LSUA pārstāvniecība sociālās ekonomikas attīstībai

11 jūlijs, 2024

Lai pēc iespējas veiksmīgāk pārstāvētu sociālo uzņēmēju un LSUA biedru intereses, kā arī veicinātu sociālās uzņēmējdarbības un sociālās ekonomikas attīstību Latvijā, LSUA piedalās diskusijās, kur tiek pieņemti svarīgi lēmumi. 

LSUA pārstāvniecība šobrīd tiek nodrošināta:

  1. Labklājības ministrijas Sociālo uzņēmumu komisija (Inga Muižniece, LSUA padomes priekšsēdētāja)
  2. Sabiedrības integrācijas fonda padome (Liene Reine-Miteva, LSUA padomes locekle)
  3. ES fondu uzraudzības apakškomiteja “Sociālāka Eiropa” (Regita Zeiļa, LSUA direktore)

1. Labklājības ministrijas Sociālo uzņēmumu komisija izvērtē pretendenta atbilstību sociālā uzņēmuma statusam vai jau reģistrēta sociālā uzņēmuma darbību. Komisija sniedz Labklājības ministrijai motivētu atzinumu par pretendenta atbilstību sociālā uzņēmuma statusam, kā arī jau reģistrēta sociālā uzņēmuma darbības atbilstību. Komisija ir koleģiāla konsultatīva institūcija, kuras sastāvā vienādā skaitā ir pilnvarotas amatpersonas, kā arī biedrību un nodibinājumu pārstāvji. 

2. Sabiedrības integrācijas fonda padomes sastāvā ir izglītības un zinātnes ministrs, kultūras ministrs, labklājības ministrs, vides aizsardzības, reģionālās attīstības ministrs, tieslietu ministrs, Ministru prezidenta pārstāvis un četri nevaldības organizāciju pārstāvji.

Sabiedrības integrācijas fonda mērķis ir finansiāli atbalstīt un veicināt sabiedrības integrāciju. Fonds īsteno valsts budžeta, Eiropas Savienības politikas instrumentu un ārvalstu finanšu palīdzības finansētās programmas. 

Tā padome pastāvīgi uzrauga, lai fonds darbotos saskaņā ar normatīvajiem aktiem un fonda padomes lēmumiem.

3. Eiropas Savienības fondu uzraudzības apakškomiteja “Sociālāka Eiropa” ir viena no sešām konsultatīvajām apakškomitejām, kas atbalsta Eiropas Savienības fondu un Kohēzijas fonda Uzraudzības komitejas funkciju izpildi, kā arī fokusējas uz konkrētām investīciju jomām. Apakškomiteju galvenā loma paredzēta detalizētākai jautājumu izskatīšanai starp attiecīgās jomas ekspertiem un sabiedrības interešu pārstāvjiem, lai sagatavotu izsvērtus, plaši izdiskutētus materiālus virzīšanai Komitejai lēmumu pieņemšanai.

Eiropas Savienības fondu un Kohēzijas fonda Uzraudzības komitejas funkcijas nodrošina Finanšu ministrija. Uzraudzības komiteja ir lielākais un svarīgākais forums Latvijā, kurā tiek izskatīti būtiskākie jautājumi un pieņemti lēmumi, kas saistīti ar ES fondu un Kohēzijas fonda ieviešanu, uzraudzību, vadības sistēmu un stratēģiju.

4. Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorands tika parakstīts 2005.gadā, piedaloties tā laika Ministru prezidentam Aigaram Kalvītim un 57 NVO pārstāvjiem.  Šobrīd memorandu ir parakstījušas 548 organizācijas. Viena no tām ir arī Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija.

Dokuments izstrādāts ar mērķi sekmēt efektīvas un sabiedrības interesēm atbilstošas valsts pārvaldes darbību, nodrošinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos.