Sociālie uzņēmumi Centrāleiropā un Austrumeiropā: teorija, modeļi un prakse

30 decembris, 2021

Ir iznākusi pēdējā grāmata no četru sējumu sērijas, kas tapusi projekta “Starptautiskie salīdzinošie sociālo uzņēmumu modeļi (ICSEM)” ietvaros. Projekta laikā pētījumi veikti un aprakstīti par Āziju, Latīņameriku, Austrumeiropu, savukārt noslēdzošajā daļā par Centrāleiropu un Rietumeiropu.

Pēdējās divās desmitgadēs centieni rast vispārpieņemtu sociālās jēdziena definīciju ir bijis viens no galvenajiem jautājumiem daudzās publikācijās.
Starptautiskās salīdzinošās sociālo uzņēmumu modeļu (ICSEM) projekta mērķis bija parādīt, ka sociālo uzņēmumu jomā būtu daudz vairāk ieguvumu, ja tiktu sasaistītas konceptualizācijas ar sociālo uzņēmumu milzīgo daudzveidību, nevis no papildu un vērienīga mēģinājuma sniegt visaptverošu definīciju. Sākot ar hipotēzi, ko varētu nosaukt par “… vienotas definīcijas neiespējamība”, ICSEM pētniecības stratēģija balstījās uz augšupēju pieeju, lai aptvertu sociālo uzņēmumu fenomenu vietējā un valsts kontekstā. Šī stratēģija ļāva ņemt vērā ņemt vērā un leģitimizēt vietējā līmenī iestrādātās pieejas, bet vienlaikus ļāva identificēt galvenos sociālos uzņēmumus modeļus, lai norobežotu šo jomu, atsaucoties uz kopīgiem pamatiem starptautiskā mērogā.

Četru ICSEM grāmatu sērijā par sociālajiem uzņēmumiem visā pasaulē kalpos kā galvenā atsauce un resurss skolotājiem, pētniekiem, studentiem,ekspertiem, politikas veidotājiem, žurnālistiem un citiem, kas vēlas iegūt zināšanas par sociālajiem un ekonomiskajiem jautājumiem, sniedzot plašu izpratni par sociālajiem uzņēmumiem un sociālo uzņēmējdarbību, kas rodas un attīstās šajos reģionos.