LSUA darbs interešu aizstāvībā: ko darām, lai aizstāvētu sociālās uzņēmējdarbības jomu COVID19 krīzes laikā?

8 aprīlis, 2020

LSUA darbs interešu aizstāvībā: ko darām, lai aizstāvētu sociālās uzņēmējdarbības jomu COVID19 krīzes laikā?

LSUA viens no darbības stūrakmeņiem un galvenajiem rīcības virzieniem ir sociālās uzņēmējdarbības nozares un sociālo uzņēmumu interešu aizstāvība. Ne vienmēr šis darbs no malas ir labi redzams, taču nepārtraukti strādājam, lai uzlabotu sociālās uzņēmējdarbības nozares ekosistēmu un aktualizētu un risinātu visai nozarei aktuālus jautājumus un problēmas, nereti esot gan jaunu iniciatīvu virzītājs un vilcējspēks, gan vidutājs starp dažādiem citiem spēlētājiem.

Šī COVID19 krīze nav izņēmums – jau uzreiz pēc valdības paziņojuma par ārkārtas situācijas izsludināšanu  12.martā veicām aptauju biedru vidū par paredzamo krīzes ietekmi uz  sociālajiem uzņēmumiem un NVO, kas veic sociālo uzņēmējdarbību. 16.martā izsūtījām vēstuli Ministru Prezidentam, kā arī atbildīgajiem ministriem un Saeimas komisijām ar aicinājumu iekļaut sociālos uzņēmumus valsts atbalsta saņēmēju lokā. Paralēli komunicējām ar atbildīgo ministriju ierēdņiem, lai sagatavotu priekšlikumus sociālo uzņēmumu atbalstam, kā arī kopā ar citu uzņēmējdarbības nozaru asociācijām cīnījāmies par to, lai dīkstāves atbalsta instrumentus varētu izmantot visi uzņēmumi neatkarīgi no uzņēmējdarbības nozares. Tas arī ir izdevies – dīkstāves atbalsta regulējums attiecas uz jebkuru darba devēju, neatkarīgi no nozares.

Apzinot situāciju LSUA biedru vidū par dīkstāves atbalsta iegūšanu, secinājām, ka iespējas un regulējums ir nepilnīgs, tādēļ šobrīd gatavojam vēstuli atbildīgajiem ministriem ar konkrētiem priekšlikumiem dīkstāves atbalsta nosacījumu uzlabošanai, lai šo atbalstu varētu izmantot pēc iespējas plašāks sociālo uzņēmumu un NVO, kas veic sociālo uzņēmējdarbību, loks.

Paralēli 2020.gadā esam interešu aizstāvības jomā virzījuši arī citus jautājumus un iniciatīvas, kas, mūsuprāt, būtiski uzlabotu sociālās uzņēmējdarbības ekosistēmas attīstību Latvijā:

  • martā tikāmies ar Valsts Prezidentu Egilu Levitu, pārrunājot sociālās uzņēmējdarbības jomas izaicinājumus un uzklausot Valsts Prezidenta redzējumu par nozares lomu Latvijas attīstībā.
  • Esam aktualizējuši sociālo iepirkumu jautājumu – kopā ar Iepirkumu uzraudzības biroju un citām atbildīgajām iestādēm vairākas reizes esam pārrunājuši sociālo klauzulu izmantošanu iepirkumu īstenošanā, kā arī iespējas aktualizēt šo iepirkumu iespēju visu līmeņu valsts un pašvaldību institūcijās. Sadarbībā ar IUB pie šīs tēmas strādāsim arī tālāk, radot priekšlikumus iepirkumu veikšanai un izglītojot valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekus.
  • Nepārtraukti strādājam pie socialās uzņēmējdarbības aktualizēšanas pašvaldību līmenī. Esam tikušies ar vairākām pašvaldībām, kas ir gatavas veidot sociālās uzņēmējdarbības atbalsta instrumentus, kā arī strādājam pie tādu rīku izveides, kas atvieglotu pašvaldībām sociālās uzņēmējdarbības atbalsta instrumentu izveidi un ieviešanu. Darbs ar pašvaldībām notiek arī sadarbībā ar sociālās uzņēmējdarbības vēstniekiem, kuri ar saviem kontaktiem un zināšanām ir palīdzējuši veidot kvalitatīvu dialogu ar pašvaldībām.
  • Tikāmies ar dažādu līmeņu pētniekiem (Eiropas Komisija, Finanšu ministrija u.c.), lai sniegtu viedokli un priekšlikumus attiecībā uz sociālās uzņēmējdarbības jomas iekļaušanu ES nākamā plānošanas perioda finanšu instrumentos.
  • Regulāri tiekamies un sazināmies ar Labklājības ministrijas pārstāvjiem, pārrunājot nozares aktualitātes un sniedzot priekšlikumus sociālo uzņēmumu statusa sistēmas uzlabošanai. Tēmas, pie kurām esam strādājuši: sociālās uzņēmējdarbības ietekmes mērīšana un izvērtēšana, darba integrācijas uzņēmumu problemātikas risināšana un papildus pazīmju precizēšana.
  • Esam pievienojušies Eiropas līmeņa darba integrācijas uzņēmumu tīklam ENSIE, kas nodrošina mūsu interešu pārstāvību Eiropas Savienības līmenī, kā arī sniedz iespēju iesaistīties starptautiskos projektos.
  • 2019. gadā identificējām problēmu, ka sabiedriskā labuma organizācijas nedrīkst dibināt sociālos uzņēmumus. Nekavējoties sazinājāmies ar Finanšu ministriju un Valsts ieņēmumu dienestu, lai kopā meklē risinājumus šai problēmai. Šobrīd gaidām atbildi no VID par likuma interpretācijas iespējām.
  • Pēc Rīgas Domes ārkārtas vēlēšanu izsludināšanas, izsūtījām vēstules visām partijām, kas kandidēs vēlēšanās, lai aktualizētu sociālās uzņēmējdarbības nozīmi un lomu Rīgā, kā arī aicinājām uz tikšanos, lai pārrunātu, kā Rīgas varētu veidot atbalsta un sadarbības sistēmu sociālajiem uzņēmumiem. Diemžēl COVID19 krīzes dēļ tikšanās šobrīd ir atliktas uz nenoteiktu laiku, bet, tiklīdz būs iespēja, atgādināsim partijām par mūsu vēlēšanos satikties.

LSUA interešu aizstāvības darbā aktīvi ir iesaistījušies arī LSUA Padome, biedri un sociālās uzņēmējdarbības vēstnieki! Paldies par atsaucību un veltīto laiku, jo bez biedru pieredzes stāstiem, problēmu izklāsta un priekšlikumiem risinājumiem mēs nevarētu šo darbu darīt.