Izglītojošo spēļu un metožu elementi sociālajā uzņēmējdarbībā

8 aprīlis, 2024

Mūsdienu straujajā digitālajā pasaulē, kas bieži piedāvā saturu izklaidējošā formātā, ir būtiski pārvērtēt tradicionālās izglītības metodes un veidot mācību procesu pieejamāku un saprotamāku gan formālajā, gan neformālajā izglītībā. Inovatīvas pieejas spētu mācību procesu padarīt saistošāku, efektīvāku un patīkamāku, jo tradicionālās metodes lielākoties negūst atbalstu no skolēnu puses, kā arī tās ne vienmēr piedāvā praktisku un saistošu pieredzi. Pārmaiņas sabiedrībā, jo īpaši pēc nesenajiem izaicinājumiem, ar kuriem saskaras pasaule, piemēram, Covid-19 pandēmijas un kariem Ukrainā un Gazā, ir tieši ietekmējušas darba un mācīšanās procesus. Ikvienam būtu jādod iespēja realizēt savas idejas, lai veicinātu sabiedrības atbalstu. Uzņēmējdarbības prasmes ir vērtīgas ne tikai topošajiem uzņēmējiem, bet ikvienam, kas vēlas pārvarēt mūsdienu pasaules izaicinājumus. Ir būtiski paplašināt izpratni par dažādām sociālajām problēmām, vēl jo vairāk sociālo uzņēmējdarbību var izmantot kā vērtīgu instrumentu, lai šādus jautājumus risinātu plašākā mērogā. Izglītojošo spēļu un metožu elementi piedāvā jaunu un interaktīvu veidu, kā mācīt sarežģītus priekšmetus, aktīvi iesaistītu mācību priekšmeta apguvē un iedvesmotu skolēnus.

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija ir uzsākusi sadarbību ar Social Enterprise Alliance (SEA) no Gruzijas, Tudatos Ifjúságért Alapítvány (TIA) no Ungārijas, CXJV Conexão Jovem Associação (CJ) no Portugāles un Izglītojošo spēļu un metožu asociāciju (ISMA) no Latvijas, lai projekta “ImpactED: Gamified Social Entrepreneurship Educational Approach” ietvaros pētītu jaunas, netradicionālas mācību metodes un veidotu saistošu, praktisku un intuitīvu mācību pieredzi. Projekts ImpactED noritēs līdz 2025.gada jūnijam.

Sadarbības mērķis ir izpētīt un parādīt, kā efektīvi izmantot spēles, lai uzlabotu neformālo izglītību un mācību procesu, jo īpaši sociālās uzņēmējdarbības kontekstā, kā arī sniegt ieguldījumu plašākā diskusijā par inovatīvām izglītības pieejām, kas ne tikai padara mācīšanos patīkamāku, bet arī sniedz skolēniem prasmes un zināšanas, kas nepieciešamas, lai risinātu aktuālas sabiedrības problēmas, izmantojot sociālo uzņēmējdarbību.

Projekta laikā tiks īstenota virkne aktivitāšu, kas vērstas uz inovatīvu izglītojošu materiālu izstrādi ar spēļu elementiem sociālās uzņēmējdarbības jomā, tostarp interaktīvas sociālās uzņēmējdarbības spēles izstrāde, spēles testēšana, vadlīniju un video izveide. Šīs aktivitātes iesaistīs jauniešus, kas varēs pētīt uzņēmējdarbības iespējas, lai risinātu aktuālas sabiedrības problēmas, un kļūtu par atbildīgākiem pilsoņiem, kā arī sociālos uzņēmējus, kas varēs prezentēt savu biznesu kā sociālo uzņēmumu piemērus. Projekta galvenais rezultāts būs praktiska un inovatīva izglītojoša spēle, ko varēs izmantot gan formālās, gan neformālās izglītības kontekstā, kā arī jauniešu apmācībām.

Ilgtermiņā projekta rezultāti ir vērsti uz to, lai sniegtu jauniešiem ilgtspējīgas sociālo problēmu risināšanas prasmes. Tā rezultātā viņi paplašinās savas spējas, jo īpaši kritiskās domāšanas un problēmu risināšanas prasmes. Šī pāreja no teorētiskās mācīšanās uz praktisko pielietojumu ļaus viņiem nākotnē pielāgoties un efektīvi un radoši reaģēt uz jauniem izaicinājumiem. Tas uzlabos jauniešu izglītības kvalitāti, veicinās sociālo uzņēmējdarbību un sekmēs pilsonisko līdzdalību.

 

Līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus un viedokli, un ne obligāti Eiropas Savienības, Eiropas Komisijas vai Valsts aģentūras (Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras) viedokli, kuras nav atbildīgas par tajā ietvertās informācijas jebkādu izmantošanu.