Rekomendācijas sociālajai un solidaritātes ekonomikai un sociālajām inovācijām

15 jūnijs, 2022

Rekomendācijas sociālajai un solidaritātes ekonomikai un sociālajām inovācijām ESAO Padome ministru līmenī pieņēma 2022. gada 10.jūnijā pēc Vietējās nodarbinātības un ekonomiskās attīstības virzības komitejas (LEED DC) priekšlikuma.

Rekomendācijas ir pirmais starptautiskais standarts šajā jomā, un tas nodrošina pievienošanās pusēm starptautiski saskaņotu politisko ietvaru, lai veicinātu sociālās ekonomikas un sociālo inovāciju attīstību un nodrošinātu to pastāvīgu paplašināšanos.

Sociālās ekonomikas pamatā ir solidaritātes vērtības, cilvēku prioritāte pār kapitālu un demokrātiska un līdzdalības pārvaldība. Tā var kļūt par pionieri jaunu uzņēmējdarbības modeļu izstrādē, sniegt būtiskus pakalpojumus, veicināt taisnīgāku, videi nekaitīgāku un digitalizētu pāreju, radīt darbvietas, jo īpaši nelabvēlīgā situācijā esošām personām, iesaistīt jauniešus un veidot kohēziju. Rekomendāciju mērķis ir ne tikai palielināt izpratni un pamanāmību par tās dažādo ietekmi, bet arī palīdzēt atbalsta saņēmējiem izstrādāt un īstenot politiku, kas vajadzīga, lai sekmētu un attīstītu efektīvas sociālās ekonomikas ekosistēmas.

Lejupielādējiet rekomendācijas ŠEIT.