Aicinām iepazīties ar LSUA 2022. gada darbības pārskatu!

22 marts, 2023

Katru gadu pavasarī organizējam ikgadējo biedru kopsapulci, kur viens no svarīgākajiem darbiem ir iepriekšējā gada pārskata apstiprināšana. Mēs lepojamies ar pagājušajā gadā paveikto, tādēļ esam informāciju salikuši vienkopus noformētā pārskatā, kuru priecājamies nodot savai auditorijai!
Savā gada pārskatā esam iekļāvuši:

  • Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas (LSUA) finanšu pārskatu un tā pielikumus,
  • LSUA ētikas principus,
  • LSUA 5 gadu darbības plānu (2021 – 2025),
  • LSUA biedrus – sociālos uzņēmumus, sociālās uzņēmējdarbības veicējus un privātpersonas,
  • Informāciju par LSUA padomi,
  • LSUA komandas aprakstu,
  • Mūsu biedru izvērtējumu par 2022. gadā sasniegto,
  • Svarīgākos 2022. gada notikumus,
  • Plānoto 2023. gadā.

Iepazīties ar mūsu gada pārskatu ŠEIT!