LSUA atskats uz paveikto 2023. gadā

5 februāris, 2024

2023. gads bija ārkārtīgi intensīvs, ātrs un piepildīts! Mūsu mērogs šogad izgāja no visiem līdzšinējiem rāmjiem – ar pasākumu skaitu, sadarbības partneriem un valstīm, tēmu daudzveidību un dziļumu – gan organizējot divu dienu LAMPAs skatuvi, gan starptautiskas vizītes un apmācības, sniedzot konsultācijas un vadot konferences, kā arī pavadot daudzas jo daudzas stundas tiešsaistes tikšanās.
2023. gadā ieguldījām lielu darbu, lai sociālajiem uzņēmumiem būtu arvien labvēlīgāka vide, atbalsta mehānismi un iespējas attīstīties. Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija turpina attīstīt sociālo uzņēmējdarbību ilgtermiņa pārmaiņām Latvijā, darbojoties trīs galvenajos virzienos – sabiedrības informēšana, biedru kapacitātes uzlabošana un interešu aizstāvība. Piedāvājam atskatīties uz svarīgākajiem atskaites punktiem aizvadītajā gadā!

————–

2023. GADA SVARĪGĀKIE NOTIKUMI

Sociālās uzņēmējdarbības ideju konkurss “TAM LABAM BŪS AUGT

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija jau piekto reizi organizēja par tradīciju kļuvušo sociālās uzņēmējdarbības ideju konkursu “TAM LABAM BŪS AUGT“. Šogad konkurss notika sadarbībā ar Luminor banku, izraugoties divus uzvarētājus, kur katrs saņēma 4000 EUR naudas balvas, kā arī Attīstības finanšu institūciju ALTUM un labdarības veikalu tīklu “Otrā Elpā”. Konkursā katru gadu tiek aicināti piedalīties esošie un topošie sociālie uzņēmēji no visas Latvijas, kam nepieciešamas finansējums kādas jaunas sociālās uzņēmējdarbības idejas vai jau esoša projekta realizēšanai. “Tam labam būs augt” fināls bija vērojams tiešraidē portālā Delfi.lv.


2023. gadā balvas saņēma:
🏆 žūrijas vērtējumā – “Vai viegli uzvilkt bikses?” / Vilber’s adaptive / Ogres novads – Zane Bērziņa
🏆 tiešraides skatītāju balsojumā – “BJMK Rokskola” / BJMK / Jelgavas pilsēta – Zane Rožkalna
🏆 Luminor bankas simpātijas balvas ieguvēja – Zīmols “PARTAPIS” / Kristīne Kalēja – tekstila otrreizēja pārstrāde dizaina apģērbos
🏆 ALTUM simpātijas balvas ieguvēja – “LeatherWorks” / Madara Miltoviča – dabīgās ādas atgriezumu darbnīca
🏆 Otrā Elpa simpātijas balvas ieguvēja – “Remontbufete” / Zane Ruģēna – remontlietu un būvmateriālu maiņas punkts

***
Konference “Lepoties. Izvērtēt. Svinēt!“

2023. gadā sociālās uzņēmējdarbības nozarei Latvijā oficiāli apritēja pieci gadi. Šajā laikā kopīgā darbā paveikts ir daudz: izveidots un nostiprināts likumiskais ietvars, sabiedrībā radīta izpratne par sociālās uzņēmējdarbības būtību un nozīmi, publiskās investīcijas veicinājušas sociālo uzņēmumu attīstību un izaugsmi. Šobrīd aktīvi darbojas vairāk nekā 200 uzņēmumu, kam piešķirts sociālā uzņēmuma statuss, taču realitātē sociālās uzņēmējdarbības veicēju ir vēl vairāk.

📣 Lai atskatītos un izvērtētu paveikto un kopīgās sarunās iezīmētu nozares tālāko attīstību, kopā ar Labklājības ministriju 12. oktobrī organizējām sociālās uzņēmējdarbības piecgadei veltītu konferenci “Lepoties. Izvērtēt. Svinēt!”.
Ar stāstiem par paveikto dalījās gan Labklājības ministrija, Altum un sociālās uzņēmējdarbības atbalsta organizācijas – Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija, Reach for Change Latvia un New Door -, gan paši sociālie uzņēmēji.

***
 Skatuve “Sociālo uzņēmēju zvaigznājs” Sarunu festivālā “LAMPA”

Pirmo reizi Sarunu festivālā LAMPA sociālajai uzņēmējdarbībai bija veltīta sava skatuve “Sociālo uzņēmēju Zvaigznājs”, kas piedāvāja daudzveidīgu un aizraujošu programmu ar vairāk kā 10 pasākumiem dažādos interesantos formātos visa festivāla garumā! Tie iedvesmoja, informēja un sniedza praktiskas zināšanas ne tikai par sociālo uzņēmēju ikdienu, bet fokusējās arī uz 3 galvenajām tēmām – sociālā uzņēmējdarbība, iekļaujoša sabiedrība un inovācijas izglītībā.
Divu dienu skatuvi rīkojām kopā ar mūsu biedriem, sociālo uzņēmumu “Zvaigznāja komanda”, kuri nodrošināja Zvaigznāja kubu – radošo platformu/skatuvi, kur starp pasākumiem bija iespējams gan izmēģināt spēlēt mūzikas instrumentus, gan dziedāt un pildīt radošus uzdevumus.

Kopā ar sociālajiem uzņēmējiem rīkojām 10 pasākumus:

 • SIA Kano Editions meistarklase “Mācīšanās caur spēli un radošumu”
 • Sociālais uzņēmums Liberated un Mobilitātes centrs cilvēkiem ar kustību traucējumiem organizēha diskusiju par iekļaujošu sabiedrību “Ne[sa]redzamās spējas – kā iekļaut citādību?”
 • Sociālā uzņēmuma Barboleta diskusija “Skolēnu mācību motivācija un inovācijas izglītībā”
 • Biedrības “Mentor Latvia” diskusija “JĀ! Jaunieši uzsāk patstāvīgu dzīvi! Kā?”
 • Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas mēmais šovs “Nekul tukšus salmus!”, kas ļāva interaktīvā veidā iepazīt sociālos uzņēmumus
 • Sociālā uzņēmuma “Rabarbers” mesitarklase “Čīkstētava – atbalsta grupa vecākiem”
 • Rīgas Biznesa skolas diskusija “Kad Latvijā inovē izglītību, tiekam līdz Hārvardai, Bufalo un MIT!”
 • Sociālā uzņēmuma “Mammamuntetiem.lv” diskusija “Kurš ģimenes lietās gudrāks – mamma vai tētis?”
 • Sociālā uzņēmuma “Ligero” saruna par neredzamā darbaspēka aktivizēšanu “Darba iespējas visiem!”
 • Sociālā uzņēmuma “Neredzamā pasaule” interaktīvā diskusija “Neredzamā Pasaule: aizver acis un ieraugi – izglītība caur izklaidi tumsā”

————–

Sociālās uzņēmējdarbības aktivitāšu cikls
“ATTĪSTĀM SOCIĀLO UZŅĒMĒJDARBĪBU KOPĀ!”

Apjomīgākie interešu aizstāvības pasākumi 2023.gadā notika Labklājības ministrijas sociālās uzņēmējdarbības aktivitāšu cikla “Attīstām sociālo uzņēmējdarbību kopā!” ietvaros, ko finansēja Eiropas Sociālais fonds. Sociālās uzņēmējdarbības ekosistēmas stiprināšana Latvijā norisinājās no gada sākuma līdz pat novembrim. Aktivitātes īstenoja nozari pārstāvošās organizācijas – Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija, biedrība “New Door”, “Reach for Change Latvia” un sociālais uzņēmums “Visas Iespējas”. Cikla pasākumi bija paredzēti dažādām mērķauditorijām – esošajiem un topošajiem sociālajiem uzņēmējiem, nozares interesentiem, pašvaldībām, investoriem un politikas veidotājiem, jauniešiem, biznesa inkubatoru dalībniekiem un organizācijām, kam ir iespējas un resursi veidot sociālajai uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi.

***
TIKŠANĀS PAŠVALDĪBĀS

Laika posmā no 2022. gada decembra līdz 2023. gada maijam Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija individuālās klātienes vizītēs* tikās ar visām 43 Latvijas pašvaldībām, lai pārrunātu to iespējas iesaistīties sociālās uzņēmējdarbības attīstībā, rīkiem un rīcībām nozares atbalstīšanā, kā arī labās prakses piemēriem. Klātienes tikšanās kopumā piedalījās 317 pašvaldību darbinieki, tajā skaitā priekšsēdētāji un izpilddirektori. Kopumā pēc šīm vizītēm LSUA secinājusi, ka tikšanās un diskusijas par sociālo uzņēmējdarbību uzsākšana pašvaldībās ir ļoti nozīmīgs solis nozares attīstībai. Nozares attīstība pieprasa daudzpusīgu profesionāļu iesaisti, un, tiekoties ar dažādu nozaru pārstāvjiem pat vienas pašvaldības ietvaros, tika rosinātas diskusijas un jaunu starpdisciplināru pasākumu plānošana. Ir būtiski turpināt darbu ar pašvaldībām, gan sekojot jomas attīstībai katrā reģionā, gan uzturot aktuālas informācijas apmaiņu pašvaldības darbinieku mainības dēļ.

Esam fiksējuši, ka pēc vizītēm vismaz četrās pašvaldībās uzņēmējdarbības atbalsta konkursos īpašs uzsvars pievērsts tieši sociālās uzņēmējdarbības jomai, vismaz četrās citās pašvaldībās ieviesti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi uzņēmumiem ar sociālā uzņēmuma statusu, vismaz divās pašvaldībās ieviesti atvieglojumi nodevai par tirdzniecību, pašvaldības aģentūrai norādīts uzdevums attīstīt sociālo uzņēmējdarbību, kā arī divās pašvaldībās nodotas telpas bezatlīdzības lietošanā sociālajiem uzņēmumiem.

***
SOCIĀLĀS UZŅĒMĒJDARBĪBAS SKOLA

Lai sniegtu daudzpusīgas zināšanas veiksmīgai sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai un veikšanai, organizējām bezmaksas e-apmācību kursam “Sociālās uzņēmējdarbības skola”. Tajā piedalījās gan sociālās uzņēmējarbības interesenti, gan ideju autori un jau esoši sociālie uzņēmēji.


Deviņu tiešsaistes lekciju ciklā dažādu jomu eksperti īsi un kodolīgi sniedza noderīgas un praktiski pielietojamas zināšanas par tādām sociālajā uzņēmējdarbībā aktuālām tēmām kā

 1. sociālās uzņēmējdarbības pamati;
 2. biznesa plāna veidošana un esošu plānu pārskatīšana;
 3. sociālās ietekmes radīšana un apzināšana;
 4. finanšu pārvaldība;
 5. uzņēmuma zīmols un pārdošana;
 6. ārējā un vizuālā komunikācija;
 7. digitālais mārketings;
 8. biznesa krīzes pārvarēšana;
 9. radošums.

SOCIĀLĀS UZŅĒMĒJDARBĪBAS SKOLAS LEKCIJAS

***
REĢIONĀLĀS DOMNĪCAS

Sociālās uzņēmējdarbības ekosistēma ietver dažādas iesaistītās puses, kuras kopā veido spēcīgu un atbalstošu vidi sociālo uzņēmumu attīstībai. Šīs ekosistēmas stiprināšana ir nozīmīga, jo tā veicina ilgtspējīgu un sociālo ietekmi radošu uzņēmējdarbību, kas ģenerē pozitīvu ietekmi gan sabiedrības, gan vides labā. Lai veicinātu visu iesaistīto pušu izpratni un iesaisti sociālās uzņēmējdarbības ekosistēmas stiprināšanā, reģionālās domnīcās pulcējam reģiona viedokļu līderus, uzņēmējus, dažādu organizāciju un pašvaldību pārstāvjus, kam ir vēlēšanās, iespēja un resursi stiprināt un attīstīt sociālo uzņēmējdarbību reģionā, kā arī pašus sociālos uzņēmējus. Domnīcu mērķis – saprast katras iesaistītās puses lomu un sagatavot konkrētus rīcību plānus (darbības šeit un tagad, nevis nākotnes vīzijas), lai stiprinātu un attīstītu sociālo uzņēmējdarbību katrā no reģioniem.

REĢIONĀLO DOMNĪCU REZULTĀTI

***
TIKŠANĀS AR IEINTERESĒTAJĀM ORGANIZĀCIJĀM

Reģionos rīkojām tikšanās ar organizācijām, kurām būtu potenciāls attīstīt sociālās uzņēmējdarbības idejas vai kuras jau attīsta šo jomu, piemēram, augstskolu mācībspēki. Tādējādi stiprinājām gan esošo organizāciju zināšanas un kapacitāti, gan informējām jaunas auditorijas par šo uzņēmējdarbības veidu, gan iedvesmojot jauniešus, gan radot iespēju uzņēmējiem uzzināt vairāk par sociālo uzņēmējdarbību. Kopā sešās pilsētās notika 8 pasākumi.

***
REĢIONĀLIE PASĀKUMI PAR SOCIĀLI ATBILDĪGIEM PUBLISKAJIEM IEPIRKUMIEM

Kopā ar Iepirkumu uzraudzības biroju un Sabiedriskās politikas centru PROVIDUS 2023. gada februārī un martā organizējām piecas darbnīcas “SOCIĀLI ATBILDĪGI PUBLISKIE IEPIRKUMI – ieguvumi, riski, piemēri, prakse”, kurus kopumā apmeklēja 123 dalībnieki, kuriem tika piedāvātas arī individuālas konsultācijas.

Pasākumos skaidrota sociāli atbildīgu publisko iepirkumu būtība un ieguvumi publiskajām iestādēm, ieviešanas un piemērošanas praktiskie un juridiskie aspekti, labās prakses piemēri, riski, kā arī notika praktiskais darbs.
Tāpat arī izveidots skaidrojošais materiāls – palīgs sociāli atbildīgu publisko iepirkumu veikšanai, kas sniedz pārskatāmu un kodolīgu informāciju par iepirkuma īstenošanas posmiem, ieteikumiem, kas jāņem vērā, nosakot prasības publiskajā iepirkumā,nosacījumiem un piemēriem dažādu pakalpojumu un preču grupās, kā arī būvdarbu īstenošanā, kā arī labās prakses piemērus no Latvijas.

LEJUPIELĀDĒT SKAIDROJOŠO MATERIĀLU

***
TĪKLOŠANĀS PASĀKUMI PIE SOCIĀLAJIEM UZŅĒMĒJIEM

Vasarā ielūdzām sociālos uzņēmējus, sociālās uzņēmējdarbības ideju autorus, pašvaldību un nozares atbalsta organizāciju pārstāvjus, kā arī citus interesentus uz tīklošanās un pieredzes apmaiņas pasākumiem – ciemos pie sociālajiem uzņēmumiem reģionos! Tā bija iespēja ne vien praktiskā veidā iepazīt sociālo uzņēmēju darbu un ikdienu, bet arī savstarpēji iepazīties, aprunāties, gūt iedvesmu un jaunas zināšanas, dalīties pieredzē, veidot jaunas partnerības un stiprināt piederības sajūtu sociālās uzņēmējdarbības kopienai! Iedvesmojoša bija ne tikai pasākumu programma, bet arī to norises vietas – BMX trase, zirgu ganības, Valmieras Zaļā skola, brančotava, radošā maizes laboratorija un citas interesantas vietas, kur tikāmies un iedvesmojāmies kopā ar 89 dalībniekiem.

***
REĢIONĀLIE PASĀKUMI IEDZĪVOTĀJIEM

Pasākumos piedalījās LSUA sociālās uzņēmējdarbības vēstnieki, un ar saviem pieredzes stāstiem dalījās sociālie uzņēmēji.  Lai popularizētu sociālos uzņēmumus dažādos novados, katrā pasākumā uzstājās gan vietējie sociālie uzņēmēji, gan arī kāds no cita reģiona. Apmeklētājiem bija iespēja pavisam godīgi sarunāties ar sociālajiem uzņēmējiem, atklājot viņu personīgās šķautnes un atziņas par biznesu.

***
SOCIĀLĀS UZŅĒMĒJDARBĪBAS SINERĢIJA AR CITĀM JOMĀM

Lai veicinātu sociālās ekonomikas iekļaušanu citu jomu plānošanas dokumentos un aktivitātēs, tika sniegti priekšlikumi sociālās uzņēmējdarbības/ sociālās ekonomikas aspektu integrēšanai citu jomu plānošanas dokumentos un aktivitātēs, Labklājības Ministrijai tika iesniegti pieci priekšlikumi.

Iepazīsties ar šiem priekšlikumiem:

 1. Priekšlikums deinstitucionalizācijas procesa īstenošanā sadarbībā ar sociālajiem uzņēmumiem
 2. Priekšlikums sociālās uzņēmējdarbības aspektu iekļaušanai atkritumu apsaimniekošanas procesā
 3. Priekšlikums sociālās uzņēmējdarbības aspektu integrēšanai resocializācijā
 4. Priekšlikums sociālās uzņēmējdarbības virziena iekļaušanai diasporas rīcības plānā
 5. Priekšlikums sociālās ekonomikas stratēģijas izstrādei latvijā

Rezultātā ir izveidoti noderīgi materiāli, kas tiek izmantoti darbā ar iesaistītajām pusēm un veicinājuši sadarbību ar organizācijām un uzņēmumiem, kas darbojas minētajās jomās.

————–

LSUA BIEDRU KOPIENA

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijā ir 143 biedri, no kuriem lielākā daļa ir sociālie uzņēmumi, taču mūsu vidū ir arī sociālās uzņēmējdarbības ideju īstenotāji un citi interesenti – biedrības, nodbinājumi, SIA bez sociālā uzņēmuma statusa un individuālas personas. 2023. gada laikā kopienai pievienojās 14 biedri.

Kļūstot par Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas biedru, ikviens gūst iespēju ne tikai būt daļa no organizācijas, kas aizstāv sociālo uzņēmēju intereses. Tā ir iespēja atrast domubiedrus, veidot jaunas sadarbības, būt informētam par svarīgākajām aktualitātēm nozarē, kā arī pašam ierosināt jaunu projektu vai tematisko darbagrupu izveidi.

Šajā gadā īpaši vēlamies izcelt:

 • regulāri apkopojam svarīgāko informāciju par dažādām mācību, konkursu un finansējuma apguves iespējām. 2023. gada laikā apkopojām 67 dažādus piedāvājumus;
 • rīkojām 11 tīklošanās pasākumus – gan fokusētus uz darba integrācijas veicējiem, gan tīklošanās pasākumus visiem biedriem ar tematiskajiem fokusiem – par darba dzīves balansu, eksporta attīstību, 2 apmācībās par Meta (Facebook un Instagram) platformām, kā arī ciemošanās pie sociālajiem uzņēmējiem;
 • Pieci no biedriem pieteikti nominācijām dažādos konkursos: Agnese Frīdenberga Top 100 sievietēm sociālajā uzņēmējdarbībā, Gustavs Upmanis no sociālā uzņēmuma “Visas Iespējas” un Baiba Blomniece-Jurāne no sociālā uzņēmuma “Barboleta” Social Economy Award, sociālais uzņēmums “Mobilizing” ar iniciatīvu Difftravel, kā arī sociālais uzņēmums “Neredzamā pasaule” Tiesībsarga rīkotajā “Gada balva cilvēkiem ar invaliditāti”, no kuriem 3 šīs nominācijas arī ieguva!
 • gada laikā izsūtījām 18 vēstkopas ar aicinājumu iesaistīties dažādās LSUA aktivitātēs, kā arī piedalīties citu organizētos pasākumos, konkursos, pieteikties finansējuma vai izaugsmes iespējām;
 • izveidojām 16 jaunas podkāsta epizodes ar sociālajiem uzņēmējiem;
 • nodrošinājām publicitātes iespējas biedriem Sarunu festivālā “LAMPA”, kā arī veicinājām jomas atpazīstamību, veidojot 2 dienu skatuves “Sociālo uzņēmēju Zvaigznājs” programmu.
 • nodrošinājām iespēju pievienoties LSUA kopējai veselības apdrošināšanai – ik gadu šī ir ļoti novērtēta iniciatīva starp mūsu biedriem, kuri citādāk veselības apdrošināšanas polisi nevarētu iegūt.
 • katru gadu veidojam mūsu biedru piedāvājumu uz dažādiem svētkiem, lai ikviens interesents varētu iegādāties mūsu uzņēmēju radītās preces un pakalpojumus. Vasaras un Ziemassvētku piedāvājumiem nodrošinām īpašu publicitāti ar apmaksātu reklāmu;
 • piedāvājam biedriem piedalīties dažādos starptautiska mēroga projektos un iniciatīvās – 2023. gadā organizējām 2 apmācības par podkāstu kā rīku sociālās ietekmes komunicēšanai Tallinā un Rīgā, veidojām pieredzes apmaiņas vizīti Lūznavas muižā par Jaunā Eiropas “Bauhaus” inciatīvu attīstību, kā arī kopā devāmies uz pieredzes apmaiņas vizītēm Sicīlijā un Horvātijā;
 • papildus tam nodrošinām bezmaksas ielūgums vai atlaides uz dažādiem pasākumiem, piemēram, Ilgtspējas konferenci.

————–

INTEREŠU AIZSTĀVĪBA

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija darbojas interešu aizstāvībā gan Latvijas mērogā, gan starptautiski. Starp vietējā mēroga prioritātēm ir labvēlīgas vides radīšana sociālo uzņēmumu attīstībai, jēgpilnu sociālās uzņēmējdarbības atbalsta mehānismu izveide un attīstība, kā arī sociālajiem uzņēmējiem saistošu noteikumu pieņemšana.
Starptautiskā mēroga prioritātes ietver dalību projektos un aktivitātēs, kuras rīko starptautiskās sociālās uzņēmējdarbības tīkla organizācijas.

2023. gadā īpaši daudz laika veltīts interešu aizstāvībai un sociālās uzņēmējdarbības ekosistēmas attīstībai. No paveiktā īpaši izceļam:

 • Esam izstrādājuši 5 priekšlikumus sociālās uzņēmējdarbības integrēšanai citās jomās;
 • Sniedzām 7 atzinumus, kas būtiski ietekmē sociālās uzņēmējdarbības ekosistēmai būtiskus jautājumus:
 1. Grozījumiem Sabiedriskā labuma organizāciju likumā;
 2. Konceptuālais ziņojums “Par iespējām ieguldījumu stimulēšanai un finansējuma dažādošanai sociālajos uzņēmumos, lai veicinātu to izaugsmes iespējas ilgtermiņā”
 3. 4.3.3.3.pasākuma “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” īstenošanas noteikumi
 4. Grozījumi Publisko iepirkumu likumā
 5. Noteikumi par privātās izglītības iestādes mācību procesā iesaistīto izglītojamo sociālajām mērķa grupām un līguma slēgšanu par pašvaldības piedalīšanos iestādes uzturēšanas izdevumu finansēšanā
 6. Latvijas pozīcija par Sociālās ekonomikas rīcības plānu
 7. Par sociālo inovāciju kompetenču centra izveidi
 • 2023. gadā sākām darbu projektā”ES Fondu uzraugi”, kur kopā ar vēl 5 organizācijām iesaistāmies Eiropas Savienības fondu uzraudzības apakškomitejās. Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas direktores Regitas Zeiļas kandidatūru apstiprināja Memoranda padome, izvirzot pārtāvēt nevalstisko organizāciju viedokli Eiropas Savienības fondu uzraudzības apakškomitejā “Sociālāka Eiropa”.
 • Pēc Rīgas vicemēra Edvarda Ratnieka iniciatīvas novembrī piedalījāmies Rīgas domes un sociālo uzņēmēju tikšanās reizē, kuras mērķis bija iepazīstināt sociālos uzņēmējus ar aktualitātēm Rīgas pašvaldībā uzņēmumu atbalsta jomā. Ap 20 sociālajiem uzņēmējiem no Rīgas piedalījās diskusijā un aktīvi izteica savus ieteikumus, lai veidotu ciešāku sadarbību ar Rīgas pašvaldību, tostarp runājām par:
  –  iespēju ieviest nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus uzņēmumiem ar sociālā uzņēmuma statusu,
  –  telpu pieejamību un skaidru procesu, kā par to iegūt informāciju un tām pieteikties,
  –  vienotu kontaktpunktu.
 • Pārstāvam savu biedru intereses citās apvienībās, kur esam biedri – Latvijas Pilsoniskajā aliansē, kā arī organizācijā “Latvijas Platforma attīstības sadarbībai”;
 • Tikāmies ar mācībspēkiem, kuri veido kursus un studiju programmas par sociālo uzņēmējdarbību, kas rezultējās ar jaunu kursu Banku augstskolā.
***
LSUA EKSPERTĪZE

Aktīvais darbs interešu pārstāvniecībā ir novedis pie dažādām atzinībām, jaunām sadarbībām un darbības kā eskpertiem sociālās uzņēmējdarbības un sociālās ekonomikas jomā.

Pagājušajā gadā Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas direktore bija viena no 4 pārstāvēm no Latvijas, kas iekļuva starp “Top 100 sievietēm sociālajā uzņēmējdarbībā”. No Latvijas šajā topā iekļuva arī mūsu biedri – Agnese Frīdenberga, domnīcas “Providus” vadošā pētniece un ilggadēja LSUA padomes locekle, Diana Lapkis, sociālās uzņēmējdarbības akceleratore “New Door” dibinātāja, kā arī Inga Muižniece, sociālā uzņēmuma “Sonido” dibinātāja un LSUA padomes priekšsēdētāja.

Kā eskperti iesaistījāmies konkursu vērtēšanā, ar sociālo uzņēmējdarbību saistītu studiju programmu licencēšanā, kā arī nacionāla līmeņa uzņēmējdarbības aktivitātes izvērtēšanā.

————–

STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA

Šogad plaši pārstāvēta arī starptautiskā dimensija – dažādu projektu ietvaros gan sniegtas iespējas mūsu biedriem piedalīties pieredzes apmaiņās, gan izstrādāti vērtīgi materiāli, kurus izmantot ikdienas darbā.

2023. gadā norisinājās darbs pie 6 dažādiem projektiem:

 • turpinājām darbu pie projekta B-WISE jeb “Blueprint for Sectoral Cooperation on Skills in Work Integration Social Enterprises (B-WISE)” kopā ar 28 partneriem no 13 valstīm. Projekta mērķis ir attīstīt ikvienas  darba integrācijas sociālajā uzņēmumā strādājošās personas prasmes, kā arī izstrādāt Eiropas mēroga stratēģiju, lai novērstu prasmju trūkumu darba integrācijas nozarē.
 • 2023. gadā uzsākām sociālās ekonomikas pārstāvju iesaisti “Jaunajā Eiropas “Bauhaus”” projekta SEA4NEB ietvaros. Projekta mērķis ir apvienot dizainu, ilgtspēju, pieejamību, cenu pieejamību un investīcijas, lai palīdzētu īstenot Eiropas Zaļo kursu un sasaistītu ar Eiropas Savienības pilsoņu ikdienas dzīvi. Sociālo uzņēmēju iesaiste ir nozīmīga, jo arī viņi strādā ar tādiem jautājumiem kā pamestu telpu reģenerācija, izmantojot iekļaujošu, zaļu un vietējās kopienas attīstības pieeju.
 • Finiša taisnē iegāja projekts “LOCAL-Y-MPACT”, kura mērķis bija veicināt sadarbību starp pašvaldību, sociālajiem uzņēmējiem un nevalstiskajām organizācijām. Šeit iespējams aplūkot projekta laikā izstrādātos rezultātus.
 • Projekta “Podcasting based social impact learning environment ietvaros” rīkojām 2 starptautiska mēroga apmācības par podkāstu kā rīku sociālās ietekmes komunicēšanai. Papildus tam sadarbībā ar jau esošiem podkāstiem un raidījumiem ierakstījām sarunas ar sociālajiem uzņēmējiem par viņu radīto ietekmi. Klausies tās ŠEIT.
 • Lai attīstītu tradicionālo un sociālo uzņēmēju sadarbību, iesaistījāmies projektā Buy Social B2B Europe.  Ilgtermiņā projekta ietekme ir attīstīt sociālā iepirkuma konceptu jeb iepirkumu no sociālajiem uzņēmumiem, kuru prioritāte ir cilvēki un planēta.
 • Biedru organizāciju lielākā pievienotā vērtība bieži vien ir iespēja satikt citus līdzīgi domājošus cilvēkus sadarbību veidošanai. Šo iespēju nodrošinām arī starptautiskā mērogā projekta Baltic Sea Social Impact Network ietvaros, lai jaunas sadarbības rastos arī starp Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un Zviedrijas sociālajiem uzņēmējiem.

————–

SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANA

Lai sociālā uzņēmējdarbība veiksmīgi attīstītos, izpratne par tēmas nozīmi jāaktualizē arī sabiedrībā. Tādēļ organizējam publiskas lekcijas un meistarklases, kā arī iesaistāmies citu organizāciju rīkotajos pasākumos, sniedzam konsultācijas sociālās uzņēmējdarbības interesentiem un izsūtām ziņu kopas par aktuālākajiem notikumiem.

2023. gadā esam snieguši 7 intervijas medijiem, izsūtījuši 10 vēstkopas ar aktuālajām iespējām ikvienam interesentam. Sniedzām 49 konsultācijas sociālās uzņēmējdarbības ideju autoriem, lai palīdzētu saprast labāko attīstības virzienu viņu idejām. Piedalījāmies cito organizāciju rīkotajos pasākumos, lai pastāstītu par sociālo uzņēmējdarbību, piemēram, Demokrātijas akadēmijas noslēguma pasākumā Mežaparka estrādē, Demokrātijas festivālā Kuldīgā, biedrības “Cerību spārni” konferencē par sociālo uzņēmējdarbību kā iespēju cilvēku ar invaliditāti nodarbinātībai u.c.
Papildus ikgadējām aktivitātēm rīkojām 5 reģionālās domnīcas, lai diskutētu par iespējām iesaistīties sociālajā uzņēmējdarbībā, rīkojām e-apmācību kursu “Sociālās uzņēmējdarbības skola”, kur 9 lekciju ciklā bija iespējams iepazīties ar sociālās uzņēmējdarbības dažādajiem aspektiem, kā arī sadarbojāmies ar podkāstu veidotājiem, lai ierakstītu epizodes ar sociālajiem uzņēmējiem un sasniegtu arvien jaunas auditorijas.

Paldies visiem iesaistītajiem par darbīgu un produktīvu 2023. gadu, lai veiksmīga sadarbība arī šajā gadā!