Sociālās uzņēmējdarbības konferences video un prezentācijas

marts 14, 2017

2. un 3.martā norisinājās Labklājības ministrijas projekta “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”  ietvaros rīkotā Sociālās uzņēmējdarbības konference. Konferencē dalībniekiem bija iespēja dzirdēt ārvalstu sociālo uzņēmēju pieredzes stāstus (Lielbritānija – CLARITY & The Soap Co, Dānija – Gamle Mursten, Nīderlande – Van Hulley), savukārt otrajā dienā ikviens varēja uzzināt un piedalīties diskusijās par sociālās uzņēmējdarbības tendencēm un aktualitātēm Latvijā, uzzināt svarīgāko par ESF projektu “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”, kā arī apmeklēt vienu no trim praktiskajām radošajām darbnīcām par sociālās uzņēmējdarbības ideju īstenošanu un attīstīšanu.

Konferencē kā lektori, eksperti un radošo darbnīcu vadītāji piedalījās Latvijas un ārvalstu sociālo uzņēmumu, Labklājības ministrijas un sociālās uzņēmējdarbības atbalsta organizāciju pārstāvji. Konferences darba valoda bija latviešu un angļu (ar sinhrono tulkojumu latviešu valodā) un konferenci moderēja Madara Ūlande, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas direktore.

ĀRVALSTU VIESU PIEREDZES STĀSTI

Camilla Marcus Dew, CLARITY & The Soap Co (Lielbritānija)

Video ierakstsvideo ieraksts ar tulkojumu latviski, prezentācija (pdf)

Claus Juul Nielsen, Gamle Mursten (Dānija)

video ierakstsvideo ieraksts ar tulkojumu latviski, prezentācija (pdf)


Jolijn Creutzberg, Van Hulley (Nīderlande)

video ierakstsvideo ieraksts ar tulkojumu latviski, prezentācija (pdf)

 

EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA PROJEKTS „ATBALSTS SOCIĀLAJAI UZŅĒMĒJDARBĪBAI”

Pieteikšanās kārtība, reģistrācija, kritēriji un nosacījumi dalībai projektā.
(Projekta vecākais eksperts Rafiks Misirovs.)
Sociālās ietekmes izvērtēšana.
(Projekta vecākā eksperte Alite Grobiņa).
Prezentācija (pdf)

Finanšu atbalsta saņemšanas nosacījumi. Granta pieteikuma dokumentu izvērtēšana.
Grantu izsniegšana.
(Labklājības ministrijas sadarbības partnera AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” eksperti Juris Cebulis un Ilona Beizītere.)
Prezentācija (pdf)

DARBA GRUPU PREZENTĀCIJAS

1. darba grupa “No idejas līdz ilgtspējīgam projektam” 
(Madara Makare, sociālās uzņēmējdarbības projekta “HOPP” vadītāja), prezentācija (pdf).

2. darba grupa “Biznesa modeļi” 
(Vita Brakovska, biedrības “ZINIS” vadītāja), prezentācija (pdf).