Vebinārs: Darba integrācija – izaicinājumi un risinājumi

24 februāris, 2021

Vebinārs: Darba integrācija – izaicinājumi un risinājumi

Darba integrācijas mērķis ir darba tirgū iekļaut sociālam riskam pakļautās iedzīvotāju grupas. Tas ļauj satikt cilvēku, kuram darbs nozīmē neatkarību no citiem, komunikācijas iespējas, iekļaušanos sabiedrībā un labturības pieaugumu.

Vebinārā iepazīsimies:

  • kādas ir sociālam riskam pakļautās iedzīvotāju grupas;
  • ar ko jārēķinās plānojot uzņēmumu, kurā strādās sociāli mazaizsargātas personas;
  • kādi būs iespējamie sadarbības partneri un atbalsts;
  • izaicinājumi darbā ar personām, kurām ir funkcionēšanas traucējumi, un ieteikumi komunikācijā.

Vebināru vadīs Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) lektores – Ilze Ločmele, ESF projektu izglītības metodiķe, un Katrīna Sevruka, profesionālās piemērotības noteikšanas nodaļas vecākā eksperte.

SIVA īsteno valsts politiku personu ar invaliditāti un personu ar funkcionēšanas traucējumiem sociālās integrācijas jomā, kurā viens no atbalsta pakalpojumiem ir profesionālā rehabilitācija: personu ar funkcionēšanas traucējumiem iekļaušana sabiedrībā ar profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības, profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu palīdzību. SIVA sagatavo speciālistus 26 specialitātēs un neformālajā izglītībā -35 prasmju arodos.