Publikācija “Sociālā uzņēmējdarbība Latvijā – ekosistēmas karte un rīcības plāns”

4 aprīlis, 2019

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas publikācija “Sociālā uzņēmējdarbība Latvijā – ekosistēmas karte un rīcības plāns” latviešu, krievu un angļu valodās. Šī publikācija ir veidota projekta „SEE More! (Sociālās uzņēmējdarbības ekosistēmu kartēšana)” ietvaros. Projekta galvenais mērķis bija stiprināt Latvijas un Sibīrijas reģiona sociālās uzņēmējdarbības ekosistēmu, palielinot izpratni par sociālo uzņēmējdarbību vietējā, reģionālā un valsts līmenī, nosakot esošos un potenciālos atbalsta mehānismus un resursus, kā arī sociālo uzņēmēju vajadzības un problēmas.

Latviešu valodā:

  1. Sociālā uzņēmējdarbība Latvijā: īss esošās situācijas pārskats EKOSISTĒMAS KARTĒŠANA
  2. Sociālā uzņēmējdarbība Latvijā: rīcības plāns sociālās uzņēmējdarbības ekosistēmas attīstībai

Русский язык:

  1. Социальное предпринимательство в Латвии: краткий обзор текущей ситуации КАРТИРОВАНИЕ ЭКОСИСТЕМЫ
  2. Социальное предпринимательство в Латвии: план действий по развитию экосистемы социального предпринимательства

In English:

  1. Social entrepreneurship in Latvia: a brief overview of the current situation ECOSYSTEM MAPPING
  2. Social entrepreneurship in Latvia: action plan for social entrepreneurship ecosystem development