Buy Social B2B Europe – uzsākts projekts sociālā iepirkuma attīstībai Eiropas mērogā

oktobris 24, 2023

 

Mūsu strauji mainīgajā pasaulē mēs arvien vairāk apzināmies aktuālās globālās sociālās un klimata problēmas, kā arī nepieciešamību pēc iekļaujošākas un ilgtspējīgākas ekonomikas. Pieaugošais sociālais un likumdošanas spiediens mudina uzņēmumus stingri integrēt ilgtspēju savās uzņēmējdarbības stratēģijās un darbībās. Sociālā iepirkuma koncepts – iepirkumi no sociālajiem uzņēmumiem, kuru prioritāte ir cilvēki un planēta – ir kļuvusi par spēcīgu ilgtspējības stratēģiju. Tā apvieno mērķi un peļņu labākai rītdienai, ļaujot parastajiem uzņēmumiem iegādāties tiem nepieciešamās preces un pakalpojumus, vienlaikus piegādes ķēdēs radot ietekmi, inovācijas un daudzveidību.

Amsterdamā (Nīderlandē) notiekošā Pasaules sociālo uzņēmumu foruma 2023 nedēļā ir oficiāli uzsākta jauna starptautiska iniciatīva – Buy Social Europe B2B. Nākamajos gados tā pacels sociālā iepirkuma kustību Eiropā un pasaulē nākamajā līmenī. Līdz šim tajā ir iesaistījušies 23 partneri no 17 valstīm, un sociālā iepirkuma pionieri no visas Eiropas un pasaules apvieno spēkus. Iniciatīva apvieno ilggadējos un pieredzējušākos ekspertus sociālā iepirkuma jomā visā pasaulē vienā kustībā. Šādā veidā kustība var balstīties uz tās galveno partneru, atzītu un cienījamu sociālo uzņēmumu starptautisku un nacionālu Buy Social tīklu un ekosistēmas dalībnieku gadu desmitiem uzkrāto pieredzi.

Konsorcija izveides mērķis ir piedāvāt sociālo iepirkumu “vienas pieturas aģentūru”, izmantojot tradicionālo un sociālo uzņēmumu partneru tīklu ar starptautisku, kā arī vietēju pārklājumu.
Šī nozīmīgā partneru apvienošanās un sadarbība palīdzēs būtiski palielināt informētību, kapacitāti un saskaņotības iespējas abām piedāvājuma un pieprasījuma pusēm – gan sociālajiem, gan tradicionālajiem uzņēmumiem. Tas nozīmē veiksmīgākas tirdzniecības partnerības starp tradicionālajiem un sociālajiem uzņēmumiem, vairāk ilgtermiņa iespēju palielināt inovāciju, izmantojot partnerības, un pozitīvs progress pārejā uz jauno ekonomiku turpmākajos gados.

Nākamā gada laikā Buy Social Europe B2B mērķis būs:

  • Kopā ar visiem partneriem apzināt sociālo uzņēmumu piegādātāju un tradicionālo uzņēmumu pircēju ekosistēmu un ainavu 17 tirgos, tostarp apkopot partneru datus Eiropas līmeņa datubāzē un sagatavot ziņojumu par tirgus ieskatiem un secinājumiem;
  • Veidot lielāku atpazīstamību un izpratni par sociālo uzņēmējdarbību un sociālo iepirkumu, īstenojot kampaņas, izstrādājot un izplatot paraugpraksi un veiksmīgu B2B tirdzniecības partnerību gadījumu izpēti;
  • Novērtēt sociālo un tradicionālo uzņēmumu un starpniekorganizāciju vajadzības un spēju veidošanu, lai palielinātu tirdzniecības gatavību visā nozarē;
  • Stiprināt sadarbību un vērtību ķēdes integrāciju starp sociālajiem un tradicionālajiem uzņēmumiem, apzinot piegādātājus, pārbaudot sociālos uzņēmumus, turpinot attīstīt un sniegt kontaktbiržas pakalpojumus un organizējot kontaktbiržas pasākumus;
  • Izstrādāt spēcīgu uzņēmējdarbības pamatojumu, lai pārliecinātu vietējos, valsts un Eiropas politikas veidotājus, finansētājus un investorus veikt ilgtermiņa stratēģiskus ieguldījumus sociālā iepirkuma jomā, palielināt atbalstu Buy Social Europe B2B partneriem un galvenajām starpniekorganizācijām, kas attīsta tirgu, tādējādi paātrinot pāreju uz sociāli iekļaujošāku un ilgtspējīgāku ekonomiku.

Sociālā iepirkuma veicināšana ES
2021. gadā Eiropas Komisija uzsāka “reizi desmitgadē” īstenoto ES publisko politiku – Eiropas Komisijas Sociālās ekonomikas rīcības plānu (SEAP). Plāna mērķis ir palielināt sociālos ieguldījumus, atbalstīt sociālās ekonomikas dalībniekus un sociālos uzņēmumus, lai tie uzsāktu darbību, paplašinātu darbību, ieviestu inovācijas un radītu darbvietas. Dažu nākamo gadu laikā šajā nozarē tiks ieguldīti vairāk nekā 2,5 miljardi eiro. Turklāt šogad ANO Ģenerālā asambleja vēsturiski pieņēma jaunu ANO rezolūciju par sociālo un solidaritātes ekonomiku.
Šie nozīmīgie politikas pamatprincipi ir rezultāts gadiem ilgam kopīgam valdības un sociālo uzņēmumu un sociālās ekonomikas nozares ekosistēmas dalībnieku darbam pie tā, kā efektīvi pāriet uz sociāli iekļaujošāku un ilgtspējīgāku ekonomiku un sabiedrību un paātrināt virzību uz ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) sasniegšanu līdz 2030. gadam.

Pārejā uz šo jauno ekonomiku sociālais iepirkums tiek uzskatīts par būtisku mehānismu, ja ne vissvarīgāko no visām iespējām. Saskaņā ar McKinsey datiem divas trešdaļas no vidējā uzņēmuma vides, sociālās un pārvaldības (ESG) ietekmes ir saistītas ar piegādātājiem. BCG un Yunus Social Business nesen aplēsa, ka sociālā iepirkuma tirgus kopējā vērtība ir vairāk nekā 500 miljardu ASV dolāru reālas ietekmes tirgus iespēja. Eiropas Sociālo uzņēmumu monitorings uzsver, ka “vairāk uzņēmumu, kas iepērkas sociālajā jomā, var pārveidot Eiropas sociālo uzņēmumu nozari”.
Tā kā sociālais iepirkums ir galvenā iespēja pārejā uz jaunu ekonomiku, ir radies impulss, lai būtiski palielinātu finansējumu un ieguldījumus šajā nozarē un izveidotu atbalstošu politikas sistēmu un tiesību aktus, kas nodrošinātu, ka sociālais iepirkums ir iespējams un tā klātbūtne palielināsies.
Šajā saistībā Eiropas Komisija 2022. gadā izsludināja uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus esošajiem galvenajiem tirgus dalībniekiem. Uzaicinājuma mērķis: veicināt Eiropas un vietējo “Business 2 Business” (B2B) sociālā iepirkuma tirgu turpmāku attīstību un palielināt tirdzniecības partnerību starp galvenajiem un sociālajiem uzņēmumiem. “Buy Social Europe B2B” bija viens no galvenajiem piešķirtajiem projektiem.

Uzziniet vairāk par iniciatīvu un pievienojieties Eiropas un pasaules mēroga kustībai Buy Social jau šodien kā sociālais uzņēmums, galvenais uzņēmums, finansētājs vai (starp)valsts sociālo uzņēmumu tīkls šeit: https://buysocialeuropeb2b.eu/.

———————————————-

Par Buy Social Europe B2B un partneru konsorciju:

Buy Social Europe B2B dod iespēju sociālajiem un tradicionālajiem uzņēmumiem atrast vienam otru un veidot ilgtspējīgas tirdzniecības partnerības. Mūsu koalīcija, ko līdzfinansē Eiropas Komisija un SAP, apvieno 23 vadošos ekspertus un praktiķus sociālā iepirkuma jomā. Kopā mēs veidojam uzticamu partneru tīklu, kas veicina gan sociālo uzņēmēju, gan tradicionālo uzņēmumu spējas un gatavību tirdzniecībai. Mēs apkopojam datus un paraugpraksi, kā arī vairojam izpratni par sociālo iepirkumu un sociālo uzņēmējdarbību visā Eiropā un pasaulē. Uzziniet vairāk par partneriem šeit.

Kontaktinformācija:

Wieteke Dupain,
Helen Maynard-Hill,
Plamena Dimitrova, 
Kontaktpersona Latvijā – Māra Skuja,