B-WISE pētījums par darba integrācijas sociālajiem uzņēmumiem

17 augusts, 2022

60 uzņēmumi jeb 29% no oficiālajā sociālo uzņēmumu reģistrā iekļautajiem uzņēmumiem darbojas darba integrācijas jomā (dati uz 6.07.2022.). Šo uzņēmumu sociālais mērķis ir nodarbināt cilvēkus, kuriem draud sociālā atstumtība. Darba integrācijas sociālie uzņēmumi darbojas dažādās jomās un apmierina sabiedrības vajadzības saistībā ar sportu un atpūtu, kultūru, izglītību, preču ražošanu un pakalpojumu sniegšanu. Neraugoties uz to, ka lielākā daļa jeb 58 % darba integrācijas uzņēmumu darbojas pakalpojumu nozarē, pieaug ražošanas uzņēmumu skaits. 2021. gada beigās 36 % darba integrācijas sociālo uzņēmumu darbojās pārtikas un dzērienu, apģērbu, koksnes un mēbeļu, papīra un kartona iepakojuma ražošanā, bet 6 % – lauksaimniecībā un mežsaimniecībā.

Projekta B-WISE ietvaros Latvijā un citās valstīs padziļināti tika pētīti darba integrācijas sociālie uzņēmumi, to ikdiena un intervēti visi uzņēmuma darbinieki. Aicinām iepazīties ar plašāku informāciju par darba integrācijas sociālo uzņēmumu OWA!

SIA “OWA” ir 2016. gadā dibināts sociālaiss uzņēmums, kura misija ir motivēt sievietes grūtībās un ar invaliditāti attīstīties, izglītoties un dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Apvienojot divu draugu zināšanas un talantus, tika radīts OWA – pirmais zīmols Latvijā, kas piedāvā apģērbu ar akvareļu un grafikas apdruku, kas pārnesta uz auduma, izmantojot sublimācijas drukas tehnoloģiju. Tas darbojas kā darba integrācijas sociālais uzņēmums, kura īpašniece un vadītāja pati ir ar ģenētisku invaliditāti. Pārsvarā pārdošana notiek ar interneta veikala starpniecību privātpersonām, bet tagad, pateicoties jaunajām tehnoloģijām, viņi vēlas attīstīt B2B sektoru un eksportu. Daži darbinieki strādā subsidētā darba vietā, bet viņi diezgan bieži mainās, jo birokrātija un nepieciešamā dokumentācija ir ļoti ilga. Pašlaik DISU nodarbina arī divus Ukrainas civiliedzīvotājus, kuriem abiem ir invaliditāte.

Uzņēmums savus resursus iegūst tikai no preču pārdošanas, tam ir vidējs apgrozījums (COVID periodā tas pieauga). Kopumā peļņa pieaug, ir veikti ieguldījumi aprīkojumā un pakalpojumu uzlabošanā. Apģērbu ražošanas nozarē DISU konkurē ar jebkuru citu pakalpojumu. Ir izmantots valsts atbalsts, galvenokārt subsidētas darba vietas, dažkārt daži pakalpojumi tiek sniegti publiskajam sektoram, ir izmantoti valsts finansēšanas instrumenti sociālajai uzņēmējdarbībai. Visi DISU strādājošie nelabvēlīgākā situācijā ir nodarbināti un saņem algu. Gandrīz visi darbinieki ir nelabvēlīgā situācijā, tikai atbalstītājs un vadītājs nav nelabvēlīgā situācijā.
Uzņēmums ir gatavs un vēlas mainīties – tas ir atvērts pārmaiņām arī digitālo tehnoloģiju jomā, ir ļoti dinamisks, ļoti augstu vērtē savus cilvēkus, par ko stāsta arī darbinieki. Uzņēmums vēlas augt jaunos tirgos un paplašināties.

 

B-WISE ir Erasmus+ programmas finansēts projekts, kura mērķis ir izstrādāt Eiropas stratēģiju, lai risinātu prasmju vajadzības, jo īpaši attiecībā uz digitālajām prasmēm, darba integrācijas sociālo uzņēmumu (DISU) nozarē.