-pasta adresi: registracija.su@lm.gov.lv, bet ne vēlāk kā piecas dienas pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.

Atgādinām, ka saskaņā ar Sociālā uzņēmuma likumu Labklājības ministrija izveido Sociālo uzņēmumu komisiju un nodrošina tās darbību. Saskaņā ar Sociālā uzņēmuma likumu Sociālo uzņēmumu komisija ir koleģiāla konsultatīva institūcija, kuras sastāvā vienādā skaitā pārstāvētas ministrijas un nevalstiskais sektors. Sociālo uzņēmumu komisija izvērtē pretendentu atbilstību sociālā uzņēmuma statusam saskaņā ar Sociālā uzņēmuma likumā noteiktajiem kritērijiem un sniedz savu atzinumu Labklājības ministrijai. Pašreizējās Sociālo uzņēmumu komisijas pilnvaras noslēdzas 2021.gada aprīlī pēc tās trīs gadu darbības.

Konkurss tiek organizēts ievērojot Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumos Nr.101 „Noteikumi par Sociālo uzņēmumu komisiju” noteiktās prasības.


ALTUM piešķīris simto grantu sociālās uzņēmējdarbības programmā 

ALTUM piešķīris simto grantu sociālās uzņēmējdarbības programmā

Sociālās uzņēmējdarbības atbalsta programmas ietvaros Attīstības finanšu institūcija ALTUM piešķīrusi simto grantu. Trīs gadu laikā, kopš darbojas programma, kopējais sociālā biznesa attīstībai piešķirto grantu apjoms sasniedzis 6,5 miljonus eiro. Atbalsta programma tiek īstenota sadarbībā ar Labklājības ministriju.

Programmas finansiālais atbalsts dāvinājumā veidā paredzēts sociālās uzņēmējdarbības projektiem, kas sniedz labumu sabiedrībai – atbalsta vai iesaista darba tirgū un citās aktivitātēs cilvēkus, kuri pakļauti atstumtības riskam, sakārto vidi, vai sasniedz citus sabiedriskā labuma mērķus.

Sociālajiem uzņēmumiem piešķirtais finansējums ir no sešiem līdz 199 tūkstošiem eiro, bet vidējais granta apjoms ir 65 tūkstoši eiro. Jomu spektrs,  kurās darbojas un vēlas darboties sociālie uzņēmumi, izmantojot grantu, ir plašs – izglītība, (25%), ražošana (9%), viesu izmitināšana (8%), medicīnas un sociālās aprūpes centru pakalpojumi (8%), ēdināšanas pakalpojumi, jauniešu centri un citi.

24 % no visiem atbalstītajiem uzņēmumiem ir dažādi ar darba integrāciju saistīti projekti, kas nodarbina kādu no atstumtībai pakļautajām iedzīvotāju grupām, piemēram, personas ar fizisku vai garīgu invaliditāti, trūcīgas personas, ilgstoši bezdarbnieki, bijušie ieslodzītie.

Sociālie uzņēmumi ir visā Latvijā. Rīgā un Pierīgā bāzējas 67 % uzņēmumu,  Kurzemē atrodas 10 % – to vidū, piemēram, uzņēmums, kas ražo palīglīdzekļus bērniem ar kustību traucējumiem. Vidzemē atrodas 9 %, Zemgalē 8 %, savukārt Latgalē – 6 % no visiem grantu saņēmējiem, tai skaitā viesu nams, kas nodarbina ilgstošus bezdarbniekus.

Starp sociālās uzņēmējdarbības projektiem, kas saņēmuši ALTUM grantu, ir arī dzīvnieku patversme “Ulubele”, interneta veikals “Svaigi”, interneta portāls vecākiem un ģimenēm “Mammām un tētiem”, “RB Cafe” – pirmā kafejnīca Latvijā, kas nodarbina tikai cilvēkus ar invaliditāti, uzņēmums “Blindart”, kas darbībā iesaista neredzīgus cilvēkus, kā arī Cēsu jaunā pamatskola un daudzi citi.

Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta direktors Imants Lipskis: “Nepilnu trīs gadu laikā kopš Sociālā uzņēmuma likuma stāšanās spēkā Latvijā ir reģistrēti un darbojas jau 150 sociālie uzņēmumi. Gan likumā paredzētais atbalsts, gan Eiropas Sociālā fonda finansējums ir palīdzējuši sociālajiem uzņēmumiem izveidoties par vērā ņemamu, kaut arī pagaidām nelielu, tautsaimniecības daļu, kas palīdz uzlabot dzīves kvalitāti tām sabiedrības grupām, kas sastopas ar dažādām dzīves problēmām vai ir mazāk aizsargātas. Altum granti šobrīd ir nozīmīgākā valsts atbalsta pasākumu sastāvdaļa, kas ļauj izveidoties jauniem sociālajiem uzņēmumiem un nostiprināties jau esošajiem.”

ALTUM Sociālās uzņēmējdarbības daļas vadītāja Kristīne Segliņa: “Visu atbalstīto projektu pamatā ir detalizēti un pārdomāti biznesa plāni, lai šie uzņēmumi pēc uzņēmējdarbības principiem spētu darboties ilgtermiņā. Jau šobrīd redzam daudzus šādus uzņēmumus, kuri turpina attīstību arī pēc projekta noslēguma, piemēram, uzņēmums Blindart, kas mākslas priekšmetu ražošanā iesaista cilvēkus ar redzes traucējumiem un kas bija pirmais šajā programmā finansējumu saņēmušais projekts. Tāpat RB Cafe, kas ir vienīgā kafejnīca Latvijā, kas nodarbina tikai cilvēkus ar īpašām vajadzībām un daudzi citi, kas patiesi iemieso sociālās uzņēmējdarbības būtību. Jāatzīst, ka sociālos biznesus, kas darbojas ēdināšanas, izglītības, tūrisma un citu pakalpojumu jomā, ir ietekmējusi ar vīrusa pandēmiju saistītā dīkstāve, kas maina ieceru īstenošanas termiņus. Vienlaikus pozitīvā ietekme, ko sniedz šie biznesi sabiedrībai kopumā, sniedzas pāri grūtībām, kuras kopīgiem spēkiem iespējams pārvarēt. Esam pagodināti, ka varam ar savu finansēšanas ekspertu kompetenci veicināt sociālā biznesa attīstību Latvijā.”

Atbalstu var saņemt sociālo uzņēmumu projekti, kas ir dzīvotspējīgi, ar būtisku sociālo ietekmi ilgtermiņā.  Sociālo ietekmi izvērtē Labklājības ministrija, savukārt biznesa pusi – ALTUM. Grants apjoms ir līdz 200 tūkstošiem eiro, un tā apmērs atkarīgs gan no biznesa projekta lieluma, gan no uzņēmuma darbības ilguma un apjoma.


Vebinārs "Tava uzņēmuma stāsts sociālajos tīklos. Do's & Dont's"

Vebinārs "Tava uzņēmuma stāsts sociālajos tīklos. Do's & Dont's"

Šobrīd īpaši aktuāla ir komunikācija tiešsaistē, veidojot savu redzamību, nedrīkst aizmirst pāris vienkāršus ieteikumus, kā labāk darīt, un, ko pilnīgi noteikti nedarīt!

Vebinārā runājām par uzņēmuma klātbūtni sociālajos tīklos un to, kā veidot savu stāstu:
- vai jāveido profils visos kanālos,
- kā veidot savu stāstu, ja sākat,
- kā uzlabot savu saturu, ja profils jau ir aktīvs.

Ieva Drāzniece ir zīmola satura stratēģe ar lielu pieredzi zīmolu pozicionēšanā un komunicēšanā digitālajā vidē, kā zīmola pārstāvis gan nodrošinot reputāciju klientu atbalstā, gan sociālo mediju satura kontekstā, veidojusi saturu tādiem zīmoliem kā LOOPBRACELET, MADARA COSMETICS, LAIMA, SELGA, STABURADZE un citiem!

Vebināra prezentācija pieejama šeit

Vebināra ieraksts atrodams šeit:

https://www.youtube.com/watch?v=Ohh3eCovx-A&feature=youtu.be


Praktiski resursi un rīki izaugsmei

PRAKTISKI RESURSI UN RĪKI  IZAUGSMEI

ONLINE KURSI

1) Future Learn piedāvā trīs kursus par sociālo uzņēmējdarbību, kuru saturu izstrādājusi Middlesex biznesa skola:
👉 Social Enterprise: Business of doing good
👉 Social Enterprise: Turning Ideas Into Action
👉 Social Enterprise: Growing a Sustainable Business

2) Acumen Academy piedāvā kursus dažādās jomās: līderība, vides ilgtspēja un sociālā ietekme, radošums. Sociālajiem uzņēmumiem īpaši iesakām bezmaksas kursus:
👉 Lean Data Approaches to Measure Social Impact
👉 Storytelling for change
Tiem, kuri vēlas attīstīt jaunu sociālās uzņēmējdarbības ideju, šie kursi sniegs ieskatu sociālā biznesa modeļu veidošanā un sociālā uzņēmēja domāšanā:
👉 Social Entrepreneurship 101
👉 Business Models for Social Entrepreneurship

3) edX ir izveidojis atsevišķu sadaļu sociālās uzņēmējdarbības kursiem - šajā platformā var klausīties kursus par vadību digitālajā laikmetā, biznesa un sociālās ietekmes plānošanu sociālajiem uzņēmumiem, efektīvu komunikāciju un disciplinētu pieeju sociālajā uzņēmējdarbībā.
👉 Apmeklē mājaslapu un atrodi sev piemērotāko!

4) Coursera platformā var apgūt tiešsaistes kursu par sociālo uzņēmējdarbību trijās daļās. Tajā jūs apgūsiet, kā radīt sociālo ietekmi, tiksiet iepazīstināti ar sociālās uzņēmējdarbības piemēriem un saņemsiet norādījumus, kā izveidot uzņēmumu, lai risinātu sociālas vai vides problēmas. Jūs veidosiet komandu un pētīsiet problemātisku jautājumu, lai uzzinātu vairāk par problēmas avotu. Kurss ir kā ietvars, kas atbalstīs jūsu komandu un ideju, kā arī palīdzēs ar idejas attīstību un biznesa plāna izstrādi.
👉 Iepazīsties ar piedāvājumu šeit!

5) Classrental.com pieejams plašākais apkopojums par sociālās uzņēmējdarbības kursiem. Šeit atradīsi kursus par tādām tēmām kā sociālā uzņēmuma iespēju identificēšana, sociālās inovācijas lauku teritorijās, ilgtspējība biznesa veidošana un citām.
👉 Piedalies kādā no 36 kursiem!

 RESURSI

1) NESTA ir atrodami materiāli, kuri palīdz uzņēmumiem  4 dažādās stadijās:
pirmajā - ieraudzīt un saprast iespējas,
otrajā - atrast idejas un testēt tās,
trešajā - paplašināt savas darbības mērogu,
ceturtajā - mainīt un uzlabot sistēmu.
👉 Izpēti piedāvājumu šeit!

2) Creative Enterprise Toolkit" ir prakstisks resurss, kas palīdzēs jums plānot, veidot, testēt, komunicēt un uzsākt savu jauno radošo biznesu.
👉 Lejupielādē šeit!

 

3) Vietne School for social Entrepreneurs palīdzēs gan tiem, kas vēl tikai domā par sociālā uzņēmuma izveidi, gan tiem, kuri jau darbojas šajā lauciņā.
👉 Materiāls pieejams šeit.

4) Socialenterprise.org.uk atradīsi izsmeļošu pieredzi no Lielbritānijas! Pieejami dažādi materiāli Tava sociālā uzņēmuma attīstībai un redzesloka paplašināšanai par sociālo uzņēmējdarbību!
👉 Lejupielādē sev nepieciešamos resursus šeit!

5) Sopact sagatavojis vērtīgu rakstu, apzinoties, ka sociālajiem uzņēmumiem vienlīdz svarīgs gan peļņas, gan sociālās ietekmes aspekts. Ja Tevi nodarbina jautājums, kā iespējams izmērīt sociālo ietekmi, raksts būs piemērots tieši Tev!
👉 Vairāk lasi šeit.

TEHNOLOĢISKIE RĪKI

1) Google for Nonprofits -bezpeļņas organizācijām ir iespēja izmantot Google piedāvājumu bezmaksas: neierobežots lietotāju skaits ar 30 GB mākoņkrātuvi katram, profesionālas e-pasta adreses jūsu bezpeļņas domēnā, koplietojami diski, video konferenču organizēšanu līdz pat 100 cilvēkiem, izmantojot Google Meet un citus.
👉 Google piedāvātās iespējas meklē mājaslapā.

2) TechSoup nevalstiskajam sektoram piedāvā iespēju saņemt ziedojumu no tādiem tehnoloģiju gigantiem kā ZOOM, Microsoft, Google un citiem.
👉 Lai saņemtu ziedojumu, izpēti piedāvājumu!

3) Microsoft bezpeļnas organizācijām piedāvā izmantot bezmaksas izmantot Office 365 un Microsoft 365, kas iekļauj tādus servisus kā Word, PowerPoint,
Excel, Outlook, OneDrive un Microsoft Teams. 6 mēnešus bezmaksas iespējams izmantot lietotni Office 365 E1, lai ātri mobilizētu brīvprātīgos.
👉 Vairāk informācijas šeit.

4) Good Finance piedāvā ērtu rīku sociālās ietekmes mērīšanai - matricu, kura palīdzēs izvērtēt jūsu pašreizējo ietekmi.
👉 Matrica pieejama šeit.

VIDEO

Noskaties trīs iedvesmojošas runas par sociālo uzņēmējdarbību!
1) Jebkuram uzņēmuma ir svarīgas mārketinga aktivitātes, lai sasniegtu savu auditoriju. Kā veidot mārketingu sociālā uzņēmuma produktiem vai pakalpojumiem?

2) Izmanto šo laiku attīstībai un noskaties iedvesmas stāstus mazajiem biznesiem, kuros dalās pieredzējuši uzņēmēji!
👉 Video pieejami
 šeit.

3) Noskaties TEDx runu par sociālo uzņēmējdarbību kā virzītājspēku, kas rada reālas sociālas un ekonomiskas pārmaiņas. Kopā esam spēks!

 


Sociālo uzņēmēju ieteikumi Tev!

Sociālo uzņēmēju ieteikumi tieši Tev!

 

„Esi Tu pats un dari ar sirdi!”
— BAIBA BLOMNIECE - JURĀNE, „Barboleta” valdes priekšsēdētāja

 

“Dod katram, vai tas dzīvnieks vai cilvēks, kurš ienāk pa Tava uzņēmuma durvīm, izaugsmes virspotenciālu – tici viņam vairāk kā viņš pats sev. Jo ticība ir tā, kas dod spēku lielu mērķu sasniegšanai. ”
— LĪGA BRODUŽA, “Dabas zirgi” dibinātāja un vadītāja

 

„Dizaina domāšana dažādos kontekstos noderēs ikvienam. Nav jābūt dizainerim, tomēr ir svarīgi attīstīt sevī dizaina domāšanas attieksmes. Esi zinātkārs – uzdod jautājumus arī par pašsaprotamo!
Esi Tu pats - ieklausies citos, izdari secinājumus, pamatojoties uz saviem novērojumiem!”
— ČĀRLZS BUŠMANIS, „Design Elevator” dibinātājs

 

„Mēs darām visu, lai dzīve piejūras ciematā būtu radoša, moderna un aktīva. Lai katram tā laime ieraudzīt ko dzīvē tik tuvu, kas pamudina darīt labas lietas sev un citiem. Mēs esam par mīlestību.”
— DAINA DUBRA, „Pērle rada” vadītāja

 

„Svarīgi ir nekad neapstāties un nesamierināties ar esošo, bet būt atvērtiem sirdī, prātā un sajūtās. Mēs nekad nezinām, kādas krustceles mūs sagaida, un tikai mēs esam tie, kuri var izlemt, kādu ceļu iet. Būt nedaudz trakam – tas laikam vistrāpīgāk raksturo sociālo uzņēmēju kopienu visā pasaulē.”
— ANITA STIRĀNE, „Sociālās inovācijas centrs” valdes locekle

 

„Nav lielu vai mazu uzņēmumu, ir tikai dažādi mērķi un jebkurš no tiem ir sasniedzams, apņēmīgi virzoties uz priekšu.”
— ELĪNA NEILANDE, „Otra elpa” dibinātāja un vadītāja

 

„Dari! Jo tikai darot var sajust panākumus un izprast kļūdas. Nevienu lietu nevar 100% izplānot uz priekšu, un vienmēr atgadīsies kas neparedzēts. Darot tu virzies uz priekšu, un kļūdas ir daļa no mācīšanās procesa.”
— MĀRIS GRĀVIS, „RB CAFE” idejas virzītājs

 

„Sociālā uzņēmuma darbības forma dod iespējas un uzliek arī atbildību. Iespējas var realizēt ar motivētas komandas vai pieaicinātu speciālistu palīdzību. Atbildība ir katra vadītāja paša rokās, tāpēc aicinu celt uzņēmumu uz stingriem vērtību pamatiem, lai tas dod spēku ieceres īstenot.”
— ELĪNA NOVADA, „Svaigi” saimniece

 

„Veicot sociālo uzņēmējdarbību, apzināties savu misiju un turpināt neatkarīgi no statusa, jo, ja mēs darām to, kas mums patīk, kas sanāk, kas ir vajadzīgs, un esam vēl paēduši, tad viss ir kārtībā.”
— EDMUNDS VEIZĀNS, „Edmunda Veizāna deju skola” dibinātājs

 

„Mums ir lieliskas idejas! Vajag uzdrīkstēties un laist šīs idejas plašāk pasaulē, jo arī ārpus Latvijas sociālā uzņēmējdarbība kļūst arvien aktuālāka un iespējas ir praktiski neierobežotas!”
— KRISTAPS KRAFTE, „Vigobot” dibinātājs

 

„Nav pārāk agra vecuma, lai uzsāktu savu uzņēmumu. Nekad Tu nevarēsi zināt visu, tāpēc labāk sākt un mācīties uzreiz, kad parādās ideja un ticība sev.”
— GUSTAVS MĀRTIŅŠ UPMANIS, „Visas Iespējas” veidotājs

 

„Mīlēt sevi, cilvēkus, darbu, dzīvi! Un galvenais - darīt!”
— INGVILDA PARFJONOVA, Privātsākumskolas "Varavīksne" dibinātāja un direktore

 

„Katra doma un darbība, kas palīdz pasaulei kļūt labākai, dod mūsu dzīvei jēgu.”
— LOLITA CĪRULE, „Mentor Latvia” valdes locekle

 

„Sociālā uzņēmējdarbība ir veids, kā darīt lietas labāk un dot lielāku labumu sabiedrībai. Pacietība, laiks, izturība, izaicinājumi un inovatīvas idejas – tās ir lietas, kas nepieciešamas, lai spētu palīdzēt citiem un strādātu sociālās uzņēmējdarbības virzienā.”
— ANDRIS BĒRZIŅŠ, Latvijas Samariešu apvienības direktors

 

„Bērni ir man iemācījuši trīs lietas: būt priecīgai bez īpaša iemesla; būt nepārtraukti zinātkārai, mācīties, jautāt un apšaubīt; un, visbeidzot, - būt traki neatlaidīgai, līdz sasniegts vēlamais. Tās ir mācības, kas palīdzēs ikvienam sociālajam uzņēmējam tikt soli tuvāk mērķim.”
— ELĪNA INGELANDE, „Learn IT” līdzdibinātāja

 

„Priecājos, ka ir daudz cilvēku, kuri grib palīdzēt citiem; es esmu viens no viņiem. Bet, lai sociālais uzņēmums varētu pastāvēt, tam ir jābūt arī pelnošam biznesam. Novēlu visiem gaišas galvas, tīras sirdis un spēcīgas komandas, jo tikai kopā mēs varam izglābt pasauli.”
— VALTERS KRĒTAINIS, „Step by step” līdzdibinātājs

 


KONSULTĀCIJAS PAR SOCIĀLO UZŅĒMĒJDARBĪBU

KONSULTĀCIJAS PAR SOCIĀLO UZŅĒMĒJDARBĪBU - ŠOBRĪD PAR IZDEVĪGĀKU CENU ATTĀLINĀTI!

 

Palīdzēsim izdomāt labāko risinājumu dažādiem sociālās uzņēmējdarbības praktiskiem un juridiskiem jautājumiem.

Konsultāciju sniegsim attālināti un par to izrakstīsim rēķinu. Šobrīd konsultācijai īpaši izdevīga cena, savukārt LSUA biedriem bezmaksas!

Piesakies attālinātai konsultācijai, aizpildot pieteikumu šeit: sua.lv/konsultacijas


LSUA darbs interešu aizstāvībā: ko darām, lai aizstāvētu sociālās uzņēmējdarbības jomu COVID19 krīzes laikā?

LSUA darbs interešu aizstāvībā: ko darām, lai aizstāvētu sociālās uzņēmējdarbības jomu COVID19 krīzes laikā?

LSUA viens no darbības stūrakmeņiem un galvenajiem rīcības virzieniem ir sociālās uzņēmējdarbības nozares un sociālo uzņēmumu interešu aizstāvība. Ne vienmēr šis darbs no malas ir labi redzams, taču nepārtraukti strādājam, lai uzlabotu sociālās uzņēmējdarbības nozares ekosistēmu un aktualizētu un risinātu visai nozarei aktuālus jautājumus un problēmas, nereti esot gan jaunu iniciatīvu virzītājs un vilcējspēks, gan vidutājs starp dažādiem citiem spēlētājiem.

Šī COVID19 krīze nav izņēmums – jau uzreiz pēc valdības paziņojuma par ārkārtas situācijas izsludināšanu  12.martā veicām aptauju biedru vidū par paredzamo krīzes ietekmi uz  sociālajiem uzņēmumiem un NVO, kas veic sociālo uzņēmējdarbību. 16.martā izsūtījām vēstuli Ministru Prezidentam, kā arī atbildīgajiem ministriem un Saeimas komisijām ar aicinājumu iekļaut sociālos uzņēmumus valsts atbalsta saņēmēju lokā. Paralēli komunicējām ar atbildīgo ministriju ierēdņiem, lai sagatavotu priekšlikumus sociālo uzņēmumu atbalstam, kā arī kopā ar citu uzņēmējdarbības nozaru asociācijām cīnījāmies par to, lai dīkstāves atbalsta instrumentus varētu izmantot visi uzņēmumi neatkarīgi no uzņēmējdarbības nozares. Tas arī ir izdevies – dīkstāves atbalsta regulējums attiecas uz jebkuru darba devēju, neatkarīgi no nozares.

Apzinot situāciju LSUA biedru vidū par dīkstāves atbalsta iegūšanu, secinājām, ka iespējas un regulējums ir nepilnīgs, tādēļ šobrīd gatavojam vēstuli atbildīgajiem ministriem ar konkrētiem priekšlikumiem dīkstāves atbalsta nosacījumu uzlabošanai, lai šo atbalstu varētu izmantot pēc iespējas plašāks sociālo uzņēmumu un NVO, kas veic sociālo uzņēmējdarbību, loks.

Paralēli 2020.gadā esam interešu aizstāvības jomā virzījuši arī citus jautājumus un iniciatīvas, kas, mūsuprāt, būtiski uzlabotu sociālās uzņēmējdarbības ekosistēmas attīstību Latvijā:

 • martā tikāmies ar Valsts Prezidentu Egilu Levitu, pārrunājot sociālās uzņēmējdarbības jomas izaicinājumus un uzklausot Valsts Prezidenta redzējumu par nozares lomu Latvijas attīstībā.
 • Esam aktualizējuši sociālo iepirkumu jautājumu – kopā ar Iepirkumu uzraudzības biroju un citām atbildīgajām iestādēm vairākas reizes esam pārrunājuši sociālo klauzulu izmantošanu iepirkumu īstenošanā, kā arī iespējas aktualizēt šo iepirkumu iespēju visu līmeņu valsts un pašvaldību institūcijās. Sadarbībā ar IUB pie šīs tēmas strādāsim arī tālāk, radot priekšlikumus iepirkumu veikšanai un izglītojot valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekus.
 • Nepārtraukti strādājam pie socialās uzņēmējdarbības aktualizēšanas pašvaldību līmenī. Esam tikušies ar vairākām pašvaldībām, kas ir gatavas veidot sociālās uzņēmējdarbības atbalsta instrumentus, kā arī strādājam pie tādu rīku izveides, kas atvieglotu pašvaldībām sociālās uzņēmējdarbības atbalsta instrumentu izveidi un ieviešanu. Darbs ar pašvaldībām notiek arī sadarbībā ar sociālās uzņēmējdarbības vēstniekiem, kuri ar saviem kontaktiem un zināšanām ir palīdzējuši veidot kvalitatīvu dialogu ar pašvaldībām.
 • Tikāmies ar dažādu līmeņu pētniekiem (Eiropas Komisija, Finanšu ministrija u.c.), lai sniegtu viedokli un priekšlikumus attiecībā uz sociālās uzņēmējdarbības jomas iekļaušanu ES nākamā plānošanas perioda finanšu instrumentos.
 • Regulāri tiekamies un sazināmies ar Labklājības ministrijas pārstāvjiem, pārrunājot nozares aktualitātes un sniedzot priekšlikumus sociālo uzņēmumu statusa sistēmas uzlabošanai. Tēmas, pie kurām esam strādājuši: sociālās uzņēmējdarbības ietekmes mērīšana un izvērtēšana, darba integrācijas uzņēmumu problemātikas risināšana un papildus pazīmju precizēšana.
 • Esam pievienojušies Eiropas līmeņa darba integrācijas uzņēmumu tīklam ENSIE, kas nodrošina mūsu interešu pārstāvību Eiropas Savienības līmenī, kā arī sniedz iespēju iesaistīties starptautiskos projektos.
 • 2019. gadā identificējām problēmu, ka sabiedriskā labuma organizācijas nedrīkst dibināt sociālos uzņēmumus. Nekavējoties sazinājāmies ar Finanšu ministriju un Valsts ieņēmumu dienestu, lai kopā meklē risinājumus šai problēmai. Šobrīd gaidām atbildi no VID par likuma interpretācijas iespējām.
 • Pēc Rīgas Domes ārkārtas vēlēšanu izsludināšanas, izsūtījām vēstules visām partijām, kas kandidēs vēlēšanās, lai aktualizētu sociālās uzņēmējdarbības nozīmi un lomu Rīgā, kā arī aicinājām uz tikšanos, lai pārrunātu, kā Rīgas varētu veidot atbalsta un sadarbības sistēmu sociālajiem uzņēmumiem. Diemžēl COVID19 krīzes dēļ tikšanās šobrīd ir atliktas uz nenoteiktu laiku, bet, tiklīdz būs iespēja, atgādināsim partijām par mūsu vēlēšanos satikties.

LSUA interešu aizstāvības darbā aktīvi ir iesaistījušies arī LSUA Padome, biedri un sociālās uzņēmējdarbības vēstnieki! Paldies par atsaucību un veltīto laiku, jo bez biedru pieredzes stāstiem, problēmu izklāsta un priekšlikumiem risinājumiem mēs nevarētu šo darbu darīt.


Arī sociālie uzņēmumi drīkstēs pieteikties dīkstāves pabalstam un nodokļu brīvdienām

“Valdība ciešā un regulārā sadarbībā ar uzņēmēju organizācijām pastāvīgi seko situācijas attīstībai pasaulē sakarā ar Covid-19 izplatību un tā ietekmi uz Latvijas ekonomiku, mūsu uzņēmējiem. Ir skaidrs, ka vairāk vai mazāk, bet vīrusa ierobežojošo pasākumu dēļ negatīvu ietekmi jūt gandrīz ikviens uzņēmums," tā Ekonomikas ministra pienākumu izpildītājs Sandis Ģirģens.

Ministru kabineta 26. marta sēdē apstiprināti kritēriji un atbalsta saņemšanas kārtība, kādā jebkuras nozares Covid-19 krīzes skarts uzņēmums var kvalificēties dīkstāves pabalstam un nodokļu brīvdienām līdz trim gadiem.

Dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem var pieteikties krīzes skartie uzņēmumi:

 • kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada martā vai aprīlī, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo mēnesi, sakarā ar Covid-19 izplatību ir samazinājušies vismaz par 30 procentiem;
 • kuru ieņēmumi no saimnieciskās darbības 2020. gada martā vai aprīlī, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgo mēnesi, sakarā ar Covid-19 izplatību ir samazinājušies par 20 procentiem, ja tie atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:
 1. uzņēmuma eksporta apjoms 2019. gadā veido 10% no kopējā apgrozījuma vai ir ne mazāks kā
  500 000 euro;
 2. uzņēmuma nomaksātā mēneša vidējā bruto darba samaksa 2019. gadā ir ne mazāka kā 800 euro;
 3. ilgtermiņa ieguldījumi pamatlīdzekļos 2019. gada 31. decembrī ir vismaz 500 000 euro.

Dīkstāves pabalstu izmaksā, ja darba devējs nenodarbina darbinieku dīkstāves periodā sakarā ar Covid-19 izplatību. Dīkstāves periods ir terminēts laikposms no 2020. gada 14. marta līdz 14. maijam, bet ne ilgāk kā ir spēkā Ministru kabineta lēmums par ārkārtējo situāciju. Dīkstāves pabalstu piešķir un izmaksā atbilstoši uzņēmuma norādītajam dīkstāves periodam.

Dīkstāves pabalsts tiks izmaksāts darbiniekam 75% apmērā no mēneša vidējās bruto darba samaksas par pēdējo 6 mēnešu periodu pirms ārkārtas situācijas vai atbilstoši par darbinieka faktiski deklarētajiem datiem pēdējos 6 mēnešos, bet ne vairāk kā 700 euro apmērā par kalendāra mēnesi.

Detalizēti ar valdības apstiprinātajiem MK noteikumiem “Noteikumi par Covid-19 krīzē skartiem uzņēmumiem, kuri kvalificējas dīkstāves pabalstam un nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadalei termiņos vai atlikšanai uz laiku līdz trim gadiem” varēs iepazīties tuvākajā laikā Ministru kabineta tīmekļa vietnē.


Sociālie uzņēmēji reaģē uz COVID-19 krīzi

Sociālie uzņēmēji reaģē uz COVID-19 krīzi

"Šis  ir ļoti sarežģīts un raižpilns laiks mums visiem un tik daudzos līmeņos. Mēs lepojamies redzēt, ka sociālie uzņēmēji Latvijā ir starp tiem, kuri vēlas un ir gatavi reaģēt uz cilvēku vajadzībām, cenšoties padarīt viņu dzīves kaut nedaudz vienkāršākas ," tā situāciju komentē LSUA direktore Madara Ūlande.

Iepazīsties ar sociālo uzņēmēju piedāvātajiem risinājumiem! Lai tie kļūst par iedvesmu citiem labajiem darbiem!

SVAIGI.LV  – virtuālais bioloģiskās pārtikas tirgus, kas palīdz mazajiem lauku zemniekiem nogādāt produkciju tieši pie klientiem. Viņi strādā nepaguruši, lai apstrādātu visus pasūtījumus un piegādātu ēdienu pie klientu durvīm. Svaigi.lv piedāvā bezkontakta piegādi un ir teju dubultojuši komandas apmēru, lai nodrošinātu ikvienam iespēju ne tikai iegūt pasūtīto produkciju laikā, bet arī lai nodrošinātu darbu tiem, kuri krīzes dēļ to zaudējuši. Svaigi.lv darbs ir būtisks mazajām lauku saimniecībām, kuri ir zaudējuši gandrīz visus pārējos veidus, kā pārdot savus produktus.

Sociālie uzņēmēji – SONIDO un Visas iespējas – apvienojuši spēkus ar citiem aktīvistiem un radījuši platformu “Paliec mājās”, lai savienotu brīvprātīgos ar cilvēkiem, kuriem nepieciešama palīdzība. Platforma tika radīta vien 48 stundās, piedaloties hakatonā #HackForce un pašlaik aktīvi darbojas, sniedzot vērtīgu ieguldījumu iespējā ievērot epidemioloģiskās drošības norādes un palikt mājās!

Latvijas Samariešu apvienība un Latvijas Sarkanais Krusts nodrošina palīdzības sniegšanu neaizsargātākajām iedzīvotāju grupām un palīdz tiem, kuriem rodas grūtības ar pārtikas sagādi pašizolācijas vai karantīnas laikā. Papildus tam Samariešu apvienība kopā ar platformu ziedot.lv vāc ziedojumus Pārtikas bankai, lai sniegtu maltīti tiem, kuri esošās situācijas rezultātā zaudējuši darbu un palikuši bez ienākumiem un pārtikas iegādes iespējām savai ģimenei.

Tiešsaistes platforma vecākiem un ģimenēm mammamuntetiem.lv nodrošina informāciju un atbalstu ģimenēm ar maziem bērniem, sniedzot idejas, rīkus un padomus, kā pasargāt bērnus no traumām un ievainojumiem. Statistika rāda, ka bērni visbiežāk savainojas mājās un ievainojumu skaits ievērojami palielinās periodos, kad viņi mājās uzturas ilgāku laiku. Šis laiks ir liels izaicinājums vecākiem, kuriem jāstrādā mājās un reizē jāpieskata bērni, mammamuntetiem.lv ir šeit, lai palīdzētu!

Centrs cilvēka izaugsmei Torņakalns Ir izveidojis pielāgotu tiešsaistes saturu krīzes laikam un piedāvā to bezmaksas. Viņi nodrošina psiholoģisku palīdzību un pašpalīdzības rīkus cilvēkiem dažādu personīgo krīžu pārvarēšanai, kuras izraisījusi pandēmijas ietekme uz ierasto ikdienu.

Sociālais uzņēmums "LAIMA LV"  ir izveidojis attālināto piedāvājumu katalogu www.attalinati.lv ,kurā tiek apkopotas dažādas iespējas un piedāvājumi, ko piedāvā dažādu preču un pakalpojumu radītāji attālināti. Atbalsti savējos attālināti!


ATBALSTI MŪSU BIEDRUS!

ATBALSTI MŪSU BIEDRUS!

LEARN IT

#MāciesMājās

🏠 Tagad Learn IT nodarbības pieejamas arī no mājas dīvāna! No šīs nedēļas uzsākam online kursus par spēļu, animāciju un mājas lapu veidošanu.

Iegūst jaunas zināšanas, pavadi laiku vērtīgi un esi vesels!

👉Apskati pieejamos kursus ŠEIT.

DESIGN ELEVATOR

Laiks INOVĒT!

Kā dizaineriem mums vienmēr ir vēlme aplūkot jebkuru šķietami bezcerīgu situāciju, pajautājot sev: “Kādas jaunas iespējas tā rada?”
Tā ir iespēja pārdomāt savu biznesu, izstrādāt jaunus produktus, uzlabot savus pakalpojumus. Mēs varam jums palīdzēt un vadīt jūs šajā procesā individuāli!

Konsultācija tiešsaistē: LSUA biedra cena 20,5 EUR / konsultācija līdz 1h
Specifiskai produktu izstrādei mēs pielāgosim cenu un norēķināšanās iespējas, esot elastīgi.

Atlaide pieejama arī “Dizaina domāšanas instrumentu komplektam”, kas palīdzēs ideju un biznesa pilnveidošanai.
LSUA biedra cena 25 EUR ar atlaižu kodu: LSUA

👉 Lai saņemtu vairāk informācijas, raksti: elina@designelevator.com

designelevator.com
www.facebook.com/delevator
designelevator

OPERETES TEĀTRIS

Tiksimies drīz!

Latvijas operetes fonds izveidojis profesionālu, vairāk kā 120 cilvēku trupu: solisti, koris, dejotāji, orķestris, tehniskā un administratīvā komanda, pilnvērtīgi iestudējot tādas iecienītas operetes kā Klīvija, Jautrā atraitne, Balle Savojā, bērnu izrādes Pauks un Šmauks, Karlsons un dažādas koncertprogrammas. Pašlaik paredzētās izrādes ir pārceltas un nākotne nenoteikta.

Mēs nesaņem valsts dotāciju pastāvīgas darbības nodrošināšanai, tādēļ aicinām atbalstīt mūsu darbību ziedojot, lai pavisam drīz varam atkal tikties gan skatītāju atzinību jau guvušās operetēs, gan arī interesantās pirmizrādēs rudenī!

👉 Lai atbalstītu Operetes darbību, tu vari veikt ziedojumu!

www.operetesfonds.lv
www.facebook.com/OperetesTeatris
operetesteatris

ORNANDUM TRAUKU APDRUKA

Vairosim labo un skaisto!

Apdrukājam prezentmateriālus visnoturīgākajā tehnoloģijā - dekoldrukā.
Sagādāsim korporatīvās dāvanas uzņēmumiem, traukus restorāniem, alus glāzes alus darītavām, kafijas tases birojiem un dažādus skaistus traukus māksliniekiem un individuālajiem dizaineriem!

👉 Lai veiktu pasūtījumu, raksti order@ornandum.lv vai zvani:+371 26544221.

www.ornandum.lv
www.facebook.com/traukuapdruka
ornandum_tablewareprint

BARBOLETA

Mācies kustībā!

Laikā, kad mājās ir visa ģimene, vecākiem ir iespēja apgūt Barboletas metodi kopā ar saviem bērniem!
Interesē, kā metode darbojas praktiski? Aplūko VIDEO!
Lai mācības mājās ikvienam ir vieglas un kustībā!

👉 Piesakies ONLINE apmācībai: metode@barboleta.lv
Līdzsvara platforma tiek piegādāta pirms apmācības.

barboleta.lv
www.facebook.com/Barboletametode

OTRĀ ELPA

Ķer pērles tiešsaistē!

Rūpējoties par sabiedrības veselību, Otrās Elpas veikali no 23.03. - 25.03. ir slēgti, taču iegādāties preces un atbalstīt Otrā Elpa darbību iespējams arī no mājām.

👉 Iepērcies andelemandele.lv Otrās Elpas sadaļā!
Jūsu atbalsts šobrīd ir ļoti nepieciešams, lai arī turpmāk varam darīt labus darbus!

www.otraelpa.lv
www.facebook.com/Otraaelpa
otraelpa

VISI VAR

Turpini iepirkties droši!

Uzņēmums nodrošina darba vietas cilvēkiem ar invaliditāti un citām sociāli mazāk aizsargātām mērķa grupām. Sociālā uzņēmuma veikals Institūta ielā 5A, Siguldas pagastā ir mainījis darba laiku un strādā, ievērojot drošības noteikumus.

Pašreizējais darba laiks:
darba dienās plkst. 9.00 – 17.00
sestdienās plkst. 9.00 – 15.00
Piedāvājam iegādāties jau gatavus produktus un veikt dažādu izstrādājumu šūšanu pēc pasūtījuma.

👉 Atbalstīt mūsu darbu iespējams arī attālināti, iegādājoties produkciju internetveikalā!
Par citiem sniegtajiem pakalpojumiem sazinieties, aizpildot kontaktu formu.

www.visivar.lv
www.facebook.com/socialaisuznemumsVisiVar
visi_var

SVĒTĀ LŪKAS ATBALSTA BIEDRĪBA

Domu spēkam nav robežu!

Šajā laikā vēlamies vienot cilvēkus domā par labā uzvaru pār ļauno un parādīt, ka labas lietas var rasties arī tur, kur citi tās nespēj saskatīt!
Realizējot savu sociālo misiju, atgādinām par savu radošo un tehnisko potenciālu, izveidojot jaunu t-kreklu dizainu.

Mūsu mērķis ir vienot visdažādākos cilvēkus, neatkarīgi no viņu sociālekonomiskajiem apstākļiem, reliģiskās piederības, uzskatiem un citiem faktoriem. Esam solidāri un vienojamies kopīgajos izaicinājumos!

👉 Esi vienots un iegādājies t-kreklu šeit!

www.saints.lv
www.facebook.com/SaintsMiracles
saintsmiracles

LABORATORIUM

Zinātnei nav robežu!

"Laboratorium Zinātnes skolas" nodarbības turpina aizraut arī attālināti! Mūsu enerģiskie, pozitīvie un atbalstošie pasniedzēji piedāvā online ķīmijas-fizikas nodarbības 2. – 9. klašu skolēniem un aicina pievienoties jaunus interesantus!

👉 Piesaki savu bērnu nodarbībām, aizpildot pieteikuma anketu un saņemiet 1. nodarbību bezmaksas!

www.laboratorium.lv
www.facebook.com/laboratoriumzinatnesskola
laboratorium.zs

 

OWA

Dzīve turpinās, un mēs turamies pie tās!

Jebkurš OWA t-krekls visu martu maksās tikai 25 Eiro ar atlaižu kodu: dziveturpinas

OWA darinātie apģērbi ir latviešu roku darbs. Visu darām paši - zīmējam, drukājam, šujam. Iegādājoties OWA kreklu, jūs ne tikai papildināsiet garderobi vai iepriecināsiet savējos, bet palīdzēsiet turpināt darbību uzņēmumam, kas maina sabiedrībā valdošos stereotipus par cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu darbaspējām.

👉 Pasūti sev un saviem mīļajiem OWA t-kreklu un atbalsti sociālo uzņēmējdarbību!

www.owa.lv
www.facebook.com/OWAfashion
Owa_fashion

DABAS ZIRGI

Pabaro zirgu, pats paliekot mājās!

Kilograms burkānu kādam no mūsu īpašajiem zirgiem var būt arī dāvana kādam dzimšanas vai vārda dienā - līdzīgi kā apsveikums radio ēterā.

🥕Tu www.dabaszirgi.lv pērc 1kg burkānu un pasūtījuma piezīmēs raksti, kam vēlies sagādāt prieku,
🐴 Mēs ejam pie zirga un dodam viņam burkānus,
😘 Pateicībā uzfilmējam video sveicienu jubilāram, nosūtām uz e-pastu un/vai publicējam Dabas zirgu sociālajos tīklos

Atbalstot savējos, burkāni tiek iegādāti Latvijas bioloģiskajās lauksaimniecībās.

👉 Vairāk info un citus piedāvājumus meklē ŠEIT.

www.dabaszirgi.lv
www.facebook.com/dabaszirgi
dabas_zirgi

SVAIGI.LV

Ēd veselīgi un atbalsti vietējos mājražotājus!

Mūsu prioritāte ir atbalstīt Latvijas saimniekus un nodrošināt pircējiem vietējo pārtikas produktu pieejamību. Mums ir svarīgi, lai varam nodrošināt cilvēkus ar kvalitatīvu pārtiku arī mirklī, kad lielai daļai sabiedrības jāpavada ilgāks laiks mājās.

👉 Pasūti produktus virtuālajā tirgū un saņem piegādi mājās!

www.svaigi.lv
www.facebook.com/svaigi.lv
svaigi.lv

LATVIJAS SARKANAIS KRUSTS

❗️ DALIES INFORMĀCIJĀ AR PALĪDZĪBAS IESPĒJĀM
Latvijas Sarkanais krusts ir sagatavojis informāciju par palīdzību personām, kas:
atrodas obligātajā karantīnā
 atrodas obligātajā pašizolācijā
un kurām nav pieejama līdzcilvēku palīdzība pārtikas produktu piegādē.

www.redcross.lv
www.facebook.com/LatvijasSarkanaisKrusts

LATVIJAS SAMARIEŠU APVIENĪBA

❗️ AICINĀM ATSAUKTIES UZŅĒMUMUS PĀRTIKAS SAGĀDEI

Esam saņēmuši vairākus jaunus pieteikumus atbalstam ar pārtikas paku no personām, kuras ārkārtas stāvokļa dēļ ir zaudējušas darbu un ienākumi strauji samazinājušies.
Šobrīd aktīvi darbojamies, lai palīdzētu gan šīm ģimenēm, gan daudzām citām, kuras jau iepriekš pie mums vērsušās pēc palīdzības. Taču mūsu resursi ir ierobežoti, tāpēc vēršamies pie uzņēmumiem, kuri ir gatavi ziedot savu produkciju - pārtikas produktus ar ilgu derīguma termiņu.

👉Par ziedojuma veikšanas iespējām raksti: partika@samariesi.lv vai zvani +371 22033700.
Kopā mēs varam! 

www.samariesi.lv
www.facebook.com/LatvijasSarkanaisKrusts

MAMMAMUNTETIEM.LV

❗️ VINGROŠANAS NODARBĪBAS VIDEO FORMĀTĀ UN BEZMAKSAS VEBINĀRI

Nodrošinot tik ļoti nepieciešamo atbalstu topošajiem vecākiem, jaunajām māmiņām, kā arī senioriem, piedāvājam iespēju pievienoties tiešsaistes nodarbībām un klausīties bezmaksas vebinārus!

👉 Pievienojies nodarbībām:
Vingrošana topošajām māmiņām
Vingrošana senioriem

👉 Klausies bezmaksas vebinārus:
Mammas un tēta sagatavošana dzemdībām
Jaundzimušā aprūpe un hendlings
Mammas piens un zīdīšana

www.facebook.com/mammamuntetiem

CENTRS CILVĒKA IZAUGSMEI TORŅAKALNS

❗️ IZAUGSME UN ATBALSTS TIEŠSAISTĒ

Mēs ticam, ka skaidra struktūra, akceptējoša kopiena, viedi skolotāji un kvalitatīvs saturs ir tas, kas mums palīdzēs iegūt lielāku iekšēju stabilitāti, spēju izturēt pārmaiņas un akceptēt notiekošo.

👉 Detalizētāku informāciju par katru no iespējām meklē mūsu atbalsta piedāvājumā,

www.facebook.com/CentrsCilvekam