Sociālās uzņēmējdarbības foruma 2018 prezentācijas

Šoreiz Forumā tika runāts par investīciju piesaisti sociālajai uzņēmējdarbībai – finanšu un biznesa vadības eksperti sniedza zināšanas par investīciju veidiem un gatavību tām, savukārt pieredzē par finansējuma piesaisti dalījās sociālais uzņēmums “BlindArt”, kā arī ekoloģiskās modes uzņēmums Progetto QUID no Itālijas, kas rada unikālas apģērbu kolekcijas, nodarbinot sievietes no sociālā riska grupām. Savukārt pašu investoru redzējumu un vēlmes atklāja Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkls (LatBAN), SEB banka, Attīstības finanšu institūcija ALTUM un Dānijas Sociālā Kapitāla Fonds (Den Sociale Kapitalfond).

Video no foruma skaties šeit.

Reiņis Budriķis, vadības konsultāciju uzņēmums "Civitta": Vai esam gatavi investīciju piesaistei?  Prezentācija šeit.

Andrs Hermanis, sociālais uzņēmums "BlindArt": [Ne]veiksmes stāsts. Prezentācija šeit.

Giulia Houston, sociālais uzņēmums "Progetto Quid":  Veiksmīgs sociālais bizness modes industrijā. Prezentācija šeit.

Ģirts Priede, SEB Banka: Dažādi likumi, viena patiesība. Prezentācija šeit.

Jānis Rancāns, Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkls:  Ko meklē un vēlas investors? biežāk pieļautās kļūdas investīciju pieprasījumos. Prezentācija šeit.

Madara Dambe - Krastkalne, Altum: Kāds sociālais bizness var saņemt altum finansējumu - kritēriji, ieteikumi, pirmie secinājumi. Prezentācija šeit.

Claus Bjorn Billehoj, Dānijas Sociālā kapitāla fonds: Dānijas investoru viedoklis un pieredze. Prezentācija šeit.

Sociālās uzņēmējdarbības foruma 2018 ietvaros sevi prezentēja pieci LSUA biedri un sacentās par mini-investīciju 1000 EUR apjomā no Otrās Elpas, uzvarētāju noteica auditorijas balsojums un par uzvarētāju kļuva sociālais uzņēmums OWA. Zemāk - visu prezentētāju pieteikumi.

Ingūna Semule, "Puordare". Prezentācija šeit.

Reinis Znotiņš, "Your Move". Prezentācija šeit.

Mārtiņš Gulbis, "Laboratorium". Prezentācija šeit.

Eva Viļķina, "Cerību Spārni" un "Visi Var". Prezentācija šeit.

Natālija Jermolajeva, "OWA". Prezentācija šeit.


Sociālās uzņēmējdarbības konferences video un prezentācijas

2. un 3.martā norisinājās Labklājības ministrijas projekta "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai"  ietvaros rīkotā Sociālās uzņēmējdarbības konference. Konferencē dalībniekiem bija iespēja dzirdēt ārvalstu sociālo uzņēmēju pieredzes stāstus (Lielbritānija - CLARITY & The Soap Co, Dānija - Gamle Mursten, Nīderlande - Van Hulley), savukārt otrajā dienā ikviens varēja uzzināt un piedalīties diskusijās par sociālās uzņēmējdarbības tendencēm un aktualitātēm Latvijā, uzzināt svarīgāko par ESF projektu “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”, kā arī apmeklēt vienu no trim praktiskajām radošajām darbnīcām par sociālās uzņēmējdarbības ideju īstenošanu un attīstīšanu.

Konferencē kā lektori, eksperti un radošo darbnīcu vadītāji piedalījās Latvijas un ārvalstu sociālo uzņēmumu, Labklājības ministrijas un sociālās uzņēmējdarbības atbalsta organizāciju pārstāvji. Konferences darba valoda bija latviešu un angļu (ar sinhrono tulkojumu latviešu valodā) un konferenci moderēja Madara Ūlande, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas direktore.

ĀRVALSTU VIESU PIEREDZES STĀSTI

Camilla Marcus Dew, CLARITY & The Soap Co (Lielbritānija)

Video ierakstsvideo ieraksts ar tulkojumu latviski, prezentācija (pdf)

Claus Juul Nielsen, Gamle Mursten (Dānija)

video ierakstsvideo ieraksts ar tulkojumu latviski, prezentācija (pdf)


Jolijn Creutzberg, Van Hulley (Nīderlande)

video ierakstsvideo ieraksts ar tulkojumu latviski, prezentācija (pdf)

 

EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA PROJEKTS „ATBALSTS SOCIĀLAJAI UZŅĒMĒJDARBĪBAI”

Pieteikšanās kārtība, reģistrācija, kritēriji un nosacījumi dalībai projektā.
(Projekta vecākais eksperts Rafiks Misirovs.)
Sociālās ietekmes izvērtēšana.
(Projekta vecākā eksperte Alite Grobiņa).
Prezentācija (pdf)

Finanšu atbalsta saņemšanas nosacījumi. Granta pieteikuma dokumentu izvērtēšana.
Grantu izsniegšana.
(Labklājības ministrijas sadarbības partnera AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” eksperti Juris Cebulis un Ilona Beizītere.)
Prezentācija (pdf)

DARBA GRUPU PREZENTĀCIJAS

1. darba grupa "No idejas līdz ilgtspējīgam projektam" 
(Madara Makare, sociālās uzņēmējdarbības projekta "HOPP" vadītāja), prezentācija (pdf).

2. darba grupa "Biznesa modeļi" 
(Vita Brakovska, biedrības "ZINIS" vadītāja), prezentācija (pdf).