Sociālā uzņēmējdarbība un ‘Jaunais Eiropas “Bauhaus”’

janvāris 17, 2023

Sociālās ekonomikas pārstāvju iesaiste ‘Jaunajā Eiropas “Bauhaus”’ projekta SEA4NEB ietvaros

​​Jaunais Eiropas “Bauhaus” (JEB) ir starpdisciplinārs projekts vides, ekonomikas un kultūras jomā, ko Eiropas Komisija uzsāka 2020.gada oktobrī. Tā mērķis ir apvienot dizainu, ilgtspēju, pieejamību, cenu pieejamību un investīcijas, lai palīdzētu īstenot Eiropas Zaļo kursu un sasaistītu ar Eiropas Savienības pilsoņu ikdienas dzīvi.  JEB darbojas kā tilts starp zinātnes, tehnoloģiju un mākslas, kultūras pasauli, un ierosina izvērtēt zaļo un digitālo izaicinājumu radītās iespējas mūsu dzīvē.

Partneri no trim Eiropas valstīm sadarbojās, lai izveidotu projektu “SEA4NEB”, kas pievēršas tēmai: Sociālā transformācija, izmantojot Jauno Eiropas “Bauhaus”. Sociālās ekonomikas pārstāvjiem tostarp sociālajiem uzņēmējiem var būt būtiska nozīme Jaunā “Bauhaus” iniciatīvā, jo tie šķiet piemēroti pamestu telpu reģenerācijai, izmantojot iekļaujošu, zaļu un vietējās kopienas attīstības pieeju. Sociālās ekonomikas pārstāvji jau ir pierādījušas savu elastību un spēju uzņemties izšķirošu lomu ekonomikas krīžu pārvarēšanā, jo īpaši tad, ja tās darbojas labvēlīgā ekosistēmā, ko nosaka atbalstošas valsts iestādes.

Projekta “SEA4NEB” mērķis ir izpētīt sociālās ekonomikas modeļus, lai sekmētu Jauno Eiropas “Bauhaus” un to, kā šie modeļi var veicināt telpisko un nozaru klasteru veidošanos, izmantojot ekoloģisku pieeju kultūras sadarbībai un teritoriālajai attīstībai ar vietējām iestādēm. Projekts pievēršas sociālās ekonomikas pārstāvjiem, kas darbojas darbojas pēc JEB kritērijiem – tās ir teritorijas, kuras tiek iedzīvinātas saskaņā ar JEB principiem, sociālajiem uzņēmējiem un vietējām iestādēm aktīvi iesaistoties vai ar to līdzdalību. Visa projekta metodoloģija ir balstīta uz spēcīgu partnerību vietējā līmenī starp vietējo pašvaldību un sociālās ekonomikas pārstāvjiem, savukārt DIESIS tīkls darbosies kā starpvalstu koordinators.

PROJEKTA BROŠŪRA

Projekta partneri: 

Projekta rezultāti:

  • 6 piemēru izpēte un 3 salīdzinošo novērtējumu informatīvais dokuments un noslēguma ziņojums;
  • 3 vietējie rīcības plāni;
  • 1 stratēģisko ieteikumu ziņojums;
  • 1 ES līmeņa ieteikumu ziņojums;
  • 1 tiešsaistes platforma.