Radīts skaidrojošais materiāls – palīgs SAPI veikšanai

Sociāli atbildīgs publiskais iepirkumus (SAPI) ir viens no stratēģiskā publiskā iepirkuma paveidiem – blakus zaļajam iepirkumam un inovāciju iepirkumam. Lai palīdzētu valsts, pašvaldību iestādēm, uzņēmumiem un citām organizācijām labāk izprast un īstenot šādus iepirkumus, ir radīts skaidrojošais materiāls – palīgs SAPI veikšanai.

Tas sniedz pārskatāmu un kodolīgu informāciju par:
• SAPI īstenošanas posmiem;
• ieteikumiem, kas jāņem vērā, nosakot SAPI prasības publiskajā iepirkumā;
• SAPI nosacījumiem un piemēriem dažādu pakalpojumu un preču grupās, kā arī būvdarbu īstenošanā;
• labās prakses piemēriem no Latvijas.

SAPI ir apzināta, sistemātiska un stratēģiska tādu apsvērumu integrēšana ar iepirkumu saistītās darbībās, kas rada pozitīvu ietekmi uz sabiedrībai būtisku problēmu risināšanu. Sociālās atbildības kritēriji var tikt integrēti visās ar preču, pakalpojumu vai būvdarbu iepirkumu saistītās darbībās, sākot no vajadzību noskaidrošanas, atbilstošu specifikāciju izstrādes un novērtējuma procesa līdz pat sasniegto rezultātu uzraudzībai.
Materiāls tapis Labklājības ministrijas aktivitāšu cikla “Attīstām sociālo uzņēmējdarbību kopā!” ietvaros, un to izstrādāja Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija sadarbībā ar Sabiedriskās politikas centra PROVIDUS un Iepirkuma uzraudzības biroja ekspertiem.

LEJUPIELĀDĒT SKAIDROJOŠO MATERIĀLU